Заказать реферат

Курсовая: Забезпечення позову у цивільному процесі (ID:44214)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Забезпечення позову у цивільному процесі (Код работы:44214)

Информация о работе Раздел: Гражданский процесс
Вид работы: Курсовая
Объем: 28 стр.
Цена: 45 грн.
Код работы (ID): 44214
Добавлена: 14.07.2010
Просмотров: 1145
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП 3
1. ПОНЯТТЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 4
1.1. Поняття забезпечення позову 4
1.2. Правова регламентація інституту забезпечення позову 5
2. ВИДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ 9
2.1. Види, прямо передбачені в ЦПК України 9
2.2. Види, прямо передбачені іншими законами 10
2.3. Інші види забезпечення позову 13
3. ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ПОЗОВУ 15
ВИСНОВКИ 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26
Литература1. Ухвала Конституційного Суду РФ від 12 березня 2001 р. № 4-П (щодо можливості оскарження ухвал у справах про банкротство) // Российская газета. – 2001. – 22 марта.
2. Гражданский процесс. Хрестоматия: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. проф. М.К. Трешникова. – М.: ОАО «Издательский дом «Городец», 2005. – С. 204.
3. Ухвала суду у справі № 2з-1/06/03 // Архів Київського районного суду м. Харкова за 2006 рік.
4. Ухвала апеляційного суду Харківської області у справі № 22-ц-1184 за 2007 р.
5. Ухвала Куп’янського міскрайонного суду Харківської області у справі № 2з-19 // Архів суду за 2006 рік.
6. Ухвала апеляційного суду Харківської області у справі № 22-ц-1135 за 2007 р.
7. Ухвала апеляційного суду Харківської області у справі № 22-ц-175 за 2007р.
8. Ухвала апеляційного суду Харківської області у справі № 22-ц-2728 за 2006 рік.
9. Луспеник Д.Д. Значення стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду та 10. деякі особливості проведення попереднього судового засідання судом першої інстанції // Право України. – 2006. – № 11. – С. 56–62.
10. Ухвала Вовчанського районного суду Харківської області у справі № 2-22 за 2007 рік.
11. Узагальнення судової практики щодо розгляду судами Харківської області заяв про забезпечення позову за 2007 рік // Архів апеляційного суду Харківської області за 2007 рік.
12. Ухвала Печенізького районного суду Харківської області у справі № 2-205 за 2006 рік.
13. Узагальнення судової практики щодо розгляду судами Харківської області заяв про забезпечення позову за 2005 рік, за 2007 рік // Архів апеляційного суду Харківської області за 2005 рік, за 2007 рік.
14. Ухвала апеляційного суду Харківської області у справі № 22-ц-588 за 2007 рік
15. Ухвала апеляційного суду Харківської області у справі № 22-ц-52 за 2007 рік.
16. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. – С. 471. – Т. 1.
17. Луспеник Д.Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції. – Харків: Харків юридичний, 2006. – С. 201–202.
18. Ухвала апеляційного суду Харківської області у справі № 22-ц-1798 за 2007 рік.
19. Ухвала апеляційного суду Харківської області у справі № 22-ц-1188 за 2007 рік.
20. Ухвала апеляційного суду Харківської області у справі № 22-ц-376 за 2007 рік.
21. Ухвала апеляційного суду Харківської області у справі № 22-ц-665 за 2007рік.
22. Ухвала апеляційного суду Харківської області у справі № 22-ц-660 за 2007 рік.
23. Кравчук В.М, О.І. Угриновська Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. – К.: Істина. - 2006. – 944 с.
24. Примак В. Питання забезпечення позову в нормах процесуального законодавства України // Юридична Україна. - 2003.- № 2.- С. 76-84.
25. Тертышников В.И Гражданский процесс: Конспект лекций. – Харьков, 2002. – 234 с.
26. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник / За заг.ред. С. С. Бичкової. –К.: Атіка, 2006. – 384 с.
27. Цивільний кодекс України: Коментар // за заг. редакцією проф.. Харитонова Є.О та доц.. Калітенко О.М. - X.: ТОВ „Одіссей ", 2003. - 856 с.
28. Цивільний процес України: Підручник / За ред. Ю.С.Червоного. – К.: Істина, 2007. – 392 с.
29. Цивільний процес: Навч. посібник / За ред. Ю.В.Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с.
30. Цивільний процесуальний кодекс України: Станом на 01.07.2005 р. - К.: «ПАЛИВОДА», 2005. - 156 с.
31. Чорнооченко С.І Цивільний процес: Вид 2-ге переробл. та доп.: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.-472с.
32. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Підручник. - К.: Ін Юре, 2005 – 456 с.
33. Штефан М.Й. Цивільний процес. Підр. для юрид. спеціальностей вищих закладів освіти. - Видавничій Дім: „Ін Юре", 2001. - 695с.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Забезпечення позову в цивільному процесі

