Заказать реферат

Диплом: Правова характеристика джерел міжнародного економічного права (ID:15563)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Правова характеристика джерел міжнародного економічного права (Код работы:15563)

Информация о работе Раздел: Международное право
Вид работы: Диплом
Объем: 100 стр.
Цена: 125 грн.
Код работы (ID): 15563
Добавлена: 17.03.2007
Просмотров: 1766
Просмотр
«Правова характеристика джерел міжнародного економічного права»
СодержаниеВступ 2 І. Особливості джерельної бази міжнародного економічного права 7 1.1 Поняття та характеристика джерел міжнародного економічного права 7 1.2 Класифікація джерельної бази 15 ІІ. Характерні особливості головних джерел міжнародного економічного права 27 2.1 Міжнародні договори та звичай 27 2.2 Резолюції міжнародних організацій 31 2.3 Правові аспеки укладання двосторонніх угод 42 ІІІ. Особливості джерельної бази СОТ 48 3.1 Структура та принципи діяльності СОТ 48 3.2 Формування правової бази СОТ 57 3.3 Проблеми вступу України до СОТ у зв’язку з особливостями джерельної бази цієї організації 65 Висновки 82 Список використаних джерел 87 Додаток 91
ЛитератураСписок використаних джерел 1. Марракеська угода про заснування Світової організації торгівлі (СОТ). 2. Генеральна Угода з тарифів та торгівлі (ГАТТ). 3. Генеральна Угода з торгівлі послугами (ГАТС). 4. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС). 5. Угода СОТ про вирішення спорів. 6. Угода СОТ про сільське господарство. 7. Угода СОТ про застосування санітарних та фітосанітарних заходів. 8. Угода СОТ про технічні бар'єри в торгівлі. 9. Угода СОТ про правила походження. 10. Угода СОТ про СОТпроцедури імпортного ліцензування. 11. Угода СОТ про передвідвантажувальну інспекцію. 12. Угода СОТ про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи. 13. Угода СОТ про субсидії та компенсаційні заходи. 14. Угода СОТ про захисні заходи. 15. Указ Президента України Про додаткові заходи щодо прискорення вступу України до СОТ № 797 від 05.09.2001. 16. Указ Президента України вiд 15.06.2005 № 951/2005 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2005 року Про заходи щодо забезпечення вступу України до Світової організації торгівлі від 19.02.2004. 17. Указ Президента України вiд 15.06.2005 № 952/2005 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2005 року Про формування Єдиного економічного простору. 18. Постанова Верховної Ради України № 1532-ІV Про утворення спільної парламентсько-урядової комісії з питань координації діяльності органів влади та громадськості щодо інтеграції України до Світової організації торгівлі. 19. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 31.05.2005 № 408 Про утворення Центру обробки запитів країн-членів Світової організації торгівлі і Світової організації та їх інформування. 20. Програма заходів щодо завершення вступу України до СОТ, затверджена Указом Президента України № 104 від 05.02.2002. 21. Богуславский М. М. Международное экономическое право.- М.: Международные отношения, 1986. 22. Вельяминов Г. М. Правовое урегулирование международной торговли.- М.: Наука, 1972. 23. Вельяминов Г.М. Основы международного экономического права. - М.: Юрист, 1994. 24. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс. - М.: Волтерс Клувер, 2005. 25. Волова Л.И., Папушина И.Э. Международное инвестиционное право. Ростов-на-Дону: Эверест, 2001. 26. Герчикова И.Н. Международные экономические организации: Регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: учеб.пособие. - М.: Международные отношения, 2002. 27. Голосеев О.Н. Курс лекций по международному экономическому праву. - СПб.: Основа, 2003. 28. Дахно І.І. Міжнародне економічне право: Курс лекцій. - К.: ЮрІнком, 2000. 29. Евтеева М.С.Международные двухсторонние инвестиционные соглашения: учеб.пособие. - М.: Международные отношения, 2002. 30. Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право: Учебник (пер. с фр. Серебренникова В.П., Шумилова В.М.): Международніе отношения, 2002. 31. Козик В.В., Пайкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. - К.: Наукова думка, 2001. 32. Коновалов М.І. Міжнародне економічне право. - К.: ЮрІнком 2003. 33. Курс международного права: В 7 томах //под ред.В.Н. Кудрявцева//. - М.: Международные отношения, 1989-1993. 34. Лукашук И.И. Международное право: Общая часть. - М.: Юрист, 2000. 35. Лукашук И.И. Международное право: Особенная часть.- М.: Юрист, 2000. 36. Лукашук И.И. Международное «мягкое» право. // Государство и право. - №8/9 - 1994. 37. Международное публичное право: учебник, 2-е издание / под ред. К.А.Бекяшева/. - М.: Оникс, 2003. 38. Международное право: учеб. пособие / Р.А.Каламкарян, Ю.И.Мигачев/. - М.: Юрист, 2004. 39. Международное право: учеб. пособие / под ред. Е.Т.Усенко, Г.Г.Шинкарецкой/. - М.: Международные отношения 2003. 40. Международное право : учеб. пособие / под.ред. Н.А.Ушакова. - М.: Юрист, 2003. 41. Ильин Ю.Д. Международное публичное право. Лекции. Ю.Д.Ильин.- М.: Международные отношения, 2004. 42. Истомин Р.А. Правовое регулирование международных экономических отношений. - Владивосток: Амос, 2004. 43. Нешатаева Т. Н. Международные организации и право. - М.: Дело, 1999. 44. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право. - К.: ЮрІнком, 1999. 45. Тункин Г.И. Теория международного права. - М.: Зерцало, 2000. 46. Шумилов В.М. Международное экономическое право. В 2-ух томах. - М.: НИМП, 2002. 47. Шумилов В.М. Международное экономической право : учебник. - Ростов н/Д.: Эверест, 2003. 48. Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глоболизации: Учебник: Монография. - М.: НИМП, 2002. 49. Шумилов В.М. МЭП как правовая надстройка. // Московский журнал международного права. 2001. №2. 50. Черкес М.Ю. Міжнародне право. - Х.: Одиссей 2001. 51. Экономическое право: Хрестоматия : В 3-х томах /под ред.В.И.Видяпина/. - СПб.: Питер, 2004. 52. Юсупов А.А. Международное право в сфере экономических отношений. - Ростов-на-Дону: Эверест, 2003. 53. Язовский Л.Г. Право международных экономических отношений. - М.: Комета, 2003.
Дополн. информация1097
Рік написання: 2005
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Суб’єкти міжнародного економічного права. Різні концептуальні підходи до визначення складу суб’єктів міжнародного економічного права

