Заказать реферат

Курсовая: Історія розвитку кримінального права (ID:52608)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Історія розвитку кримінального права (Код работы:52608)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Курсовая
Объем: 32 стр.
Цена: 95 грн.
Код работы (ID): 52608
Добавлена: 27.04.2012
Просмотров: 704
СодержаниеЗміст

Вступ 3
1. Передісторія сучасного кримінального права України від часів Київської Русі до ХІХ – початку ХХ століть 5
2. Українська сторінка в історії розвитку кримінального права Російської імперії ХІХ – початку ХХ століть 8
3. Особливості радянського періоду розвитку кримінального права України 10
4. Розвиток кримінального права у перші роки незалежності України 22
5. Сучасний стан кримінального права України. 26
Висновки 29
Список використаних джерел 31
ЛитератураСписок використаних джерел

Нормативні матеріали:
1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кримінальний кодекс РРФСР 1922 р. / / Історія держави і права Росії в документах і матеріалах. З найдавніших часів до 1930 м. Мінськ, 2000.
3. Кримінальний кодекс РРФСР 1926 р. / / Історія держави і права Росії в документах і матеріалах. З найдавніших часів до 1930 м. Мінськ, 2000.
4. Кримінальний кодекс РРФСР 1960 р. М., 1995.

Література:
5. Александров Ю. В.. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. — К.: МАУП,2004. — 328 с., 2004
6. Історія держави і права України: У 2 ч. / За ред. А.Й.Рогожина. – К., 1996. – Ч.2.
7. Істрорія держави і права України: Навч. Посібник – Київ, 1997. – 240 с.
8. Колос М. І. Кримінальне право в Україні (X — початок XXI
століття): моногр.: у 2 т. — К-, 2011. — Т. 2: Бібліографія. — 640 с.
9. Колпаков В.К. Кримінальне право України – К.: Юрінком Інтер, 2008 – 736 с.
10. Конституційний процес в Україні: здобутки та проблеми:
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (25—26
червня 2009 р.). - X.: Право, 2009. - 336 с.
11. Коржанський М.Й. Уголовне право України. Частина загальна: курс лекцій. – К.: Наукова думка та Українська видавнича група, 1996. – 336 с.
12. Кримінальне право України. Загал. частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і фак. / Г.В.Андрусів, П.П.Андрушко, В.В.Бенківський та ін.; За ред. П.С.Матишевського та ін. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 512 с.
13. Кримінальну укладення 1903 р. / / Історія держави і права Росії в документах і матеріалах. З найдавніших часів до 1930 м. Мінськ, 2000.
14. Кузьминець О., Калиновський В., Дігтяр П. Історія держави і права України. – К.: Україна, 2000. – 429 с.
15. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. – Львів, 1996.
16. Лихова С, Етапи розвитку законодавства про охорону виборчих прав громадян // Право України, 2003. – № 1. – С. 24-25
17. Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак. – К.: А.С.К., 2001. – 352 с.
18. Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1999. – 662 с.
19. Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і
вивчення: матеріали науково-практичної конференції [Харків] 25—26
жовтня 2001 р. / Редкол.: Сташис В. В. (гол. ред.) та ін. — К — X.:
Юрінком Інтер, 2002. - 272 с.
20. Тихий В.П. Кримінальне право України. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

Матеріали судової практики:
1. Постанова Пленуму Верховного Суду від 24 квітня 1989 р. «Про діяльність Верховного Суду СРСР у 1989 р. з реабілітації осіб, які зазнали необгрунтованим репресіям в період 30-40-х і початку 50-х років» / / Бюлетень Верховного Суду СРСР. 1989. № 3.
2. Ухвала про покарання кримінальних та виправних 1845 р. / / Історія держави і права Росії в документах і матеріалах. З найдавніших часів до 1930 м. Мінськ, 2000.
Дополн. информацияВы можете купить готовые рефераты, курсовые и дипломные по экономике, праву и других науках на сайте http://vlreferats.org.ua в разделе купить готовые рефераты, также заказать оригинальную работу по своей теме.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Історія розвитку кримінального законодавства України

  Вступ 3 1. Загальні положення 6 1.1 Поняття кримінального права 6 1.2 Завдання та функції кримінального права 8 1.3 Принципи кримінального права 10 2. Розвиток науки кримінального права на Україні 13 2.1 Формування кримінального законодавства 1917-1922р 13 2.2 Предмет та методи науки кримінального права 18 3. Новий Кримінальний кодекс України 24 3.1 Розробка та прийняття нового Кримінального кодексу незалежної України 24 3.2 Характеристика нового Кримінального кодексу 26 Висновок 34 Список літератури 37
 • Типологія систем кримінального права

