Заказать реферат

Диплом: ЗМІСТ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ (За новим ЦК) частина диплому (ID:575)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ЗМІСТ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ (За новим ЦК) частина диплому (Код работы:575)

Информация о работе Раздел: Гражданское право
Вид работы: Диплом
Объем: 25 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 575
Добавлена: 24.04.2004
Просмотров: 2644
Просмотр
«ЗМІСТ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ (За новим ЦК) частина диплому»
СодержаниеI.Зміст договору поставки 2
1.1 Загальна характеристика договору поставки 2
1.2 Зміст договору поставки 15
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV.
3. Цивільне право України : Підручник. / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 776 с.
4. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін. – К:Юрінком Інтер, 2002. Кн. 1. – 720 с.
5. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін. – 2-ге вид., допов. і перероб. - К:Юрінком Інтер, 2004. Кн. 2. – 640 с.
6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. 5-й завод. – М.: «Статут», 2003. – 800 с.
7. Цивільне право: навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі., 1996. – 480 с.
8. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: комментарий. — М., 1994.
9. Зобов'язальне право: теорія і практика / За ред. О.В. Дзери. — К., 1998.
10. Крылова З.Г. Ответственность по договору поставки. — М, 1987.
11. Кукина Т.Е. Предмет договора поставки // Право и экономика. - 2001. - №1. - С.19-27.
12. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. — К., 1999.
13. Наумова Л. Договор поставки: наиболее типичные ошибки // Хозяйство и право - 1999. - №2. - С. 106-108.
14. Притыка Д.Н., Осетинский А.И. Правовое регулирование поставок. - К., 1989.
15. Токар І.Л. Деякі проблеми правового регулювання приймання продукції (товарів) покупцем // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 1998. - №2. - С.252-258.
16. Колянковський Т. Договори поставки та перевезення товарів. Особливості укладання з 1 січня 2004 року // Дебет-кредит. -2004. -№10.
17. Семеусов, В. А. Понятие договора поставки // Сибирский Юридический Вестник. - 2000. - № 1.
18. Апопій І. Нові аспекти укладання договору поставки товарів для державних потреб // Підприємництво, господарство і право. -2003. -№2. -С.18-20.
Литература1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV.
3. Цивільне право України : Підручник. / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 776 с.
4. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін. – К:Юрінком Інтер, 2002. Кн. 1. – 720 с.
5. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін. – 2-ге вид., допов. і перероб. - К:Юрінком Інтер, 2004. Кн. 2. – 640 с.
6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. 5-й завод. – М.: «Статут», 2003. – 800 с.
7. Цивільне право: навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі., 1996. – 480 с.
8. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: комментарий. — М., 1994.
9. Зобов'язальне право: теорія і практика / За ред. О.В. Дзери. — К., 1998.
10. Крылова З.Г. Ответственность по договору поставки. — М, 1987.
11. Кукина Т.Е. Предмет договора поставки // Право и экономика. - 2001. - №1. - С.19-27.
12. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. — К., 1999.
13. Наумова Л. Договор поставки: наиболее типичные ошибки // Хозяйство и право - 1999. - №2. - С. 106-108.
14. Притыка Д.Н., Осетинский А.И. Правовое регулирование поставок. - К., 1989.
15. Токар І.Л. Деякі проблеми правового регулювання приймання продукції (товарів) покупцем // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 1998. - №2. - С.252-258.
16. Колянковський Т. Договори поставки та перевезення товарів. Особливості укладання з 1 січня 2004 року // Дебет-кредит. -2004. -№10.
17. Семеусов, В. А. Понятие договора поставки // Сибирский Юридический Вестник. - 2000. - № 1.
18. Апопій І. Нові аспекти укладання договору поставки товарів для державних потреб // Підприємництво, господарство і право. -2003. -№2. -С.18-20.
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • ДОГОВІР ПОСТАВКИ.