  Субъекты международного экономического права План: Вступ 3 1. Загальна характеристика міжнародного економічного права 4 2. Концептуальні підходи до визначення поняття суб’єкта міжнародного права 9 3. Міжнародні економічні організації, як суб’єкт міждержавних економічних відносин 17 3.1. Поняття, класифікація та система міжнародних економічних організацій. 19 3.2. Міжнародна правосуб'єктність та міжнародно-правовий статус міжнародних економічних організацій. 20 3.3. Міжнародні неурядові економічні організації. 23 3.4. Характеристика міжнародних економічних організацій 27 4. Держава як суб'єкт міжнародного економічного права 35 Висновок 39 Список використаної літератури 41 Мета роботи. Дослідити та охарактеризувати суб’єкти міжнародного економічного права. Об’єкт курсової роботи. Суб’єкти міжнародного економічного права.
 • ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА

  В С Т У П РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика принципів міжнародного економічного права 1.1. Поняття та система принципів міжнародного економічного права 1.2. Характеристика та значення основних принципів міжнародного економічного права 1.3. Характеристика та значення спеціальних принципів міжнародного економічного права РОЗДІЛ 2 Принципи регулювання валюти і фінансів 2.1. Принципи регулювання валюти. Міжнародний валютний фонд 2.2. Принципи регулювання руху капіталів. Світовий банк 2.3. Принципи регулювання розрахунків РОЗДІЛ 3 Принципи регулювання міжнародної торгівлі 3.1. Принципи регулювання товарів в міжнародній торгівлі 3.2. Принципи регулювання послуг в міжнародній торгівлі 3.3. Принципи регулювання прав інтелектуальної власності в міжнародній торгівлі В И С Н О В К И СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • Джерела міжнародного права

  Вступ 3 1.Поняття джерел міжнародного права 4 2. Звичай і договір як джерела міжнародного права 8 3. Інші джерела міжнародного права 18 Висновки 24 Список використаних джерел: 26 Метою роботи є розгляд питання джерел міжнародного права. Об’єктом роботи виступають джерела міжнародного права, а предметом роботи можна назвати дослідження різних джерл міжнародного права та їх характеристика
 • Суб’єкти міжнародного економічного права. Держава як суб’єкт міжнародного економічного права. Міжнародні економічні організації

