Заказать реферат

Курсовая: Тактика допиту неповнолітніх осіб на стадії досудового слідства (ID:9354)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Тактика допиту неповнолітніх осіб на стадії досудового слідства (Код работы:9354)

Информация о работе Раздел: Криминалистика
Вид работы: Курсовая
Объем: 36 стр.
Цена: 160 грн.
Код работы (ID): 9354
Добавлена: 19.08.2006
Просмотров: 1607
СодержаниеПЛАН
ВСТУП………………………………………………………………………….......с. 3
Розділ 1. Основні відомості щодо допиту та його види. Підготовка допиту……………................................................с. 5
1.1 Поняття допиту, його види і сутність……………………………с. 5
1.2 Структура і підготовка до допиту як керованого процесу одержання інформації з ідеальних відображень………………….c. 7
Розділ 2. Психологічні особливості допиту та використання тактичних прийомів під час допиту неповнолітнього………….с. 9
2.1 Психологічні засади спілкування в ході допиту та встановлення психологічного контакту……………………………...с. 9
2.2 Тактика допиту і управління спілкуванням у безконфліктних та конфліктних ситуаціях……………………………………......………с. 12
2.3 Тактичні прийоми управління спілкуванням при пред'явленні доказів у ході допиту. Закінчення допиту, фіксація і аналіз його результатів..............…………………………………….с. 17
Розділ 3. Інші відомості щодо допиту неповнолітнього. Кримінально-процесуальні вимоги щодо допиту неповнолітнього………………………………………………………………с. 22
ВИСНОВКИ……….....………………………………………………………….с. 33
ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………...с. 36
ЛитератураЛІТЕРАТУРА
1. Кримінально-процесуальний кодекс України вiд 28.12.1960, № 1001-05.
2. Бахін В.П. Криміналістика: Курс лекцій / Бахін В.П., Гора І.В., Цимбал П.В.; Держ. податк. адмін. України, Акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2002 – 355 с.
3. Бахін В.П. Поліцейський допит у США: (Поради допитуючому): Навч. посібник / Бахін В.П., Весельський В.К., Маліков Т.С. – К.: НВТ «Правник», 1997. – 32 с.
4. Весельський В.К. Сучасні проблеми допиту (процесуальні, організаційні і тактичні аспекти). – К.: НАВСУ: НВТ «Правник», 1999. – 125 с.
5.Криминалистика / Под отв. ред. Н.И. Порубова. – Минск, 1997. – 352 с.
6.Криминалистика: Учебник / Под ред. проф. А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского. - М., 1998. – 415 c.
7.Криміналістика: Підручник / [Біленчук П.Д., Лисиченко В.К., Клименко Н.І. та ін.]; За ред. П.Д. Біленчука. – [2-е вид., випр. і допов.]. – К.: «Атіка», 2001. – 542 с.
8.Криміналістика: [Підруч. для вузів системи МВС України] / [Біленчук П.Д., Головач В.В., Салтевський М.В. та ін.]; За ред. П.Д.Біленчука. – К.: Укр. правн. фундація: «Право», 1997. – 253 с.
9.Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. За загальною редакцією В.Т. Маляренка, В.Г. Гонгаренка. – К., «ФОРУМ», 2003. – 938 с.
10.Коновалова В.Е. Правовая психология. – X., 1997. – 236 с.
11. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: «Кондор», 2005. – 588 с.
12. Скригонюк М. І. Криміналістика: Підручник. – К.: «Атіка», 2005. – 495 с.
Дополн. информацияРабота написана 12 штрифтом, 14 - будет около 40 страниц.

Работа написана в августе 2006 года!
ПродавецАндрей
Примечание от продавца работы Работы не переписаны с Интернета! Во всех работах имеются ссылки. Оформление - согласно ГОСТам и требованиям Министерства образования Украины! Вы можете просто купить готовую работу за цену, которая указана. За дополнительную оплату возможны любые доработки и переделки. Все ваши вопросы и уточнения по работе вы можете задать по телефонам: (+38-044-223-01-85) или (+38-093-981-27-74) - звоните, договоримся. E-mail: [email protected] ВНИМАНИЕ: правильно указывайте Вашу почту и, при возможности, номер телефона для связи.
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • ПРОВАДЖЕННЯ У СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

  ВСТУП 4 Розділ 1. Поняття та значення стадії досудового слідства 5 Розділ 2. Повноваження слідчого у стадії досудового слідства 10 Розділ 3. Підстави та процесуальний порядок зупинення досудового слідства 20 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
 • ПРОВАДЖЕННЯ У СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА.