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття та загальна характеристика договору поставки 5 Розділ 2. Укладення, зміст та форма договору поставки 8 Розділ 3. Виконання договору поставки 21 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31
 • Договір поставки

  ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ. 6 1.1.Поняття договору поставки та його місце у системі цивільно-правових договорів. 6 1.2. Правове регулювання договору поставки. 13 1.3.Зміст договору поставки. 15 2. ПОРЯДОК І СПОСОБИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПОСТАВКИ. 31 2.1. Особливості укладання договорів поставки через систему товарних ринків. 31 2.2.Особливості укладання договорів поставки для державних потреб. 41 2.2.1. Договір контрактації сільськогосподарської продукції 48 2.2.2. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу 50 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПОСТАВКИ ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ. 54 3.1. Способи забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із договірних відносин поставки продукції. 54 3.2. Відповідальність за невиконання зобов’язань за договором поставки. 65 ВИСНОВОК 74 Додаток №1 78 ЛІТЕРАТУРА 81
 • Договір поставки

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття і значення договору поставки 5 2. Порядок укладення і зміст договору поставки 10 3. Виконання договору поставки 15 4. Характеристика відповідальності за порушення умов договору поставки 19 Висновки 23 Список використаної літератури 25 Мета даної роботи полягає у тому, щоб на основі комплексного дослідження охарактеризувати договірні зобов’язання сторін, що виникають при укладенні договорів поставки за чинним законодавством України. Для реалізації даної мети були поставлені такі завдання: 1. вивчити поняття договору поставки, дослідити його суть та зміст; 2. розкрити значення договору поставки як регулятора господарських взаємозв’язків суб’єктів господарювання; 3. охарактеризувати порядок укладення договору поставки; 4. навести характеристику усіх істотних умов договору поставки. Що складають його зміст; 5. дослідити порядок виконання сторонами договору поставки зобов’язань; 6. розкрити зміст відповідальності сторін договору поставки за неналежне виконання своїх договірних зобов’язань. Теоретичну основу дослідження складають наукові праці вчених, які досліджують питання цивільного права взагалі та питання договірних зобов’язань, зокрема. Наприклад, це роботи О.В. Дзери, Ч.Н. Азімова, М.І. Брагінського, В.В. Вітрянського, В.М. Пустозьорової та багато інших. Об’єкт даної роботи становить система законодавчих актів України, що регулюють досліджуване питання, зокрема це: Цивільний та Господарський кодекси України, Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення, Положення про поставки товарів народного споживання (далі – Положення про поставки), Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення i товарів народного споживання за кількістю та за якістю та ін. Предмет даної роботи – правова характеристика договору поставки за законодавством України. Мета і завдання дослідження визначили структуру роботи, яка складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури. У першому розділі висвітлюються питання щодо поняття договору поставки та його значення для функціонування ринку. У другому розділі розкривається порядок укладення договору поставки та його зміст. У третьому розділі розкривається порядок виконання сторонами зобов’язань за договором поставки. У четвертому розділі аналізується зміст відповідальності за порушення умов договору поставки.
 • Поняття та зміст договору дарування

  Вступ 3 1. Інститут договору дарування в цивільному праві україни 4 1.1. Дослідження правової природи дарування 4 1.2. Договір дарування за новим цивільним законодавством: поняття та характеристика 9 1.3. Особливості предмету та форми договору дарування 16 2. Аналіз змісту договору дарування 20 2.1. Визначення сторін договору дарування 20 2.2. Права та обов’язки сторін за договором дарування 21 Висновки 26 Список використаної літератури 28
 • ДОГОВІР ПОСТАВКИ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття та істотні умови договору поставки 5 Розділ 2. Поставка продукції для державних потреб 24 Розділ 3. Порядок приймання продукції за кількістю та якістю 28 Розділ 4. Відповідальність сторін за порушення договору 35 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40
 • ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

