Заказать реферат

Разное: Добровільне представництво (ID:43310)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Добровільне представництво (Код работы:43310)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Разное
Объем: 0 стр.
Цена: 0 грн.
Код работы (ID): 43310
Добавлена: 23.02.2010
Просмотров: 456
СодержаниеЗміст

1. Учасники добровільного представництва за цивільним правом України
2. Повноваження представника
3. Неналежне здійснення добровільного представництва та його наслідки
Висновки
Список використаних джерел
ЛитератураСписок використаної літератури

1. Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву.- Толеск, 1980.
2. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч. У двох томах/За заг. ред. Я.М. Шевченко.- Т.1 Загальна частина.- К., 2003.
3. Гражданское право Украины.- Ч. 1.- Харьков, 1996.; Цивільне право України. - ч. 1/За ред. Ч.Н. Азімова, С.Н. Приступи, В.М. Ігнатенка.- Харків, 2000.
4. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Частное право. Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право. Обязательства. Виды договоров. Авторское право. Представительство: Уч. Пособ. - К., 2001.
5. Невзгодина Е.Л. Представительство по гражданскому праву// Советское государство и право.- 1978.- №3.
6. Крунко П. Суб’єкти добровільного представництва за цивільним правом// Право України. - 2002.-№5 – С. 105-110.
7. Котюк В.О. Теорія права: Курс лекцій. Навч. Посіб. - К.: Вен турі, 1996.
8. Цивільне право України: Підруч.: У 2-х кн./ За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової.- 2-е вид.- Кн. 1- К., 2004.
9. Гражданское право Украины.- Т. 1/ Под ред. А.А. Пушкина, В.М. Самойленко.- Харьков, 1996.
10. Харитонов Є.О., Калітенко О.М., Зубар В.М. та ін. Цивільне право України у запитаннях та відповідях. - Х.: ТОВ «Одісей», 2002.
11. Советское гражданское право/Под ред. В.А. Рясенцева.- Т. 1 - М., 1975.
12. Пергамент А.И. Опекун как гражданско-правовой представитель несовершеннолетних//Учёные записки ВНИНСЗ. - Вып. 14, 1968.
13. Иоффе О.С. Советское гражданское право.- М., 1967.
14. Советское гражданское право. Учебник/Под ред. О.А. Красавчикова. Т.1.- М., 1972.
15. Емельянов В. П. Гражданское право Украины. Практ. Пособие. Изд. 2-е.- Х., 1996.
16. Советское гражданское право. Ч. 1./Под общей ред. В.Ф.Маслова, А.А.Пушкина.- К., 1996.
17. Гражданское право. Отв. Ред. А.П.Сергеев. В 2-х частях. Ч. 1.- М., 1998.
18. Крунко П. Наслідки неналежного здійснення добровільного представництва//Право України. - 2002.- №10.- С.108-114.
19. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учеб. пособ.- К., 2001.
20. Харитонов Є., Конопліна Л. Наслідки укладення угоди не уповноваженою особою або з перевищенням повноважень//Рад. Право. - 1978.-№9.
21. Герасименко Є. Форма та види вини//Право України.-1998.-№7.
ПродавецИрина Баран
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Інститут представництва в цивільному та господарському праві України

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ I. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА 10 1.1 Ретроспективний огляд становлення та розвитку інституту представництва 10 1.2 Поняття представництва та підстави виникнення 22 РОЗДІЛ II. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТІВ ПРЕДСТАВНИЦТВА В ЦИВІЛЬНОМУ ТА ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 33 2.1.Представництво за довіреністю 33 2.2 Договірне або добровільне представництво 39 2.3 Представництво в цивільному та господарському 47 праві. Відмінність інституту процесуального представництва від 47 інституту матеріального представництва 47 РОЗДІЛ III ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА 64 ВИСНОВОК 79 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 82 ДОДАТКИ 87 Додаток А. Зразки довіреностей 87 Додаток Б. Зразки договорів 92
 • Інститут представництва в цивільному та господарському праві України

