Заказать реферат

Доклад: Правознавство і теорія права: проблема узагальненого знання (ID:51144)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Правознавство і теорія права: проблема узагальненого знання (Код работы:51144)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Доклад
Объем: 20 стр.
Цена: 120 грн.
Код работы (ID): 51144
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 771
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.150
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО - ПРИРОДА ТА МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

  ВСТУП 3 1. Порівняльне правознавство як юридична категорія 5 2. Порівняльне правознавство як метод юридичної науки 8 3. Порівняльне правознавство як наука 11 ВИСНОВОК 14 Використана література 16
 • "Походження права, ""Архаїчне"" право"

  ВСТУП 2 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА 4 1.1.ПОНЯТТЯ ПРАВА 4 1.2. ПРАВО В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ 12 1.3. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ПРАВА У РІЗНИХ НАРОДІВ СВІТУ 17 2. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА 22 2.1. ТЕОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ 24 2.2. ПРИРОДНА ТЕОРІЯ 28 2.3. ІСТОРИЧНА ШКОЛА ПРАВА 37 2.4. ПСИХОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ 41 2.5. НОРМАТИВІСТСЬКА ТЕОРІЯ 45 2.6. МАРКСИСТСЬКА ТЕОРІЯ 48 2.7. ТЕОРІЯ НАСИЛЬСТВА 52 2.8. СОЦІОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ 57 3. АРХАЇЧНЕ ПРАВО 59 ВИСНОВОК 71 ЛІТЕРАТУРА 74
 • Теоретичні проблеми праворозуміння і формування змісту права

  ВСТУП 3 1. ПРАВОРОЗУМІННЯ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ 5 1.1. ПРАВОРОЗУМІННЯ У СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ 5 1.2. ПРАВОРОЗУМІННЯ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 13 1.3. ПРАВОРОЗУМІННЯ В УКРАЇНІ ТА РОСІЇ 19 2. ТЕОРІЇ ПРАВОРОЗУМІННЯ 31 2.1. ТЕОРІЯ ПРИРОДНОГО ПРАВА 31 2.2. ПСИХОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ПРАВА 34 2.3. НОРМАТИВІСТСЬКА ТЕОРІЯ ПРАВА 38 2.4. ІСТОРИЧНА ШКОЛА ПРАВА 43 2.5. СОЦІОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ПРАВА 48 2.6. СОЦІАЛЬНА ТА СОЦІАЛІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЇ ПРАВА 52 3. ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПРАВА 56 3.1. СУТНІСТЬ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРАВА 56 3.2. ТРАКТУВАННЯ ЗМІСТУ ПРАВА 64 ВИСНОВОК 72 ЛІТЕРАТУРА 74
 • Наукові теорії походження права

  Вступ 3 1. Загальна характеристика права 5 1.1. Поняття права 5 1.3. Сутність права 9 2. Детальний аналіз теорій походження права 11 2.1. Загальна характеристика походження права 11 2.2. Теологічна теорія походження права 14 2.3. Аналіз теорії природного права 18 2.4. Особливості історичної школи права, як однієї з наукових теорій походження права 23 2.5. Характеристика нормативистської теорії походження права 29 2.6. Наукова психологічна теорія права 32 2.7.Особливості марксистської теорії походження права 34 Висновки 42 Список використаної літератури: 45
 • Принцип верховенства права та його закріплення в Конституції України

  1. Розбудова правової держави в Україні та принцип верховенства права 3 2. Проблема збереження прав і свобод особи в Україні 7 Література 19 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР 2. Всеобщая декларация прав человека. - М., 1989. - 7с. 3. Волинка К. Проблема збереження прав і свобод особи в Україні.//Людина і політика №1, 2000 рік 4. Денисов В.Н., Евентов В.И. и др. Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве. - К., Наукова думка, 1992. - 244 с. 5. Жуйков В.М. Права человека и власть закона: Вопросы судебной защиты. - М., 1995. - 284 с. 6. Загальна теорія держави і права./За ред. В.В.Копейчинкова, К:Юрінком Інтер-1999 р. 7. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. - К.,1999. - 248 с. 8. Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном праве. - М.,1995. - 132 с. 9. Конституционное (государственное) право: Справочник / Под ред. В.И. Лафитского. - М., 1995. -191 с. 10. Лысенков С.Л. Гарантии прав и свобод личности в Советском обществе: Дисс. на соискание ученой степени канд. юр. наук. - К., 1976. - 204 с. 11. Международное сотрудничество и права человека. - М., 1989. - 162 с. 12. Общая теория прав человека / Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор Лукашева Е.А. - М., 1996. - 509 с. 13. Орзіх М.Ф. Міжнародно-правові стандарти прав людини в Україні // Право України. - 1992. - №4. 14. Основи конституційного права України: підручник/ За редакцією В.В.Копєйчикова.-К.:Юрінком,1997 15. Основи теорії права: Навчальний посібник/ А.А.Нечитайленко - Харків, 1998. 16. Права человека в современном мире / Отв. ред. Рагозин Н.П. - Донецк, 1995. - 292 с. 17. Правознавство. Навчальний посібник./ За ред. В.В.Копейчикова, К.:Юрінком Інтер – 2000р. 18. Хаманева Н.Ю. Охрана прав граждан в зарубежных странах: Институт омбудсмена. - М.,1991. - 54 с.
 • Принципи права

