Заказать реферат

Доклад: Фінансові чинники макроекономічної нестабільності (ID:51263)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Фінансові чинники макроекономічної нестабільності (Код работы:51263)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Доклад
Объем: 8 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 51263
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 706
СодержаниеКлючові слова: фінансовий сектор, фондовий ринок, фінансова стабільність, фінансова
криза, ліквідність.
проаналізовані фундаментальні чинники, що лежать в основі нестабільності рин-
кової економіки. Окреслена проблема запобігання кризовим явищам у фінансовій сфері.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.269
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Причини та наслідки нестабільності курсу долара

  Вступ 3 1. Загальна характеристика світової економіки та причини її нестабільності 5 2. Причини та наслідки нестабільності американської валюти 7 3. Завдання макроекономічної політики що стабілізації ситуації на світовому ринку 10 Висновки 14 Список використаної літератури 15Вступ 3 1. Загальна характеристика світової економіки та причини її нестабільності 5 2. Причини та наслідки нестабільності американської валюти 7 3. Завдання макроекономічної політики що стабілізації ситуації на світовому ринку 10 Висновки 14 Список використаної літератури 15
 • Теорії макроекономічної рівноваги та їх практичне значення

  Вступ 3 1. Зародження теорії макроекономічної рівноваги 6 2. Класична теорія макроекономічної рівноваги 11 3. Кейнсіанська теорія макроекономічної рівноваги 14 4. Новітні концепції рівноваги на макрорівні 18 5. Застосування моделі макроекономічної рівноваги 23 Висновки 33 Список використаної літератури 37
 • Теорії макроекономічної рівноваги та їх практичне значення

  Вступ 3 1. Класична та кейнсіанська теорії макроекономічної рівноваги 6 2. Сукупний попит - сукупна пропозиція як базова модель макроекономічної рівноваги 13 3. Застосування моделі макроекономічної рівноваги 23 Висновки 33 Список використаної літератури 37
 • Теорії макроекономічної стабілізації

  Вступ 3 1. Складові макроекономічної стабілізації 5 2. Класична теорія макроекономічної рівноваги 7 3. Фіскальна і монетарна політика в класичній і кейнсіанській моделях. Проблеми здійснення стабілізаційної політики 11 4. Політика твердого курсу і довільна макроекономічна політика 16 Висновки 20 Список використаної літератури 22
 • Макроекономіка і макроекономічна політика: взаємозв язок та взаємовплив

  Вступ 3 1. Взаємозв’язок макроекономіки та макроекономічної політики 4 2. Проблеми проведення макроекономічної політики в Україні 9 3. Шляхи вдосконалення макроекономічної політики в Україні 13 Висновки 17 Список використаної літератури 18
 • Теорії макроекономічної рівноваги

  Вступ Розділ І. Класична теорія макроекономічної рівноваги 1.1. Загальні основи класичної теорії 1.2. Економічна теорія А.Сміта 1.3. Дискусія між прихильниками класичного підходу і кейнсіанцями Розділ ІІ. Кейнсіанська теорія макроекономічної рівноваги 2.1. Загальні основи кейнсіанської теорії 2.2. Новизна економічного вчення Дж.М.Кейнса 2.3. Концепція мультиплікатора Розділ ІІІ. Монетаристська теорія макроекономічної рівноваги 3.1. Загальні основи монетаристської теорії 3.2. Теорія М.Фрідмена Висновки Список використаної літератури
 • Порівняльний аналіз моделей макроекономічної рівноваги

  ВСТУП 3 Розділ 1. Зміст макроекономічної рівноваги 4 Розділ 2. Сутність кейнсіанського пояснення макроекономічної рівноваги 8 2.1. Умови та зміст кейнсіанської моделі 8 2.2. Кейнсіанські висновки про формування рівноваги 16 Розділ 3. Суть монетаристського пояснення макроекономічної рівноваги 18 3.1. Умови та зміст монетаристської моделі 18 3.2. Висновки монетаристської моделі 22 Індивідуальне завдання 2 ВИСНОВКИ 5 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 6
 • ВИДИ, ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

