Заказать реферат

Доклад: Особливості маркетингових досліджень на промисловому ринку (ID:51259)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Особливості маркетингових досліджень на промисловому ринку (Код работы:51259)

Информация о работе Раздел: Маркетинг
Вид работы: Доклад
Объем: 10 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 51259
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 1072
СодержаниеКлючові слова: маркетингова інформаційна система, маркетингові дослідження, ринок органі-
зацій-споживачів, промисловий ринок.
розглядаються теоретичні та методико-практичні підходи до організації маркетин-
гової інформаційної системи підприємства на ринку організацій-споживачів. Визначається сутність
та особливості маркетингових досліджень на промисловому ринку.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.265
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Маркетингові дослідження ринку фінансових послуг країни

  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти маркетингових досліджень: суть, види, методи, інструменти 6 1.1 Сутність та види маркетингових досліджень 6 1.2 Основні методі маркетингових досліджень 12 2. Характеристика професійних агентств як суб’єктів маркетингових досліджень 16 2.1 Мета та завдання діяльності професійних агентств 16 2.2 Методика застосування програми перевірки 19 3. Аналіз маркетингових досліджень ринку фінансових послуг України 29 3.1 Нові тенденції в розвитку маркетингових досліджень ринку фінансових послуг 29 3.2 Особливості маркетингових досліджень ринку фінансових послуг 34 4. Проблеми маркетингових досліджень в Україні і шляхи їх вирішення 40 Висновки 48 Список літератури 51 Додаток А 55 Додаток Б 57
 • Система маркетингових досліджень в Україні

  Вступ 3 1. Сутність та необхідність маркетингових досліджень 4 2. Система маркетингових досліджень в Україні 6 Висновок 14 Список використаної літератури 162. Система маркетингових досліджень в Україні Україна тільки-но починає процес ринкових перетворень і переживає на цьому шляху неабиякі труднощі. Але, незважаючи на це, процес створення структур, які займаються розв’язанням маркетингових проблем, відбувається досить інтен¬сивно. Сьогодні ринок маркетингових досліджень може пишатися пильною увагою та зростанням кількості досліджень самого ринку. Темпи зростання ринку маркетингових досліджень в Україні є досить високими. Темпи зростання ринку маркетингових досліджень в Україні можна порівняти і показниками європейських країн і сказати що він демонструє значний розвиток. В той час як в Україні він складає 27%, у Болгарії цей показник складає + 22,3 %, Польща - +13,7 %, Росія - +13,9 % і т. д [13, с.33]. Основні тенденції розвитку ринку маркетингових досліджень в Україні:......
 • Маркетингові дослідження при розробці нових товарів

  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади маркетингових досліджень 5 1.1. Маркетингові дослідження як фундамент маркетингової діяльності 5 1.2. Процес маркетингових досліджень 9 1.3. Основні етапи маркетингових досліджень при розробці та впровадженню нових товарів 11 Розділ 2. Проведення маркетингового дослідження ринку при розробці нового товару на прикладі косметичного підприємства «Актавіс» 18 2.1. Загальна характеристика виробництва косметичного підприємства «Актавіс» та створення нової серії косметики 18 2.2. Особливості методів маркетингових досліджень косметичного ринку та підприємства «Актавіс» 21 2.3. Аналіз продукції косметичного ринку його проблеми та перспективи 26 Розділ 3. Шляхи вдосконалення проведення маркетингових досліджень при розробці нових товарів 31 Висновки 34 Список використаної літератури 36 Додатки 39
 • Маркетинг

  Вступ - 3 - 1. Завдання та умови ефективності маркетингових досліджень. - 4 - 1.1. Основні методологічні принципи, що забезпечують ефективність маркетингових досліджень - 9 - 1.2. Види маркетингових досліджень - 10 - 1.3. Помилкові очікування від маркетингових досліджень - 10 - 2. Анкета для виявлення рівня задоволення клієнта якістю обладнання для випічки кондитерських виробів. - 20 - Список використаної літератури - 23 -
 • Організація маркетингових досліджень на підприємстві

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Суть та значення маркетингу для сучасного підприємства 5 1.1. Сутність та процес маркетингових досліджень 5 1.2. Зміст та особливості проведення маркетингових досліджень у промисловому середовищі 19 1.3. Розвиток маркетингової орієнтації українських підприємств 28 Висновок до розділу 1 38 Розділ 2. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві „Барвінок” 40 2.1. Загальна характеристика галузі та підприємства 40 2.2. Організація маркетингової служби на підприємстві 48 2.3. Аналіз проведення маркетингових досліджень 62 2.4. SWOT – аналіз ВАТ „Барвінок” 75 Висновок до розділу 2 81 Розділ 3. Основні напрямки впровадження маркетингових заходів на підприємстві „Барвінок” 82 3.1. Розробка плану маркетингу 82 3.2. Реорганізація служби маркетингу 86 3.3. Контроль оцінка та аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства 88 3.4. Впровадження концепції CRM на підприємстві 98 Висновок до розділу 3 110 ВИСНОВОК 112 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 115 Додаток А 118
 • Специфіка маркетингових досліджень на споживчому та промислових ринках

