Заказать реферат

Доклад: КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ЧИННИКИ, КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ І ПОКАЗНИКИ (ID:51267)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ЧИННИКИ, КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ І ПОКАЗНИКИ (Код работы:51267)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Доклад
Объем: 8 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 51267
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 1485
СодержаниеКлючові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний процес, інвестиційний потенціал,
інвестиційний проект, інвестиційний ризик.
присвячено дослідженню ролі конкурентоспроможності підприємства в залеж$
ності від конкурентних переваг та чинників, які на них впливають. Проводиться аналіз взаємозв’язку між
факторами конкурентоспроможності, конкурентними характеристиками і рівнем конкурентоспроможності
підприємства.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.273
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Діагностика міжнародної конкурентоспроможності підприємств

  ЗМІСТ 1. Оцінити міжнародну конкурентоспроможність продукції (послуг) підприємства 3 2. Охарактеризувати конкурентне середовище підприємства чи організації 10 3. Проаналізувати конкурентні переваги підприємства чи організації 19 4. Охарактеризувати конкурентні стратегії підприємства і організації на міжнародних ринках 22 5. Охарактеризувати систему управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства чи організації 27 Література 29
 • Конкурентоспроможність. Специфічні можливості конкурентоспроможності підприємства

  Зміст Конкуренція й підприємство 5 Портфельні та конкурентні стратегії 6 Види конкурентоспроможності залежно від рівня й об'єкта аналізу 8 Фактори, що впливають на конкурентоспроможність фірми 11 Поняття конкурентної переваги 13 Список літератури 19
 • Конкурентоспроможність підприємства (за матеріалами ТОВ "Інтер-Пак")

  Вступ 2 1. Конкурентноспроможність підприємства 3 2. Показники та методи оцінки 6 3. Вибір стратегії конкурентної переваги 12 Висновок 15 Список використаної літератури 17Вступ 2 1. Конкурентноспроможність підприємства 3 2. Показники та методи оцінки 6 3. Вибір стратегії конкурентної переваги 12 Висновок 15 Список використаної літератури 17
 • КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  Ключові слова. Міжнародна конкурентоспроможність, національна економіка, конкурентні переваги, державне регулювання міжнародних відносин. Проаналізовано механізм формування конкурентних переваг різних країн на міжнародних ринках та факторів, що зумовлюють рівень конкурентоздатності національної економіки. Наведено класифікацію базових концепцій розвитку міжнародних торговельних відносин, розглянуто роль державного регулювання у підвищенні або зниженні рівня конкурентоздатності національної економіки.
 • Задача з маркетингу

  Задача. Оцініть як експерт конкурентоспроможність 1 л пляшки газованого напою “Coca Cola” у порівнянні з “Росінкою”, використовуючи реальні дані. Результати занесіть у таблицю. Роботу проведіть у такому порядку: 1. визначте технічні та економічні чинники, що визначають конкурентоспроможність цього товару, 2. зробіть їх оцінку як експерт, 3. розрахуйте одиничні, групові показники конкурентоспроможності товару за технічними та економічними чинниками 4. розрахуйте інтегральні показники конкурентоспроможності товару, 5. зробіть висновки.
 • Інноваційний менеджмент

  Вступ 3 Частина І. Загальна інформація про підприємство 4 1.1. Назва рік створення організаційно-правова форма 4 1.2. Галузь і регіон де працює підприємство 4 1.3.Основні напрями діяльності 4 1.4.Місія підприємства 5 1.5.Стратегічна цілі підприємства 5 1.6.Наявність формалізованої стратегії підприємства 5 1.7.Наявність системи стратегічного управління (або її елементів) 6 Частина II. Аналіз середовища діяльності підприємства 8 2.1.Галузевий аналіз сфери діяльності підприємства 8 2.2.Чинники непрямого впливу на підприємство і їх значущість. Чинники прямого впливу на підприємство і їх значущість 8 2.4.Ринок підприємства. Цільовий сегмент (сегменти). Основні характеристики споживачів 10 2.5.Конкурентні переваги підприємства 10 2.6.Передбачення стратегічних перспектив основних конкурентів 12 Частина III. Внутрішній аналіз підприємства за останні 3 роки 15 3.1.Характеристика продукції (послуг) підприємства 15 3.2.Основні техніко-економічні показники виробничої діяльності 15 3.3.Аналіз структури власності підприємства 16 3.4.Розрахунок основних фінансових показників діяльності 17 3.5.Аналіз організаційної структури підприємства. Аналіз структури персоналу підприємства 19 Частина IV. Зведений аналіз ринкової позиції підприємства 23 4.1.SWOT - аналіз діяльності підприємства. Побудова матриці SWOT матриці можливостей і матриці загроз 23 4.2.Визначення позиції підприємства на ринку за допомогою одного з матричних методів аналізу 26 Частина V. Стратегії підприємства 28 5.1.Базова стратегія розвитку підприємства та доцільність її коригування (перегляду) 28 5.2.Конкурентні стратегії стратегічних одиниць бізнесу підприємства 30 5.3.Основні функціональні стратегії підприємства: виробнича інноваційна збутова фінансова маркетингова зовнішньоекономічної діяльності процесу постачання розвитку персоналу 30 5.4. Операційні стратегії підприємства 36 Частина VI. Аналіз системи стратегічного планування 39 Частина VI. Аналіз реалізації стратегічних планів підприємства 42 7.1.Розподіл обов язків повноважень та відповідальності при реалізації стратегії. Ступінь свободи топ-менеджерів у прийнятті і виконанні стратегічних рішень та можливість їх коригування. Мотиваційні чинники реалізації стратегій 42 7.2..Особливості стимулювання топ-менеджерів та іншого персоналу підприємства за результатами реалізації стратегії 42 7.3.Аналіз успішності реалізації попередніх стратегій 43 Висновки 44 Список літератури 45 Додатки 46
 • Вибір стратегії бізнесу

