Заказать реферат

Доклад: ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ “РОБОТОДАВЦЯ” ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ (ID:51156)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ “РОБОТОДАВЦЯ” ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ (Код работы:51156)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Доклад
Объем: 10 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 51156
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 778
СодержаниеКлючові слова: трудові правовідносини, роботодавець, суб’єкт трудових
правовідносин, юридична особа.
досліджено проблему визначення роботодавця та подано пропозиції його
легітимного варіанту. Зокрема обґрунтовано необхідність вважати роботодавцями
організаційні одиниці юридичних осіб, яким надано повноваження щодо укладення
трудових договорів з найманими працівниками. Автор пропонує власне вирішення
питання щодо вдосконалення трудового законодавства у цьому напрямку.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.162
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Відповідальність за трудовим правом

  Вступ. 2 1. Юридична відповідальність за трудовим правом. 3 1.1. Основні види відповідальності за трудовим правом. 3 1.2. Загальна дисциплінарна відповідальність 4 2. Матеріальна відповідальність, як інститут трудового права. 9 2.1. Поняття і зміст матеріальної відповідальності працівника 9 2.2. Підстави матеріальної відповідальності за трудовим правом 13 2.3.Види матеріальної відповідальності 24 2.3.1. Обмежена матеріальна відповідальність. 24 2.3.2. Повна матеріальна відповідальність. 27 2.3.3. Матеріальна відповідальність у межах середнього місячного заробітку. 28 2.3.4. Підвищена матеріальна відповідальність. 28 Висновки. 29 Джерела. 32
 • Право соціального забезпечення

  Питання №2. Зв'язок права соціального забезпечення з трудовим правом та його відмінність від інших галузей права. 3 Питання №13. Роль конституції України в соціальному забезпеченні та захисті громадян. 8 Питання №22. Поняття непрацездатності членів сім’ї та її значення в наданні пенсії. Пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання. 13 Питання №32. Поняття соціальних допомог, їхні види та підстави призначення. 19 Список використаної літератури 31
 • Особливості договору про повну матеріальну відповідальність за трудовим законодавством України

  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика матеріальної відповідальності 11 1.1 Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом та її складові. 11 1.2 Підстави та умови матеріальної відповідальності. 16 1.3. Види матеріальної відповідальності за трудовим законодавством України. 26 Розділ ІІ. Особливості договорів повної матеріальної відповідальності 39 2.1. Підстави повної матеріальної відповідальності. 39 2.2. Особливості укладання договорів повної матеріальної відповідальності за трудовим законодавством України. 52 2.2.1. Перелік посад і робіт, що можуть укладати договори повної матеріальної відповідальності. 52 2.2.2. Зміст трудового договору повної матеріальної відповідальності. 56 2.2.3. Порядок укладання договору повної матеріальної відповідальності. 62 2.2.4. Сторони трудового договору повної матеріальної відповідальності та їх обов’язки і права. 64 Розділ ІІІ. Порядок визначення та покриття шкоди, завданої працівником 71 3.1. Порядок визначення розміру шкоди. 71 3.2. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником. 76 Висновок 81 Список використаних джерел та літератури 86 Додатки 93
 • Регулювання праці жінок та молоді за міжнародним трудовим правом та законодавством України

  ВСТУП 2 1. МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ДЛЯ ЖІНОК ТА МОЛОДІ 4 1.1. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СВІТІ ПРАЦІ 4 1.2. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МОЛОДІ ТА НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА МІЖНАРОДНИМ ТРУДОВИМ ПРАВОМ 7 1.3. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК 11 2. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК ТА МОЛОДІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 14 2.1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 14 2.2. РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МОЛОДІ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 19 ВИСНОВКИ 23 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24
 • Право на відпустку за трудовим законодавством України

  Вступ 3 1. Правове регулювання відпустки за законодавством України 5 1.1. Поняття відпустки за трудовим законодавством України 5 1.2. Характеристика відпусток за трудовим законодавством 8 2. Загальна характеристика порядку надання відпусток за трудовим законодавством України 15 2.1. Порядок надання щорічної основної відпустки 15 2.2. Щорічні додаткові відпустки за трудовим законодавством 19 3. Порядок надання відпусток окремим категоріям громадян за трудовим законодавством 23 3.1. Правове регулювання надання основної та додаткової відпустки інвалідам 23 3.2. Порядок надання відпусток неповнолітнім працівникам 27 Висновки 31 Список використаної літератури: 37
 • Трудове право.Матеріальна відповідальність.