  ВСТУП 4 Розділ 1. Поняття та значення стадії досудового слідства 5 Розділ 2. Повноваження слідчого у стадії досудового слідства 10 Розділ 3. Підстави та процесуальний порядок зупинення досудового слідства 20 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
 • ПРОВАДЖЕННЯ У СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

  ВСТУП 4 Розділ 1. Поняття та значення стадії досудового слідства 5 Розділ 2. Повноваження слідчого у стадії досудового слідства 10 Розділ 3. Підстави та процесуальний порядок зупинення досудового слідства 20 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
 • Прокурорський нагляд за законністю зупинення досудового слідства

  Вступ 2 Розділ І. Досудове слідство та прокурорський нагляд на цій стадії кримінального процесу 4 1.1 Досудове слідство 4 1.2 Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства 11 Розділ ІІ. Зупинення досудового слідства та прокурорський нагляд за його законністю 18 2.1 Зупинення досудового слідства 18 2.2 Підстави і порядок зупинення досудового слідства 20 2.3 Прокурорський нагляд за законністю зупинення досудового слідства 24 Висновки 30 Список використаних джерел 31
 • Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства

  1. Вступ. 2. Підслідність. 3. Провадження досудового слідства. 4. Забезпечення прав учасників досудового слідства. 5. Недопущення розголошення даних досудового слідства. 6. Розслідування злочинів групою слідчих. 7. Використання науково-технічних засобів при розкритті й розслідуванні злочинів. 8. Висновок. 9. Література.
 • Органи досудового слідства

  Вступ 1.Органи досудового слідства. А)Завдання органів досудового слідства Б)Строки В)Всебічне,повне та об”єктмвне дослідження обставин справи г)Недопустимість розголошення даних досудового слідства м)Участь спеціаліста при проведені слідчих дій с)Документування та технічне документування в стадії досудового розслідування т)Здійснення прокурорського та процесуального контролю 2.Процесуальне становище слідчого у кримінальному процесі. Ч)Слідчий процесуально самостійний і незалежний Ч)Слідчий зобов”язаний И)Гарантії діяльності слідчого Ч)Слідчий має право Ч)Слідчому заборонено 3.Взаємодія діяльності. С)Помічник слідчого Т)Оперативний працівник Р)Спеціаліст Висновок
 • Криміналістична тактика

  1. Криміналістична тактика і її місце в системі криміналістичних знань 3 2. Тактика допиту та особливості проведення допиту окремих категорій процесуальних осіб 6 Практичне завдання 13 Список використаних джерел 161. Криміналістична тактика і її місце в системі криміналістичних знань 3 2. Тактика допиту та особливості проведення допиту окремих категорій процесуальних осіб 6 Практичне завдання 13 Список використаних джерел 16
 • Повноваження органів досудового слідства

  Вступ Розділ 1. Загальні положення досудового слідства Розділ 2. Органи досудового слідства Розділ 3. Права та обов’язки слідчого Висновки Список використаної літератури
 • Зупинення досудового слідства

  Вступ Розділ 1. Загальні положення досудового слідства Розділ 2. Підстави і порядок зупинення досудового слідства Висновки Список використаної літератури
 • Особливості провадження в справах неповнолітніх

  Вступ 3 1. Загальна характеристика статусу неповнолітніх у кримінальному законодавстві 5 1.1. Особливості статусу неповнолітніх у кримінальному процесі 5 1.2. Проблема кримінальної відповідальності неповнолітніх 8 2. Порядок провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх 10 3. Особливості предмету доказування у справах про злочини неповнолітніх 12 4. Провадження досудового і судового слідства у справах про злочини неповнолітніх 16 5. Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх, і особливості їх призначення 25 Висновок 28 Список використаної літератури 31

©: 2011-2020 infoworks.ru