  Вступ 3 1. Поняття про вибір стратегії підприємства і чинники вибору 4 2. Загальні конкурентні стратегії за М. Портером 5 Висновок 13 Список використаної літератури 142. Загальні конкурентні стратегії за М. Портером Запропоновані М. Портером у книзі «Стратегія конкуренції» (1980 р.) загальні конкурентні стратегії мають універсальний характер, оскільки, як показав час, підприємства, котрі сприйняли ці стратегії, досягли успіхів. Стратегія «лідирування на основі зниження витрат (цін)». Низька собівартість продукції є основою для відповідного (нижчого за середній рівень) рівня цін. Ідеться про відносно низьку собівартість порівняно з конкурентами і означає орієнтацію на завоювання більшої частки ринку, тобто наступальну стратегію. Ця стратегія базується на оптимізації всіх частин виробничо-управлінської системи: виробничих потужностей, які використовують технологічні переваги великомасштабного виробництва, рівня витрат на сировину, матеріали, енергоносії; продуктивності праці, структури систем розподілу тощо, тобто орієнтуванні на високий рівень показників ефективності виробництва. Водночас, ця стратегія не повинна знижувати інші показники конкурентоспроможності: якості виготовлення окремих деталей, швидкій доставці продукції покупцям і відповідному рівню сервісу, надійності та технічній взаємодоповненості до раніше виготовлених частин тощо.
 • А. Оцінка міжнародної конкурентноспроможності продукції і послуг підприємства

  А. Оцінка міжнародної конкурентноспроможності продукції і послуг підприємства Б. Характеристика конкурентного середовища підприємства 1. Чинники конкурентноспроможності 2.Стисла характеристика споживачів 3.Характеристика ринку 4. безпосередні конкуренти, їх аналіз 5.Ступінь інтенсивності конкуренції 6. Конкурентна карта ринку та карта стратегічних груп В. Аналіз конкурентних переваг підприємства 1. Конкурентні переваги досліджуваного підприємства і його конкурентів 2. Оцінка рівня міжнародної конкурентноспроможності підприємства Г. Характеристика конкурентних стратегій підприємства на міжнародних ринках 1. Складові стратегії забезпечення конкурентноспроможності 2. SWOT – аналіз Д. Характеристика системи управління міжнародною конкурентноспроможністю підприємства Список використаної літератури
 • Міжнародний маркетинг

  Вступ 3 1. Характеристика об’єкту дослідження 5 2. Характеристика чинників зовнішнього середовища країни 11 2.1. Характеристика географічних чинників 11 2.2. Характеристика розвитку транспортної інфраструктури 12 2.3. Характеристика соціальних і демографічних чинників 14 2.4. Рівень економічного розвитку і основні економічні показники 15 2.5. Характеристика чинників мікросередовища підприємства 16 3. Розробка стратегії виходу підприємства на міжнародний ринок 18 3.1. Сприятливі чинники для підприємства 18 3.2. Несприятливі чинники для підприємства 18 3.3. Ризики, які повинне врахувати підприємство 18 3.4. Переваги, які може принести підприємству діяльність на міжнародному ринку 19 3.5. Мета, яку ставить перед собою підприємство 19 3.6. Форма економічної діяльності підприємства на зовнішньому ринку 19 3.7. Товарна політика для виходу підприємства на міжнародний ринок 19 3.8. Основні принципи цінової політики підприємства 20 3.9. Канали дистриб’юції підприємства 22 3.10. Основні види комунікацій підприємства 22 Висновки 24 Список використаної літератури 28
 • Конкурентні стратегії, їх порівняльна характеристика

  Вступ 3 1.Сутність, значення та етапи розробки конкурентної стратегії 5 2.Конкурентні корпоративні стратегії та конкурентні стратегії на етапах життєвого циклу 13 3.Конкурентні стратегії сегментації, вибору цільового сегменту та позиціювання та класифікація стратегій за Портером 19 4.Аналіз конкурентної стратегії ТОВ „СЕВ” та її вдосконалення 26 Висновки 32 Список літератури 35

©: 2011-2022 infoworks.ru