Заказать реферат

Доклад: ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ (ID:51272)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ (Код работы:51272)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Доклад
Объем: 10 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 51272
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 1095
СодержаниеКлючові слова: інвестиції, інвестиції в основний капітал, інноваційна діяльність, основний капітал
підприємства, витрати підприємства, аналіз інвестиційної діяльності, наукова і науково!технічна діяльність,
фінансові результати діяльності підприємств.
Досліджено проблеми інвестування в основний капітал за видами економічної діяльності,
динаміку інвестицій в основний капітал за джерелами їх фінансування, основні витрати організації на
виконання науково!технічних та наукових робіт за їх видами, а також фінансові результати від звичайної
діяльності до оподаткування. Наведено пропозиції щодо подальшого розвитку інвестиційної системи країни.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.278
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Вплив діяльності ТНК на економіку України

  Вступ 3 1. Транснаціональні корпорації 5 1.1. ТНК. Поняття. Ознаки. Суть. Причини виникнення 5 1.2. Експансіоністський характер діяльності ТНК 8 1.3. ТНК в Україні 15 2. Прямі іноземні інвестиції в економіку України 24 2.1. Поняття ПІІ 24 2.2. ТНК в економіці країн, що розвиваються 30 2.3. ПІІ ТНК в економіку України 34 3. Вплив діяльності ТНК на економіку України 41 3.1. Позитивний вплив діяльності ТНК на економіку України 41 3.2. Негативний вплив діяльності ТНК на економіку України 46 Висновки 50 Література 53
 • Національний капітал та іноземні інвестиції в економіку України

  Вступ......................................................................................................................3 Розділ 1. Поняття та роль іноземних інвестицій в економіку України...........4 1.1. Поняття іноземних інвестицій ..........................................................4 1.2. Роль іноземних інвестицій у розвитку економіки України.............8 Розділ 2. Створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні...........17 2.1. Чинники створення сприятливого інвестиційного клімату...........17 2.2. Основні проблеми залучення інвестицій в економіку України..............................................................................19 Розділ 3. Сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні...........................27 3.1. Капітальні інвестиції в Україні ........................................................27 3.2. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності....................................29 Висновки................................................................................................................33 Список використаної літератури.........................................................................35 Додатоки.................................................................................................................36
 • Регіональний розподіл інвестицій в основний капітал в Україні

  Вступ 3 1. Теоретичні засади розподілу інвестицій в основний капітал по регіонах 5 1.1. Економічна сутність інвестицій 5 1.2. Методологічні основи вивчення регіонального розподілу інвестицій 9 1.3. Оцінка привабливості інвестицій та їх планування в регіонах 12 2. Статистичний аналіз розподілу інвестицій в основний капітал по регіонах України у 2000-2004рр. 17 2.1. Характеристика розподілу інвестицій в основний капітал 17 2.2. Аналіз структурних зрушень в розподілі інвестицій в основний капітал 24 2.3. Оцінка нерівномірності розподілу інвестицій в основний капітал 28 Висновок 37
 • Інвестиції: їх ефективність та процес здійснення

  Вступ 2 1. Інвестиції: сутність, види, чинники 4 2. Теоретичні підходи до механізму інвестування в основний капітал 12 3. Методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій 24 4. Діагностика процесу інвестування в основний капітал в Україні 33 Висновки 36 Використана література: 37Вступ 2 1. Інвестиції: сутність, види, чинники 4 2. Теоретичні підходи до механізму інвестування в основний капітал 12 3. Методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій 24 4. Діагностика процесу інвестування в основний капітал в Україні 33 Висновки 36 Використана література: 37
 • Фінансовий, операційний і загальний важіль та структуризація капіталу

  Вступ 3 1. Поняття фінансового, операційного та загального важеля 4 2. Структуризація капіталу в Україні 8 Висновки 11 Література 12 Додаток А. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за 2004 рік 13 Додаток Б. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень-червень 2005 року 15
 • Розширення ЄС та його вплив на економіку України

  Вступ 3 1. Місце та роль ЄС в світовій економіці 6 1.1. Країни ЄС в міжнародній торгівлі 6 1.2. Країни ЄС в міжнародному русі капіталу 16 2. Економічні та соціальні наслідки розширення ЄС 30 2.1. Наслідки для 15 старих країн членів ЄС 30 2.2. Проблеми адаптації економік нових країн-членів до стандартів ЄС 39 3. Економічні наслідки розширення ЄС для України 53 3.1. Стан та перспективи розвитку економічних відносин з країнами ЄС 53 3.2. Вплив нових європейських реалій на економіку України 66 Висновки 81 Література 86 Додаток А. Динаміка міжнародної торгівлі в 2002-2005 рр. 94 Додаток Б. Прямі іноземні інвестиції в Україну за країнами ЄС (2003-2005 рр.) 95 Додаток В. Прямі інвестиції з України в країни ЄС (2003-2005 рр.) 97 Додаток Г. Зовнішня торгівля України з країнами ЄС (2003-2004 рр.) 99
 • Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності

