Заказать реферат

Контрольная: Соціальна економіка (ID:42001)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Соціальна економіка (Код работы:42001)

Информация о работе Раздел: Экономика предприятия
Вид работы: Контрольная
Объем: 24 стр.
Цена: 110 грн.
Код работы (ID): 42001
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 891
Просмотр
«Соціальна економіка»
Содержание1. Соціальне партнерство та його роль у вирішенні соціальних проблем 3
2. Базовий державний мінімальний соціальний стандарт 10
3. Пріоритетні напрямки розвитку соціального захисту в Україні 12
4. Захист населення від безробіття та захист безробітних 17
5. Сучасний стан і проблеми пенсійної системи в Україні 21
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 24
Литература1. Арутюнов В. Х. Мішин В. М. Свінціцький В. М. Методологія соціально-економічного пізнання. Навч. посібник. – К.: КНЕУ 2005. – 353 c.
2. Васильченко В. С. Гриненко А. М. Грішнова О. А. Керб Л. П. Управління трудовим потенціалом. – Навч. посіб. – К.: КНЕУ 2005. – 403 с.
3.
4. Петюх В.М. Ринок праці. Навч. посібник. – К.: КНЕУ 2003. – 288 с.
5. Скуратівський В. А. Палій О. М. Основи соціальної політики: Навч. посіб. – К.: МАУП 2002. – 200 с.
6. Соціальна економіка. Навч.посібник. / Кол.авт. О.О.Бєляєв М. І. Диба В. І. Кириленко та ін. – К.: КНЕУ 2005. – 196 с.
7. Стельмащук А.М. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник. - Тернопіль :
Дополн. информация3673
Рік написання: 2008
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Соціальна мобільність

  Вступ 3 1. Суспільство як соціальна система 4 2. Соціальна структура суспільства: соціальна стратифікація та соціальна мобільність 5 Висновок.............................................................................................................11 Список використаної літератури 12 Вступ 3 1. Суспільство як соціальна система 4 2. Соціальна структура суспільства: соціальна стратифікація та соціальна мобільність 5 Висновок.............................................................................................................11 Список використаної літератури 12
 • Сімейні доходи. Економічне становлення народу

  Вступ. 3 1. Сімейні доходи, як об’єкт вивчення економічної науки. 5 1.1 Ринкова економіка та соціальна справедливість. 5 1.2 Доходи населення та показники соціальної забезпеченості. 9 1.3 Соціальна диференціація та її вимірювання. 12 2. Сімейні доходи населення України. 19 3. Форми державного регулювання сімейних доходів та його форми. 23 Висновок. 29 Список використаних літературних джерел. 32
 • Соціальна стратифікація і соціальна мобільність

  Вступ 2 1. Соціальна стратифікація суспільства 3 2. Соціальна мобільність суспільства 14 Висновки 22 Список використаної літератури 23
 • Соціальна структура суспільства

  1. Суспільство як соціальна система 3 2. Соціальна структура суспільства: соціальна стратифікація та соціальна мобільність 4 3. Соціальні групи і їх різновиди 10 Список використаної літератури 151. Суспільство як соціальна система 3 2. Соціальна структура суспільства: соціальна стратифікація та соціальна мобільність 4 3. Соціальні групи і їх різновиди 10 Список використаної літератури 15
 • Суспільство як соціальна структура

  1. Суспільство як соціальна система 3 2. Соціальна структура суспільства: соціальна стратифікація і соціальна мобільність 5 3. Соціальні групи і їх різновиди 7 Список використаної літератури 121. Суспільство як соціальна система 3 2. Соціальна структура суспільства: соціальна стратифікація і соціальна мобільність 5 3. Соціальні групи і їх різновиди 7 Список використаної літератури 12
 • Соціальна стратифікація і мобільність

  Вступ 2 1. Поняття «соціальна стратифікація» 4 2. Вищі середні і нижчі класи в суспільстві 7 3. Соціальна мобільність її типи 10 4. Стратифікація сучасного українського суспільства 15 Висновки 17 Використана література 20
 • Соціальне ринкове господарство. Теоретична модель і практична реалізація

