Заказать реферат

Доклад: РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (ID:51080)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (Код работы:51080)

Информация о работе Раздел: Финансы
Вид работы: Доклад
Объем: 15 стр.
Цена: 90 грн.
Код работы (ID): 51080
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 942
СодержаниеКлючові слова: державне регулювання, фінансова криза, фінансовий ринок, фінансова
послуга, ринок фінансових послуг, модернізація сфери фінансових послуг.
доведено, що в сучасних умовах Україна не готова до глобальної інтеграції
наглядових структур, але зміни у державному контролі об'єктів і суб'єктів ринку
фінансових послуг є об'єктивно необхідними. Реалізація сформульованих у статті
пропозицій сприятиме усуненню проблем дублювання повноважень і конфлікту інтересів у
сфері впливу регулюючих органів на ринок фінансових послуг України.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.086
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Роль та функції фінансових послуг в економіці

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження фінансових послуг, їх ролі та функцій в економіці 5 1.1. Поняття та сутність фінансових послуг 5 1.2. Еволюція фінансових послуг та їх роль і функції в економіці 7 Розділ 2. Розвиток ринку фінансових послуг в Україні 13 2.1. Банківський сектор 13 2.2. Небанківські фінансові посередники 17 Розділ 3. Напрямки розширення та вдосконалення ринку фінансових послуг в Україні 22 3.1. Підвищення ролі банківської системи у розвитку ринку сучасних 22 фінансових послуг 22 3.2. Фінансові супермаркети - стратегічний напрямок діяльності 28 банків на ринку фінансових інтернет-послуг 28 Висновки 38 Додаток А. Активи фінансових посередників в 2003-2006 рр. 43
 • Державне регулювання ринку страхових послуг в Україні

  1. Об’єкт державного регулювання – ринок страхових послуг 4 2. Суб’єкти регулювання ринку страхових послуг України 7 3. Правова основа 11 4. Методи регулювання 15 5. Стан державного регулювання ринку страхових послуг в Україні та перспективи його розвитку 19 Висновки 21 Список використаної літератури 22
 • Контрольна робота з ринку фінансових послуг

  ЗМІСТ 1. Послуги для здіснення грошових платежів та розрахунків на грошових ринках 3 2. Послуги державних пенсійних послуг на ринку фінансових послуг 10 3. Характеристика фінансових та кредитних установ відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" 20 Література 23
 • Роль ГАТС (генеральної угоди про послуги) у формуванні світової економічної кон’юнктури

  Вступ 3 Розділ І. Міжнародна торгівля послугами як галузь зовнішньоекономічних відносин 10 1.1Теоретичні основи функціонування світового ринку послуг 10 1.2 Еволюція формування світового ринку послуг 17 1.3 Роль торгівлі послугами у розвитку сучасних міжнародних економічних відносин 22 Розділ ІІ. Механізм регулювання господарських відносин на світовому ринку послуг 28 2.1 Наднаціональний рівень регулювання сфери послуг 28 2.2 Регулювання фінансових послуг в системі ГАТС 35 2.3 Механізми ціноутворення на ринку послуг 46 2.4 Перспективи лібералізації 52 Розділ ІІІ. Напрямки та особливості залучення України на світові ринки товарів та послуг 56 3.1. Місце України на міжнародному ринку товарів та послуг 56 3.2 Ринок фінансових послуг України 64 3.3 Економічні засади вступу України до СОТ у контексті приєднання до угоди ГАТС 77 Висновки 91 Список використаних джерел 97 Додаток 107
 • Поняття і види ринків фінансових послуг

  Вступ 3 1. Ринок фінансових послуг як складова фінансової системи держави 5 1.1. Сутність, значення та види ринків фінансових послуг 5 1.2. Структура та функції ринку фінансових послуг 10 2. Ринки фінансових послуг в Україні 14 2.1. Аналіз динаміки валютного ринку 14 2.2. Аналіз динаміки ринку грошей та ринку капіталів 19 3. Основні напрямки реформування ринку фінансових послуг в Україні 26 Висновки 29 Список використаної літератури 31-32 Метою даної роботи є визначення сутності, видів ринків фінансових послуг та закономірностей формування розгалуженої інфраструктури фінансового ринку України в цілому та його складових, зокрема.
 • Банківська система і регулювання ринку

  Вступ 3 Розділ І. Основні положення банківської діяльності 5 1.1. Економічні та правові основи банківської діяльності. 5 1.2. Місце, функції та роль банків на ринку фінансових послуг. 8 Розділ ІІ. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції 16 2.1. Поняття, ознаки, функції і основні риси банківської системи. 16 2.2. Особливості побудови банківської системи в Україні. 25 Розділ ІІІ. Державне регулювання ринку банківських послуг та банківської системи 30 3.1. Необхідність державного регулювання ринку банківської діяльності і роль національного банку України. 30 3.2. Методи регулювання банківської діяльності. 33 Висновки 37 Список використаної літератури 38
 • Контрольна робота ринок фінансових послуг

  ЗМІСТ 1. Функції прямих учасників фінансового ринку у проведенні фінансових операцій 3 2. Механізм міжбанківських кореспондентських розрахунків 7 3. Державне регулювання основних сегментів ринку фінансових послуг 21 Список використаної літератури 28
 • Регулювання фінансових потоків в умовах лібералізації ринку

  Вступ 3 1. Основи регулювання фінансових потоків 5 2. Інструменти державного регулювання фінансових потоків 7 Висновки 14 Список використаної літератури 15
 • Ринок страхових послуг

  Вступ......3 Розділ 1. Сутність страхової послуги .................................................................5 1.1. Поняття, функції та принципи страхування...........................................5 1.2. Роль страхування в період переходу до ринкової економіки.............13 1.3. Загальна характеристика видів страхових договорів...........................15 Розділ 2. Страховий ринок та проблеми його розвитку в еко­номічній системі України..............................................................33 2.1. Поняття ринку страхових послуг...........................................................33 2.2. Динаміка розвитку ринку страхових послуг в Україні........................35 2.3. Органи державного регулювання ринку страхових послуг.................41 2.4. Суть та шляхи вирішення сучасних проблем ринку страхових послуг.....................................................................................49 Розділ 3. Особливості реалізації страхових послуг...........................................55 3.1. Маркетинг у просуванні страхових послуг............................................55 3.2. Розвиток страхового посередництва у наданні страхових послуг.......67 Висновки................................................................................................................72 Список використаної літератури.........................................................................75
 • Структура на напрямки державного регулювання фармацевтичного ринку України

  ВСТУП 3 1. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ФАРМРИНКУ 4 1.1. Структура державного регулювання фармацевтичного ринку України 4 1.2. Особливості виробництва фармацевтичних послуг в Україні 8 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ В СВІТІ ТА В УКРАЇНІ 11 2.1. Аналіз світового фармацевтичного ринку 11 2.2. Аналіз фармацевтичного ринку України 12 3. ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 19 3.1. Зарубіжний досвід державного регулювання фармацевтичної галузі 19 3.2. Проблеми та перспективи розвитку вітчизняної фармацевтичної галузі 25 ВИСНОВКИ 32 ЛІТЕРАТУРА 33 ДОДАТКИ 35

©: 2011-2022 infoworks.ru