Заказать реферат

Курсовая: Економічні кризи в умовах глобалізації (ID:31559)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Економічні кризи в умовах глобалізації (Код работы:31559)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 32 стр.
Цена: 90 грн.
Код работы (ID): 31559
Добавлена: 13.06.2007
Просмотров: 1054
Просмотр
«Економічні кризи в умовах глобалізації»
Содержание ВСТУП 3

1. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЦИКЛІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 4

1.1. Циклічність як об’єктивна закономірність економічного розвитку 4
1.2. Історія середніх і малих циклів 6
1.3. Довгі хвилі в економіці та їхній вплив на структуру суспільного виробництва 11

2. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 14

2.1. Криза світового господарства як криза нової економіки 14
2.2. Причини кризи світової економіки 18
2.3. Перебіг економічної кризи 22
2.4. Наслідки економічної кризи 28

ВИСНОВКИ 31
ЛІТЕРАТУРА 32

Мета дослідження: з’ясувати сутнісні характеристики кризових явищ та ступінь їхнього реального впливу на трансформаційні процеси країн.
Об’єктом дослідження є процес функціонування кризових явищ в умовах глобалізації..
Предмет дослідження – кризовість як закономірне явище процесу економічного розвитку країни.
Продавец msoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы  тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
Просмотр Просмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Економічні кризи в умовах глобалізації

  Вступ 2 1. Теоретична частина 4 1.1. Історія світових економічних криз до 2007 року 4 1.2. Передумова настання сучасної глобальної кризи 8 1.3. Дослідження кризових явищ в економіці України 13 2. Практична частина 16 2.1. Особливості наявного економічного розвитку країн світу в умовах світової кризи 16 2.2. Ефективні інвестиційно-інноваційні стратегії регіонального розвитку в умовах світової кризи 19 3. Перспективи розвитку економічно розвинених країн в умовах кризи 22 3.1. Антикризові програми у Франції 22 3.2. Подолання рецесії економіці Італії 24 3.3. Боротьба з кризою у Великобританії 25 3.4. Антикризові заходи в Японії 27 Висновки 31 Використана література 35 Додатки 38
 • Фінансові кризи і світовий фінансовий ринок

  ВСТУП 2 1. СТРУКТУРА СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 3 1.1. Фінансовий ринок: економічний зміст, функції, інструменти 3 1.2. Сегментація фінансового ринку 7 2. ФІНАНСОВІ КРИЗИ ТА СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК 12 2.1. Фінансова криза та її вплив на безпеку держави 12 2.2. Оцінка впливу фінансової глобалізації на національний та світогосподарський розвиток 16 3. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ 22 3.1. Тенденції та суперечності розвитку світового фінансового ринку в умовах глобалізації 22 3.2. Основні засади підвищення фінансової безпеки України 27 ВИСНОВКИ 38 ЛІТЕРАТУРА 39-41
 • Стратегії розвитку страхового бізнесу в умовах глобалізації

  Зміст Вступ 3 1. Розвиток ринку страхових послуг в умовах глобалізації 4 2. Впровадження інформаційних технологій на страховому ринку 6 3. Зміни на ринку страхування в умовах кризи 8 Висновки 13 Список використаних джерел 15
 • Економічні аспекти глобалізації

  Вступ 3 1. Шляхи посилення демократичних засад процесу глобалізації 4 2. Економіко-політичні етапи становлення глобалізації: істоичний аспект та сучасність 8 3. Соціально-економічні аспекти глобалізації 10 Висновок 14 ЛІТЕРАТУРА 15Вступ 3 1. Шляхи посилення демократичних засад процесу глобалізації 4 2. Економіко-політичні етапи становлення глобалізації: істоичний аспект та сучасність 8 3. Соціально-економічні аспекти глобалізації 10 Висновок 14 ЛІТЕРАТУРА 15
 • Економічні кризи перевиробництва і недовиробництва: суть, причини і наслідки

  Вступ 3 Розділ І. Економічні кризи як прояв економічних коливань 5 1.1. Поняття і сутність економічних коливань й види економічних криз. 5 1.2. Поняття економічного росту і циклічності. 8 Розділ ІІ. Економічні кризи перевиробництва і недовиробництва 14 2.1. Економічні кризи перевиробництва: сутність, стадії, причини та наслідки. 14 2.2. Економічні кризи недовиробництва: сутність, значення та причини їх виникнення. 21 Розділ ІІІ. Державне антикризове регулювання циклічності виробництва 25 Висновки 27 Список використаної літератури 29
 • Економічна глобалізація її структура і особливості

  Вступ 3 1. Теоретичні засади економічної глобалізації 5 2. Світова економіка в процесі глобалізації 14 3. Економічні наслідки економічної глобалізації 19 Висновки 27 Список використаних джерел 29
 • Економічні кризи: сутність, причини та еволюція їх прояву

  Вступ 1. Концепції соціально-економічних циклів та криз 2. Причини та основні фактори виникнення світової економічної кризи 2.1. Аналіз стану кризових явищ у світовій економіці 2.2. Вплив світової кризи на макроекономічні показники України 3. Антикризова соціально-економічна політика в Україні 3.1. Прогноз розвитку економіки України в умовах фінансово-економічної кризи 3.2. Пропозиції щодо подолання кризових явищ в економіці України Висновки Список використаних джерел Додатки
 • РИНОК ПРАЦІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

  Ключові слова: рейнська модель державного регулювання ринку праці, англоUсаксонська модель регулюU вання ринку праці, гнучкий ринок праці, часткове безробіття, контракти зі зміни роду діяльності, колекU тивний договір.Здійснено огляд основних характерних рис, притаманних ринку праці країн Європи в умовах глобалізації. Розглянуто особливості функціонування ринку праці в Німеччині, Великобританії і Нідерландах. Досліджено основні заходи, вжиті урядами вищезазначених країн у напрямку боротьби із безробіттям, викликаним світовою економічною кризою.
 • Правові аспекти глобалізації світової економіки

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1.ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ВИТОКИ, ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І КЛЮЧОВІ РИСИ 6 1.1.Ступінь розробки проблеми глобалізації в вітчизняній та зарубіжній літературі 6 1.2.Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття глобалізації та аналізу її ключових рис 7 2. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І ВПЛИВ ЇЇ НА РІЗНІ ГАЛУЗІ ПРАВА 10 2.1. Глобалізація і міжнародне адміністративне право 10 2.2. Трудове право в умовах глобалізації 13 3. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ПРОЦЕС РОЗВИТКУ ПРАВА 16 3.1. Ліберальне праворозуміння в контексті глобалізації 16 3.2. Вплив європейських інтеграційних процесів на розвиток романо-германського права 19 3.3. Конституційна традиція України та сучасний конституціоналізм: тенденції глобалізації та фрагментації 22 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
 • Вихід сша з кризи

  1.Вихід США з кризи 2 1.Вихід США з кризи 2

©: 2011-2021 infoworks.ru