Заказать реферат

Курсовая: Баланс підприємства (ID:15825)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Баланс підприємства (Код работы:15825)

Информация о работе Раздел: Финансовый учет
Вид работы: Курсовая
Объем: 50 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 15825
Добавлена: 17.03.2007
Просмотров: 6793
Просмотр
«Баланс підприємства»
СодержаниеВступ 3 1. Аналіз майна підприємства 6 2. Аналіз оборотних активів 9 3. Аналіз джерел формування капіталу підприємства 11 4. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 15 5. Аналіз фінансової стійкості підприємства 17 6. Аналіз кредитоспроможності підприємства 22 7. Аналіз ділової активності підприємства 25 8. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства 29 9. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства 31 10. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства 34 Висновки 39 Список використаної та рекомендованої літератури 42 Додатки 44
Литература1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV// Галицькі контракти. - 1999. - № 36. 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1. “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Галицькі контракти. - 1999. - № 32. 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2. “Баланс”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Галицькі контракти. - 1999. - № 32. 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3. “Звіт про фінансові результати”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Галицькі контракти. - 1999. - № 32. 5. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій: Лист Державної податкової адміністрації України від 27.01.98. 6. Вимоги Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо аудиторської перевірки відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій: Затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.03.97 № 5. 7. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій: Затв. наказом Агентства з питань запобігання банкрутству від 23 лютого 1998 № 22 // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. - 1998. - № 7. 8. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій: Затв. наказом Агентства з питань запобігання банкрутству від 27 червня 1997 р. // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. - 1997. - № 12. 9. Артеменко В. Г, Беллендир М. В. Финансовьій анализ. - М.: ДИС, 1998. - 120с. 10. Баканов М. Й., Шеремет А. Д. Теория зкономического анализа. - М.: Финансы й статистика,1996. 11. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. - М.: Финансы й статистика, 1997. - 480 с. 12. Бланк И. А. Основыі финансового менеджмента: В 2-х т. - К.: Ника-Центр, 1999. - 512с. 13. Вітлинський В. В., Пернарівський О. В., Баранова А. В. Оцінка кредитоспроможності позичальника та ризику банку // Фінанси України. - 1999. - №12. 14. Глазунов В. Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы. - 1999. - №2. 15. Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємств в Україні та за кордоном // Економіка, фінанси, право. - 1999. - № 5. 16. Ковалев В. В. Финансовый анализ. - М.: Финансы й статистика, 1998.-512с. 17. Крейнина М. Н. Финансовое состояние предприятий: Методы оценки. - М.: ДИС, 1998. - 224 с. 18. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка платоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. - 1998. - № 9. 19. Фінансова діяльність підприємств / О.М. Бандурка та ін. – К.:Либідь, 1998. – 312 с. 20. Финансовый анализ деятельности фирмы. – М.: Ист-Сервис, 1995. – 240 с. 21. Финансы / Под ред. А.М. Ковалевой. – М.: Финансы и статистика, 1996.
Дополн. информация1457
Рік написання: 2006
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Види цінних паперів

  Вступ 3 Види цінних паперів 4 Практичне завдання 1 15 За господарськими операціями скласти „Баланс” підприємства. Складемо баланс автотранспортного підприємства… Практичне завдання 2 17 Охарактеризувати майно підприємства за формою 1… Література 19 Додаток 1 20
 • Аналіз планування залучення позикових коштів підприємства

  Вступ 3 1.1. Сутність та класифікація позикових коштів підприємства 5 1.2. Фактори, що визначають потребу підприємства в позиковому капіталі 9 1.3. Методи аналізу позикових коштів підприємства 11 Зміна доходів на одну акцію 11 1.4. Методичні підходи до обґрунтування потреби підприємства в позикових коштах 13 2.1. Аналіз складу та структури позикового капіталу підприємства 15 Таблиця 2.2 16 Таблиця 2.3 17 2.2. Аналіз ефективності залучення позикових коштів 17 2.3. Аналіз ефективності використання позикових коштів 19 3.1. Планування активів підприємства 21 Таблиця 3.1 21 Агрегований баланс для аналізу ліквідності підприємства, тис. грн. 21 3.2. Планування позикового капіталу підприємства 25 Таблиця 2 32 Аналіз складу та структури джерел коштів підприємства (Баланс підприємства - Форма 1) 32
 • Платежный баланс России

  Содержание Введение 3 1. Платежный баланс: сущность и значение. Платежный баланс РФ 4 2. Структура платежного баланса 7 3. Пример платежного баланса РФ и его анализ 15 Заключение 18 Список литературы 19
 • Бухгалтерський баланс його види структура та проведення економічного аналізу статей по пасиву і активу