  Вступ 3 1. Поняття суб’єктів міжнародного економічного права 4 2. Держава як суб'єкт міжнародного економічного права 12 3. Міжнародні економічні організації 16 Висновок 33 Список використаної літератури 35
 • Концепції міжнародного економічного права. Суб’єкти міжнародного економічного права. Тест

  ПЛАН 1. Концепції міжнародного економічного права……………………………..с. 3 2. Суб’єкти міжнародного економічного права………………………………с. 7 3. Тест…………………………………………………………………………..с. 18 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 19 3. Тест Згідно з Міжнародними пактом про економічні, соціальні, культурні права ЕКОСОР розглядає: А. Доповідь держав про вживані ними заходи про прогрес на шляху до додержання прав, визнаних у Пакті. Б. Скарги індивідів про порушення прав, які надаються Пактом. В. Доповіді, що стосуються прав людини подаються державами, а також доповіді, що стосуються прав людини подаються спеціалізованими установами.
 • ЗВИЧАЙ ЯК ОДНЕ З ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

  ВСТУП РОЗДІЛ І. Система джерел міжнародного права РОЗДІЛ ІІ. ЗВИЧАЙ — ДЖЕРЕЛО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 2.1. Поняття та види міжнародно-правового звичаю 2.2. Співвідношення міжнародного договору та звичаю РОЗДІЛ ІІІ. Процедура створення міжнародного звичаю як одного з основних джерел міжнародного права ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • Поняття і види джерел міжнародного приватного права

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕЛ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ НАУЦІ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 6 1.1. Юридична природа джерел міжнародного приватного права 6 1.2. Доктринальний зміст поняття джерел міжнародного приватного права у вітчизняній науці міжнародного приватного права 8 РОЗДІЛ ІІ НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІСНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 18 2.1. Визначення видів джерел міжнародного приватного права на основі національно-правових форм існування норм міжнародного приватного права 18 2.2. Концепція про національні та міжнародні джерела міжнародного приватного права 21 2.3. Практичне значення фундаментального наукового обґрунтування поняття та видів джерел міжнародного приватного права для сучасної України 28 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
 • Система та структура міжнародного права

  Вступ..................................................................................................................3 Розділ 1. Окремі проблеми аналізу системи міжнародного права...............5 Розділ 2. Поняття системи і структури міжнародного права......................12 Розділ 3. Система міжнародного права, галузь міжнародного права, інститут міжнародного права, норма міжнародного права..........17 Висновки............................................................................................................24 Список використаної літератури.....................................................................26
 • Звичай як джерело міжнародного приватного права

  Зміст Вступ 3 1. Джерела міжнародного приватного права 5 1.1. Загальна характеристика джерел міжнародного приватного права 5 1.2. Внутрішнє законодавство України з міжнародного приватного права 7 1.3. Конституційно-правовий механізм взаємодії норм міжнародного та національного права 10 2. Звичай у системі джерел міжнародного приватного права 15 2.1. Правовий звичай 15 2.2. Міжнародний звичай у законодавстві України 17 2.3. Торговий звичай як різновид міжнародного звичаю 18 Висновок 31 Список використаної літератури 33-35 Метою даної роботи є аналіз джерел міжнародного (колізійного) приватного права. Характеристика звичаю в системі джерел міжнародного приватного права. Враховуючи мету дослідження були поставлені наступні завдання: - зробити загальний аналіз джерел міжнародного приватного права; - зробити огляд сучасного національного законодавства з міжнародного приватного права; - охарактеризувати взаємодію міжнародного та національного законодавства; - дати визначення правовому звичаю; - розглянути міжнародний звичай у законодавстві України; - зробити аналіз торгового звичаю як різновиду міжнародного звичаю. Об’єктом дослідження є джерела міжнародного приватного права, їх роль та значення для системи національного законодавства. Предметом дослідження є звичай як джерело міжнародного приватного права та його застосування у національному законодавстві України. Методологічну основу даної роботи складає загальнонауковий діалектичний метод, за допомогою якого можливо охарактеризувати поняття та сутність джерел у міжнародному приватному праві. Системний метод дає змогу розглянути види джерел міжнародного приватного права, а також місце звичаю у системі джерел
 • Становище, розвиток та актуальність проблем науки міжнародного права.

  1. СУТНІСТЬ НАУКИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 5 1.1. СИСТЕМА, СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 5 1.2. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК НАУКИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 8 1.3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 12 2. РОЗМЕЖУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 14 ВИСНОВОК 20 ЛІТЕРАТУРА 21

©: 2011-2021 infoworks.ru