Заказать реферат

Доклад: ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ (ID:51270)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ (Код работы:51270)

Информация о работе Раздел: Страхование
Вид работы: Доклад
Объем: 10 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 51270
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 1042
СодержаниеКлючові слова: соціальне страхування, медичне страхування, соціальний захист, медичні послуги, поліс.
присвячено дослідженню перспектив впровадження обов’язкового медичного страхуван'
ня в Україні. Розглянуто економічні та політичні передумови запровадження обов’язкового медичного страхуван'
ня. Проаналізовано сучасний стан медичного страхування, уже діючого в Україні, та перспективи його розвитку.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.276
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • ОБОВ’ЯЗКОВЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

  Ключові слова: медичне страхування, правові проблеми, Фонд медичного страхування.висвітлено правові проблеми обов’язкового медичного страхування в Україні та перспективи їх вирішення. Наведено чинники, котрі свідчать про актуальність вирішення питань юридичного забезпечення медичної діяльності. Стверджується, що кардинальним кроком, котрий здатен значною мірою змінити ситуацію на краще, є запровадження у нашій державі обов’язкового медичного страхування. Зазначені основні етапи історії законотворчості стосовно обов’язкового медичного страхування в Україні. Визначені переваги та недоліки створення єдиного державного Фонду медичного страхування.
 • Запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні: проблеми і перспективи

  Вступ 1. Соціально-економічна природа обов’язкового медичного страхування 2. Іноземна практика медичного страхування 3. Проблеми та перспективи запровадження медичного страхування в Україні Висновки Список використаної літератури
 • Перспективи розвитку медичного страхування в Україні

  Вступ 3 1. Сутність і функції страхування в Україні 4 2. Сучасний стан медичного страхування в Україні 6 2.1. Запровадження загальнообов язкового державного соціального медичного страхування 6 2.2. Діяльність Ліги страхових організацій України у сфері медичного страхування 11 2.3. Досвід роботи Київського міського фонду медичного страхування 14 3. Наявні перспективи медичного страхування в Україні 16 3.1. Правове забезпечення 16 3.2. Основні принципи страхування 19 3.3. Фінансові перспективи 22 Висновки 24 Список літератури 27
 • Медичне страхування в Україні, сучасний стан та перспективи розвитку

  Вступ 4 1. Обов’язкове медичне страхування 5 2. Добровільне медичне страхування 10 3. Стан медичного страхування в Україні 17 Висновки 20 Список використаної літератури 21 Метою даної роботи є формування навичок та вмінь розкриття змісту питання. Завданням роботи є розкриття змісту та форм медичного страхування. Актуальність роботи зумовлена незадовільним станом медичного страхування в Україні. Об'єктом медичного страхування є життя і здоров'я громадян. Мета його проведення полягає в забезпеченні громадянам у разі виникнення страхового випадку можливості одержання медичної допомоги за рахунок накопичених коштів і фінансування профілактичних заходів. В роботі проведено аналіз можливих форм медичного страхування, стан медичного страхування в Україні та сформульовано висновки. При написанні роботи було використано матеріали таких авторів, як: Бідний В.Г., Залєтов О.М., Турбина К.Е. та інших.
 • Фінансові проблеми медичного страхування

  Вступ 3 1. Призначеня та необхідність медичного страхування 5 2. Аналіз досвіду зарубіжних країн в галузі медичного страхування 5 3. Медичне страхування як один з методів фінансування медицини 11 4. Проблеми в галузі охорони здоров’я в Україні , пов’язані з недостатнім фінансуванням 15 5.Фінансові проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні 19 Висновки 24 Література 27
 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АВІАПЕРЕВІЗНИКА В УКРАЇНІ

  ВСТУП РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика страхування відповідальності авіаперевізника РОЗДІЛ 2. Правове регулювання авіаційного страхування в Україні 2.1. Нормативно-правова база та основні вимоги до страховиків в Україні 2.2. Особливості обов’язкового страхування в цивільній авіації РОЗДІЛ 3. Особливості укладання договору обов’язкового страхування відповідальності авіаперевізника 3.1. Основні правіла та умови укладання договору страхування відповідальності авіаперевізника 3.2. Права та обов’язки сторін договору страхування відповідальності авіаперевізника ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
 • ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ

  Вступ 2 1. Класифікація видів обов’язкового страхування 3 2. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків 7 3. Обов’язкове медичне страхування 9 Висновок 12 Список використаної літератури 13
 • СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  В С Т У П Р О З Д І Л 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 1.1. Поняття та принципи соціального страхування 1.2. Система органів державного управління соціальним страхуванням Р О З Д І Л 2 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 2.1. Правове регулювання державного загальнообов’язкового страхування 2.2. Правове регулювання недержавного соціального страхування Р О З Д І Л 3 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 3.1. Ґенеза нормативно-правової бази системи соціального страхування в Україні 3.2. Перспективи розвитку соціального страхування в Україні В И С Н О В К И СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • Особисте страхування і його місце в системі страхового захисту громадян

  Вступ 3 1. Сутність особистого страхування та його роль в забезпеченні соціального захисту населення. 4 2. Види обов’язкового і добровільного особистого страхування. 7 3. Перспективи розвитку особистого страхування в Україні 17 Висновок 23 Список використаної літератури 24
 • Страхування

  1. Страхування в Україні: виникнення та сучасний стан 2 2. Особливості діяльності товариств взаємного страхування 11 3. Показники фінансової надійності страховика 14 4. Особливості надання страхових послуг у Ллойді 18 5. Проблеми впровадження медичного страхування в Україні 21 6. Розрахункові завдання 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34

©: 2011-2022 infoworks.ru