Заказать реферат

Курсовая: Політична влада, її сутність та функції (ID:6767)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Політична влада, її сутність та функції (Код работы:6767)

Информация о работе Раздел: Политология
Вид работы: Курсовая
Объем: 31 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 6767
Добавлена: 01.06.2005
Просмотров: 6083
Просмотр
«Політична влада, її сутність та функції»
СодержаниеВступ 3
I. Поняття та сутність політичної влади 5
1. Основні підходи до визначення політичної влади 5
2. Основні функції політичної влади 8
ІІ. Політична влада в сучасній Україні 15
1. Сучасний стан політичної влади 15
2. Основні проблеми сучасної влади в сучасній Україні 21
Висновки 27
Література 30
Литература1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
2. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 18 жовтня 2001 року №2766-III // Відомості Верховної Ради. –2001. –№51-52. –ст.265.
3. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 2004 року №1665-IV // Відомості Верховної Ради. –2004. –№27-28. –ст.366. (набирає чинності з 01.10.2005).
4. Закон України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 року № 474-XIV // Відомості Верховної Ради. –1999. –№14. –ст.81.
5. Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» вiд 03.07.1991 № 1286-XII // ВВР. –1991. –№33. –ст.444.
6. Білоус А. Виборче законодавство та партійна система України в порівнянні з деякими країнами ЄС та Східної Європи // Нова політика. – 1999. – №1. – С.3 – 4.
7. Влада й особистість, ідеологія та політична система на пострадянському просторі в контексті постмодернізму / В.О. Венгерська, С.М. Міщук // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. — 2004. — N 18. — С. 17-21. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.
8. Гуггенбергер Б. Теория демократии // Полис. - 1991. №4.
9. Загальна теорія держави і права./За ред. В.В.Копейчинкова, К:Юрінком Інтер, 1999 р. –314 с.
10. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. Под ред. Б.А. Страшуна. Общая часть. Тома 1-2. М: БЕК, 1996. - 757 с.
11. Політична опозиція в Україні: проблеми і перспективи // http://ukr.for-ua.com/authcol/2005/04/20/104834.html
12. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / Редкол. Ф. М. Рудич (голова) та ін. – К., 1998. – 352с.
13. Прокопчук І. Поняття і типологія демократії. // Теорія політики. -2003. -№3.
14. Соціально-філософський аналіз феномена влади: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03 / О.В. Краснокутський; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2004. — 17 с. — укp.
15. Шапиро М. Демократия и гражданское общество // Полис. - 1992. -№4.
16. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. — К., 1995.
17. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. К.: Либідь, 2002. 576 с.
18. Яременко О., Міщенко М. Політичні уподобання українців як чинник впливу на політичні процеси // Політична думка. – 2000. – № 1. – С. 9.
19. Чушенко В. Соціально-організоване суспільство і формування політичної влади в Україні // http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=&d=587
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Політична влада

  Зміст 1. Концепція поділу влади. 3 2. Влада і власність, їх єдність і взаємообумовленість. 5 3. Політична влада в сучасній Україні, її характеристика та особливості. 8 4. Джерела легітимності політичної влади. 10 Література 13
 • Політична влада (Тема 6)

  Зміст Вступ 3 1. Сутність і специфіка політичної влади 4 2. Основні концепції політичної влади 12 3. Політична влада як засіб стабільності у суспільстві 18 Висновки 23 Список використаної літератури 24
 • Політична влада в Україні

  ПЛАН ВСТУП………………………………………………………………………..…с. 3 1. Сутність та специфіка політичної влади…………………………….…..…с. 4 2. Основні концепції політичної влади………………………...…………...…с. 7 3. Політична влада як засіб стабільності у суспільстві………..……………с. 10 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 19 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 20
 • Політична влада в сучасній Україні, їх характеристика та особливості

  1. Загальна характеристика політичної влади 3 2. Політична влада в Україні 6 Список використаної літератури 12
 • Політична державна влада - поняття, співвідношення, механізм реалізації

  Вступ...................................................................................................................3 Розділ 1. Місце і роль держави у політичній системі та здійсненні державної влади..............................................................5 Розділ 2. Політична влада і політичні відносини...........................................7 Розділ 3. Політична організація суспільства.................................................12 Розділ 4. Співвідношення державної і політичної влади. Політичний режим в Україні...........................................................19 Висновки............................................................................................................25 Список використаної літератури.....................................................................27
 • Поняття політичної влади та режиму

  1. Політика як соціальне явище. Особа як суб’єкт політики 3 2. Політична влада 5 3. Політична система 8 4. Політичний режим 10 5. Політичний процес і політична діяльність 12 Список використаної літератури 171. Політика як соціальне явище. Особа як суб’єкт політики 3 2. Політична влада 5 3. Політична система 8 4. Політичний режим 10 5. Політичний процес і політична діяльність 12 Список використаної літератури 17
 • Легітимність політичної влади України

  ВСТУП 1 1. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА 2 2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА 4 3. ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ 5 4. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС 7 5. ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ 9 6. ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 10 ВИСНОВКИ 11 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 12
 • Політична система суспільства

  Вступ Розділ 1. Поняття політичної системи суспільства Розділ 2. Політична влада і політичні відносини Розділ 3. Політична організація суспільства. Політичний режим Висновки Список використаної літератури
 • Політична система суспільства

  Вступ Розділ 1. Поняття політичної системи суспільства Розділ 2. Політична влада і політичні відносини Розділ 3. Політична організація суспільства Розділ 4. Політичний режим Висновки Список використаної літератури
 • Політична влада і мораль: теоретичні підходи до взаємозв’язку і реальний стан

  Вступ 3 1. Базові риси моралі 5 2. Політика і державна влада 5 3. Проблеми сумісності сучасної політичної влади і моральності 6 4. Новий обрис моралі в сучасному українському суспільстві та політиці 12 Висновок 15 Список літератури 16

©: 2011-2020 infoworks.ru