Заказать реферат

Курсовая: Історія розвитку системи обліку за нормативними затратами (ID:8527)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Історія розвитку системи обліку за нормативними затратами (Код работы:8527)

Информация о работе Раздел: Управленческий учет
Вид работы: Курсовая
Объем: 32 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 8527
Добавлена: 10.02.2006
Просмотров: 2624
Просмотр
«Історія розвитку системи обліку за нормативними затратами»
СодержаниеВступ 3
1. Історичні аспекти розвитку системи обліку за нормативними затратами 4
1.1. Передумови виникнення обліку за нормативними затратами 4
1.2. Становлення системи обліку за нормативними затратами та її еволюція 5
1.3. Стандарт-кост як попередник вітчизняної системи нормативного обліку 8
2. Методичні та практичні аспекти застосування системи обліку за нормативними затратами 11
2.1. Сутність нормативного методу обліку затрат 11
2.2. Побудова обліку змін та відхилень від норм 15
2.3. Особливості обліку нормативних затрат на утримання та експлуатацію обладнання 19
3. Вдосконалення обліку витрат в умовах автоматизованої обробки даних 23
Висновки 28
Список літератури 31
Додатки 32
Литература1. Безруких П.С., Кондраков Н.П., Палий В.Ф. и др. Бухгалтерский учет: Учебник /Под. ред. П.С. Безруких. - М.: Бухгалтерский учет, 2000, 654 с.
2. Бородкин Л.С. Нормативный учет и себестоимости промышленной продукции. Киев: Техника, 1999, 346 с.
3. Бортников А.П. Нормативный учет затрат на производстве. М.: Финансы и статистика, 1982, 195 с.
4. Бутинець Ф. М. Управлінський облік. Підручник. – Житомир: ПП Рута, 2002, 424 с.
5. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка/ Завгородний В. П., Савченко В. Я. – К.: Блиц-Информ, 1995, 482 с.
6. Бухгалтерський та фінансовий облік. Підручник. – Житомир: ПП Рута, 2002, 722 с
7. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів. / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В.Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
8. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2003. - 726 с.
9. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. -704 с.
10. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора. Навчальний посібник. К: КНТЕУ, 2002. – 132 с.
11. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. М., 1997,198 с.
12. Друри К. Учет затрат методом «стандарт-кост». М.: Аудит; ЮНИТИ, 1998, 266 с.
13. Кандраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебн. пособие. М.: ИНФРА-М., 2000, 434 с.
14. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. М. Аудит; ЮНИТИ, 1998, 378 с.
15. Козлова Е.П., Парашутин Н.В., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет. - М.: Аудит, 1997, 462 с.
16. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Монографія. – Дніпропетровськ, 2000.
17. Самохин Л.В. Проблемные аспекты учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции по национальным учетным стандартам.// Материалы региональной студенческой научной конференции "Бухгалтерский учет в Украине на рубеже третьего тысячелетия". - Донецк: ДонГТУ. -Минобразования Украины, 2001.
18. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
19. Управленческий учет / Под ред. А. Д. Шеремета. – М., 1999.
20. Управленческий учет / Под ред. В. Палия и Р. Вондер Вила. М.: ИНФРА-М, 1997, 438 с.
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Історія розвитку системи обліку за нормативними затратами

  Вступ 3 1. Історичні аспекти розвитку системи обліку за нормативними затратами 4 1.1. Передумови виникнення обліку за нормативними затратами 4 1.2. Становлення системи обліку за нормативними затратами та її еволюція 5 1.3. Стандарт-кост як попередник вітчизняної системи нормативного обліку 8 2. Методичні та практичні аспекти застосування системи обліку за нормативними затратами 11 2.1. Сутність нормативного методу обліку затрат 11 2.2. Побудова обліку змін та відхилень від норм 15 2.3. Особливості обліку нормативних затрат на утримання та експлуатацію обладнання 19 3. Вдосконалення обліку витрат в умовах автоматизованої обробки даних 23 Висновки 28 Список літератури 31 Додатки 32
 • Історія виникнення системи обліку за змінними затратами

