Заказать реферат

Курсовая: Цивільно-процесуальні відносини і їх субєкти (ID:51331)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Цивільно-процесуальні відносини і їх субєкти (Код работы:51331)

Информация о работе Раздел: Гражданский процесс
Вид работы: Курсовая
Объем: 35 стр.
Цена: 110 грн.
Код работы (ID): 51331
Добавлена: 08.01.2012
Просмотров: 581
СодержаниеПЛАН
ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3
РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН, ЇХ МЕТА ТА ХАРАКТЕР…………………………..с. 5
РОЗДІЛ ІІ. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН………………………..с. 10
2.1. Норми цивільного процесуального права як передумови виникнення правовідносин…………………………………………………………………с. 10
2.2. Цивільна процесуальна правоздатність як передумова виникнення процесуальних правовідносин………………………………………………..с. 15
2.3. Процесуальні юридичні факти як передумова цивільних процесуальних правовідносин (дії та події)…………………………………………………..с. 18
РОЛЬ ІII. ЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЇХ ВИДИ………………………………………………………с. 21
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 31
ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 34
ЛитератураЛІТЕРАТУРА
1. Цивільний процесуальний кодекс України. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст. 492.
2. Алексеев С.С. Общая теория права: в двух томах / С.С. Алексеев. — Т. II — М.: Юрид. лит., 1982. — 360 с.
3. Безлюдько І.О. Цивільне процесуальне право: навчальний посібник / І.О. Безлюдько, С.С. Бичкова, B.I. Бобрик [та ін.]; за заг. ред. С.С. Бичкової. — К.: Атіка, 2006. — 384 с.
4. Васильєв С.В. Гражданський процесс: учебное пособие / C.B. Bасильєв. — Харьков: ООО Одиссей, 2006. — 512 с.
5. Гражданский процесc. - 1940. – 245 c.
6. Гражданское процессуальное правоотношение. - Саратов. - 1965. – 178 c.
7. Гражданський процесс. - 1948. – 314 c.
8. Мозолін В.П. О гражданском процессуальном правоотношении // Сов. гос. и право, 1955. - № 6. – 78 с.
9. Паскар А.Л. Цивільні процесуальні відносини: структурно-функціональний аналіз: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук / А.Л. Паскар. — К., 2009. — 20 с.
10. Скакун О.Ф. Теория государства и права: учебник / О.Ф. Скакун. — Харьков: Консул, 2000. — 704 с.
11. Советский гражданский процесc. - М., 1985. – 416 c.
12. Советский гражданский процесс. - К.: Вища школа, 1982. – 378 с.
13. Сорокін В.Д. Административно-процессуальные правоотношения. - Л.: Вид-во ЛГУ. - 1968. – 216 с.
14. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / [за ред. О. Зайчука, НМ. Оніщенко]. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 688 с.
15. Теорія держави і права: підручник / С.Л. Лисенков, А.Ж. Колодій, О.Д. Тихоміров, B.C Ковальський; за ред. С.Л. Лисенкова. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 448 .с.
16. Тертишніков В.І. Цивільний процес України (лекції): Навч. – практ. посіб. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 272 с.
17. Халфина P.O. Общее учение о правоотношении. - М., 1974. – 169 с.
18. Цивільний процес України: академічний курс: [підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / [за ред. С.Я. Фурси]. — К.: Bидавець Фурса С.Я.: КНТ, 2009. — 848 с.
19. Цивільний процес: інтерактивний курс / А. Філіп'єв, B. Самолюк, Д. Зінчук, І. Bоляник, О. Фурманчук, Ю. Березюк. — Bид. Національного університету «Острозька академія», 2007. — с. 615.
20. Цивільний процес: Навч. посібник. / А.Б. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с.
21. Шершеневич Г.Ф. Общая теорія права / Г.Ф. Шершеневичъ. — M.: Изданіе Бр. Башмаковыхъ,1912. – 819 с.
22. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. зал. / M.K Штефан. — К.: Концерн «видавничий Дім «Ін Юре», 2005. — 624 с.
23. Штефан О.О. Цивільне процесуальне право України: навч. посіб. / О.О. Штефан. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 360 с.
Дополн. информацияРабота написана в октябре 2011 года!
ПродавецАндрей
Примечание от продавца работы Работы не переписаны с Интернета! Во всех работах имеются ссылки. Оформление - согласно ГОСТам и требованиям Министерства образования Украины! Вы можете просто купить готовую работу за цену, которая указана. За дополнительную оплату возможны любые доработки и переделки. Все ваши вопросы и уточнения по работе вы можете задать по телефонам: (+38-044-223-01-85) или (+38-093-981-27-74) - звоните, договоримся. E-mail: [email protected] ВНИМАНИЕ: правильно указывайте Вашу почту и, при возможности, номер телефона для связи.
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Цивільно процесуальні відносини

