Заказать реферат

Доклад: Зміна системи державного управління в умовах фінансової кризи (ID:51208)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Зміна системи державного управління в умовах фінансової кризи (Код работы:51208)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Доклад
Объем: 8 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 51208
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 547
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.214
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Функціонування сучасної фінансової системи України

  "Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти фінансової системи 5 1.1. Роль фінансової системи у господарській структурі країни та підприємництва 5 1.2.Сутність та структура фінансової системи 7 1.3. Формування ринкової фінансово-грошової системи 12 1.4.Правові та організаційні основи фінансової системи 17 РОЗДІЛ ІІ. Функціонування сучасної фінансової системи України 21 2.1. Фінансові органи України: призначення та функції 21 2.2. Особливості та проблеми фінансової стабілізації в українській економіці................................................................................................................24 РОЗДІЛ ІІІ. Україна в умовах світової фінансової кризу 28 3.1. Вплив фінансової кризи на фінансову систему України 28 3.2. Наслідки фінансової кризи для України 30 3.3. Шляхи подолання фінансової кризи 32 Висновки та пропозиції .......................................................................................37 Список використаних джерел 39 "
 • Дослідження зовнішньої заборгованості України в умовах світової фінансової кризи

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 7 1.1. Роль та місце зовнішньої заборгованості в сучасних МЕВ 7 1.2. Підходи кредиторів та боржників до подолання кризи заборгованості 19 1.3. Механізми реструктуризації зовнішнього боргу країн, в країнах різного ступеню зрілості 26 ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ І 37 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 38 2.1. Передумови виникнення світової фінансової кризи та її вплив на економіку України 38 2.2. Сучасний стан і тенденції зовнішньої заборгованості України в умовах сучасної фінансової кризи 47 2.3. Вплив зовнішньої заборгованості на макроекономічну динаміку України57 ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ ІІ 65 РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 66 3.1. Зарубіжний досвід управління державним боргом 66 3.2. Перспективи управління зовнішнім боргом України в умовах світової фінансової кризи 81 ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ ІІІ 106 ВИСНОВКИ 107 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 110 ДОДАТКИ 121ВСТУП Актуальність теми. В умовах фінансової сучасної світової фінансової кризи розвиток міжнародної фінансової системи характеризується значним зростанням обсягів зовнішньої державної заборгованості країн світу. На сьогодні необхідно констатувати, що державний борг є органічною складовою фінансових систем переважної більшості країн світу, дієвим інститутом у механізмі макроекономічного регулювання та інструментом реалізації економічної стратегії держави. В Україні за роки її незалежності формування боргу відбувалося значною мірою під впливом потреб оперативного фінансування поточних бюджетних видатків, що зумовило його структуру та обсяги. До основних причин швидкого зростання державного боргу України в умовах сучасної кризи можна віднести: необхідність збільшення валютних резервів для забезпечення стабільності національної грошової одиниці; значні бюджетні дефіцити; залежність від імпорту енергоносіїв; потреби технічного переозброєння більшості галузей національної економіки. Управління та обслуговування державного боргу є одним з пріоритетних завдань фінансової політики держави, важливою умовою стабільності її фінансової системи. Ефективне управління боргом на всіх його етапах дозволить уникнути кризових боргових ситуацій та перевантаження видаткової частини державного бюджету в розрізі витрат на обслуговування державного боргу, сприятиме забезпеченню стабілізації соціально-економічної ситуації та розвитку економіки України.
 • Функціонування сучасної фінансової системи України

  Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти фінансової системи 5 1.1. Роль фінансової системи у господарській структурі країни та підприємництва 5 1.2.Сутність та структура фінансової системи 7 1.3. Формування ринкової фінансово-грошової системи 12 1.4.Правові та організаційні основи фінансової системи 17 РОЗДІЛ ІІ. Функціонування сучасної фінансової системи України 21 2.1. Фінансові органи України: призначення та функції 21 2.2. Особливості та проблеми фінансової стабілізації в українській економіці................................................................................................................24 РОЗДІЛ ІІІ. Україна в умовах світової фінансової кризу 28 3.1. Вплив фінансової кризи на фінансову систему України 28 3.2. Наслідки фінансової кризи для України 30 3.3. Шляхи подолання фінансової кризи 32 Висновки та пропозиції .......................................................................................37 Список використаних джерел 39 Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти фінансової системи 5 1.1. Роль фінансової системи у господарській структурі країни та підприємництва 5 1.2.Сутність та структура фінансової системи 7 1.3. Формування ринкової фінансово-грошової системи 12 1.4.Правові та організаційні основи фінансової системи 17 РОЗДІЛ ІІ. Функціонування сучасної фінансової системи України 21 2.1. Фінансові органи України: призначення та функції 21 2.2. Особливості та проблеми фінансової стабілізації в українській економіці................................................................................................................24 РОЗДІЛ ІІІ. Україна в умовах світової фінансової кризу 28 3.1. Вплив фінансової кризи на фінансову систему України 28 3.2. Наслідки фінансової кризи для України 30 3.3. Шляхи подолання фінансової кризи 32 Висновки та пропозиції .......................................................................................37 Список використаних джерел 39
 • Обслуговування внутрішнього державного боргу

  ЗМІСТ 2 ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ 7 1.1 Економічна природа державного боргу та його види 7 1.2 Особливості обслуговування внутрішнього державного боргу 17 1.3 Світовий досвід обслуговування внутрішнього державного боргу 29 РОЗДІЛ ІІ. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ 37 2.1 Оцінка формування державного боргу України 37 2.2 Аналіз динаміки та структури внутрішнього державного боргу 47 2.3 Вплив внутрішнього державного боргу на рівень фінансової стабільності держави 54 РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УКРАЇНІ 59 3.1 Оптимізація внутрішнього державного боргу в Україні 59 3.2 Напрями зменшення внутрішнього державного боргу в умовах фінансової кризи 67 ВИСНОВКИ 73 ВИСНОВКИ 73 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 77 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 77 ДОДАТОК А 84
 • Вплив світової фінансової кризи на ТНК

  " Вступ 5 Розділ. 1 Передумови виникнення глобальної фінансово-економічної кризи 7 1.1.Етапи розвитку світової фінансової кризи 7 1.2. Світові збитки від світової фінансової кризи 14 1.3. Передумови зниження глобальних потоків прямих іноземних інвестицій 20 Розділ. 2. Основні напрямки впливу кризи на прямі іноземні інвестиції 29 2.1. Динаміка прямих іноземних інвестицій в кризовий період 29 2.2. Вплив фінансової кризи на галузеву структуру 44 2.3. Вплив фінансової кризи на географічну структуру 48 Розділ. 3. Емпіричний зміст впливу фінансової кризи на компанії нафтової сфери, на прикладі ТНК „ЛУКОЙЛ” 53 3.1. Динаміка розвитку нафтової галузі в умовах фінансової кризи 53 3.2. Проблеми оптимізації виробництва під діяльності активів ТНК.............58 3.3. Діяльність транснаціональних компаній Україні, на прикладі ТНК „SHELL”, ТНК „BP” та „ЛУКОЙЛ” 65 Висновки 75 Список використаної літератури 78 Додатки 85 "
 • Дослідження зовнішньої заборгованості України в умовах світової фінансової кризи

