Заказать реферат

Доклад: МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ (ID:51290)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ (Код работы:51290)

Информация о работе Раздел: Маркетинг
Вид работы: Доклад
Объем: 10 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 51290
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 1240
СодержаниеКлючові слова: кон’юнктура ринку, маркетинговий аналіз, прогнозування, моделювання, кон’юнктурні
дослідження, методи аналізу, кон’юнктурні показники.
Розглянуто сутність маркетингового аналізу кон’юнктури ринку та запропоновано методику
його проведення, визначено основні етапи здійснення маркетингового аналізу кон’юнктури ринку.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.296
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Державне регулювання кон’юнктури споживчого ринку

  Вступ 3 1. Об’єкт державного регулювання - кон’юнктура споживчого ринку 4 2. Правова основа та її недоліки 6 3. Регулювання дефіциту на надлишку на споживчому ринку 8 4. Соціально-економічні та науково-технічні програми реалізації економічної політики держави 11 5. Аналіз та прогнози щодо стану кон’юнктури споживчого ринку в Україні 13 Висновки 17 Список використаної літератури 18
 • Кон'юнктурний прогноз світового ринку фармацевтичних товарів

  Вступ 3 1.Визначення ринку, та місце в товарно-галузевій структурі 4 2.Аналіз основних джерел інформації 5 3.Аналіз міжнародної торгівлі 7 4.Прогноз кон'юнктури ринку. Перспективи розвитку наступних 3-5 років 11 5.Місце України на світовому ринку 15 Висновки 19 Список літератури 21 Додаток А. Моніторинг роздрібних продаж IMS Health. Січень–грудень 2004 р. 23
 • Маркетингове дослідження ринку меблів (дослідження ринку меблів)

  Вступ 3 1 Оцінка стану та перспектив розвитку макросередовища 6 2 Загальний аналіз ринку 10 3 Аналіз поведінки споживачів та характеристик споживання 13 4 Аналіз конкурентного середовища 15 5 Аналіз внутрішнього середовища фірми 19 6 Аналіз портфеля продуктів фірми 22 7 Аналіз каналів збуту 26 8 Аналіз цінової політики фірми 27 9 Аналіз політики просування 29 10 Аналіз реакції ринку на фірму та її продукцію 31 Висновки 33 Використана література 36 Об’єктом дослідження виступає ринок меблів міста Києва та товар, що представлений на ньому - спальні ліжка. Предметом написання роботи виступає дослідження ринку меблів та його кон’юнктури.
 • Поняття та кон’юктура світового ринку

  Вступ 3 1. Поняття та кон’юктура свытового ринку 5 2. Переваги, що здобуваються в результаті вивчення кон'юнктури ринку. 7 Висновок 10 Список використаної літератури 11 Вступ 3 1. Поняття та кон’юктура свытового ринку 5 2. Переваги, що здобуваються в результаті вивчення кон'юнктури ринку. 7 Висновок 10 Список використаної літератури 11
 • Вивчення сегментів ринку м. Херсона

  Вступ ......................................................................................................................3 1. Поняття та сутність комерційної роботи ……………………………………6 2. Характеристика торгівельного підприємства ПФ „Пілот-М” ……………..8 3. Вивчення товарної структури ринку ..............................................................20 4. Оцінка кон’юнктури ринку .............................................................................28 5. Визначення об’єму ринку .................................................................................31 6. Висновки та пропозиції ....................................................................................34 Список літератури .................................................................................................41 Додатки ...................................................................................................................43
 • Інвестиційний ринок України, його оцінка та прогнозування

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ 5 1.1. Інвестиційний ринок, його сутність та інфраструктура 5 1.2. Формування інвестиційного ринку в ринковій економіці 11 1.3. Фінансові інструменти ринку інвестицій 15 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 19 2.1. Характеристика інвестиційного ринку в Україні на сучасному етапі 19 2.2. Аналіз кон'юнктури інвестиційного ринку України 24 2.3. Дослідження основних проблем розвитку інвестиційного ринку України на сучасному етапі 30 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 34 3.1. Прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку 34 3.2. Інвестиційна політика України як складова економічного зростання 41 3.3. Перспективи інтеграції України в міжнародний інвестиційний ринок 48 ВИСНОВКИ 54 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 58 ДОДАТКИ 60-61 Статистичною і фактологічною основою дослідження є дані Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної комісії цінних паперів та фондового ринку України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, матеріали Державного комітету статистики України, економічні звіти науково-дослідних центрів і рекомендації міжнародних експертів із питань фінансово-економічного розвитку країни, а також законодавчо-нормативні акти, що регулюють функціонування ринку фінансового капіталу в Україні
 • Маркетинговий аналіз ринку молока Мілк-Лайф

