Заказать реферат

Доклад: Дипломатичні імунітети: принципи, норми, практика застосування (ID:51186)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Дипломатичні імунітети: принципи, норми, практика застосування (Код работы:51186)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Доклад
Объем: 20 стр.
Цена: 120 грн.
Код работы (ID): 51186
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 714
СодержаниеКлючові слова: особиста недоторканність дипломата, недоторканність приміщень
дипломатичного представництва, імунітет засобів пересування дипломатичного представ-
ництва, дипломатичний імунітет, службовий імунітет.
Віденська конвенція про дипломатичні
зносини (далі – Конвенція 1961 р.), яка
структурно складається з 53 статей і пре-
амбули, була прийнята 18 квітня 1961 р.
[4, 510–528] на конференції ООН біль-
шістю в 72 голоси за однієї держави, що
утрималась (Туніс), та жодної “проти”. У
такий спосіб було регламентовано основні
питання дипломатичних зносин, привілеїв
та імунітетів, що, поза сумнівом, сприяло
покращенню умов діяльності дипломатів,
дипломатичних представництв, за допо-
могою яких здійснюється переважна біль-
шість повсякденних міждержавних зносин
[10, 124–127].
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.192
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Дипломатичне право

  Зміст Вступ Розділ І «Поняття, суб’єкти і джерела дипломатичного права» 1.1. Поняття дипломатичного права та суб’єктів дипломатичного права 1.2. Джерела дипломатичного права Розділ ІІ «Дипломатичні представництва, їх види та функції» 2.1. Поняття дипломатичних представництв, їх види. 2.2. Функції дипломатичних представництв Розділ ІІІ «Дипломатичні імунітети та привілеї, якими користуються дипломати» 3.1. Поняття та розвиток дипломатичних імунітетів та привілеїв 3.2. Визначення обсягу дипломатичних імунітетів та привілеїв Висновки Список використаних джерел
 • Застосування норми права як особлива форма її реалізації

  Вступ 3 1. Реалізація права як категорія теорії держави і права 5 1.1. Поняття реалізації права у різних типах праворозуміння 5 1.2. Загальна характеристика реалізації норм права 9 2. Особливості застосування як форми реалізації норм права 14 2.1. Застосування норми права: поняття та відмежування від інших форм реалізації 14 2.2. Застосування норми права в діяльності органів внутрішніх справ 16 Висновки 22 Використана література 24
 • Законодавство України про консульські зносини

  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСУЛЬСЬКОГО ПРАВА 4 1.1. ПОНЯТТЯ ТА ДЖЕРЕЛА КОНСУЛЬСЬКОГО ПРАВА 4 1.2. ПЕРСОНАЛ КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ 9 2. ІМУНІТЕТИ І ПРИВІЛЕЇ КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ І ЇХ ПЕРСОНАЛУ 13 2.1. ІМУНІТЕТИ І ПРИВІЛЕЇ КОНСУЛЬСЬКИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ 13 2.2. ІМУНІТЕТИ І ПРИВІЛЕЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕХНІЧНОГО ТА ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ КОНСУЛЬСТВ 20 3. КОНСУЛЬСЬКИЙ СТАТУТ УКРАЇНИ 23 ВИСНОВОК 31 ЛІТЕРАТУРА 32
 • Зовнішні зносини України

  1. Зовнішні зносини України доби Б.Хмельницького. Міжнародно-правовий аспект 3 2. Роль і місце міжнародно-правового визнання у здійсненні зовнішніх зносин держави 5 3. Висвітити основні обов’язки і функції глави дипломатичного корпусу 7 4. Участь України в основних ланках системи ООН і її спеціалізованих установ 10 5. Дипломатичні ранги, привілеї, імунітети дипломатичного статусу та їх співвідношення 12 Список використаної літератури 161. Зовнішні зносини України доби Б.Хмельницького. Міжнародно-правовий аспект 3 2. Роль і місце міжнародно-правового визнання у здійсненні зовнішніх зносин держави 5 3. Висвітити основні обов’язки і функції глави дипломатичного корпусу 7 4. Участь України в основних ланках системи ООН і її спеціалізованих установ 10 5. Дипломатичні ранги, привілеї, імунітети дипломатичного статусу та їх співвідношення 12 Список використаної літератури 16
 • Оплата праці