  Вступ 3 РОЗДІЛ 1.Бухгалтерський баланс: види структура та зміст 5 1.1 Бухгалтерський баланс та його види 5 1.2. Структура та зміст балансу 7 1.3 Нормативно-правова база методики складання 18 РОЗДІЛ 2. Методика проведення економічного аналізу статей балансу 21 2.1 Мета завдання та інформаційна база аналізу балансу підприємства 21 2.2 Аналіз показників балансу 24 2.3 Аналіз платоспроможності підприємства 28 Висновки 31 Список літератури 33 Додатки 35
 • Виробнича практика з маркетингу

  Вступ 3 Розділ 1. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства 4 1.1. Організаційна структура управління підприємством 4 1.2. Виробничі потужності та матеріально-технічна база підприємства 10 1.3. Оцінка персоналу підприємства 13 1.4. Оцінка інформаційної інфраструктури фірми 15 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 20 Висновки і пропозиції 33 Використана література 35 Додаток 1. Баланс ТОВ “Естрім” на 31.12.05 36 Додаток 2. Звіт про фінансові результати за 2005 р. 38 Додаток 3. Баланс станом на 31.12.04 р. 40 Додаток 4. Звіт про фінансові результати за 2004 р. 42 Основні види діяльності ТОВ: Виробництво конструкцій з алюмінієвого і металопластикового профілю за технологією світового лідера "SCHUCO International" (Німеччина).
 • Оцінка рівня беззбитковості або потенційного банкрутства підприємства (практична)

  Вступ 3 1 Характеристика підприємства 6 2 Аналіз вихідних даних підприємства 9 3 Розробка плану фінансової санації 15 4 Фінансовий план санації підприємства 23 5 Розрахунок ефективності антикризових заходів 28 Висновки 32 Список літератури 35 Додаток 1 36 Баланс ТОВ Додаток 2 39 Звіт про фінансові результати ТОВ
 • Аналіз пасивів підприємства

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи аналізу пасивів підприємства 5 РОЗДІЛ 2 Методологічні аспекти аналізу пасивів підприємства 13 РОЗДІЛ 3 Оцінка джерел утворення майна 17 ВАТ «Київський молочний завод №2» 17 РОЗДІЛ 4 Шляхи підвищення використання пасивів підприємства 26 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33 Додаток А Баланс по ВАТ «Київський молочний завод №2» за 2006 рік 34 Додаток Б Звіт про фінансові результати по ВАТ «Київський молочний завод №2» за 2006 рік 36 Додаток В Баланс по ВАТ «Київський молочний завод №2» за 2005 рік 38 Додаток Д Звіт про фінансові результати по ВАТ «Київський молочний завод №2» за 2005 рік 40
 • Аналіз пасивів підприємства

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи аналізу пасивів підприємства 5 РОЗДІЛ 2 Методологічні аспекти аналізу пасивів підприємства 13 РОЗДІЛ 3 Оцінка джерел утворення майна 17 ВАТ «Київський молочний завод №2» 17 РОЗДІЛ 4 Шляхи підвищення використання пасивів підприємства 26 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33 Додаток А Баланс по ВАТ «Київський молочний завод №2» за 2006 рік 34 Додаток Б Звіт про фінансові результати по ВАТ «Київський молочний завод №2» за 2006 рік 36 Додаток В Баланс по ВАТ «Київський молочний завод №2» за 2005 рік 38 Додаток Д Звіт про фінансові результати по ВАТ «Київський молочний завод №2» за 2005 рік 40
 • Контрольна з економіки туристичного підприємства

  1. Баланс туристичного підприємства 3 2. Аналіз організаційного і матеріально-технічного рівня діяльності туристичного підприємства 6 Задача 8 Найбільша сума витрат по туристичному підприємству зафіксована в серпні – 51 млн. грн., сама низька – в січні – 18 млн. грн. Максимальна сума доходів склала відповідно 86 та 25 млн. грн. Визначте структуру затрат підприємства. Список літератури 9
 • Аналіз інвестиційної привабливості підприємства

  Вступ 3 1. Коротка характеристика підприємства 4 2. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства 7 3. Рекомендації з поліпшення інвестиційної привабливості підприємства 19 Висновок 22 Список літератури 23 Додаток А. Порівняльний аналітичний баланс ЗАТ «ГМБ» на 2003 рік, тис. грн. 24

©: 2011-2021 infoworks.ru