Заказать реферат

Курсовая: Порушення законодавства про охорону праці (ID:7595)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Порушення законодавства про охорону праці (Код работы:7595)

Информация о работе Раздел: Уголовное право и процесс
Вид работы: Курсовая
Объем: 33 стр.
Цена: 120 грн.
Код работы (ID): 7595
Добавлена: 17.12.2005
Просмотров: 1598
СодержаниеПЛАН
ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3
1. Загальні відомості про порушення законодавства про охорону праці. Види відповідальності. Матеріальна та дисциплінарна відповідальність………………..………………….с. 5
2. Адміністративна та фінансова відповідальність за порушення законодавства про працю……………………………с. 8
3. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працю………………………………………….с. 15
ВИСНОВКИ………………………………………………………………...с. 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………с. 33
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30.
2. Кодекс законів про працю України вiд 10.12.1971, № 322-VIII.
3. Кримінальний кодекс України. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 25-26.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984, № 8073-X.
5. Повітряний кодекс України. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 25, ст.274.
6. Закон України «Про охорону праці». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 49, ст.668.
7. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещас¬ного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 17, ст.80.
8. Закон України «Про порядок вирішення колектив¬них трудових спорів (конфліктів)». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 34, ст.227.
9. Закон України «Про службу в орга¬нах місцевого самоврядування». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 33, ст. 175.
10. Закон України «Про зайня¬тість населення». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 14, ст.170.
11. Закон України «Про основи соціальної захище¬ності інвалідів в Україні». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 21, ст.252.
12. Закон України «Про колективні договори і угоди». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 36, ст.361.
13. Закон України «Про пожежну безпеку». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 5, ст. 21.
14. Закон України «Про забезпечення санітар¬ного та епідемічного благополуччя населення». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 27, ст. 218.
15. Закон України «Про ви¬користання ядерної енергії та радіаційну безпеку». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 12, ст.81.
16. Закон України «Про політичні партії в Україні». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 23, ст.118.
17. Закон України «Про інформацію». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 48, ст.650.
18. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю/ Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. – 4-те вид., допов. Та переробл. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 1024 с.
19. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. За загальною редакцією В.Т.Маряренка, В.Г. Гончаренка. – К., - “ФОРУМ”, 2003.
20. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар. – Харків: Консум, 2003. – 832 с.
21. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2002. – 1104.
22. Кримінальне право України: Особлива частина. Підручник / за редакцією професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тация; - К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2002. – 496 c.
Дополн. информацияРабота написана в 2005 году!
ПродавецАндрей
Примечание от продавца работы Работы не переписаны с Интернета! Во всех работах имеются ссылки. Оформление - согласно ГОСТам и требованиям Министерства образования Украины! Вы можете просто купить готовую работу за цену, которая указана. За дополнительную оплату возможны любые доработки и переделки. Все ваши вопросы и уточнения по работе вы можете задать по телефонам: (+38-044-223-01-85) или (+38-093-981-27-74) - звоните, договоримся. E-mail: [email protected] ВНИМАНИЕ: правильно указывайте Вашу почту и, при возможности, номер телефона для связи.
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Відповідальність за порушення законодавства України про охорону праці

  Вступ 3 1. Види правової відповідальності за порушення законодавства про охорону праці 3 2. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці 4 3. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці 7 4. Інші види відповідальності за порушення законодавства про охорону праці 11 Висновки 15 Література: 16
 • Форми і методи регулювання відповідальності підприємств за порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці

  Вступ 3 1. Види правової відповідальності за порушення законодавства про охорону праці 4 2. Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці 5 3. Інші види відповідальності за порушення законодавства про охорону праці 14 Висновки 21 Література
 • Основні положення законодавства України про працю та охорону праці

  Вступ 3 1. Основні положення законодавства України про працю 4 2. Закон України „Про охорону праці”. Гарантії прав на охорону праці 6 3. Види відповідальності за порушення законодавства про охорону праці 10 Висновки 15 Список використаних джерел 17 Вступ 3 1. Основні положення законодавства України про працю 4 2. Закон України „Про охорону праці”. Гарантії прав на охорону праці 6 3. Види відповідальності за порушення законодавства про охорону праці 10 Висновки 15 Список використаних джерел 17
 • Форми й методи регулювання відповідальності підприємств за порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці

  Вступ 3 1. Законодавчі акти, що регулюють охорону праці людини на виробництві 4 2. Державні нормативні акти з охорони праці 8 3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці 10 Висновок 13 Список використаної літератури 14
 • Адміністративна відповідальність

  Вступ 2 1. Адміністративна відповідальність підприємств за порушення законодавства про охорону праці 3 2. Розгляд справ про скоєння адміністративних справ 7 3. Фінансова відповідальність підприємства за порушення законодавства про працю і охорону праці 8 4. Відповідальність за відмову від прийняття на роботу громадянина 9 Висновок 12 Список використаної літератури 13Вступ 2 1. Адміністративна відповідальність підприємств за порушення законодавства про охорону праці 3 2. Розгляд справ про скоєння адміністративних справ 7 3. Фінансова відповідальність підприємства за порушення законодавства про працю і охорону праці 8 4. Відповідальність за відмову від прийняття на роботу громадянина 9 Висновок 12 Список використаної літератури 13
 • Юридична відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ

  Зміст Вступ 3 1. Основні положення законодавства про охорону тваринного світу 4 1.1. Тваринний світ як об’єкт екологічного законодавства 4 1.2. Суб’єкти права власності на тваринний світ 6 2. Правова охорона тваринного світу 8 2.1. Правові вимоги по забезпеченню заходів охорони тваринного світу 8 2.2. Державне управління і державний контроль у сфері охорони тваринного світу 15 3. Юридична відповідальність за порушення законодавства про використання, охорону і відтворення тваринного світу 21 3.1. Загальна характеристика юридичної відповідальності за порушення законодавства про використання, охорону і відтворення тваринного світу 21 3.2. Дисциплінарна відповідальність 22 3.3. Цивільно-правова майнова відповідальність 23 3.4. Адміністративна відповідальність 24 3.5. Кримінальна відповідальність 26 4. Практика вирішення спорів пов’язаних із застосуванням законодавства про тваринний світ 28 Висновки 32 Список використаної літератури 34 Метою дослідження є вивчення засад забезпечення юридичної відповідальності за порушення законодавства про тваринний світ. Об'єктом даного дослідження є законодавство про тваринний світ. Предметом дослідження є механізм юридичної відповідальності за порушення законодавства про тваринний світ. Предмет: екологічне право Використано 25 джерел
 • Контрольна робота з охорони праці

  1. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці 3 2. Система організаційно-технічних заходів і засобів, їх застосування для забезпечення електробезпеки працюючих на підприємстві 8 Література 14
 • Правові та нормативні положення про охорону праці

  1. Законодавчі акти, які регулюють охорону праці в Україні 3 2. Органи державного нагляду і громадського контролю за охороною праці 6 3. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці 8 4. Гарантії прав громадян на працю, на відпочинок, охорону здоров'я та на охорону праці 11 Список використаної літератури 16
 • Правове регулювання охорони праці

  Вступ 2 І. Основні постулати охорони праці 4 1.1 Охорона праці та її соціально-економічне значення 4 1.2 Охорона праці як складова частина трудового права 7 ІІ. Правове регулювання охорони праці 11 2.1 Поняття і принципи охорони праці в законодавстві 11 2.2 Обов’язки работодавця і працівника 16 2.3 Служба охорони праці 18 2.4 Нормативно-правові акти з охорони праці 21 2.5 Державне регулювання охорони праці 22 2.6 Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці 25 Висновок 27 Список використаної літератури 28
 • Відповідальність за порушення податкового законодавства

  ВСТУП 2 1. ПОНЯТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 3 1.1. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 3 1.2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 6 1.3. ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ - СПЕЦІАЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПО БОРОТЬБІ З ПОДАТКОВИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ 9 2. ЗАСАДИ ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 12 2.2. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 12 2.2. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СКОЄНІ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ 14 ВИСНОВКИ 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 17

©: 2011-2022 infoworks.ru