  Вступ 4 Розділ І. Теоретичні основи цивільно-процесуальних відносин 5 Розділ ІІ. Поняття та сутність сторін в цивільному процесі 7 Розділ ІІІ Процесуальні права та обов’язки сторін в цивільному процесі 15 Розділ IV. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільно-правових відносин 19 Висновки 25 Список використаних джерел 26Вступ 4 Розділ І. Теоретичні основи цивільно-процесуальних відносин 5 Розділ ІІ. Поняття та сутність сторін в цивільному процесі 7 Розділ ІІІ Процесуальні права та обов’язки сторін в цивільному процесі 15 Розділ IV. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільно-правових відносин 19 Висновки 25 Список використаних джерел 26
 • Цивільно-процесуальні правовідносини,

  1.Цивільно-процесуальні правовідносини, їх суб`єкти 3 2.Мета і завдання провадження у справі досудового розгляду 7 Задача 9 Список використаної літератури 141.Цивільно-процесуальні правовідносини, їх суб`єкти 3 2.Мета і завдання провадження у справі досудового розгляду 7 Задача 9 Список використаної літератури 14
 • Кримінально-процесуальні відносини

  Вступ 4 1. Кримінально-процесуальні відносини, як суспільні відносини 5 2. Учасники кримінально-процесуальних відносин 7 Висновки 13 Бібліографія 14
 • Цивільні процесуальні правовідносини

  Вступ 2 Розділ І. Інститут цивільних процесуальних відносин 5 1.1 Історія становлення інституту цивільних процесуальних правовідносин 5 1.2 Цивільні процесуальні правовідносини: поняття, сутність, виникнення 9 Розділ ІІ. Структура цивільних процесуальних відносин: об’єкт, суб’єкт, зміст 21 2.1 Об’єкти і суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин 21 2.2 Зміст цивільно-процесуальних відносин 25 Висновки 27 Список використаних джерел 28
 • Цивільно-процесуальне право

  1. Предмет і метод цивільно-процесуального права, характеристика цивільного судочинства, як форми захисту порушених прав 2 2. Сторони у цивільному процесі 3 3. Поняття доказування в цивільні справі, предмет доказування, факти які не підлягають доказуванню, належність та допустимість доказів 6 4. Процесуальні строки: поняття, перебіг, поновлення та продовження 9 Список використаних джерел 13
 • Цивільно правові відносини

  ВСТУП 3 1. Поняття та особливості цивільних правовідносин 5 2. Основні елементи цивільно-правових відносин 6 3. Види цивільно-правових відносин 13 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільно-правових відносин 18 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25ВСТУП 3 1. Поняття та особливості цивільних правовідносин 5 2. Основні елементи цивільно-правових відносин 6 3. Види цивільно-правових відносин 13 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільно-правових відносин 18 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25
 • Контрольна робота цивільно процесуальне право

  Зміст 1. Підстави і процесуальні форми участі прокурора на всіх стадіях цивільного процесу 3 2. Практичне завдання. Скласти клопотання 12 Література 13
 • Цивільно-правова відповідальність

  Вступ Глава 1. Поняття цивільно-правової відповідальності........................4 1.1. Загальна характеристика юридичної відповідальності………………4 1.2. Сутність цивільно-правової відповідальності та її функції…………13 1.3. Підстави цивільно-правової відповідальності………………………..28 Глава 2. Види цивільно-правової відповідальності……………….....46 2.1. Договірна та позадоговірна відповідальність………………………...46 2.2. Часткова, солідарна та субсидіарна відповідальність………………..52 2.3. Повна, обмежена, підвищена цивільно-правова відповідальність…..57 Глава 3. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності…...63 3.1. Непереборна сила та випадок як підстави звільнення цивільно-правової відповідальності.......................................................................................................... 3.2. Співвідношення форс-мажорних обставин з непереборною силою........................................................................................................................ Висновки………………………………………………………………………88 Список використаної літератури…………………………………………….94
 • Види цивільних правовідносин

  Вступ 4 1. Загальна характеристика цивільних правовідносин 6 1.1. Поняття та ознаки цивільних правовідносин 6 1.2. Елементи цивільних правовідносин 8 2. Класифікація цивільно-правових відносин 13 2.1. Загальний огляд видів цивільно-правових відносин 13 2.2. Детальний аналіз майнових та немайнових цивільно-правових відносин 15 2.3. Регулятивні і охоронні відносини 25 2.4. Абсолютні, загальнорегулятивні й відносні правовідносини 28 2.5. Характеристика активних і пасивних правовідносини 30 Висновки 33 Список використаної літератури: 35
 • Цивільно-правовий договір: історія, поняття, ознаки, особливості, види, зміст, проблеми

  ПЛАН ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3 1. Загальні положення про цивільно-правовий договір……………….…..…c. 6 1.1. Історико-правовий аналіз розвитку цивільно-правового договору….…c. 6 1.2. Поняття та ознаки цивільно-правового договору……………………..…c. 8 2. Особливості цивільно-правового договору як інституту цивільного права……………………………………………………………………………c. 16 2.1. Види цивільно-правових договорів……………………………………..c. 16 2.2. Зміст цивільно-правових договорів……………………………………..c. 24 3. Проблеми та шляхи їх вирішення щодо укладення, зміни та припинення (розірвання) цивільно-правових договорів……………………………….…c. 30 ВИСНОВКИ………………………………………………………………...…c. 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………...c. 50

©: 2011-2020 infoworks.ru