Заказать реферат

Курсовая: Електроенергетика України (ID:43374)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Електроенергетика України (Код работы:43374)

Информация о работе Раздел: РПС
Вид работы: Курсовая
Объем: 35 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 43374
Добавлена: 16.03.2010
Просмотров: 1989
СодержаниеВступ
1. Значення і місце електроенергетики в економіці України, її структура
2. Основні етапи і сучасні проблеми розвитку електроенергетики України
3. Особливості і фактори розміщення електроенергетики України
4. Теріторіальна організація електроенергетики України
5. Торгівля продукцією галузі
6. Перспективи розвитку і розміщення електроенергетики України
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
ЛитератураЕлектроенергетика є складовою частиною енергетичного комплексу України, яка впливає на розвиток народного господарства, територіальну організацію продуктивних сил. Електронний транспорт розширює територіальні межі промисловості. Забезпеченість у достатній кількістю електроенергією притягує підприємства та виробництва, у яких частка паливо – енергетичних витрат у собівартості продукції вища проти традиційних галузей промисловості. У ряді районів України електроенергетика визначає виробничу спеціалізацію, є основою формування ТВК.
Закономірності і принципи втілюються в практику розміщен¬ня продуктивних сил через врахування конкретних факторів, що впливають як на розміщення окремих об'єктів, так і на форму¬вання територіально-продуктивних комплексів.
Виділяються наступні принципи розвитку та розміщення електроенергетики:
• концентрація електроенергії;
• комбінування виробництва електроенергії та тепла;
• широке освоєння гідроенергоресурсів;
• прогресивний розвиток атомної енергетики.
Розміщення електроенергетики залежить від наявності паливо – енергетичних ресурсів та споживачів. Близько 33% електроенергії виробляється у районах споживання, понад 66% споживається у районах її виробництва.
Класифікація електростанцій України є наступна: теплові, гідравлічні, атомні, електростанції, які використовують нетрадиційні джерела енергії (вітрові, сонячні і т. д.).
Електростанції об’єднуються у енергосистеми, які здійснюють виробництво, транспортування та розподіл електроенергії між споживачами.
Від вирішення паливно-енергетичної проблеми залежать можливості, темпи та напрями економічного то соціального розвитку.
В міру обставин, які склалися на даний момент головне базове навантаження в енергопроблемі несуть АЕС.
Створення ринкових відносин у сфері виробництва, розподілу, споживання електроенергії — лише частина стратегічного завдання реформування галузі.
ПродавецЕлена Симоненко
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Електроенергетика України. Основні проблеми і перспективи розвитку.

  Вступ 2 1. Електроенергетика як галузь ПЕК 4 1.1. Значення електроенергетики в економіці України та її структура 4 1.2. Основні фактори розміщення електроенергетики в Україні 5 2. Передумови розвитку та сучасний стан електроенергетики України 7 2.1. Природні передумови 7 2.2. Соціально-економічні та демографічні передумови 10 2.3. Сучасний стан електроенергетики України 13 3. Основні проблеми та перспективи розвитку електроенергетики України 17 3.1. Проблеми розвитку електроенергетики України 17 3.2. Перспективи розвитку електроенергетики України 20 Висновки та пропозиції 27 Список використаної літератури 31 Додаток 1. Розміщення електроенергетики України 35 Додаток 2. Структура споживання електроенергії в Україні 36 Додаток 3. Найбільш електроенергоємні галузі промисловості(млн. кВт.ч) 37 Додаток 4. Загальна інформація по електростанціям України 38 Додаток 5. Виробництво та споживання електроенергії в Україні 41
 • Рпс

  1. Сучасне мезорайонування України 3 2. Електроенергетика: сучасний стан, структура виробництва, екологічні проблеми, проблеми енергопостачання 5 3. Баланс трудових ресурсів у регіонах України 12 Література 20
 • Паливно-енергетичний комплекс України

  Вступ 3 Паливно-енергетичний комплекс України 5 Вугільна промисловість. 5 Нафтова та нафтопереробна промисловість 8 Газова промисловість 13 Транспортування нафти та газу 15 Одним із специфічних видів палива є торф. 20 Електроенергетика України 20 Висновки 29 Література 31 Додаток А. Розміщення електроенергетики України 32
 • Енергетичний комплекс України

  Вступ Розділ 1. Роль та значення електроенергетики для народного господарства України Розділ 2. Електроенергетика як галузь народного господарства 2.1. Економічна оцінка енергетичних ресурсів 2.2. Типи електростанцій та характеристика їх потужностей 2.3. Принципи і фактори розміщення типів електростанцій Розділ 3. Проблеми розвитку енергетичної галузі, стан та напрями модернізації Висновки Список використаної літератури
 • Розміщення атомної електроенергетики України. Основні перспективи розвитку.

