Заказать реферат

Разное: нові типи систем n-арних інтегральних рівнянь (ID:40464)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

нові типи систем n-арних інтегральних рівнянь (Код работы:40464)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Разное
Объем: 30 стр.
Цена: 16 грн.
Код работы (ID): 40464
Добавлена: 13.11.2009
Просмотров: 411
Дополн. информацияАВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
цена 15 грн
ПродавецСергей Шевела
Примечание от продавца работы Варіанти оплати: 1) через ПриватБанк» 2) поповнення рахунку оператора «Київстар» (067)5874119 Деятельность осуществляется на основании свидетельства о регистрации СПД
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Побудова емпіричної формули методом найменших квадратів

  ЗМІСТ ВСТУП..............................................................................................................................4 1 МЕТОД НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ……………………………………………6 1.1 Постановка задачі................................................................................................6 1.2 Вибір емпіричної формули……………………..………………..………….7 1.3 Обчислення параметрів емпіричної формули методом найменших квадратів……………………………………………………………………...…………..9 2 МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ………………....14 2.1 Метод Крамера…………………………………………………………..…....14 2.2 Метод оберненої матриці………………………………………………..…...17 2.3 Розв’язування систем лінійних рівнянь на ПК…………………….…..…...17 3 ПОБУДОВА ЕМПІРИЧНОЇ ФОРМУЛИ…………………………….....................19 3.1 Вибір двох апроксимуючих функцій………………………………….........19 3.1.1 Логарифмічна функція………………………………………….........20 3.1.2 Квадратична функція…………………………………………..…….20 3.2 Розрахунки у середовищі MS Excel…………………………………….......21 3.2.1 Розрахунки для логарифмічної функції…………………………….21 3.2.2 Розрахунки для квадратичної функції ……………...........................23 3.3 Розрахунки у середовищі MS Visual Studio (Мовою С#)..............................26 ВИСНОВКИ………….………………………….………………...................................29 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ…………….………………………………………………...30
 • Право на нові сорти рослин і нові породи тварин

  Вступ 4 1. Загальна характеристика права інтелектуальної власності на нові сорти рослин і нові породи тварин 5 2. Порядок реєстрації права на нові сорти рослин і нові породи тварин 8 Висновки 16 Список використаної літератури: 18
 • Економічна система суспільства: поняття, структура, загальна характеристика окремих елементів. Типи економічних систем, їх порівняльна

  Вступ 3 1. Суть та складові елементи економічної системи 4 2. Типи економічних систем 10 3. Особливості становлення економічної системи в Україні 15 4. Економічна політика України на сучасному етапі 20 Висновок 25 Література 26
 • Економічні системи, їх сутність, типи та еволюція

  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 5 1.1. Поняття “економічна система”. Структурні елементи економічної системи 5 1.2. Погляди на тенденції розвитку економічних (господарських) систем. Типи економічних систем, критерії їх класифікації 10 1.3. Національно-державні різновиди змішаної економіки 19 2. АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ. УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ 23 3. ШЛЯХИ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО РИНКОВОЇ СИСТЕМИ 31 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37 ДОДАТОК 39
 • Методика прийняття управлінських рішень

  Вступ 2 1. Поняття системи. Класифікація систем 3 2. Типи інтелектуальних систем та їх використання в процесі розробки управлінських рішень 12 Висновок 26 Література 27 Додатки 29
 • Поняття правової системи

  Вступ 3 1. Поняття правової системи. 5 2. Класифікація правових систем світу 8 3. Основні типи і підтипи правових систем світу 10 4. Місце правової системи України 12 Висновок 14 Список використаної літератури 15Вступ 3 1. Поняття правової системи. 5 2. Класифікація правових систем світу 8 3. Основні типи і підтипи правових систем світу 10 4. Місце правової системи України 12 Висновок 14 Список використаної літератури 15
 • Типологія політичних систем

  Вступ 2 1. Ознаки, структура, функції політичної системи. 5 2. Типи політичних систем. 8 3. Закономірності існування політичної системи. 14 4. Особливості політичної системи України. 16 Висновки 17 Список використаної літератури 19 Додатки 20
 • ОСНОВНІ ТИПИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ СУЧАСНОСТІ

  Вступ 3 1. Поняття виборчих систем та місце серед них виборчої системи України 4 2. Аналіз доцільності проведеного реформування виборчої системи України 12 Висновки 15 використана література 16
 • Змішана економіка суть і ознаки

  Вступ 3 1. Суть, ознаки та типи змішаної економіки 5 1.1. Суть змішаної економіки 5 1.2. Умови виникнення змішаної економки 6 1.3. Новизна економічних вчень - теорія Дж. М. Кейнса 10 1.4. Причини виникнення змішаної економіки 11 1.5. Ознаки змішаної економічної системи 14 1.6. Національні особливості змішаної економічної системи 16 2. Типи змішаної економічної системи 20 2.1. Ринково-державні економічні системи 20 2.2. Державно-ринкові економічні системи 22 3. Структура змішаної економічної системи 26 3.1. Особливості структури ринково-державних та державно-ринкових змішаних економічних систем 26 3.2. Приватний сектор змішаних економічних систем 30 3.3. Державний сектор змішаних економічних систем 36 Висновок 45 Список використаних джерел 48 Метою даної роботи є дослідження сучасної системи господарювання
 • Міжнародне право та порівняльне правознавство

  Зміст Вступ 4 1. Теоретичні основи порівняльного правознавства 6 1.1. Поняття та предмет порівняльного правознавства 6 1.2. Види порівняльного правознавства: загальне й спеціальне 8 2. Типологія правових систем світу 9 2.1. Поняття типу (сім'ї) правової системи 9 2.2. Класифікація правових систем світу 10 2.3. Основні типи і підтипи (групи) правових систем світу 12 3. Місце правової системи України на правовій карті світу 14 Висновок 16 Список використаної літератури 17

©: 2011-2021 infoworks.ru