  1. Практика застосування доплат і надбавок 3 2. Основні принципи формування системи преміювання персоналу 5 3. Організація преміювання окремих категорій персоналу 9 Список використаної літератури 121. Практика застосування доплат і надбавок 3 2. Основні принципи формування системи преміювання персоналу 5 3. Організація преміювання окремих категорій персоналу 9 Список використаної літератури 12
 • Консульські привілеї та імунітети

  Вступ 3 1. Історичний розвиток інституту консульських привілеїв та імунітетів 5 2. Консульські привілеї та імунітети: порівняльний аналіз 7 Висновок 14 Список використаної літератури 15Вступ 3 1. Історичний розвиток інституту консульських привілеїв та імунітетів 5 2. Консульські привілеї та імунітети: порівняльний аналіз 7 Висновок 14 Список використаної літератури 15
 • Віденська конференція про дипломатичні зносини 1961року

  Вступ 2 Розділ І. Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р. як основний договірний акт в галузі дипломатичного права 3 Розділ ІІ. Основні положення Віденської конвенція про дипломатичні зносини 1961 р. 5 2.1 Загальні положення відносно дипломатичного представництва держави 5 2.2 Дипломатичний агент та персонал дипломатичного представництва: права та обов язки 13 2.3 Положення Конвенції відносно військових конфліктів, розриву дипломатичних відносин, дискримінації 21 Розділ ІІІ. Положення Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р. в номативно-правових актах України 24 Висновки 30 Список використаних джерел і літератури 31
 • Сучасна практика міжнародно-правових санкцій

  Вступ 2 І. Інститут міжнародно-правових санкцій 4 1.1 Поняття і характерні особливості міжнародно-правових санкцій 4 1.2 Типи і види міжнародно-правових санкцій 10 ІІ. Сучасний розвиток і практика застосування міжнародно-правових санкцій 17 2.1 Застосування міжнародно-правових санкцій 17 2.2 Механізм застосування міжнародно-правових санкцій в міжнародному праві 24 Висновок 29 Список використаних джерел 31
 • Правова основа та порядок працевлаштування громадян України

  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування 6 Розділ 2. Регулювання трудових відносин громадян, які працюють за межами своїх держав 14 2.1 Загальні положення іноземних трудових відносин 14 2.2 Умови правового регулювання трудових відносин громадян України, що працюють за її межами 18 2.3 Відрядження працівників за кордон, в дипломатичні та консульські установи 23 Висновки 29 Список літератури 31 Додаток А. Договір на сезонну роботу 34 Додаток Б. Нормування праці: норми виробітку, норми часу, норми обслуговування 35 Додаток В. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі 36
 • Книгодрукування

  Вступ 3 1. Норми набирання 4 1.1. Загальні норми набирання 4 1.2. Норми набирання таблиць 9 1.3. Норми набирання формул 11 2. Норми верстання 13 2.1. Види верстання 13 2.2. Загальні норми верстання 14 2.3. Норми безмакетного верстання 16 2.4. Норми макетного верстання 17 Висновки 19 Список використаної літератури 20Вступ 3 1. Норми набирання 4 1.1. Загальні норми набирання 4 1.2. Норми набирання таблиць 9 1.3. Норми набирання формул 11 2. Норми верстання 13 2.1. Види верстання 13 2.2. Загальні норми верстання 14 2.3. Норми безмакетного верстання 16 2.4. Норми макетного верстання 17 Висновки 19 Список використаної літератури 20

©: 2011-2022 infoworks.ru