Заказать реферат

Доклад: УМОВИ УСИНОВЛЕННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ (ID:51192)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

УМОВИ УСИНОВЛЕННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ (Код работы:51192)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Доклад
Объем: 10 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 51192
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 592
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.198
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Поняття, умови та порядок усиновлення дітей в Україні

  Вступ 3 1. Поняття усиновлення та суб`єктний склад усиновлення 5 2. Умови усиновлення 12 3. Порядок здійснення усиновлення 14 4. Таємниця усиновлення 16 5. Недійсність та скасування усиновлення 20 6. Порядок усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянства 26 Висновок 34 Список використаної літератури 37
 • Усиновлення

  Вступ / Розділ 1. Історія усиновлення / Розділ 2. Порядок усиновлення по законодавству України / Розділ 3. Міжнародні договори та законодавство України про усиновлення / Висновки / Список використаної літератури
 • Усиновлення

  Вступ 3 1. Загальні засади усиновлення 5 1.1. Поняття усиновлення 5 1.2. Особи, які можуть бути усиновлені 8 1.3. Особи, які можуть бути усиновлювачами 10 2. Умови усиновлення та порядок його здійснення 13 3. Законодавчі основи таємниці усиновлення в Україні 17 4. Процедурні питання визнання усиновлення недійсним, скасування усиновлення, позбавлення усиновлювача батьківських прав 21 4.1. Підстави та порядок визнання усиновлення недійсним 21 4.2. Порядок скасування усиновлення 23 4.3. Підстави та правові наслідки позбавлення усиновлювача батьківських прав 26 5. Правовий механізм захисту прав дитини у міжнародному усиновленні 29 Висновок 40 Список використаної літератури 44-46
 • Таємниця усиновлення та її правовий захист

  Вступ 3 1. Правовий захист таємниці усиновлення 4 2. Таємниця усиновлення — суб’єктивний погляд 8 3. Особливості розгляду справ про усиновлення 11 Література 15
 • Контрольна робота цивільний процес

  Розгляд судових справ про усиновлення дитини 3 Заява про усиновлення дитини 14 Список використаної літератури 16
 • Право на відпустку за трудовим законодавством України

  Вступ 3 1. Правове регулювання відпустки за законодавством України 5 1.1. Поняття відпустки за трудовим законодавством України 5 1.2. Характеристика відпусток за трудовим законодавством 8 2. Загальна характеристика порядку надання відпусток за трудовим законодавством України 15 2.1. Порядок надання щорічної основної відпустки 15 2.2. Щорічні додаткові відпустки за трудовим законодавством 19 3. Порядок надання відпусток окремим категоріям громадян за трудовим законодавством 23 3.1. Правове регулювання надання основної та додаткової відпустки інвалідам 23 3.2. Порядок надання відпусток неповнолітнім працівникам 27 Висновки 31 Список використаної літератури: 37
 • Порівняльний аналіз поняття «злочину» за кримінальним кодексом України та кримінальними кодексами окремих зарубіжних країн (ФРН, Франції, Італії, РФ)

  Вступ 3 1. Загальне уявлення про поняття злочину 5 2. Злочин за законодавством Федеративної Республіки Німеччина 9 3. Поняття злочину за законодавством Франції та Італії 12 4. Поняття злочину за законодавством Російської Федерації 19 5. Поняття злочину за законодавством України 23 Висновки 31 Перелік використаних джерел 33
 • Правове регулювання сумісництва і суміщення за законодавством України

  План Вступ 3 1. Робота за сумісництвом 5 1.1. Загальні положення про роботу за сумісництвом 5 1.2. Порядок прийому на роботу і умови праці за сумісництвом, порядок звільнення працівників, що працюють за сумісництвом 7 1.3. Роботи, що не є сумісництвом 19 2. Обмеження на роботу за сумісництвом 23 2.1. Види обмежень сумісництва 23 2.2. Обмеження сумісництва на державних підприємствах 26 2.3. Обмеження сумісництва державних службовців в органах управління юридичних осіб 28 3. Суміщення професій (посад) за чинним законодавством України 32 3.1. Правове регулювання суміщення професій (посад) за чинним законодавством України 32 3.2. Порівняльна характеристика сумісництва та суміщення 35 Висновки 39 Перелік використаної літератури 41-43 Метою курсової роботи є всебічний аналіз правового регулювання сумісництва та суміщення за чинним законодавством України. З урахуванням мети курсової роботи і не претендуючи на повне та безперечне висвітлення всіх нюансів цієї складної проблеми, я прагнув вирішити такі основні завдання: - дослідити основний понятійний апарат законодавства про сумісництво та суміщення за чинним законодавством України; - проаналізувати правове регулювання сумісництва та суміщення за чин-ним законодавством України в умовах розвитку ринкової економіки; - обгрунтувати нові теоретичні підходи по вдосконаленню норм націона-льного законодавства про сумісництва та суміщення за чинним законо-давством України в сучасних умовах. Методологічну і теоретичну основу наукового дослідження складають загальнотеоретичні і спеціальні праці вчених-правознавців: Б.С. Стичинського, І.В. Зуба, В.Г. Ротаня, В.С. Венедиктова, а також закони, постанови Верховної Ради України, відомчі нормативні акти та індивідуальні колективні угоди
 • Умови охороноздатності промислового зразка

  Вступ 2 І. Загальні поняття охороноздатності промислового зразка 5 1.1 Поняття, ознаки та особливі умови промислового зразка, як об’єкта охорони 5 1.2 Законодавче регулювання охороноздатності промислових зразків в України 11 ІІ. Законодавство закордонних країн та України про умови охороноздатності промислових зразків 14 2.1 Основні критерії умов охороноздатності за українським та закордонним законодавством 14 2.2 Новизна, як умова охороноздатності в українському законодавстві 22 2.3 Оригінальність 26 2.4 Правова проблематика умов охороноздатності промислового зразка 28 Висновки 30 Список використаних джерел 33
 • Умови цивільно-правової відповідальності за новітнім законодавством України

  Зміст ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНО - ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 5 2. ПРОТИПРАВНА ПОВЕДІНКА ОСОБИ ЯК ОДНА З ОБ’ЄКТИВНИХ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 11 3. ШКОДА ЯК НЕОДМІННА УМОВА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 15 4. ПРИЧИННИЙ ЗВ’ЯЗОК МІЖ ПРОТИПРАВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ І ШКОДОЮ 23 5. ВИНА ЯК СУБ’ЄКТИВНА УМОВА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 27 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36 Об’єктом вивчення є інститут цивільно-правової відповідальності. Предметом вивчення є система законодавства України, що регулює питання цивільно-правової відповідальності. Метою роботи є дослідження основних підходів до визначення поняття цивільно-правової відповідальності, розкриття поглядів вчених на умови цивільно-правової відповідальності їх правове регулювання за новим цивільном законодавством. Літературна база. При написанні курсової використані думки таких відомих вчених, як М.М. Агарков, Б.С. Антимонов, М.І. Брагінський, В.В. Вітрянський, Д.В. Боброва, О.В. Дзера, О.С. Іоффе, В.М. Коссак, Г.К. Тархов, Я.М. Шевченко, та ін. Хронологічні рамки роботи – друга половина ХХ ст. – до сьогодення

©: 2011-2022 infoworks.ru