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 7 1.1. Роль та місце зовнішньої заборгованості в сучасних МЕВ 7 1.2. Підходи кредиторів та боржників до подолання кризи заборгованості 19 1.3. Механізми реструктуризації зовнішнього боргу країн, в країнах різного ступеню зрілості 26 ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ І 37 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 38 2.1. Передумови виникнення світової фінансової кризи та її вплив на економіку України 38 2.2. Сучасний стан і тенденції зовнішньої заборгованості України в умовах сучасної фінансової кризи 47 2.3. Вплив зовнішньої заборгованості на макроекономічну динаміку України57 ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ ІІ 65 РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 66 3.1. Зарубіжний досвід управління державним боргом 66 3.2. Перспективи управління зовнішнім боргом України в умовах світової фінансової кризи 81 ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ ІІІ 106 ВИСНОВКИ 107 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 110 ДОДАТКИ 1213.2. Перспективи управління зовнішнім боргом України в умовах світової фінансової кризи Ефективне управління державними запозиченнями на всіх етапах їх здійснення (починаючи з моменту вибору джерела та напряму використання і закінчуючи погашенням боргу) дозволить уникнути кризових боргових ситуацій та перевантаження видаткової частини державного бюджету в розрізі витрат на обслуговування державного боргу. Фінансові ресурси, отримані за рахунок державних запозичень та використані на інвестиційні цілі, сприятимуть розвитку економіки України, що в майбутньому забезпечить зростання дохідної частини державного бюджету [46, с.55]. Країни з високими темпами росту експорту мають можливість підтримувати відносно більш високий рівень боргу по відношенню до експорту та виробництва. Однак, ці країни стають уразливими до макроекономічних шоків: відсоткові ставки по зовнішнім позикам можуть різко підвищитись внаслідок економічних умов в країнах-кредиторах або ж кредитори можуть вирішити, що вони з будь-яких причин не бажають більше підтримувати колишній рівень кредитування. В зв’язку з цим, необхідно підкреслити декілька важливих моментів: ? по-перше, економічне зростання - це головна умова збереження платоспроможності, довіри кредиторів і пом’якшення жорстких кредитних лімітів, встановлених ними для країни-позичальника; .... .
 • Розробка політики управління фінансовою стійкістю в умовах кризового стану

  Вступ 3 І. Теоретичні засади управління фінансовою стійкістю підприємства 5 1.1. Економічна сутність фінансової стійкості підприємства та її значення в збереженні ефективності діяльності підприємства 5 1.2. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства 7 ІІ. Дослідження практики управління фінансовою стійкістю підприємства ЗАТ "..." в умовах його кризового стану 14 2.1. Аналіз динаміки, обсягу та структури капіталу ЗАТ "..." 14 2.2. Діагностика фінансової стійкості ЗАТ "..." в умовах кризового стану 21 ІІІ. Розробка політики управління фінансовою стійкістю в умовах кризового стану ЗАТ "..." 29 3.1. Обґрунтування основних етапів політики управління фінансовою стійкістю ЗАТ "..." в умовах кризового стану 29 3.2. Оцінка ефективності розробленої політики управління фінансовою стійкістю ЗАТ "..." в умовах кризи 33 Висновки 45 Список використаної літератури 49 Додатки 52 Додаток А. Показники фінансової звітності підприємства за 2003-2005 рр. 52
 • Банківська криза в США

  Вступ 3 1. Витоки фінансової кризи у США 4 2. Головні причини виникнення іпотечної та фінансової кризи в США 5 3. Наслідки банківської кризи США для світових економік 9 4. Вплив кризи банківської системи США на ліквідність українських банків 9 Висновки 15 Список літератури 16 Вступ 3 1. Витоки фінансової кризи у США 4 2. Головні причини виникнення іпотечної та фінансової кризи в США 5 3. Наслідки банківської кризи США для світових економік 9 4. Вплив кризи банківської системи США на ліквідність українських банків 9 Висновки 15 Список літератури 16
 • ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

  Ключові слова: банківська безпека, економічна безпека банку, системна криза, банківські борги, фінансові інструменти банківської безпеки.розкрито сутність економічної безпеки банківської системи України та визначено шляхи її підвищення, а також шляхи модернізації банківської системи в умовах системної кризи.
 • Розробка політики управління фінансовою стійкістю в умовах кризового стану підприємства

  Вступ 3 І. Теоретичні засади управління фінансовою стійкістю підприємства 5 1.1. Економічна сутність фінансової стійкості підприємства та її значення в збереженні ефективності діяльності підприємства 5 1.2. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства 7 ІІ. Дослідження практики управління фінансовою стійкістю підприємства ЗАТ "..." в умовах його кризового стану 18 2.1. Аналіз динаміки та структури капіталу ЗАТ "..." 18 2.2. Діагностика фінансової стійкості ЗАТ "..." в умовах кризового стану 25 ІІІ. Розробка політики управління фінансовою стійкістю в умовах кризового стану ЗАТ "..." 33 3.1. Обґрунтування основних етапів політики управління фінансовою стійкістю ЗАТ "..." в умовах кризового стану 33 3.2. Розробка та оцінка ефективності політики управління фінансовою стійкістю ЗАТ "..." в умовах кризи 37 Висновки 49 Список використаної літератури 53 Додатки 56

©: 2011-2022 infoworks.ru