Заказать реферат

Доклад: ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ (ID:51203)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ (Код работы:51203)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Доклад
Объем: 8 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 51203
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 523
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.209
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Кабельне телебачення, авторські та суміжні права

  Вступ 3 1. Поняття авторского та суміжних правв сфері кабельного телебачення 6 1.1 Поняття та сутність авторського права 6 1.2 Поняття та сутність суміжних прав 10 1.3 Авторське та суміжні права в сфері кабельного телебачення 13 2. Законодавство про інтелектуальну власність в системі кабельного телебачення 22 2.1 Національне законодавство 22 2.2 Міжнародні договори 28 2.3 Порівняння законодавства України з законодавством інших країн 31 3. Проблеми та перспективи захисту авторських прав в Україні 40 3.1 Відповідальність за порушення авторських прав та особливості вирішення спорів 40 3.2 Проблеми та перспективи вдосконалення законодавства в сфері захисту авторських прав у галузі кабельного телебачення 48 Висновки 62 Література 67
 • Кабельне телебачення, авторські та суміжні права

  Вступ 3 1. Поняття авторского та суміжних правв сфері кабельного телебачення 6 1.1 Поняття та сутність авторського права 6 1.2 Поняття та сутність суміжних прав 10 1.3 Авторське та суміжні права в сфері кабельного телебачення 13 2. Законодавство про інтелектуальну власність в системі кабельного телебачення 22 2.1 Національне законодавство 22 2.2 Міжнародні договори 28 2.3 Порівняння законодавства України з законодавством інших країн 31 3. Проблеми та перспективи захисту авторських прав в Україні 40 3.1 Відповідальність за порушення авторських прав та особливості вирішення спорів 40 3.2 Проблеми та перспективи вдосконалення законодавства в сфері захисту авторських прав у галузі кабельного телебачення 48 Висновки 62 Література 67
 • Національні засоби захисту прав людини

  Вступ 4 1. Інститут захисту прав людини в нормах конституційного права 5 2. Нормативно-правові засоби захисту прав людини 7 3. Організаційно-правові засоби захисту прав людини 11 Висновки 15 Список використаних джерел та літератури: 17
 • Міжнародний захист прав та свобод людини

  "ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНИХ СВОБОД 7 1.1. Історичний процес виникнення, розвитку і вирішення проблем прав і свобод людини і громадянина 7 1.2 Проблеми забезпечення прав людини у правовій системі України: ретроспективний аналіз 14 1.3. Міжнародні механізми прав людини і основних свобод 19 РОЗДІЛ ІІ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ 32 2.1 Основні універсальні міжнародно-правові акти у сфері прав і свобод людини 32 2.2 Місце Європейської Конвенції про захист основних прав та свобод людини 35 2.3 Система захисту прав і свобод людини в рамках Ради Європи 41 ВИСНОВОК 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 56"
 • Об’єкти авторського права

  ВСТУП 2 1. Історія міжнародного авторського права 4 2. Загальна характеристика міжнародної системи охорони авторських та суміжних прав 9 3. Характеристика об’єктів міжнародного авторського права 17 4. Вимоги до цивільних процедур направлених на захист авторських та суміжних прав в міжнародно-правових актах 23 ВИСНОВКИ 26 Список використаних джерел 27
 • Правові проблеми субєктів господарювання та споживачів

  Зміст Вступ 3 1. Загальні положення захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів 5 1.1. Законодавство України про захист прав суб’єктів господарювання та споживачів 5 1.2. Правове становище суб’єктів господарювання та споживачів 14 1.3. Міжнародно-правове регулювання захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів 23 2. Майнові та особисті немайнові права суб’єктів господарювання та споживачів 36 2.1. Державний захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання і споживачів 36 2.2. Відносини органів державної влади з правоохоронними органами по здійсненню охорони прав суб’єктів господарювання та споживачів 46 2.3. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо захисту прав суб’єктів господарювання і споживачів 54 3. Особливий порядок захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання та споживачів 59 3.1. Захист прав суб’єктів господарювання в судовому порядку 59 3.2. Проблемні питання судового захисту прав споживачів 70 3.3. Відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та споживачів 85 Висновки 102 Перелік використаних джерел 104 Об’єктом дослідження є права суб’єктів господарювання та споживачів, що потребують захисту. Предметом дослідження є правові норми українського та міжнародного законодавства, які регулюють захист прав суб’єктів господарювання та споживачів. Метою дослідження є встановлення особливостей правового регулювання державного захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів, виявлення наявних в цьому питанні проблем та пошук шляхів їх вирішення. Структурно робота складається з трьох розділів, розділених на підрозділи та пункти, вступу, висновків та переліку використаних джерел.
 • Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини

  Вступ 3 1. Права людини і міжнародне право 6 1.1. Основні міжнародно-правові акти про права людини та їх характеристика 6 1.2. Міжнародні органи із захисту прав людини та їх характеристика 19 2. Міжнародні механізми захисту прав людини 21 2.1. Питання захисту прав людини при застосуванні конвенції про правову допомогу у кримінальних справах 21 2.2. Міжнародні акти про права людини і законодавство України 34 Висновки 38 Література 41
 • Захист авторського права

  Вступ 3 1. Захист авторських прав в Україні 4 2.Адаптація законодавства України у сфері захисту авторського права й суміжних прав до законодавства ЄС 9 Висновок 19 Використана література 21 1. Захист авторських прав в Україні За період існування незалежної України була створена досить широка законодавча база у сфері регулювання відносин з використання об’єктів інтелектуальної власності, але механізм захисту авторських та суміжних прав не завжди спрацьовує. У цьому випадку чи не єдиним ефективним методом боротьби із порушниками залишається захист прав у судовому порядку. Проте більшість авторів не користується цією можливістю. Можна виділити ряд причин такої пасивності авторів та власників авторських прав. Інформаційний вакуум, що спостерігався довгий час у цій сфері спричинив ситуацію, коли автори не знайомі навіть с елементарним обсягом своїх прав та не можуть самотужки оцінити - чи порушені їх права взагалі. Сьогодні можемо спостерігати поступове поліпшення ситуації. Зокрема, усвідомлення інтелектуальної праці, як реального капіталу та актуалізація його цінності стає важливим стимулом для авторів у вивченні законодавчого забезпечення їх діяльності. Цьому сприяє і активна педалізація теми у засобах масової інформації; проведення організаціями, що працюють у сфері інтелектуальноі власності, спеціалізованих семінарів та конференцій тощо.
 • Міжнародний механізм захисту прав людини

  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика захисту прав і свобод людини і громадянина 5 1.1. Поняття захисту прав і свобод людини і громадянина 5 1.2. Види захисту прав і свобод людини і громадянина 8 Розділ 2. Особливості міжнародно-правового захисту прав і свобод людини і громадянина 12 2.1. Нормативно-правові міжнародні механізми 12 2.2. Інституційні механізми 18 Висновки 27 Список використаної літератури 29
 • Судова охорона основних прав індивіда

  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ОСНОВНИХ ПРАВ 5 1.1 Права, закріплені в Конституції України 6 1.2 Права, закріплені в міжнародних правових актах 7 2. ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ОСНОВНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ. 10 2.1 Загальносоціальні гарантії 10 2.2 Правові (юридичні) гарантії 12 3. СУДОВА ОХОРОНА ЯК ГАРАНТІЯ ДОТРИМАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З БОКУ ДЕРЖАВИ ОСНОВНИХ ПРАВ ІНДИВІДА 14 3.1 Право на звернення до суду 14 3.2 Право на звернення до міжнародних установ і організацій за судовим захистом основних прав 21 3.3 Право на правову допомогу. Інститут адвокатури як інструмент судового захисту основних прав людини 25 3.4 Право на звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 29 4. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАВОПОРУШНИКІВ ЯК ГАРАНТІЯ ОХОРОНИ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 31 ВИСНОВОК 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36

©: 2011-2022 infoworks.ru