  Вступ 3 Розділ 1. Структура паливно енергетичного комплекса України 5 1.1 визначення поняття паливно-енергетичного комплексу 5 1.2 вугільна промисловість 7 1.3 нафтова та нафтопереробна промисловості 8 1.4 газова та торфова промисловості 11 1.4 електроенергетика 14 Розділ 2. Проблеми розміщення атомної електроенергетики України 17 2.1 передумови розвитку ядерної енергетики 17 2.2 сучасний стан і проблеми розвитку ядерної електроенергетики України 21 2.3 перспективи атомної енергетики 28 Висновки 30 Список використаної літератури 32
 • Нестандартні джерела енергії

  Вступ 2 Паливно енергетичний комплекс України 3 1) 0сновні енергоресурси 3 2)Причини пошуку нових джерел енергії. альтернативні джерела енергії (технології) 4 1)Енергія синтезу атомного ядра (термоядерна енергетика) 5 2)Біоенергетика 9 3)Повітряна енергетика України 11 а)Історія повітряної енергетики України 11 б)Повітряноенергетичні ресурси України 16 в) Екологічний ефект використання повітряної енергетики 18 г) Нормативне-правове забезпечення розвитку повітряної енергетики 19 4)Геотермальна електроенергетика 22 5)Мала гідроенергетика 24 6)Сонячна енергетика 28 а)Перетворення сонячної енергії на електричну 28 б)Сонячне теплопостачання 30 в)Геліоенергетичний потенціал України. 32 г) 3ахідний досвід з використання геліоенергетики. 33 Техніко-економічні показники застосування нових джерел енергії 37 Висновок 40 Література 45
 • Рекреаційний потенціал Донецького регіону

  Вступ 3 1. Місце району в економіці України 4 2. Економічна оцінка природно-ресурсного та виробничого потенціалу 4 3. Населення, трудові ресурси та проблеми їх ефективного використання. 7 4. Особливості формування і функціонування територіально-виробничого комплексу району 9 4.1 Промисловість 9 4.2 Електроенергетика Донецького регіону 11 4.3 Чорна металургія 12 4.4 Кольорова металургія 14 4.5 Розвиток машинобудівної промисловості Донеччини 15 4.6 Легка промисловість регіону 16 5. Огляд розвитку інших галузей Донецького регіону 16 Висновки 18 Список використаної літератури 19Вступ 3 1. Місце району в економіці України 4 2. Економічна оцінка природно-ресурсного та виробничого потенціалу 4 3. Населення, трудові ресурси та проблеми їх ефективного використання. 7 4. Особливості формування і функціонування територіально-виробничого комплексу району 9 4.1 Промисловість 9 4.2 Електроенергетика Донецького регіону 11 4.3 Чорна металургія 12 4.4 Кольорова металургія 14 4.5 Розвиток машинобудівної промисловості Донеччини 15 4.6 Легка промисловість регіону 16 5. Огляд розвитку інших галузей Донецького регіону 16 Висновки 18 Список використаної літератури 19
 • Розвиток і розміщення електроенергетики України

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Особливості розвитку та принципи розміщення електроенергетики 5 1.1. Електроенергетика, її значення для народного господарства 5 1.2. Типи електростанцій та принципи їх розміщення 6 2. Сучасний стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні 16 3. Проблеми та перспективи розвитку енергетичного комплексу 27 3.1. Характеристика сучасної державної політики, яка проводиться в енергетичному комплексі 27 3.2. Основні проблеми в галузі електроенергетики, які необхідно вирішити 33 3.3. Завдання, які стоять перед урядом для ефективного розвитку енергетичного комплексу України 36 3.4. Перспективні джерела енергії в майбутньому 39 Висновок 42 Список використаної літератури 44 Додаток. Схема електроенергетики України 46 Метою даної роботи є проаналізувати стан галузі електроенергетики в Україні в конкурентному середовищі та визначити її роль в розбудові незалежної України та проблеми і перспективи розвитку всередині країни. Об’єкт курсової роботи: галузь електроенергетики України.
 • Питання до екзамену з РПС

