Заказать реферат

Курсовая: Податкова система України: теорія і практика становлення (ID:41240)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Податкова система України: теорія і практика становлення (Код работы:41240)

Информация о работе Раздел: Макроэкономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 36 стр.
Цена: 70 грн.
Код работы (ID): 41240
Добавлена: 02.02.2010
Просмотров: 1217
СодержаниеВступ
1. Теоретична модель податкової системи
1.1. Податок - основна категорія податкової системи
1.2. Принципи побудови та критерії оцінки податкової системи
2. Характеристика податкової системи України
2.1. Етапи становлення податкової системи України
2.2. Податкова система України в структурі інструментів державного регулювання України
3. Концептуальні положення реформування податкової системи в Україні
3.1. Зарубіжний досвід побудови податкової системи
3.2. Основні напрямки підвищення ефективності податкової системи України
Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
Додатки
ЛитератураСписок використаних джерел:

1. Конституція України. Затверджена ВРУ 28. 06. 96. № 254/96 - ВР // Відомості ВРУ. - 1996. - № 30.
2. Закон України "Про бюджетну систему України" № 253/95 - ВР від 29. 06. 95. // Відомості ВРУ. - 1995. - № 26.
3. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" № 509 - XII від 04. 12. 90. // Відомості ВРУ. - 1999. - № 6.
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 27. 05. 97. // Урядовий кур'єр. - 1997. № 107 - 108. с. 11 - 20.
5. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (із змінами і доповненнями) від 21. 01. 93., № 7 - ВР.
6. Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" (із змінами і доповненнями) від 20. 05. 93.// Відомості ВРУ. - 1993. - № 32.
7. Азаров М. Я. Податкова політика в Україні: принципи і реалізація // Вісник податкової служби України. - 1998. - № 15. - с. 6 - 9.
8. Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. Податкові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: Комп’ютер прес, 2004. – 300 с.
9. Безсмертний Р. Проект Податкового кодексу - до оптимальної досконалості // Вісник податкової служби України. - 2000. - № 34. - с. 4. - 6.
10. Бескид Й. М. Податки як джерело формування доходів бюджету // Реформа між бюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України: Матеріали науково - практичної конференції. - Ірпінь: АДПСУ. - 1999. - с.49-51.
11. Білик М. Д., Золотько І.А. Податкова система України: Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2000. - 192 с.
12. Буряковський В.В., Карамзін В.Я., Каламбет С.В., Водолазька О.А. Податки. - Д.: Пороги. - 1998. - 650 с.
13. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. Посібник. - К.: Вища школа, 1997. - 383 с.
14. Вдовиченко М. Податкова політика як інструмент макроекономічного регулювання // Реформа між бюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України: Матеріали науково -практичної конференції. - Ірпінь.: АДПСУ. - 1999. - с. 17.
15. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. Й., Калинина А. В. Налоговая система Украины: Учеб, пособие. - К.: Высш. школа, 2000. - 186 с.
16. Гриценко А. Макроекономічні основи удосконалення податкової політики та її вплив на між бюджетні відносини // Науковий вісник: Вип. 1.-Збірник наукових праць УФЕІ. - 2000. - с. 10 - 12.
17. Єпіфанов А. О., Сало В. І., Д'яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України. - К.: Наукова думка. -1997.
18. Завгородний В. П. Налоги й налоговьій контроль в Украине. - К.: А.С.К., 2000. - 639 с.
19. Кембелл Р. Макконнелл, Стенли Л. Блю. Зкономикс. - Т.2. - М.: Республика. - 1992.- 485 с.
20. Козак Ю.Г. Міжнародне оподаткування. — К., 2003. — 750 с.
21. Кучерявенко Й. П. Научно-практический комментарий к Закону Украины «О системе налогообложения» - X.: Консум, 1998. - 125с.
22. Луніна І. Податкова політика Ураїни у контексті створення умов для економічного зростання // Економіка України . - 2000. - № 9. - с. 37 -47.
23. МайстренкоО. Деякі питання вирішення колізій у податковому законодавстві України // Право України. — 2005. — № 9. — С 95—99.
24. Майстренко О. Реформування податкової системи України як спосіб вирішення податкових колізій// Право України. – 2006. - № 2. – С. 38-42.
25. Мельник П.В.Розвиток податкової системи в перехідній економіці. – Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001. – 362 с.
26. Мещерякова О. В. Налоговые системи развитых стран мира (справочник). - М.: Фонд «Правовая культура». - 1995. - 240 с.
27. Міллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС: порівняльний аналіз (переклад з французької В Ховрун). - К.: Основи, - 1996. - 285с.
28. Податкова система України: Підручник / В. М. Федосов, В. М. Опарін, Г. О. П'ятаченко та ін. / За ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1994. - 464 с.
29. Синельников Б. В., Хорошилова Н. А. Податкова політика як фактор виходу з економічної кризи // Фінанси України . - 2001. - № 2. - с. 12 -16.
30. Соколовська А. Проект Податкового кодексу України і проблеми правового регулювання податкових відносин // Вісник НБУ. - 2000. - № 10. - с. 23-25.
31. Фліссак Н. Податкова реформа та створення моделі ефективної податкової системи в Україні // Вісник податкової служби України. - 2000. - № 35.- С.5-7.
32. Фліссак Н. Шляхи реформування податкової системи України// Вісник податкової служби України. – 2007. - № 1-2. – С. 10-14.
33. Ярошенко Ф. Модернізація державної податкової служби: далі буде // Вісник податкової служби України. - 2000. - №38. - с. 4-6.
34. Концепція податкової реформи // http://www.taxes.kiev.ua/
35. Концепція реформування податкової системи України// http://www.dkrp.gov.ua.
ПродавецЕлена Симоненко
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Податкова система України: теорія та практика становлення

