Заказать реферат

Контрольная: Бухгалтерський облік у банках (ID:42513)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Бухгалтерський облік у банках (Код работы:42513)

Информация о работе Раздел: Бухгалтерский учет
Вид работы: Контрольная
Объем: 26 стр.
Цена: 110 грн.
Код работы (ID): 42513
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 650
Просмотр
«Бухгалтерський облік у банках»
СодержаниеВСТУП 3
1. Система бухгалтерського обліку в банках та її складові 4
1.1. Роль та специфіка бухгалтерського обліку в банках 4
1.2. Регулювання фінансового обліку в банках 5
1.3. План рахунків банку і принципи його побудови 6
2. Організація ведення касових операцій в банках порядок забезпечення та облік операцій з підкріплення банків готівкою 13
2.1 Організація ведення касових операцій в банках 13
2.2 Організація та облік операцій з підкріплення операційних кас комерційних банків 18
ВИСНОВКИ 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 26
Литература1. Закон України Про банки та банківську діяльність № 2121-ІІІ від 07.12.00
2. Інструкція Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України затверджена Постановою Правління НБУ № 280 від 17.06.04
3. Інструкція про касові операції в банках України затвердженою Постановою Правління НБУ від 14.08.03р. за № 337
4. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ 2000. — 404 с.
5. Облік і аудит в банках: Підручник/ А. М. Герасимович Л. М Кіндрацька Т. В. Кривовязта ін.. За заг. ред.. проф. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ 2005. – 536 с.
Дополн. информация3932
Рік написання: 2008
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Облік грошових активів в системі управління підприємством

  Вступ 3 1. Основи побудови обліку грошових активів підприємства в сучасних умовах господарювання 6 1.1. Економічна сутність грошових активів підприємства 6 1.2. Склад та класифікація грошових активів підприємства 9 1.3. Огляд нормативних документів та спеціальної літератури з обліку грошових активів 11 2. Бухгалтерський облік грошових активів підприємства 16 2.1. Економіко-правові засади організації касової дисципліни на підприємстві 16 2.2. Бухгалтерський облік операцій з готівкою 25 2.2.1. Облік касових операцій у національні валюті 25 2.2.2. Облік касових операцій у іноземній валюті 32 2.3. Бухгалтерський облік коштів на рахунках у банках 34 2.3.1. Облік коштів на поточних рахунках у банку в національній та іноземній валюті 34 2.3.2. Облік коштів на інших рахунках у банку в національній та іноземній валюті 44 2.4. Бухгалтерський облік інших коштів підприємства 46 2.5. Узагальнення інформації про грошові активи у регістрах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності 47 Висновки 52 Література 55 Додатки 58
 • Облік грошових активів в системі управління підприємством

  Вступ 3 1. Основи побудови обліку грошових активів підприємства в сучасних умовах господарювання 6 1.1. Економічна сутність грошових активів підприємства 6 1.2. Склад та класифікація грошових активів підприємства 9 1.3. Огляд нормативних документів та спеціальної літератури з обліку грошових активів 11 2. Бухгалтерський облік грошових активів підприємства 16 2.1. Економіко-правові засади організації касової дисципліни на підприємстві 16 2.2. Бухгалтерський облік операцій з готівкою 25 2.2.1. Облік касових операцій у національні валюті 25 2.2.2. Облік касових операцій у іноземній валюті 32 2.3. Бухгалтерський облік коштів на рахунках у банках 34 2.3.1. Облік коштів на поточних рахунках у банку в національній та іноземній валюті 34 2.3.2. Облік коштів на інших рахунках у банку в національній та іноземній валюті 44 2.4. Бухгалтерський облік інших коштів підприємства 46 2.5. Узагальнення інформації про грошові активи у регістрах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності 47 Висновки 52 Література 55 Додатки 58
 • Основні типи операцій в банках та їх відображення в балансі

  Вступ 3 1. Операції та основні принципи діяльності комерційного банку 4 2. Облік операцій на рахунках в банках 8 3. Порядок контролю банківських операцій 11 Практичні завдання 14 Висновки 16 Список використаної літератури 17Вступ 3 1. Операції та основні принципи діяльності комерційного банку 4 2. Облік операцій на рахунках в банках 8 3. Порядок контролю банківських операцій 11 Практичні завдання 14 Висновки 16 Список використаної літератури 17
 • Облік валютних операцій в банках

  ВСТУП 2 1. Сутність валютних операцій 3 2. Загальні вимоги до обліку валютних операція 5 3. Бухгалтерський облік валютних операцій 9 ВИСНОВКИ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15
 • Бухгалтерський облік

  1.Облік розрахунків з покупцями і замовниками 3 2. Порядок визначення фінансових результатів 8 3.Бухгалтерський облік як наука і його зв’язок з іншими науками 13 Список літератури 20
 • 1. Метод бухгалтерського обліку 2 2. Бухгалтерські документи, їх призначення, порядок складання і використання 6 3. Облік операцій на рахунках в банках 9 Завдання. 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 181. Метод бухгалтерського обліку 2 2. Бухгалтерські документи, їх призначення, порядок складання і використання 6 3. Облік операцій на рахунках в банках 9 Завдання. 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 18
 • Облік валютних операцій в банках

  ВСТУП 2 1. Сутність і класифікація валютних операцій комерційних банків 3 2. Облік валютних операцій в комерційних банках України 5 3. Методи розрахунку реалізованого результату від валютних операцій та його облік 9 ВИСНОВКИ 11 Література 13
 • Облік операцій на рахунках в банках в системі управління фінансами підприємства

  Вступ 3 1. Грошові кошти та їхній облік 5 1.1 Сутність грошових коштів та розрахунків 5 1.2 Документування руху грошових коштів на рахунках в банках 11 1.3 Характеристика рахунку 31 "Рахунки в банках" 13 2. Відображення руху грошових коштів на рахунках бухгалтерського обліку 15 2.1 Облік грошових коштів на рахунках в банку 15 2.2 Інвентаризація коштів на рахунках в банку 29 3. Методика аудиту операцій на рахунках в банках 30 Висновки 36 Література 38 Додаток 1. Загальна схема обліку операцій з грошовими коштами на рахунках в банку 40 Додаток 2. Зразок заяви на акредитив 41 Додаток 3. Зразок платіжного доручення 42
 • Бухгалтерський облік

  1. Будова активних і пасивних рахунків, їх призначення. Порядок відображення господарських операцій на рахунках, визначення оборотів та залишків. 3 2. Бухгалтерський облік інших необоротних матеріальних активів. 6 Список використаних джерел 9
 • Бухгалтерський облік і аналіз витрат діяльності торговельного підприємства

  Вступ Розділ 1. Поняття витрат як економічного показника 1.1. Склад витрат 1.2. Класифікація витрат 1.3. Сутність, методи калькулювання витрат Розділ 2. Бухгалтерський облік витрат 2.1. Облік витрат за елементами 2.2. Облік витрат за видами діяльності Розділ 3. Методи обліку витрат: аналітичний та синтетичний облік витрат Висновки Список використаної літератури

©: 2011-2021 infoworks.ru