Заказать реферат

Контрольная: Кримінальне право і суміжні галузі права (ID:36719)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Кримінальне право і суміжні галузі права (Код работы:36719)

Информация о работе Раздел: Уголовное право и процесс
Вид работы: Контрольная
Объем: 19 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 36719
Добавлена: 12.08.2008
Просмотров: 847
Просмотр
«Кримінальне право і суміжні галузі права»
СодержаниеВСТУП 3
СУТНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 4
ЗВ'ЯЗОК КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ІЗ СУМІЖНИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА 10
ВИСНОВОК 17
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Інститути права інтелектуальної власності (право промислової власності, авторське право та суміжні права, охорона ноу-хау)

  Вступ 3 1. Авторське право і суміжні права 4 2. Патентне право 8 3. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту та продукції, що ними виробляється 11 4. Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності 12 Висновки 18 Література 19
 • Історія кримінального права України

  ВСТУП 3 1. Кримінальне право за часів існування Київської Русі. 4 2. Розвиток кримінального права на поч. 19 – 20 ст. 6 3. Формування Радянсько кримінального права (1917-1920рр.) 7 4.Розвиток кримінального права України в період панування тоталітарного режиму (1929-1938рр.) 10 5. Кримінальне право в перші повоєнні роки і в період десталінізації. (1945-1960 рр.) 12 6. Кримінальне право України в період неототалітарного режиму (середина 60-х – середина 1980-х рр.) – періоду перебудови (1985-1991рр.) 15 7. Сучасне кримінальне право України. 16 ВИСНОВКИ 20 ЛІТЕРАТУРА 22 1. Коржанський М.Й. Уголовне право України. Частина загальна: курс лекцій. – К.: Наукова думка та Українська видавнича група, 1996. – 336 с. 2. Кримінальне право України. Загал. частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і фак. / Г.В.Андрусів, П.П.Андрушко, В.В.Бенківський та ін.; За ред. П.С.Матишевського та ін. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 512 с. 3. Кузьминець О., Калиновський В., Дігтяр П. Історія держави і права України. – К.: Україна, 2000. – 429 с. 4. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. – Львів, 1996. 5. Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак. – К.: А.С.К., 2001. – 352 с. 6. Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1999. – 662 с. 7. Істрорія держави і права України: Навч. Посібник – Київ, 1997. – 240 с. 8. Історія держави і права України: У 2 ч. / За ред. А.Й.Рогожина. – К., 1996. – Ч.2.
 • Авторські та суміжні права

  Вступ 3 1. Поняття та види об’єктів авторського права 5 2. Поняття суб’єктів авторського права 8 3.Суміжні права 10 4. Порядок захист авторського права та суміжних прав згідно законодавства 16 Висновок 22 Список використаної літератури 25Вступ 3 1. Поняття та види об’єктів авторського права 5 2. Поняття суб’єктів авторського права 8 3.Суміжні права 10 4. Порядок захист авторського права та суміжних прав згідно законодавства 16 Висновок 22 Список використаної літератури 25
 • Авторські та суміжні права

  1. Теоретична частина 3 1.1 Розкрити зміст поняття „інтелектуальна власність” та схарактеризувати нормативно-правове забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в Україні 3 1.2 Опрацювати Закон України „Про авторське право та суміжні права” та Постанову Кабінетів Міністрів України „Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір”, перевірка знань котрих буде здійснена тестовим способом 6 Список використаної літератури 131. Теоретична частина 3 1.1 Розкрити зміст поняття „інтелектуальна власність” та схарактеризувати нормативно-правове забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в Україні 3 1.2 Опрацювати Закон України „Про авторське право та суміжні права” та Постанову Кабінетів Міністрів України „Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір”, перевірка знань котрих буде здійснена тестовим способом 6 Список використаної літератури 13
 • Кабельне телебачення, авторські та суміжні права

  Вступ 3 1. Поняття авторского та суміжних правв сфері кабельного телебачення 6 1.1 Поняття та сутність авторського права 6 1.2 Поняття та сутність суміжних прав 10 1.3 Авторське та суміжні права в сфері кабельного телебачення 13 2. Законодавство про інтелектуальну власність в системі кабельного телебачення 22 2.1 Національне законодавство 22 2.2 Міжнародні договори 28 2.3 Порівняння законодавства України з законодавством інших країн 31 3. Проблеми та перспективи захисту авторських прав в Україні 40 3.1 Відповідальність за порушення авторських прав та особливості вирішення спорів 40 3.2 Проблеми та перспективи вдосконалення законодавства в сфері захисту авторських прав у галузі кабельного телебачення 48 Висновки 62 Література 67
 • Кабельне телебачення, авторські та суміжні права

  Вступ 3 1. Поняття авторского та суміжних правв сфері кабельного телебачення 6 1.1 Поняття та сутність авторського права 6 1.2 Поняття та сутність суміжних прав 10 1.3 Авторське та суміжні права в сфері кабельного телебачення 13 2. Законодавство про інтелектуальну власність в системі кабельного телебачення 22 2.1 Національне законодавство 22 2.2 Міжнародні договори 28 2.3 Порівняння законодавства України з законодавством інших країн 31 3. Проблеми та перспективи захисту авторських прав в Україні 40 3.1 Відповідальність за порушення авторських прав та особливості вирішення спорів 40 3.2 Проблеми та перспективи вдосконалення законодавства в сфері захисту авторських прав у галузі кабельного телебачення 48 Висновки 62 Література 67
 • Право Росії доби абсолютизму

  Вступ 3 1. Характеристика джерел права 5 2. Кримінальне право за “Артикулом військовим” 9 Висновок 17 Використана література 19
 • Суб’єкти авторського права. Права автора

  Вступ 3 1. Суб”єкти авторського права 5 1.1. Виникнення і здійснення авторського права. 6 2. Права автора 8 2.1. Втілений твір 8 2.2. Співавторство 8 2.3. Немайнові права автора 9 2.4. Майнові права автора 10 2.5. Виключне право автора 10 3. Галузі авторського права 13 3.1. Авторське право на службові твори 13 3.2. Авторське право на аудіовізуальний твір 13 3.3. Авторське право на комп'ютерні програми 14 3.4. Авторське право на збірники та інші складені твори 14 3.5. Авторське право перекладачів і авторів інших похідних творів 15 4. Вільне використання твору 16 Висновки 22 Література 23
 • Виникнення держави і права у Стародавньому Вавілоні

  Зміст Вступ 3 1. Виникнення держави та права в епоху Старовавілонського царства (19-16 століття до н.е.) 4 2. Основні риси держави 8 3. Закони царі Хамурапі  кодекс рабовласницького права. 12 3.1. Характерні риси права власності. 12 3.2. Зобов'язальне право. 14 3.3. Кримінальне право. 14 3.4. Судовий процес у давньовавілонському праві 16 Висновки 17 Список використаної літератури 18
 • Право Росії доби абсолютизму

  Вступ 3 1. Характеристика джерел права. 4 2. Кримінальне право за «Артикулом Військовим ...» 7 Висновки 19 Використана література: 21

©: 2011-2021 infoworks.ru