  Зміст Вступ 1. Зміст макроекономічної політики та її види 6 1.1. Макроекономічна політика: сутність та цілі 6 1.2. Види макроекономічної політики: економічний та адміністративний 17 1.3. Засоби макроекономічної політики 22 1.4. Хараткеристика економічних мультиплікаторів та їх значення державних програм 26 2.1. Аналіз ефективності державної політики у (2005- початок 2006 р.р.) та шляхи її удосконаленн. 30 2.2. Розрахунок грошового мультиплікатора в Україні та визначення його впливу на грошову пропозицію 36 Висновки 44 Використана література: 47 Особливістю написання цієї роботи є те, що вона: 1. Сприяє розумінню механізмів та різних видів макроекономічної політики. 2. Дає базові знання щодо основних понять, категорій та показників, які використовуються при розробці макроекономічної політики держави, навчає їх розраховувати і застосовувати для аналізу стану національної економіки і наслідків реалізації економічної політики; 3. Формує знання, необхідні для вміння критично оцінювати різні види, варіанти, важелі та інструменти макроекономічної політики держави, їх можливі наслідки з метою вибору оптимального сценарію практичних дій; 4. Навчає розуміти закономірності та механізми функціонування і розвитку національної економіки та національного ринку в контексті ринкових перетворень і глобалізації економіки
 • Попит і пропонування в суспільному виробництві

  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ СУКУПНОГО ПОПИТУ 4 1.1. МОДЕЛЬ СУКУПНОГО ПОПИТУ 4 1.2. НЕЦІНОВІ ЧИННИКИ СУКУПНОГО ПОПИТУ 7 РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 11 2.1. МОДЕЛЬ СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ В КОРОТКОСТРОКОВОМУ ТА ДОВГОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ 11 2.2. НЕЦІНОВІ ЧИННИКИ СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 16 РОЗДІЛ 3. МОДЕЛІ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ 19 3.1. МОДЕЛЬ “СУКУПНИЙ ПОПИТ – СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ” 19 3.2. МОДЕЛІ “ВИТРАТИ-ВИПУСК” ТА “ВИЛУЧЕННЯ-ІН'ЄКЦІЇ” 22 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
 • Європейський валютний союз, етапи формування і розвитку

  Вступ 3 Розділ. 1. Теоретико – методологічні основи створення Європейського союзу 5 1.1 Причини створення Європейського валютного союзу 5 1.2 Критерії вступу до Європейського валютного союзу 11 1.3 Мета та завдання європейської системи формування центральних банків......................................................................................................................13 Розділ. 2. Формування Європейського валютного союзу, етапи формування та розвитку 19 2.1 Валютна інтеграція в Європі та структура Європейської системи центральних банків 19 2.2 Грошово – кредитна політика Європейського центрального банку 26 2.3 Валютно – фінансова конвергенція як умова макроекономічної стабільності 33 Розділ. 3. Європейська валюта як складова міжнародної валютної системи 37 3.1 Євро складова міжнародної валютної системи 37 3.2 Передумови перетворення євро на ключову валюту 42 3.3 Причини зовнішньої нестабільності євро 46 Висновок 53 Список використаної літератури 55 Вступ 3 Розділ. 1. Теоретико – методологічні основи створення Європейського союзу 5 1.1 Причини створення Європейського валютного союзу 5 1.2 Критерії вступу до Європейського валютного союзу 11 1.3 Мета та завдання європейської системи формування центральних банків......................................................................................................................13 Розділ. 2. Формування Європейського валютного союзу, етапи формування та розвитку 19 2.1 Валютна інтеграція в Європі та структура Європейської системи центральних банків 19 2.2 Грошово – кредитна політика Європейського центрального банку 26 2.3 Валютно – фінансова конвергенція як умова макроекономічної стабільності 33 Розділ. 3. Європейська валюта як складова міжнародної валютної системи 37 3.1 Євро складова міжнародної валютної системи 37 3.2 Передумови перетворення євро на ключову валюту 42 3.3 Причини зовнішньої нестабільності євро 46 Висновок 53 Список використаної літератури 55

©: 2011-2022 infoworks.ru