  1. Суть, організація, напрямки і структура процесу маркетингових досліджень 2 2. Специфіка маркетингових досліджень на споживчому ринку 7 3. Специфіка маркетингових досліджень на промислових ринках 14 Література 19
 • Маркетинговий аналіз ринку нерухомості в м. Івано-Франківську

  РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика агентства нерухомості “...”. 6 1.1 Коротка історія розвитку та діяльності АН“...” 6 1.2 Організаційна структура підприємства 7 1.3 Коротка характеристика послуг та умов діяльності підприємства 9 1.4 Аналіз економічних показників діяльності підприємства 11 РОЗДІЛ 2. Теоретико-методологічні засади маркетингового дослідження ринку нерухомості 14 2.1 Поняття та сутність ринку нерухомості 14 2.2 Суб’єкти та об’єкти ринку нерухомості 27 2.3 Особливості проведення маркетингових досліджень ринку нерухомості 36 РОЗДІЛ 3.Організація та проведення маркетингових досліджень ринку нерухомості Івано-Франківська (на прикладі агентства нерухомості “...”) 45 3.1 Організація та проведення маркетингових досліджень в АН “...” 45 3.2 Аналіз результатів дослідження ринку нерухомості Івано-Франківська 48 2.3. Прогнозування розвитку ринку нерухомості міста та його вплив на формування маркетингової стратегії АН „...” 53 РОЗДІЛ 4. Вдосконалення проведення маркетингових досліджень 62 4.1 Перспективні напрямки вдосконалення методики проведення маркетингових досліджень ринку нерухомості в Агентстві нерухомості “...” 62 4.2 Автоматизація збирання та обробки маркетингової інформації 64 4.3 Використання можливостей мережі Інтернет в маркетинговій діяльності підприємства 66 РОЗДІЛ 5. Охорона праці 85 ВИСНОВКИ 90 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 93 ДОДАТОК 1. Каталог елітних рекламних площадок України 99
 • Сутність та особливості маркетингових досліджень

  Вступ 3 1. Сутність та види маркетингових досліджень 5 2. Принципи та етапи маркетингових досліджень 8 3. Маркетингова інформація: види та класифікація 13 4. Теоретичні аспекти управління інформаційним забезпеченням маркетингу 17 5. Стратегія розвитку та управління галуззю маркетингових досліджень в Україні 18 6. Комплексне вивчення ринку методами маркетингового дослідження 21 Висновок 25 Список використаної літератури 27Вступ 3 1. Сутність та види маркетингових досліджень 5 2. Принципи та етапи маркетингових досліджень 8 3. Маркетингова інформація: види та класифікація 13 4. Теоретичні аспекти управління інформаційним забезпеченням маркетингу 17 5. Стратегія розвитку та управління галуззю маркетингових досліджень в Україні 18 6. Комплексне вивчення ринку методами маркетингового дослідження 21 Висновок 25 Список використаної літератури 27
 • Організація та проведення маркетингових досліджень підприємством

  Вступ Глава 1. Теоретичні підходи щодо організації та проведення маркетингових досліджень підприємствами 1.1. Поняття маркетингових досліджень та основні причини їх проведення 1.2. Основні етапи проведення маркетингових досліджень 1.3. Сутність та складові процесу організації проведення маркетингового дослідження Глава 2. Аналіз організації та проведення маркетингового дослідження підприємством „МОНОМАХ 2.1. Маркетинговий аналіз ринку чаю м. Києва та області 2.2. Основні підходи та складові процесу організації проведення маркетингових досліджень на підприємстві „Мономах” 2.3. Мета, завдання та етапи маркетингового дослідження, яке проводило підприємство „Мономах Глава 3. Основні пропозиції та рекомендації щодо організації та проведення маркетингових досліджень підприємствами України 3.1. Практичні рекомендації та прогноз розвитку ринку чаю для підприємства „Мономах Висновки Список літератури
 • Маркетингові дослідження автотранспортного підприємства

  Вступ 3 1 Суть, організація, напрямки і структура процесу маркетингових досліджень 5 1.1 Призначення, суть та особливості організації маркетингових досліджень 5 1.2 Основні напрямки проведення маркетингових досліджень 8 2 Аналіз особливостей проведення маркетингових досліджень для "НАЗВА" 15 2.1 Загальна характеристика підприємства 15 2.2 Аналіз факторів впливу зовнішнього середовища на функціонування підприємства 18 2.3 Проведення SWOT – аналізу підприємства 21 3 Розробка перспективного плану проведення маркетингових досліджень на "НАЗВА" 24 3.1 Визначення цілей та формування пошукових питань маркетингового дослідження 24 3.2 Методологія збору первинної та вторинної інформації при проведенні маркетингових досліджень 26 3.3 Технологія обробки результатів дослідження 28 Висновки 33 Використана література 35 Додатки

©: 2011-2022 infoworks.ru