  Вступ 3 1. Сутність залучення та функціонування іноземного капіталу 4 1.1 Поняття та види інвестицій 4 1.2 Значення іноземного капіталу 7 1.3 Інвестиційні інституції 10 Висновки 13 2. Іноземні інвестиції в Україні та їх регулювання 14 2.1 Іноземні інвестиції в економіці України в 1993-2001 рр. 14 2.2 Іноземні інвестиції в економіці України в 2002-2003 рр. 18 2.3 Прогноз розвитку іноземних інвестицій 23 Висновки 25 3. Шляхи створення належних умов для ефективного залучення іноземного капіталу в економіку України 26 3.1 Загальна характеристика законодавчої бази з регулювання процесів іноземного інвестування 26 3.2 Вдосконалення законодавства з метою створення належних умов для ефективного залучення іноземного капіталу в економіку України 29 Висновки 38 Висновок 39 Література 42
 • Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності

  Вступ 3 1. Сутність залучення та функціонування іноземного капіталу 4 1.1 Поняття та види інвестицій 4 1.2 Значення іноземного капіталу 7 1.3 Інвестиційні інституції 10 Висновки 13 2. Іноземні інвестиції в Україні та їх регулювання 14 2.1 Іноземні інвестиції в економіці України в 1993-2001 рр. 14 2.2 Іноземні інвестиції в економіці України в 2002-2003 рр. 18 2.3 Прогноз розвитку іноземних інвестицій 23 Висновки 25 3. Шляхи створення належних умов для ефективного залучення іноземного капіталу в економіку України 26 3.1 Загальна характеристика законодавчої бази з регулювання процесів іноземного інвестування 26 3.2 Вдосконалення законодавства з метою створення належних умов для ефективного залучення іноземного капіталу в економіку України 29 Висновки 38 Висновок 39 Література 42
 • Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності

  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти регулювання міжнародної інвестиційної діяльності 8 1.1 Поняття та сутність міжнародної інвестиційної діяльності 8 1.2 Основні суб’єкти міжнародної інвестиційної діяльності 22 1.3 Основні засади та напрямки регулювання міжнародної інвестиційної діяльності 27 РОЗДІЛ 2. Сучасний стан розвитку та регулювання міжнародних інвестиційних ринків 43 2.1 Географічна структура міжнародного перерозподілу інвестиційних ресурсів 43 2.2 Транснаціональна інвестиційна діяльність та її регулювання 53 2.3 Глобалізація інвестиційних ринків і проблеми їх регулювання 66 РОЗДІЛ 3. Міжнародна інвестиційна діяльність у економічному розвитку України 84 3.1 Регулювання інвестиційних процесів в Україні 84 3.2 Міжнародна інвестиційна діяльність та її роль в економічному розвитку України 103 3.3 Проблеми та перспективи активізації інвестиційної діяльності в Україні 122 ВИСНОВКИ 132 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 137 ДОДАТКИ 144 ДОДАТОК А. Динаміка міжнародної інвестиційної позиції України в 2001-2004 рр. 144 ДОДАТОК Б. Прямі іноземні інвестиції в Україну у 2004 році 146 ДОДАТОК В. Прямі інвестиції з України в економіку країн світу у 2004 році 147 ДОДАТОК Г. Прямі іноземні інвестиції в регіони України в 2003-2004 рр. 148 ДОДАТОК Д. Прямі інвестиції з регіонів України в 2003-2004 рр. 149 ДОДАТОК Е. Прямі інвестиції зарубіжних країн в економіку України за видами економічної діяльності в 2003-2004 рр.1 150 ДОДАТОК Ж. Прямі інвестиції з України за видами економічної діяльності в економіку країн світу в 2003-2004 рр.1 154 ДОДАТОК К. Прямі інвестиції в Україну та з України за видами економічної діяльності станом на 01.01.2005 155 ДОДАТОК Л. Окремі показники прямих зарубіжних інвестицій (ПЗІ) та міжнародного виробництва, 1982–2002 рр. 156
 • Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал

  Вступ 3 1. Оборот капіталу. Час обороту капіталу та його визначення 5 2. Основний капітал, фізичне і моральне зношування основного капіталу. 9 3. Оборотний капітал. Прискорення обороту оборотного капіталу 17 Висновок 26 Список використаної літератури 28 Предметом курсової роботи є оборотний капітал підприємств. Метою даної роботи є розгляд теоретичних і методологічних положень, які характеризують стан основного капіталу в Україні та його відтворення.

©: 2011-2022 infoworks.ru