Заказать реферат

Курсовая: Концепції виникнення та сутності грошей (ID:40623)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Концепції виникнення та сутності грошей (Код работы:40623)

Информация о работе Раздел: Деньги и кредит
Вид работы: Курсовая
Объем: 38 стр.
Цена: 112 грн.
Код работы (ID): 40623
Добавлена: 19.11.2009
Просмотров: 1090
СодержаниеВступ
1. Концепції виникнення грошей
1.1. Історія виникнення грошей
1.2. Поява грошей як результат еволюційного розвитку товарного обміну
1.3. Роль держави у творенні грошей
2. Концепції сутності грошей
2.1. Гроші як загальний вартісний еквівалент
2.2. Гроші як технічний інструмент обміну товарів
3. Функції грошей
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Литература1. Барр Р. Политическая экономия. - М.: Международные отношения, 1995. - Т.1 – 460с.
2. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. - К.: Ніка-Центр. Ельга, 2000. - 528 с.
3. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки: Підручник. - К.: Либідь, 1995. - 320 с.
4. Бункина М. К Деньги, банки, валюта. - М: ДИС, 1994. - 320 с.
5. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Вища шк., 1995. - 471с.
6. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.
7. Гриценко А. Гроші: виникнення, сутність, функції та агрегати// Економіка України – 1999. - № 2. – С. 34-37.
8. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика/ Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ.ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. - СПб.: СПб-Оркестр: Литера плюс. - 1994. - 448с.
9. Економічна теорія: політекономія: Підручник/ За ред. В.Д.Базилевич. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с.
10. Злупко С. М., Гришина О. В. Теорія грошей М. І. Туган-Барановського та її вплив на монетаризм ХХ ст.// Фінанси України. – 1999. - № 8. – С. 44-46.
11. Ковальчук В.М. Економічна теорія: короткий курс. - Тернопіль: Астон, 1997. - 180 с.
12. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки (теоретична економіка). - Тернопіль: Астон, 1998. - 368 с.
13. Козубовський Г. А. Основні номінали грошового обігу України Х – ХХ ст.// Фінанси України. – 1996. - № 10. – С. 52-53.
14. Кривень В. М. Про природу грошей// Фінанси України. - 1996. - № 12. – С. 51-53.
15. Лямець С. І. Грошовий обіг в Україні за античної доби// Фінанси України. – 1998. - № 12. – С. 46-48.
16. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Ч.1. Макроекономіка. – Львів: Просвіта, 1997. – 672 с.
17. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. – М.: Туран, 1996. – Т.1. – 400 с.
18. Ніколенко Ю.В., Демківський А.В., Фещенко В.В. та ін. Основи економічної теорії. — К.: Либідь, 1994. — 214 с.
19. Основи економіки: Навчальний посібник / Задоя А.О., Петруня Ю.Є.— К: Вища школа, 1998. – 356с.
20. Основи економічної теорії. Підручник / За ред. С.В.Мочерного. - Тернопіль: Тарнекс, 1993. - 686 с.
21. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
22. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: «Дело» ЛТД, 1993. – 718с.
23. Харрис Л. Денежная теория. - М.: Прогресс, 1990. – 300с. с. 75
ПродавецЕлена Симоненко
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Теорія грошей

  Вступ 3 1. Гроші та концепції їх виникнення 5 2. Металістична теорія грошей 8 3. Номіналістична теорія грошей 11 Висновки 13 Список використаної літератури 15 Вступ 3 1. Гроші та концепції їх виникнення 5 2. Металістична теорія грошей 8 3. Номіналістична теорія грошей 11 Висновки 13 Список використаної літератури 15
 • Концепція грошей

  Вступ 3 1. Основні концепції грошей 4 2. Концепції грошей: їх сутність та особливості 8 3. Раціоналістична концепція походження грошей 9 4. Концепція еволюційного походження грошей 12 Висновки 15 Список використаної літератури 16
 • Гроші, грошова система, грошова реформа

  ЗМІСТ ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. ГРОШІ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ. ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ 1.1.Форми вартості та виникнення грошей 8 1.2.Функції грошей 12 1.3.Концепції походження грошей 18 РОЗДІЛ 2. СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ. ГРОШОВІ АГРЕГАТИ 2.1.Закони грошового обігу 21 2.2.Грошові агрегати та їх роль в грошовому обігу України 25 РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ГРОШОВОГО ОБІГУ 31 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
 • Гроші та їх роль в економіці

  "Вступ 3 Розділ 1. Загальноекономічний зміст грошей 5 1.1. Гроші та концепції їх виникнення 5 1.2. Функції грошей 8 1.3. Види грошей 12 Розділ 2. Аналіз сучасних грошей та їх еволюція 18 2.1. Електронні гроші 18 2.2. Спеціальні права запозичення (СДР) як альтернатива долару в ролі світовий грошей 19 2.3. Вільноконвертовані (резервні) валюти 24 Розділ 3. Аналіз функціонування грошової системи в Україні 26 3.1. Оцінка застосування та динаміка розвитку сучасних грошей в Україні протягом останнього часу рр. 26 3.2. Шляхи забезпечення стабільності гривні 29 Висновки 31 Список використаної літератури 33"
 • Походження грошей та їх сучасні види

  Вступ 3 1. Історія виникнення грошей 5 2. Сутність грошей 7 3. Функції грошей 9 4. Види грошей 14 5. Закон грошового обігу 17 6. Інфляція 19 7. Сучасні гроші 22 8. Грошові агрегати 25 Висновки 27 Список використаної літератури 29
 • Функція грошей як міри вартості