  Вступ 3 Розділ 1. Поняття принципів права і їх значення 6 1.1. Поняття принципів права 6 1.2. Функції принципів права. Їх місце і значення для формування правової системи 20 Розділ 2. Проблема співвідношення загального, конкретного та одиничного в принципах права 32 2.1. Загально правові, галузеві та інституційні принципи права: поняття, зміст, взаємодія 32 2.2. Проблема конкретизації загальноправових принципів в галузевих та інституційних принципах права 65 Висновки 81 Список використаної літератури 86Вступ 3 Розділ 1. Поняття принципів права і їх значення 6 1.1. Поняття принципів права 6 1.2. Функції принципів права. Їх місце і значення для формування правової системи 20 Розділ 2. Проблема співвідношення загального, конкретного та одиничного в принципах права 32 2.1. Загально правові, галузеві та інституційні принципи права: поняття, зміст, взаємодія 32 2.2. Проблема конкретизації загальноправових принципів в галузевих та інституційних принципах права 65 Висновки 81 Список використаної літератури 86
 • Основні напрмки та проблематика філософії ХХ ст.

  Вступ. 1. Суттєві риси філософії XX ст. ,її основні напрями 2. Психоаналітична філософія 2.1. Теорія психоаналізу З.Фрейда 2.2. Аналітична філософія К. Юнга 2.3. Неофрейдизм 3. Екзистенціальна філософія та її різновиди . 3.1. Екзистенціалізм 3.2. Філософська антропологія 3.3. Персоналізм 4. Еволюція релігійної філософії XX ст. 4.1. Католицька філософія 4.2. Протестантська філософія 5. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст. 5.1. Неопозитивізм і постпозитивізм 5.2. Структуралізм 5.3. Герменевтика. Висновки Список використаної літературиВступ. 1. Суттєві риси філософії XX ст. ,її основні напрями 2. Психоаналітична філософія 2.1. Теорія психоаналізу З.Фрейда 2.2. Аналітична філософія К. Юнга 2.3. Неофрейдизм 3. Екзистенціальна філософія та її різновиди . 3.1. Екзистенціалізм 3.2. Філософська антропологія 3.3. Персоналізм 4. Еволюція релігійної філософії XX ст. 4.1. Католицька філософія 4.2. Протестантська філософія 5. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст. 5.1. Неопозитивізм і постпозитивізм 5.2. Структуралізм 5.3. Герменевтика. Висновки Список використаної літератури
 • Маркетингова діяльність книгарні Знання

  "ВСТУП 2 1. Загальна характеристика книгарні «Знання» 4 2. Аналіз споживачів продукції книгарні «Знання». 6 3. Аналіз постачальників продукції книгарні. 10 4. Аналіз конкурентного середовища книгарні «Знання» 11 5. Рекомендації щодо удосконалення діяльності книгарні «Знання». 25 ВИСНОВКИ. 37 Література. 39"
 • Проблеми теорії   та методології   соціологічного дослідження

  Вступ 2 1. Соціологія як наука. Соціологічна теорія та її функції. 4 3. Методологія соціологічного дослідження. 13 Методологічні принципи соціологічної теорії. 13 4. Проблема достовірності соціологічного знання і його обґрунтованості. 19 5. Поняття методу, інструментарію, техніки, процедури соціологічного дослідження. 23 Висновок 29 Перелік використаної літератури 30
 • Методика викладання курсу правознавство

  ВСТУП 3 1. Програми правової освіти у школі 4 2. Викладання курсу "Правознавство" як основа правової освіти і правового виховання 8 ВИСНОВОК 15 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 16

©: 2011-2022 infoworks.ru