  "Вступ 3 1. Історія розвитку фірми Мілк-Лайф, продукція Premialle 4 2. Аналіз ринку молочної продукції 7 3. Аналіз макросередовища 13 3.1. Фактори маркетингового середовища 13 3.2. PEST аналіз факторів зовнішнього середовища 17 3.3. Матриця ЕТОМ-аналізу 20 4. Аналіз мікросередовища 22 4.1. Аналіз потреб споживачів 22 4.2. Анкета опитування споживачів 23 4.3. Матриця Маслоу 27 4.4. Сегментація ринку 29 5. Аналіз конкурентного середовища 30 5.1. Огляд ринку конкурентів 30 5.2. Матриця Семантичний потенціал 33 5.3. Матриця Мак-Кінзі 34 5.4. Матриця „продукт-ринок” 35 5.5. SWOT-аналіз 36 5.6. Матриця Портера 38 6. Маркетингова стратегія просування та збуту молока 39 Література 40 Додаток А 41 "
 • Аналіз конюнктури ринку автомобілів в Україні

  Вступ 3 1. Стан та особливості розвитку вітчизняного автомобілебудування в контексті світових тенденцій 4 2. Аналіз кон’юнктури ринку автомобілів та виявлення конкурентних позицій вітчизняних учасників 8 3. Конкурентні стратегії виробників легкових автомобілів 13 Висновки 21 Список використаних джерел 22 Вступ 3 1. Стан та особливості розвитку вітчизняного автомобілебудування в контексті світових тенденцій 4 2. Аналіз кон’юнктури ринку автомобілів та виявлення конкурентних позицій вітчизняних учасників 8 3. Конкурентні стратегії виробників легкових автомобілів 13 Висновки 21 Список використаних джерел 22
 • Дослідження ринку діамантів та місце України на ньому

  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ 3 1.1. Теоретико–методологічні підходи до вивчення кон'юнктури світових ринків 3 1.2. Особливості кон'юнктури світового ринку діамантів (експорт, імпорт, добуток каміння 3 1.3. Фактори, що впливають на світовий ринок діамантів, алмазів/дорогоцінного каміння 3 РОЗДІЛ 2. 4 2.1 Найбільші діаманти світу. 4 2.2. Сучасний стан світового ринку діамантів і алмазів. 13 2.3. De Beers – світовий лідер у виробництві діамантів 30 2.4. Інституціональні та господарські механізми регулювання світового ринку діамантів 30 РОЗДІЛ 3. УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ РИНКУ ДІАМАНТІВ 31РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ 3 1.1. Теоретико–методологічні підходи до вивчення кон'юнктури світових ринків 3 1.2. Особливості кон'юнктури світового ринку діамантів (експорт, імпорт, добуток каміння 3 1.3. Фактори, що впливають на світовий ринок діамантів, алмазів/дорогоцінного каміння 3 РОЗДІЛ 2. 4 2.1 Найбільші діаманти світу. 4 2.2. Сучасний стан світового ринку діамантів і алмазів. 13 2.3. De Beers – світовий лідер у виробництві діамантів 30 2.4. Інституціональні та господарські механізми регулювання світового ринку діамантів 30 РОЗДІЛ 3. УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ РИНКУ ДІАМАНТІВ 31
 • Маркетингове дослідження товару ( для КНЕУ)

  1. Дослідження товарної кон’юнктури зовнішнього ринку .... 3 1.1. Аналіз світового виробництва .... 3 1.2. Аналіз попиту та споживання .... продукції, факторів, які визначають її споживання 4 1.3. Аналіз цін на .... продукцію. 7 2. Правове та економічне обґрунтування можливостей здійснення зовнішньоторговельної угоди. 11 3. Розробка проекту зовнішньоторговельного контракту. 13 Література. 21

©: 2011-2022 infoworks.ru