  ВСТУП 3 1. Вираження сутності грошей через їх функції 4 2. Функція грошей як міри вартості 6 3. Соціальні функції грошей 8 ВИСНОВОК 11 Список використаних джерел 12
 • Гроші та їх роль в економіці

  Вступ 3 Розділ 1. Загальноекономічний зміст грошей 5 1.1. Гроші та концепції їх виникнення 5 1.2. Функції грошей 8 1.3. Види грошей 12 Розділ 2. Аналіз сучасних грошей та їх еволюція 18 2.1. Електронні гроші 18 2.2. Спеціальні права запозичення (СДР) як альтернатива долару в ролі світовий грошей 19 2.3. Вільноконвертовані (резервні) валюти 24 Розділ 3. Аналіз функціонування грошової системи в Україні 26 3.1. Оцінка застосування та динаміка розвитку сучасних грошей в Україні протягом останнього часу рр. 26 3.2. Шляхи забезпечення стабільності гривні 29 Висновки 31 Список використаної літератури 33Вступ 3 Розділ 1. Загальноекономічний зміст грошей 5 1.1. Гроші та концепції їх виникнення 5 1.2. Функції грошей 8 1.3. Види грошей 12 Розділ 2. Аналіз сучасних грошей та їх еволюція 18 2.1. Електронні гроші 18 2.2. Спеціальні права запозичення (СДР) як альтернатива долару в ролі світовий грошей 19 2.3. Вільноконвертовані (резервні) валюти 24 Розділ 3. Аналіз функціонування грошової системи в Україні 26 3.1. Оцінка застосування та динаміка розвитку сучасних грошей в Україні протягом останнього часу рр. 26 3.2. Шляхи забезпечення стабільності гривні 29 Висновки 31 Список використаної літератури 33
 • Сучасні гроші та їх походження

  Вступ 3 Розділ 1. Загальноекономічний зміст грошей 5 1.1 Гроші і концепції виникнення, зміст 5 1.2 Функції грошей 7 1.3 Види грошей 9 Розділ 2. Сучасні гроші та їх еволюція. 13 2.1 Електронні гроші 13 2.2 Вільноконвертовані (резервні) валюти 14 2.3 Екю та Євро як європейські грошові одиниці 15 Розділ 3. Аналіз функціонування сучасних грошей в Україні. 21 3.1 Оцінка застосування та динаміка розвитку сучасних грошей в Україні протягом 2000 – 2004 рр. 21 3.2 Шляхи забезпечення стабільності гривні. 24 Висновки 26 Список використаної літератури 28Вступ 3 Розділ 1. Загальноекономічний зміст грошей 5 1.1 Гроші і концепції виникнення, зміст 5 1.2 Функції грошей 7 1.3 Види грошей 9 Розділ 2. Сучасні гроші та їх еволюція. 13 2.1 Електронні гроші 13 2.2 Вільноконвертовані (резервні) валюти 14 2.3 Екю та Євро як європейські грошові одиниці 15 Розділ 3. Аналіз функціонування сучасних грошей в Україні. 21 3.1 Оцінка застосування та динаміка розвитку сучасних грошей в Україні протягом 2000 – 2004 рр. 21 3.2 Шляхи забезпечення стабільності гривні. 24 Висновки 26 Список використаної літератури 28
 • Сучасні гроші та їх функціонування в Україні

  Вступ 3 Розділ 1. Загальноекономічний зміст грошей 5 1.1 Гроші і концепції виникнення, зміст 5 1.2 Функції грошей 7 1.3 Види грошей 10 1.4 Сучасні гроші та їх еволюція: 16 1.4.1 Електронні гроші 16 1.4.2 Вільноконвертовані (резервні) валюти 17 1.4.3 СДР як альтернатива долару в ролі світових грошей 19 1.4.4 Екю та Євро як європейські грошові одиниці 22 Розділ 2. Аналіз функціонування сучасних грошей в Україні. 28 2.1 Оцінка застосування та динаміка розвитку сучасних грошей в Україні протягом 2000 – 2004 рр. 28 2.2 Шлях забезпечення стабільності гривні. 32 Висновки 36 Список використаної літератури 38Вступ 3 Розділ 1. Загальноекономічний зміст грошей 5 1.1 Гроші і концепції виникнення, зміст 5 1.2 Функції грошей 7 1.3 Види грошей 10 1.4 Сучасні гроші та їх еволюція: 16 1.4.1 Електронні гроші 16 1.4.2 Вільноконвертовані (резервні) валюти 17 1.4.3 СДР як альтернатива долару в ролі світових грошей 19 1.4.4 Екю та Євро як європейські грошові одиниці 22 Розділ 2. Аналіз функціонування сучасних грошей в Україні. 28 2.1 Оцінка застосування та динаміка розвитку сучасних грошей в Україні протягом 2000 – 2004 рр. 28 2.2 Шлях забезпечення стабільності гривні. 32 Висновки 36 Список використаної літератури 38
 • Гроші, їх функції та види. Особливості сучасних грошей

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ "ГРОШІ" 5 1.1. (Сутність і походження грошей) Основні концепції походження грошей 5 1.2. Основні функції грошей як прояв їх сутності 9 1.3. Форми грошей, причини та механізми їх еволюції 16 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 25 2.1. Становлення грошової одиниці України та її сучасний стан 25 2.2. Різновиди сучасних грошей 32 2.3. Аналіз грошового ринку України та основ його функціонування 35 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОШОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 41 3.1. Світовий досвід та перспективи розвитку електронних грошей в Україні 41 3.2. Основні напрямки підкріплення грошової одиниці України 46 ВИСНОВКИ 49 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 52 ДОДАТКИ 54

©: 2011-2021 infoworks.ru