  ВСТУП 3 1.Податкова система України 5 1.1. Сутність податкової системи 5 1.2. Функції податкової системи 8 1.3. Принципи побудови податкової системи 9 2.Аналіз стану й напрямки розвитку податкової системи України 13 2.1. Аналіз виконання бюджету України 13 2.3. Аналіз податкової політики в Україні 17 3. Напрямки удосконалення податкової системи України 20 3.1. Удосконалення системи прямого оподаткування 20 3.2. Реформування податкової системи України 25 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35 Додаток 1 37 Додаток 2 38
 • Податкова система України: теорія та практика становлення

  Вступ Розділ 1. Основи теорії та політики оподаткування 1.1. Природа, принципи та функції податків 1.2. Теорії оподаткування в економічній думці Розділ 2. Становлення податкової системи України 2.1. Етапи становлення податкової системи України, основні функції 2.2. Структура податкової системи України Розділ 3. Шляхи вдосконалення податкової системи в Україні на сучасному етапі Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки
 • Податкова система України

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Природа і функції податків 4 2. Податкова система України та проблеми її формування 8 3. Основні напрямки податкової реформи в сучасних умовах 21 Висновок 32 Список використаної літератури 33 Об’єктом дослідження є податкова система та податкова політика в України. Мета роботи: розкриття сутності податкової системи України та характеристика її складових. Список використаної літератури: 1.Конституція України. – К., 1996. – 64 с. 2.Бюджетний кодекс України. - Верховна Рада України вiд 21.06.2001 № 2542-III 3.Закон УРСР “Про систему оподаткування” від 25 червня 1991 р. - http:zakon.rada.gov.ua 4.Закон України “Про внесення змін та доповнень до Закону Української РСР про систему оподаткування” від 2 лютого 1994 р. ВВР України. – 1994. - № 21. – Ст. 587-594. 5.Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997 р. № 77-ВР ВВР України. – 1997. - № 16. – Ст. 255-263. 6.Постанова Верховної Ради України “Про основні положення податкової політики в Україні” ВВР України. – 1997. - № 5. – Ст. 71-75. 7.Постанова Верховної Ради України “Про основні положення податкової політики і податкову реформу в Україні” ВВР України. – 1996. – 10 січня. 8.Алексєєв А.С. Основи економічної теорії.. — Чернівці, 2002. — 256с 9.Алєксєєв І.В. Бюджетна система. — Л., 2004. — 161с. 10.Базидевич В.Д., Баласт рик Л.О. Державні фінанси. – К., 2004. – 368 с. 11.Базилевич В.Д. Економічна теорія. – К., 2004. – 615 с. 12.Башнянин Г.І. Політична економія. – К., 2000. – 528 с. 13.Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України. — К., 2000. — 190с. 14.Булгакова С.О. Державні фінанси А.А. Мазаракі (ред.). — К. 2004. - Т.1. — 389 с. 15.Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України. — К., 2003. — 606с. 16.Грідчіна М.В., Захожай В.Б. Фінанси (теоретичні основи). — К., 2004. — 312с. 17.Дікань Л.В., Воінова Т.С. Податкова система. — Х., 2002. — 251с. 18.Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система. — Т., 2004. — 331с. 19.Кудряшов В.П. Фінанси. – Херсон, 2002. – 352 с. 20.Луніна І.О. Державні фінанси України в перехідний період. — К., 2000. — 296с. 21.Мельник П. В., Данілов О. Д., Ходаківська В. П. Податкова система України. Практикум. — Ірпінь, 2001. — 254с. 22.Мочерний С.В. Основи економічних знань. – К., 2001. – 312 с. 23.Основи економічної теорії: У 2-х книгах. Зав ред. Ю.В. Ніколенко. – К., 1998. – 272 с. 24.Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення. – К., 2004. – 454 с. 25.Ткаченко Н.М., Горова Т.М. Податкові системи країн світу та України. – К., 2004. – 554 с. 26.Федосов В.М., Опарін В.М. Податкова система України. — К., 1994. — 463с. 27.Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение. – М., 1999. – 429 с.
 • Податкова політика і податкова система України на сучасному етапі

