Заказать реферат

Контрольная: Податкова система (ID:35949)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Податкова система (Код работы:35949)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Контрольная
Объем: 31 стр.
Цена: 200 грн.
Код работы (ID): 35949
Добавлена: 12.08.2008
Просмотров: 408
Просмотр
«Податкова система»
СодержаниеЗадача 1 3
Визначити суму скоригованого валового доходу, якщо за звітний період підприємство отримало доходів від продажу товарів -12000 грн (з ПДВ ) , штраф, одержаний за рішенням арбітражного суду, становив 5000 грн, доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги - 10000 грн., сума дивідендів ,отриманих від резидента, становила 2000 грн. 3
Задача 2 3
Визначити суму валових витрат підприємства у наступних випадках 3
Задача З 7
Визначити суму податку на прибуток, якщо у звітному році сума скоригованого доходу підприємства становила 60 000 грн. , сума валових витрат – 20 000 грн., сума амортизаційних відрахувань – 10 000 грн. Крім того, на ремонт основних виробничих фондів підприємство витратило 5 000 грн. Балансова вартість цієї групи основних виробничих фондів на початок звітного року становила 60 000 грн. 7
Задача 4 9
Визначити суму податку на прибуток, що сплачується кожного кварталу, якщо 9
а) сума оподатковуваного прибутку за І квартал становить 30 000 грн., за II квартал від'ємне значення об'єкта оподаткування становить 20 000 грн. за III квартал оподатковуваний прибуток становить 10 000 грн. , за IV квартал -20 000 грн. 9
б) від’ємне значення об'єкта оподаткування за 1 квартал становить 100 000 грн. , оподатковуваний прибуток за II квартал – 20 000 грн. за III квартал – 30 000 грн., за IV квартал – 10 000 грн. , за І квартал наступного року – 50 000 грн. 9
Задача 5 11
Скоригований валовий дохід підприємства за звітний квартал становив 30 000 грн . витрати на заробітну плату становили 5 000 грн. , на соціальне страхування – 2 000 грн., витрати на оплату покупних матеріалів становили 2 400 грн. ( з ПДВ ) Залишок матеріалів початок звітного кварталу становив 1 000 грн. , за звітний квартал витрачено на виробничу діяльність матеріалів на суму 800 грн. Визначити суму податку на прибуток, що підлягає сплаті за звітний квартал. 11
Задача 6 12
Сума оподаткованого прибутку за І квартал звітного року становить 100 000 грн. За результатами роботи за минулий рік підприємство нарахувало дивідендів на суму 150 000 грн. І 20 березня виплатило дивіденди засновникам. Сума оподатковуваного прибутку за II квартал становить 20 000 грн., за III квартал — 40 000 грн., за IV квартал — 50 000 грн.. Визначити суми податку на прибуток, що підлягають сплаті до бюджету, та строки сплати 12
Задача 7 14
Визначити суму податку на прибуток страхової організації сума валових доходів за звітний період від страхування життя становить 20 000 грн. 14
Валовий дохід, отриманий за договорами страхування життя у випадках дострокового розірвання договорів становить 5 000 грн. 14
Задача 8 15
Визначити суму податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на " території України через постійне представництво на підставі складання відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності за звітний рік, виходячи з наступних даних 15
Задача 9 17
Підприємство — резидент України має дочірнє підприємство у Швеції Оподатковуваний прибуток від діяльності на території України становить 200 000 грн., від діяльності на території Швеції – 100 000 грн. Визначити суму податку на прибуток, яка підлягає сплаті до бюджету в Україні, якщо на території Швеції було сплачено податок на прибуток за ставкою: 17
а) 40%, б) 20% 17
Теоретичне питання. Аналіз місцевих податків та зборів. 18
Вступ. 18
1. Сутність та економічний зміст місцевих податків. 20
2. Аналіз структури місцевих податків на прикладі Закарпатської області 25
Висновок. 29
ЛІТЕРАТУРА 31
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Податкова політика і податкова система України на сучасному етапі

  Вступ. 1 1. Основні терміни і поняття. 3 2. Податкова система і її структура 5 3. Податкова політика. 7 Висновок. 18 Список використаної літератури 20
 • Податкова система та податкова політика

  1. Принципи проведення податкового аналізу 3 2. Податкова політика підприємства та етапи її розробки 5 3. Податковий контроль та його види 8 Використана література 15
 • Податкова система в структурі інструментів державного регулювання економіки