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ I. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА 10 1.1 Ретроспективний огляд становлення та розвитку інституту представництва 10 1.2 Поняття представництва та підстави виникнення 22 РОЗДІЛ II. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТІВ ПРЕДСТАВНИЦТВА В ЦИВІЛЬНОМУ ТА ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 33 2.1.Представництво за довіреністю 33 2.2 Договірне або добровільне представництво 39 2.3 Представництво в цивільному та господарському праві. Відмінність інституту процесуального представництва від інституту матеріального представництва 47 РОЗДІЛ III ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА 64 ВИСНОВОК 79 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 82 ДОДАТКИ 87 Додаток А. Зразки довіреностей 87 Додаток Б. Зразки договорів 92
 • Представництво

  Зміст Вступ 1. Поняття і значення представництва 2. Загальні положення про представництво Підстави виникнення та види представництва Повноваження представника Представництво з перевищенням повноважень 3. Загальна характеристика комерційного представництва Висновки Список використаних джерел
 • Представництво в Цивільному праві

  Вступ 3 1. Визначення інституту представництва в цивільному праві 5 1.1. Поняття та підстави виникнення представництва 5 1.2. Суб`єктний склад представництва. Повноваження представника і їх особливості. 12 2. Види представництва. 17 2.1. Законне представництво. Його характерні риси. 17 2.2. Договірне представництво. 19 А) поняття довіреності, її форми і строк дії 19 Б) наслідки припинення довіреності 22 С) договір доручення, його особливості 23 2.3. Комерційне представництво як інститут, що вперше введений в цивілістичну практику і законодавство 31 Висновки 33 НПА та література 37
 • Представництво в цивільному процесуальному праві

  Вступ....................................................................................................................3 1. Поняття та значення представництва в суді................................................4 2. Види представництва......................................................................................9 А) за підставами виникнення........................................................................9 Б) за способом виникнення............................................................................9 В) за ознаками осіб, в інтересах яких здійснюється представництво......10 Г) за ознаками осіб, які здійснюють представництво................................11 3. Процесуальні обов язки і права представника в цивільному процесі......14 Задачі....................................................................................................................17 Висновок..............................................................................................................19 Використана література......................................................................................21
 • Представництво у цивільному процесі

  ВСТУП РОЗДІЛ І ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ РОЗДІЛ ІІ ВИДИ ЦИВІЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА РОЗДІЛ ІІІ ПРЕДСТАВНИЦТВО У ПРОВАДЖЕННІ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ РОЗДІЛ ІV ПРЕДСТАВНИЦТВО У ПРОВАДЖЕННІ ПО ПЕРВІРЦІ ЗАКОННОСТІ ТА ОБГРУНТОВАНОСТІ СУДОВИХ РІШЕНЬ ТА ЗВЕРНЕННЯ ЇХ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛ V ПРИПИНЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • Представництво інтересів клієнта в соціальній роботі

  Зміст Вступ 3 1. Соціальна робота як феномен цивілізованого суспільства. 5 1.1. Генезис і зміст соціальної роботи 5 1.2. Соціальна робота як складова цілісного впливу на людину 11 2. Соціально-правовий статус клієнта соціальної служби 18 3. Види представництва інтересів клієнта 21 3.1. Юридичне представництво та його характеристика 21 3.2. Педагогічне представництво і його характеристика 24 3.3. Психологічне представництво і його характеристика 27 Висновки 31 Література 33 Об’єкт дослідження – соціальна робота з різними категоріями населення в Україні. Предмет дослідження – сутність, закономірності та провідні тенденції розвитку соціальної роботи в Україні
 • Представництво та надурочний час

  Тема №1. Представництво 2 Тема № 2. Надурочний час 7 Список використаної літератури 21Тема №1. Представництво 2 Тема № 2. Надурочний час 7 Список використаної літератури 21
 • Адвокат і представництво у цивільному процесі

  ПЛАН 1. Представництво у цивільному процесі……………………..с. 2 2. Адвокат у цивільному процесі……………………………………с. 9 Література………………………………………………………………...с. 19
 • Постійне представництво держав при міжнародних організаціях

  Вступ 3 1. Постійні представництва держав при міжнародних організаціях структура, персонал та особливості діяльності 4 2. Постійне представництво – орган зовнішніх зносин 7 Висновок 10 Список використаної літератури 11Вступ 3 1. Постійні представництва держав при міжнародних організаціях структура, персонал та особливості діяльності 4 2. Постійне представництво – орган зовнішніх зносин 7 Висновок 10 Список використаної літератури 11

©: 2011-2022 infoworks.ru