  Вступ. 1 1. Основні терміни і поняття. 3 2. Податкова система і її структура 5 3. Податкова політика. 7 Висновок. 18 Список використаної літератури 20
 • Податкова система України сутність, принципи та особливості

  Зміст ВСТУП……………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ……...………………5 1.1. Становлення та розвиток податкової системи України……………………5 1.2.Податкова система і податкова політика України………………………….7 1.3. Організація податкової роботи та діяльність державної податкової служби……………………………………………………………………………14 РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ...23 2.1. Сутність, складові та функції податків……………………………………23 2.2. Класифікація податків на сучасному етапі………………………………..25 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ…………………………………………....29 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….36
 • Порівняльна характеристика податкової системи Іспанії та України

  Вступ 4 Розділ 1. Податкова система Іспанії та України 5 1.1 Формування податкової системи королівства Іспанія 5 1.2 Становлення податкової системи України 10 Розділ 2 Сучасний стан оподаткування в Іспанії та України 15 2.1 Оподаткування в Іспанії 15 2.2 Податкова система України 19 Розділ 3.Оптимізація розбудова податкової системи Іспанії та України 21 3.1 Засади оптимізації податкової системи Іспанії 21 3.2 Особливості розбудови податкової системи України 22 Висновки 25 Список використаної літератури 26
 • Податкова політика та державний бюджет України

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Податкова система держави як економіко-правова категорія 4 1.1. Сутність податкової системи та податкових відносин 4 1.2. Значення держави в податкових відносинах 6 1.3. Принципи податкових відносин 11 2. Державний бюджет України 19 2.1. Структура державного бюджету 19 2.2. Бюджетна система та принципи її побудови 24 3. Податкова політика держави 26 3.1. Сутність податкової політики 26 3.2. Типи бюджетно-податкової політики 27 3.3. Реформування податкової системи в Україні 34 Висновок 45 Список використаної літератури 46 Об’єктом дослідження є податкова система та податкова політика в України. Предметом дослідження є засади формування та реалізації податкової політики України.
 • Податкова система

  1. Податкова служба держави. Склад податкової служби України 3 2. Земельний податок на землі сільськогосподарського призначення 11 Список джерел 18
 • Порівняльна характеристика податкових систем Швеції та України

  Вступ 2 Розділ 1. Розвиток податкової політики України та Швеції. 3 1.1. Зміст поняття податкової системи. 3 1.2 Зародження оподаткування в Україні 6 1.3. Становлення податкової системи в Швеції 9 Розділ 2. Сучасні тенденції розвитку податкової системи 13 2.1. Податкова система Швеції і сьогодення 13 2.2 Податкова політика України очима сучасників 16 Розділ 3 Шляхи оптимізації удосконалення і розвитку податкових систем Швеції і України 20 Висновок 23 Список використаної літератури 25
 • Податкова система

  Вступ Розділ 1. Економічна суть, функції та структура податкової системи Розділ 2. Класифікація податків та платежів Розділ 3. Удосконалення податкової системи Розділ 4. Державна податкова служба та шляхи її розбудови 4.1. Етапи розвитку Державної податкової служби України 4.2. Державна податкова адміністрація 4.3. Податкова міліція Висновки Список використаної літератури

©: 2011-2021 infoworks.ru