  Зміст 1. Головні машинобудівні регіони світу. 4 2. Галузева структура і принципи розміщення тваринництва у світі. 4 3. Галузевий склад і особливості розміщення текстильної промисловості світу. Головні текстильні регіони. 5 4. Галузева структура і особливості розміщення зернового господарства світу. 6 5. Особливості розвитку і розміщення складного і точного машинобудування світу. 6 6. Характеристика водного та повітряного транспорту світу. 7 7. Розміщення і оцінка мінеральних ресурсів світу. 7 8. Основні риси географії земельних, водних, біологічних ресурсів світу. 8 9. Галузевий склад і чинники розміщення харчової промисловості світу. 9 10.Головні регіони розвинутої харчової промисловості. 10 11.РПС Донецького економічного району України. 10 12.Головні райони хімічної промисловості світу. 11 13.Особливості розвитку та розміщення транспортної системи в різних за тинами країнах світу. 11 14.Чинники розміщення трикотажної, швейної, шкіряно-взуттєвої. хутрової і галантерейної промисловості світу. 12 15.Особливості сучасного розміщення паливної промисловості світу 13 16.Характеристика головних рекреаційних районів світу. 15 19.Структурні і територіальні особливості електроенергетики світу. 16 20.Особливості розміщення підгалузей хімічної промисловості світу. Сучасні проблеми галузі. 17 21.Характеристика наземних видів транспорту світу. 19 22.Географія світового автомобілебудування. 21 23.Сучасні зрушення у структурі машинобудівного комплексу світу. 21 24.Розміщення населення світу. Міське і сільське населення. Урбанізація та її вплив на РПС 22 25.Паливно-енергетичний комплекс світу. Зрушення в його структурі впродовж XX ст. територіальні відмінності у видобутку і споживанні енергоносіїв. 23 27.Динаміка, галузевий склад та особливості розміщення кольорової металургії світу. 24 28.Чисельність, рух і структура населення світу. Зайнятість населення. 25 30.Динаміка виробництва і споживання продовольства по регіонах сипу. Продовольча проблема та шляхи її вирішення. 26 31.Особливості розвитку і розміщення чорної металургії світу. Основні її райони. 27 33.Специфіка галузевої та територіальної структур господарства країн, що розвиваються, їх проблеми і місце у світовому господарстві. 28 1. Розселення населення України. Українська діаспора. 30 2. Водний та повітряний транспорт України. 31 3. Сучасний стан, структура, особливості розвитку і розміщення паливної промисловості України. 32 4. Електроенергетика України структура і розміщення. Проблеми галузі. 32 5. Мінерально-сировинні ресурси України. 33 6. РПС Донецького економічного району. 34 7. РПС Карпатського економічного району. 35 8. РПС Подільського економічного району. 36 9. Територіальна організація хімії органічного синтезу України. 36 10.Проблеми розвитку автомобільного транспорту України. 37 11.Особливості розвитку і розміщення торгівлі та громадською харчування в Україні. Торговельно-економічне районування. 37 12.Соціальна сфера України в період реформування суспільства. 38 13.Демографічний потенціал України, особливості її демографічної політики на сучасному етапі. 39 14.Розміщення лісової і деревообробної промисловості в Україні. 39 15.РПС Придніпровського економічного району. 40 16.Особливості та фактори розміщення машинобудівного комплексу України. Основні машинобудівні райони. 41 17.Особливості розміщення гірничої та основної хімії України. 43 18.Сировинна база, рівень розвитку, особливості розміщення кольорової металургії України. 43 19.РПС Причорноморського економічного району. 44 20.Особливості і фактори розміщення меблевого виробництва в Україні, основні центри. 45 21. Рекреаційний комплекс України. 45 22.Лісові, водні та рекреаційні ресурси України. 46 23.Сучасний стан, особливості розвитку і розміщення сільського господарства України як центральної сфери АПК. 48 24.РПС Північно-Східного економічного району. 49 25.РПС Столичного економічного району. 50 26.Машинобудівний комплекс України, його народногосподарське значення, галузева структура. 51 27.Спеціалізація та розміщення легкої промисловості України. 52 28.РПС Центрального економічного району. 54 29.РПС Північно-Західного економічного району. 56 30. Автомобільний, залізничний та трубопровідний транспорт України. 57 31.Галузевий склад і чинники розвитку і розміщення харчової промисловості України. 58 32.Сировинна база, рівень розвитку, особливості розміщення чорної металургії України. 59 33.Земельні ресурси і структура земельного фонду України, проблеми розміщення і використання. 60 34.Особливості і фактори розміщення фарфоро-фаянсової та скляної промисловості в Україні, їх основні центри. 60
 • Верховна Рада України як орган законодавчої влади

  ВСТУП 3 1. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ – ПАРЛАМЕНТ УКРАЇНИ 4 1.1. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 4 1.2. ЧИСЕЛЬНИЙ СКЛАД І СТРУКТУРА ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ 9 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 12 2.1. ФУНКЦІЇ ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ 13 2.2. ПОВНОВАЖЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 19 ВИСНОВКИ 24 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 25

©: 2011-2021 infoworks.ru