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ТА ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН 6 1.1 Сутність податкової системи 6 1.2 Податкова система України та оцінка структури 8 1.3 Загальна характеристика податкових відносин 10 РОЗДІЛ 2. ПОДАТКОВА СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 12 2.1 Податкова політика та податки як основа податкової системи 12 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 17 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 27 ДОДАТКИ 29
 • Податкова політика та державний бюджет України

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Податкова система держави як економіко-правова категорія 4 1.1. Сутність податкової системи та податкових відносин 4 1.2. Значення держави в податкових відносинах 6 1.3. Принципи податкових відносин 11 2. Державний бюджет України 19 2.1. Структура державного бюджету 19 2.2. Бюджетна система та принципи її побудови 24 3. Податкова політика держави 26 3.1. Сутність податкової політики 26 3.2. Типи бюджетно-податкової політики 27 3.3. Реформування податкової системи в Україні 34 Висновок 45 Список використаної літератури 46 Об’єктом дослідження є податкова система та податкова політика в України. Предметом дослідження є засади формування та реалізації податкової політики України.
 • Податкова система

  Вступ Розділ 1. Економічна суть, функції та структура податкової системи Розділ 2. Класифікація податків та платежів Розділ 3. Удосконалення податкової системи Розділ 4. Державна податкова служба та шляхи її розбудови 4.1. Етапи розвитку Державної податкової служби України 4.2. Державна податкова адміністрація 4.3. Податкова міліція Висновки Список використаної літератури
 • Податкова система Іспанії

  Вступ 3 1. Податкова система Іспанії 4 2. Іспанська система обслуговування платників податків 7 3. Система оподаткування в Іспанії 8 Висновок 14 Список використаної літератури 15 Вступ 3 1. Податкова система Іспанії 4 2. Іспанська система обслуговування платників податків 7 3. Система оподаткування в Іспанії 8 Висновок 14 Список використаної літератури 15
 • Податкова система

  1. Податкова служба держави. Склад податкової служби України 3 2. Земельний податок на землі сільськогосподарського призначення 11 Список джерел 18
 • Податки різних країн

  Вступ ...........................................................................................................................3 1. Характеристика податкової системи зарубіжних країн ..............................5 1.1. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн ............... 5 1.2. Державне регулювання податкових систем зарубіжних країн ..............12 2. Особливості сплати податків в інших країнах світу ...................................15 2.1. Податок на додану вартість ...........................................................................15 2.2. Акцизний збір ................................................................................................. 16 2.3. Податок на прибуток ..................................................................................... 17 2.4. Прибутковий податок з громадян .............................................................. 21 2.5. Податок на нетрудові доходи ...................................................................... 27 3. Податкові системи зарубіжних країн ........................................................... 28 3.1. Податкова система Японії ........................................................................... 28 3.2. Податкова система США ..............................................................................30 3.3. Податкова система Австралії .......................................................................36 Висновки .................................................................................................................41 Список використаної літератури ...................................................................... 42
 • Порівняльний аналіз податкових систем країн з перехідною економікою

  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 5 2. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 10 2.1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКІВ 10 2.2. ПОНЯТТЯ ТА ТИПИ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ 16 2.3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 19 3. СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ОКРЕМИХ КРАЇН З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 27 3.1. ПОДАТКОВА СИСТЕМА ПОЛЬЩІ 27 3.2. ПОДАТКОВА СИСТЕМА ЕСТОНІЇ 33 3.3. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УГОРЩИНИ 37 3.4. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ОПОДАТКУВАННЯ 40 ВИСНОВОК 45 ЛІТЕРАТУРА 47
 • Податкова система як засіб впливу на економіку

  Вступ.................................................................................................................. 3 Розділ 1. Податкова система: суть та значення для макроекономічного регулювання.................................................................................................................. 5 Розділ 2. Види податків та їх вплив на економіку........................................ 12 2.1. За формою оподаткування............................................................ 13 2.2. За економічним змістом об'єкта оподаткування........................ 14 2.3. За рівнем державних структур, які їх встановлюють................ 14 2.4. За способом стягнення.................................................................. 14 2.5. За джерелом сплати податків....................................................... 15 Розділ 3. Реформування податкової системи................................................ 19 Висновки……………………………………………………………………... 26 Список використаної літератури…………………………………………… 28 Додатки……………………………………………………………………….. 30
 • ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

  ВСТУП 3 Розділ 1. Податки як інструмент регулювання економіки: суть і функції 5 Розділ 2. Система оподаткування в Україні 13 Розділ 3. Податкова політика України в умовах ринкових перетворень 27 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

©: 2011-2021 infoworks.ru