Заказать реферат

Доклад: ОПОДАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ: ДОСВІД ІНОЗЕМНИХ КРАЇН (ID:51212)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ОПОДАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ: ДОСВІД ІНОЗЕМНИХ КРАЇН (Код работы:51212)

Информация о работе Раздел: Налоги
Вид работы: Доклад
Объем: 9 стр.
Цена: 54 грн.
Код работы (ID): 51212
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 986
СодержаниеКлючові слова. Електронна комерція, податки, іноземний досвід, регулювання елек-
тронної комерції.

розглянуто іноземний досвід оподаткування електронної комерції в період трансформаційних змін у світовій економіці. Визначено найбільш проблемні питання, які потребують вирішення, та сформульовано висновки щодо вдосконалення регулювання електронної комерції.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.218
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Електронна комерція

  1. Сутність електронної комерції 3 2. Відмінності між традиційною і електронною комерцією 4 3. Принципи побудови системи електронної комерції (електронного магазина) 11 4. Сфери поширення електронної комерції 16 Література 19
 • Електронна комерція

  1. Сутність електронної комерції 3 2. Відмінності між традиційною і електронною комерцією 4 3. Принципи побудови системи електронної комерції (електронного магазина) 11 4. Сфери поширення електронної комерції 16 Література 19
 • Електронна комерція

  Вступ 3 1. Засади створення системи Е-комерції 4 2. Реклама та типи електронної комерції 10 3. Переваги та можливості електронної комерції 15 Висновок 21 Список використаної літератури 22Вступ 3 1. Засади створення системи Е-комерції 4 2. Реклама та типи електронної комерції 10 3. Переваги та можливості електронної комерції 15 Висновок 21 Список використаної літератури 22
 • Передумови розвитку електронної комерції

  Вступ 3 1.Суть та основні переваги електронної комерції 5 2.Передумови та історія розвитку електронної комерції 7 Висновок 11 Список літератури 122.Передумови та історія розвитку електронної комерції Електронна комерція на сьогоднішній день має хоч і недовгу, але дуже багату подіями історію. Передумовою для появи електронної комерції став перехід США від індустріального до постіндустріального етапу розвитку економіки, коли основним продуктом в економіці стає не товар, а послуга, а сам товар уже не розглядається окремо від організації його продажу та обслуговування. При цьому переважну більшість принципових змін електронний бізнес зазнав в останні двадцять років, хоча початок електронній комерції було покладено ще в 1960 році. Саме тоді американські компанії American Airlines і IBM приступили до розробки системи електронного бронювання авіаквитків, яка дозволяла American Airlines оперативно управляти прибутковістю за допомогою зміни цін на квитки з урахуванням наявності вільних місць....
 • Системи захисту інформації в електронній комерції

  Вступ 2 Арсенал засобів захисту в E-commerce. 7 Сучасні підходи застосування заходів інформаційної безпеки у сфері електронної комерції. 14 Висновки 21 Література 22
 • Інформаційна система електронної комерції

  Анотація 2 Реферат 3 Зміст 4 Перелік умовних позначень, символів, одиниць величин і термінів 5 Вступ 6 1 Характеристика і аналіз об’єкта дослідження 7 1.1 Характеристика предметної області 7 1.2 Аналіз існуючих варіантів розв’язання досліджуваної задачі 35 1.3 Обгрунтування запропонованих проектних рішень 45 2. Постановка задачі і алгоритм її розв’язування 47 2.1 Постановка задачі 47 2.2 Огляд рішення та алгоритм розв’язування задачі 50 3. Організація інформаційного, організаційного, технічного і програмного забезпечення 52 3.1 Інформаційне забезпечення 52 3.2 Організаційне забезпечення 53 3.3 Технічне та програмне забезпечення 54 Висновок 95 Список використаної літератури 97 Додаток 1. Схема системи електронної комерції E-Goods з точки зору користувача 100 Додаток 2. Схема системи електронної комерції E-Goods з точки зору адміністратора 101 Додаток 3. Файли додатків Інтернет-магазину 102 Додаток 4. Титульна сторінка інтернет-магазину 105 Додаток 5. Доступ до функцій адміністрування Інтернет-магазину 106 Додаток 6. Доступ до функцій адміністрування засобами меню 107
 • Інтернет-підтримка бізнесу