  ВСТУП..……………………………………………………..……………………..3 РОЗДІЛ 1. Порядок та особливості укладання договору купівлі-продажу 1.1. Порядок укладання договору купівлі-продажу……………………….…....7 1.2. Оподаткування купівлі продажу відповідно до положень договору…....16 1.3. Предмет договору купівлі-продажу…………………………………….….30 1.4. Закордонний досвід правового регулювання відносин лізингу……….…35 1.5. Відмінність договору купівлі-продажу від договору поставки….……....41 РОЗДІЛ 2.Особливі моменти існування договорів купівлі-продажу 2.1.Визнання договору купівлі-продажу недійсним…………………………..56 2.2.Судова практика з приводу договорів купівлі-продажу………..…………71 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………...……78 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….81
 • АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ ПОСТАВКИ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Зміст і виконання договорів поставки 6 Розділ 2. Аналіз виконання договорів поставки на підприємстві 20 Розділ 3. Вдосконалення управління процесом укладення договорів поставки на підприємстві за допомогою ПЕОМ 27 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35 ДОДАТКИ 37
 • Цивільне право України

  Теоретична частина. 3 1. Поняття та правова характеристика договору страхування. Момент укладення договору, форма. 3 2. Структура договору страхування (суб'єкти, об'єкт, зміст договору). 4 3. Укладення договору страхування на користь третьої особи. 8 4. Зміна умов та припинення договору страхування. Правові наслідки зміни і розірвання договору страхування. 8 5. Правові підстави для відмови в виплаті страхового відшкодування. 12 Практична частина 14 Завдання № 1. 14 Громадянка Н. уклала договір зі Смілянським територіальним відділенням національної акціонерної страхової компанії "Оранта" (надалі іменується як "страховик") про страхування належної rp-ці Н. корови на випадок викрадення чи випадкової загибелі... Завдання № 2. 15 За договором змішаного страхування життя страхвальник, гр-н К., призначив на випадок своєї смерті одержувачем страхової суми свого старшого сина. Незадовго до закінчення дії договору .... Регулятивне співвідношення норм Закону "Про страхування" і відповідних норм Цивільного кодексу України. 17 Список використаної літератури 18
 • Особливості договору купівлі-продажу в Україні

  Вступ 3 Розділ І. Загальні положення про купівлю-продаж 6 1. Поняття договору купівлі-продажу 6 2. Суттєві положення договору купівлі-продажу 11 3. Права та обов’язки сторін у договорі купівлі-продажу 17 Розділ ІІ. Види договору купівлі-продажу 26 1. Купівля-продаж у роздрібній торгівлі 26 2. Договір купівлі-продажу об’єктів приватизації 36 3. Правове регулювання купівлі-продажу на біржах та аукціонах 57 4. Зовнішньоекономічні договори купівлі-продажу 68 Розділ ІІІ. Специфічні різновиди договору купівлі-продажу 77 1. Договір поставки 77 2. Договір контрактації сільськогосподарської продукції 84 Висновки 90 Література: 93
 • Закупівля товарів на основі прямих зв язків

  Вступ....................................................................................................................3 Розділ 1. Загальна характеристика джерел закупок товарів ..........................5 1.1. Поняття джерел закупок .....................................................................5 1.2. Критерії вибору постачальника........................................................10 Розділ 2. Шляхи налагодження прямих зв язків між торговельним підприємством і виробниками.................................19 2.1. Закупівля товарів на оптових ярмарках, оптових ринках виробників і виставках.......................................................................19 2.2. Створення системи тендерних закупівель ........................................22 Розділ 3. Укладення договорів поставки на основі прямих господарських зв язків.......................................................................26 3.1. Загальні положення договору поставки.............................................26 3.2. Практичні аспекти укладення договорів поставки...........................29 Висновки .............................................................................................................36 Список використаної літератури........................................................................38

©: 2011-2020 infoworks.ru