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Передумови створення системи обліку за змінними затратами 4 2. Директ-костинг як вдосконалення обліку витрат 8 Висновки 11 Література 12
 • Історія виникнення системи обліку за змінними витратами

  ВСТУП 3 1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ЗА ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ 4 2. СУЧАСНИЙ СТАН ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ЗА ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ 8 ВИСНОВКИ 11 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16
 • Порівняння української та французької системи обліку

  Вступ 3 1. Історія розвитку господарського обліку 5 2. Види розвитку господарського обліку 6 3. Українська система обліку 11 4. Французька система обліку 17 Висновок 31 Список використаної літератури. 33
 • Теорія управління по центрам відповідальності

  1. Теорія управління по центрам відповідальності 2 2. Добір центрів обліку затрат за характером технології 6 3. Класифікація технологічного процесу для побудови обліку в управлінні затратами виробництва продукції 7 Список використаних джерел 12
 • Бухгалтерський облік, базові принципи та методологія бухгалтерського обліку

  Вступ 3 1. Сутність і зміст бухгалтерського обліку 4 1.1. Історія зародження бухгалтерського обліку 4 1.2. Задачі і вимоги, пропоновані до ведення бухгалтерського обліку 6 2. Бухгалтерський облік - складова частина управлінської й інформаційної системи організації 8 2.1. Концепція бухгалтерського обліку в ринковій економіці 8 2.2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 19 2.3. Основні принципи бухгалтерського обліку 22 2.4. Поняття, склад і аспекти облікової політики організації 24 Висновки 33 Список використаної літератури 34
 • Міжнародні принципи і системи обліку

  Вступ 3 І. Економічна сутність міжнародних принципів і системи обліку 5 1.1. Становлення міжнародної системи бухгалтерського обліку. 5 1.2. Особливості обліку в зарубіжних країнах і фактори що на них впливають. 8 ІІ. Методи бухгалтерського обліку 18 ІІІ. Порівняльна характеристика міжнародних систем та фінансової звітності в бухгалтерському обліку 26 2.1. Класифікація національних систем обліку та їх характеристика в порівнянні з міжнародними системами. 26 2.2. Фінансова звітність зарубіжних країн її склад та зміст. 31 Висновок 34 Список використаних джерел 35
 • Тенденції розвитку фінансового обліку на сучасному етапі

  Вступ..3 Розділ 1. Фінансовий облік: сутність та сфери застосування..5 Розділ 2. Місце фінансового обліку серед облікових дисциплін..14 Розділ 3. Об єкти і властивості системи фінансового обліку.21 Розділ 4. Стан розвитку фінансового обліку в Україні ..25 Висновки..33 Список використаної літератури....35
 • 1. Взаємозв’язок та відмінності фінансового та управлінського обліку. 2 2. Передумови ефективного управління затратами (класифікація затрат, рівні відповідальності, структура затрат). 5 3. Порядок складання бюджету адміністративних затрат. 8 4. Облік за сегментами діяльності, його суть та значення. 8 Ситуація 1 8 Ситуація 2 9 Практичне завдання 12 Список використаної літератури 121. Взаємозв’язок та відмінності фінансового та управлінського обліку. 2 2. Передумови ефективного управління затратами (класифікація затрат, рівні відповідальності, структура затрат). 5 3. Порядок складання бюджету адміністративних затрат. 8 4. Облік за сегментами діяльності, його суть та значення. 8 Ситуація 1 8 Ситуація 2 9 Практичне завдання 12 Список використаної літератури 12
 • Експертні системи та напрями їх розвитку

  1. Поняття та застосування експертних систем 2 2. Структура експертної системи 4 3. Вдосконалення та розробка експертної системи для аналізу фінансового стану підприємства 10 Висновок 12 Література 14 Предмет - інформаційні системи в обліку

©: 2011-2022 infoworks.ru