  Вступ 3 1. Підстави типології системи кримінального права та її значення 5 1.1. Наука кримінального права про типологію систем кримінального права 5 1.2. Правові сім’ї та правові системи кримінального права 13 1.3. Значення знань про типологію кримінального права на сучасному етапі розвитку науки кримінального права 20 2. Система кримінального права України 24 2.1. Система кримінального права України за сучасною типологією кримінального права 24 2.2. Тенденції розвитку теорії та практики кримінального права України 30 Висновок 37 Література 39
 • Джерела кримінального права

  Вступ 2 І. Конституція України як основне джерело кримінального права 4 1.1 Виняткове значення положень Конституції України для кримінального права 4 1.2 Значення рішень Конституційного Суду України для реалізації норм кримінального права 10 ІІ. Кримінальний Кодекс України як джерело кримінального права 14 2.1 Закон про кримінальну відповідальність 14 2.2 Особливості побудови та застосування норм Кримінального кодексу України 20 ІІІ. Міжнародні договори як джерело кримінального права 29 3.1 Закон України «Про міжнародні договори України» 29 3.2 Місце міжнародних договорів в системі джерел кримінального права 30 Висновок 35 Список використаних джерел 37
 • Джерела кримінального права Франції

  ВСТУП 3 1. Історія джерел кримінального права 4 2. Сучасний Кримінальний кодекс Франції 8 ВИСНОВОК 10 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 12
 • Історія кримінального права України

  ВСТУП 3 1. Кримінальне право за часів існування Київської Русі. 4 2. Розвиток кримінального права на поч. 19 – 20 ст. 6 3. Формування Радянсько кримінального права (1917-1920рр.) 7 4.Розвиток кримінального права України в період панування тоталітарного режиму (1929-1938рр.) 10 5. Кримінальне право в перші повоєнні роки і в період десталінізації. (1945-1960 рр.) 12 6. Кримінальне право України в період неототалітарного режиму (середина 60-х – середина 1980-х рр.) – періоду перебудови (1985-1991рр.) 15 7. Сучасне кримінальне право України. 16 ВИСНОВКИ 20 ЛІТЕРАТУРА 22 1. Коржанський М.Й. Уголовне право України. Частина загальна: курс лекцій. – К.: Наукова думка та Українська видавнича група, 1996. – 336 с. 2. Кримінальне право України. Загал. частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і фак. / Г.В.Андрусів, П.П.Андрушко, В.В.Бенківський та ін.; За ред. П.С.Матишевського та ін. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 512 с. 3. Кузьминець О., Калиновський В., Дігтяр П. Історія держави і права України. – К.: Україна, 2000. – 429 с. 4. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. – Львів, 1996. 5. Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак. – К.: А.С.К., 2001. – 352 с. 6. Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1999. – 662 с. 7. Істрорія держави і права України: Навч. Посібник – Київ, 1997. – 240 с. 8. Історія держави і права України: У 2 ч. / За ред. А.Й.Рогожина. – К., 1996. – Ч.2.
 • Принципи кримінального права

  Вступ Розділ 1. Поняття кримінального права Розділ 2. Новий Кримінальний кодекс України як основа затвердження демократичних принципів Розділ 3. Конституція України як джерело основних принципів кримінального права Розділ 4. Принципи кримінального права Висновки Список використаної літератури
 • Принципи кримінального права

  Вступ Розділ 1. Поняття кримінального права Розділ 2. Новий Кримінальний кодекс України як основа затвердження демократичних принципів Розділ 3. Конституція України як джерело основних принципів кримінального права Розділ 4. Принципи кримінального права Висновки Список використаної літератури
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА з корпоративного права

  1. Історія розвитку акціонерного права в країнах Західної Європи 3 2. Історія розвитку акціонерного права в США 5 3. Історія розвитку акціонерного права в дореволюційній Росії 6 4. Державне регулювання на етапі створення акціонерного товариства 8 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14
 • Кримінальне право і суміжні галузі права

  ВСТУП 3 СУТНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 4 ЗВ'ЯЗОК КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ІЗ СУМІЖНИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА 10 ВИСНОВОК 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19
 • Поняття, предмет та система кримінального права України

  Вступ 3 1. Поняття кримінального права України 4 2. Предмет кримінального права 9 3. Система кримінального права 11 Висновки 15 Перелік використаних джерел 17

©: 2011-2020 infoworks.ru