  План 1. Вступ. 2. Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом 3. Підстави і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом 4. Види матеріальної відповідальності. Обмежена матеріальна відповідальність робітників і службовців 5. Повна матеріальна відповідальність 6. Підвищена матеріальна відповідальність 7. Порядок визначення розміру шкоди 8. Порядок відшкодування шкоди 9. Матеріальна відповідальність підприємств, установ, організацій за шкоду, заподіяну працівникам 10. Задачі. 11. Висновки. Вступ Відповідно до ст.13 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності. Одним із засобів реалізації цього захисту є передбачена трудовим законодавством матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцеві внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків. Суть матеріальної відповідальності працівників полягає у його зобов’язанні відшкодувати пряму дійсну шкоду, завдану ним роботодавцеві винними протиправними діями (бездіяльністю). Загальні правила щодо умов та порядку застосування цієї відповідності містяться у статтях 130-138 КЗпП. Їх положення спрямовано як на захист майна роботодавця, запобігання заподіяння йому збитків та забезпечення їх відшкодування (якщо вони виникають), так і на захист прав працівників, у разі якщо на них покладено матеріальну відповідальність. Наприклад, поряд із обов’язком працівників бережно ставитися до майна роботодавця і вживати заходів щодо запобігання шкоди у ст. 131 КЗпП міститься також вказівка і на зобов’язання роботодавця створити працівникам умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого їм майна. У разі недотримання роботодавцем зазначеного обов’язку, розмір відшкодування шкоди, заподіяної працівником, підлягає обов’язковому зменшенню (ст.137 КЗпП). Матеріальна відповідальність працівників є окремим видом відповідальності за трудовим законодавством та настає незалежно від притягнення працівника за завдану ним шкоду до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності (ч.3 ст. 130 КЗпП). Також покладення на працівника матеріальної відповідальності не виключає можливості застосування до нього інших заходів матеріального впливу (скажімо, позбавлення премії, вирахування із заробітної плати надмірно виплачених сум тощо). Особливу увагу слід приділяти розмежуванню матеріальної та моральної шкоди працівників відповідно до правил трудового законодавства, які виконують певну роботу на підставі цивільних договорів, оскільки і правове регулювання, і наслідки застосування цих видів відповідальності дуже різняться між собою. Матеріальна відповідальність завжди має особистий характер – працівник, у тому числі неповнолітній, відповідає за заподіяну шкоду винятково сам, тоді як за положеннями цивільного права обов’язок відшкодування шкоди, завданої неповнолітнім. Покладається і на його батьків (усиновлювачів) чи піклувальника
 • Управління охороною праці на підприємстві та обов’язки власника та працівника по виконанню норм і прав по охороні праці

  План: 1. Поняття охорони праці за трудовим правом 4 2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарі 5 3. Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії 9 4. Управління охороною праці та обов'язки роботодавця 15 5. Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 17 6. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці 18 Список використаної літератури: 24
 • Матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству

  Вступ 2 І. Загальна характеристика та підстави юридичної відповідальності за трудовим правом України 3 ІІ. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству 9 2.1 Поняття правові підстави та умови матеріальної відповідальності працівників і работодавців 9 2.2 Види матеріальної відповідальності працівників 13 2.3 Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність 31 2.4 Визначення розміру шкоди та порядок її покриття 38 Висновки 42 Список використаних джерел 43
 • Розривання трудового договору за ініціативою роботодавця

  Вступ 3 І. Загальна характеристика підстав припинення трудового договору, їх класифікація 7 ІІ. Розривання трудового договору за ініціативою роботодавця за підставами, без вини робітника 12 ІІІ. Розривання трудового договору за ініціативою роботодавця за підставами, що містять вину працівника 16 Висновки 25 Література 28
 • Інститут позовної давності у цивільному праві зарубіжних країн та цивільному праві України

  Вступ 2 Розділ І. Загальна характеристика інституту позовної давності 4 1.1 Види строків позовної давності 4 1.2 Виникнення інституту позовної давності 8 1.3 Порівняльна характеристика позовної давності та набувальної давності 10 Розділ ІІ. Порівняльна характеристика інституту позовної давності за англо-американським правом та континентальним правом 13 2.1 Інститут позовної давності континентальної системи права 13 2.2 Особливості позовної давності за англо-американською системою 15 2.3 Специалізація позовної давності за цивільним правом Швейцарії 16 Розділ ІІІ. Регулювання позовної давності за цивільним правом України 18 3.1 Система позовної давності в цивільному праві України 18 3.2 Припинення та призупинення позовної давності за цивільним правом України 23 3.3 Шляхи вдосконалення правового регулювання позовної давності в Україні 27 Висновок 29 Список використаних джерел 30

©: 2011-2021 infoworks.ru