  Вступ 3 1. Теоретичні основи та передумови ведення електронного бізнесу 4 2. Становлення електронного бізнесу в Україні 7 3. Переваги та можливості електронної комерції 10 Висновки 15 Список використаної літератури 16Вступ 3 1. Теоретичні основи та передумови ведення електронного бізнесу 4 2. Становлення електронного бізнесу в Україні 7 3. Переваги та можливості електронної комерції 10 Висновки 15 Список використаної літератури 16
 • Електронна торгівля як сучасна форма прояву МЕВ

  "Вступ 3 Розділ І 6 Теоретико-методологічні аспекти розвитку електронної торгівлі 6 1.1. Процес інформатизації як основа електронної торгівлі 6 1.2. Сутність та структура електронної торгівлі 13 1.3. Показники ефективності системи електронної торгівлі 18 Розділ ІІ 23 Вплив електронної торгівлі на розвиток міжнародних економічних відносин 23 2.1. Економічна оцінка впливу електронної торгівлі на сучасні МЕВ 23 2.2. Соціально-економічний аспект електронної торгівлі 26 2.3. Етапи впливу електронної торгівлі на формування сучасних форм міжнародної торгівлі 29 2.4. Методичні підходи до формування стратегії розвитку електронної торгівлі в системі сучасних форм міжнародної торгівлі 35 2.5. Міжнародний досвід регулювання електронної торгівлі 37 Розділ ІІІ 44 Стан та перспективи впливу електронної торгівлі на особливості формування сучасних форм міжнародної торгівлі 44 3.1. Структура державного регулювання міжнародної торгівлі 44 3.2. Митні тарифи як засіб регулювання МЕВ 47 3.3. Міжнародні торгові організації і їх місце в системі міжнародних відносин 51 Висновки 57 Список використаних джерел 59 Додатки 63"
 • Відкрита система електронної комерції

  1. Особливості розвитку систем електронної комерції 3 2. «Відкрита» електронна комерція 6 Література 101. Особливості розвитку систем електронної комерції Бурхливий розвиток інформаційних технологій в наш час сприяв появі міжнародного інформаційного простору-мережі Інтернет. З розвитком Інтернет-технологій відповідно з'являються та розвиваються нові ринки, що складають відповідний сегмент світової економіки і знаходять своє місце на ринках економіки України. Суспільство дедалі переходить на якісно новий етап розвитку, де інформація відіграє першочергову роль. Очевидно в недалекому майбутньому через нерівномірність впровад¬ження інформаційних систем і технологій з'явиться зовсім новий вид соціальної нерівності - інформаційна, а напрямок подальшого розвитку держав буде визначати інтелектуальний потенціал народу. Цілком закономірно, що в таких умовах першочерговою буде проб¬лема забезпечення цілісності та захисту інформаційних систем, які використовуються для проведення електронних розрахунків. Можливо для відстеження за роботою таких систем знадобляться національні та міжнародні органи, що будуть виконувати регулюючу та моніторінгову функції на інформаційному просторі, без кордонів, подібно сучасному Інтернету. Поява та розвиток нових ринків, що породжуються Інтернет техноло¬гіями, привертає увагу міжнародних організацій, провідних фінансистів і банкірів світу, керівників держав та бізнесменів в першу чергу як стратегічну складову економіки майбутнього. Особливо актуальні дос¬лідження в галузі Інтернет-економіки для України в умовах трансформації та інтеграції в світову економіку, зокрема в європейську. Щоб не стати "інформаційно бідною" державою та ще більше посилити розрив у роз¬витку та нерівномірності нагромадження капіталу, актуальним для України, є входження в міжнародну систему електронної торгівлі або електронної комерції (е-комерцїї).
 • Стан та перспективи вдосконалення прибуткового оподаткування громадян

  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ГРОМАДЯН 5 1.1. Теоретичні засади і форми прибуткового оподаткування громадян 5 1.2. Зарубіжний досвід оподаткування доходів громадян 10 2. СТАН ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ 15 2.1. Аналіз закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» 15 2.2. Дослідження проблем прибуткового оподаткування громадян в Україні 21 3. ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ 27 3.1. Удосконалення прибуткового оподаткування громадян 27 3.2. Шляхи гармонізації податкового законодавства у сфері прибуткового оподаткування громадян 31 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40 ДОДАТКИ 42

©: 2011-2022 infoworks.ru