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Ринкова економічна система: переваги та недоліки 4 2. Сутність соціально-орієнтованої ринкової економіки 7 3. Світовий досвід формування соціально-орієнтованої ринкової економіки 11 4. Особливості становлення соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні 16 4.1. Законодавча база 16 4.2. Розвиток демократії 18 4.3. Рівень добробуту, доходи. 20 4.4. Взаємозв’язки економіки та соціального питання 23 Висновок 25 Список використаної літератури 27 Список використаної літератури 1.Башнянин Г.І. Політична економія. – К., 2000. – 528 с. 2.Вілкул Ю.Г. Ринкова економіка і держава (макроекономічний аспект). — Кривий Ріг, 2003. — 542с. 3.Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань. — К., 2002. — 544с. 4.Геєць В.М., Панченко Є.Г. Перехідна економіка. — К., 2003. — 592с. 5.Геєць В. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до соціально орієнтованої економіки в Україні “Економіка України” 2000 № 1 6.Геєць В. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до соціально орієнтованої економіки в Україні “Економіка України” 2000 № 2 7.Економіка України: десять років реформ. За ред. З. Ватаманюка. – Львів., 2001. – 496 с. 8.Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка. — К., 2004. — 511с. 9.Мочерний С.В. Основи економічних знань. – К., 2001. – 312 с. 10.Надточний Б.О. Соціальна політика у ринковій економіці “Людина і праця”, 1994 № 11 11.Новіков В. Соціальна сфера – важливий напрям ринкових реформ “Україна: аспекти праці”, 1997 №6 12.Основи економічної теорії: У 2-х книгах. Зав ред. Ю.В. Ніколенко. – К., 1998. – 272 с. 13.Перехідна українська економіка: стан і перспективи А. Філіпенко (ред.)Марта Гумен (упоряд.), В. Бандера (ред.). — К., 1996. — 224 с 14.Ринкова економіка: теоретичні аспекти О.С.Кривцов (уклад.), В.М.Бережний (уклад.). — Х., 2001. — 288с. 15.Селезнев В.В. Основы рыночной экономики Украины. — К., 2003. — 656с. 16.Сорока І. Соціальне ринкове господарство і змішана економіка як пріоритет моделі українського ринку “Економіка України” 1994 № 5
 • Соціальна структура і соціальна стратифікація

  1. Поняття соціальної структури суспільства 3 2. Вивчення соціальної структури 6 3. Соціальна стратифікація 9 Список використаної літератури 13
 • Організація інформаційної діяльності і суспільство

  ВСТУП 3 1. ІСТОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 5 1.1. Віхи становлення інформаційної цивілізації 5 1.2. Концептуалізація нових поглядів 7 2. ЗМІСТ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОБИ: СОЦІАЛЬНА СФЕРА, ПОЛІТИКА, ЕКОНОМІКА 10 2.1. Інформаційний соціум та його структура 10 2.2. Інформаційна демократизація 11 2.3. Інформаціональна економіка 14 3. ЛЮДИНА ТА СОЦІАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 16 3.1. Індивід в світі інформації 16 3.2. Інститут сім’ї в інформаційному суспільстві 18 3.3. Формування нової інформаційної еліти 19 4. ТРУДНОЩІ НА ШЛЯХУ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ СУСПІЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ 22 4.1. Загроза “цифрового розриву” 22 4.2. Розходження теорії і практики 24 ВИСНОВОК 27 ЛІТЕРАТУРА 29
 • ЕКОНОМІКА ГАЛУЗЕЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА АРГЕНТИНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

  Вступ Розділ 1 Природно-географічне розташування Аргентини Розділ 2 Економіка галузі рослинництва Розділ 3 Економіка галузі тваринництва Розділ 4 Економіка галузі технічних культур Розділ 5 Аналіз економічної діяльності на фоні України Висновки Список використаних джерел
 • Соціальна філософія

  План 1. Предмет та завдання соціальної філософії 3 2. Соціальна філософія та психологія, знання на перетині наук 8 Література 14

©: 2011-2021 infoworks.ru