  Вступ..................................................................................................................3 Розділ 1. Поняття, підстави та значення забезпечення позову.....................5 Розділ 2. Види та способи забезпечення позову...........................................15 Розділ 3. Контрзаходи відповідача при забезпеченні позову......................19 Висновки...........................................................................................................24 Список використаної літератури....................................................................26
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ - ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ ТА ВИДИ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття та підстави забезпечення позову 5 Розділ 2. Види забезпечення позову 14 Розділ 3. Заходи відповідача при забезпеченні позову 18 ВИСНОВКИ 23 Список використаної літератури 25
 • ПОНЯТТЯ ПОЗОВУ — ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

  В С Т У П РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика позову 1.1. Визначення позову — позовного провадження 1.2. Елементи позову 1.3. Види позову РОЗДІЛ 2. Позов у цивільному судочинстві 2.1. Право на пред’явлення позову 2.2. Порядок пред’явлення позову 2.3. Забезпечення позову у цивільному судочинстві В И С Н О В К И СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ Д О Д А Т К И
 • Поняття позову і позовного провадження в цивільному процесі України

  П Л А Н В С Т У П 2 1.Поняття позову та його елементи. 4 2. Види позовів 9 3. Право на пред'явлення позову 12 4. Об'єднання і роз'єднання позовів 15 5. Зміни у позові 17 6. Відмова від позову і визнання позову. Мирова угода сторін 21 7. Забезпечення позову 25 В И С Н О В К И: 33 Список використаної літератури: 35
 • Забезпечення позову: умови, види і порядок застосування

  Вступ. 2 1. Поняття забезпечення позову. 2 2. Порядок застосування заходів забезпечення позову. 3 3. Види забезпечення позову. 6 4. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову. 11 5. Забезпечення позову як „засіб забезпечення прав заявників до Європейського суду з прав людини 12 Висновки. 14 Список використаних джерел. 15
 • Захист прав і інтересів відповідача

  Вступ I. Права і обов’язки сторін, що беруть участь в процесі : 1.Загальна характеристика осіб, що беруть участь в цивільному процесі 2.Сторони в цивільному процесі 3. Поняття принципів цивільно-процесуального права 4.Склад, система і класифікація принципів цивільного процесуального права 4а. Конституційні принципи цивільного процесуального права 4б. Принципи цивільного процесуального права закріплені в галузевому законодавстві 5.Поняття принципа процесуального рівноправ’я сторін 6. Права та обов’зки сторін в цивільному процесі 7. Загальна характеристика захисту інтересів відповідача в цивільному процесі та зустрічного позову II. Захист інтересів відповідача: 1.Розпорядження позовними засобами захисту прав та інтересів 2.Забезпечення позову 3.Загальна характеристика заперечень позивача 4. Заперечення проти виникнення процесу 5. Процесуальні заперечення відповідача з окремих питань 6. Матеріально-правові заперечення відповідача 7.Зустрічний позов Висновки
 • Захист прав, інтересів відповідача в цивільному процесі

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ВІДПОВІДАЧА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ЗУСТРІЧНОГО ПОЗОВУ 4 2. ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ВІДПОВІДАЧА 7 2.1.Розпорядження позовними засобами захисту прав та інтересів 7 2.2. Правова регламентація інституту забезпечення позову 10 2.3.Заперечення позивача як форма захисту інтересів 12 ВИСНОВКИ 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17
 • Цивільний позов у кримінальному процесі

  Вступ 3 1. Поняття і значення цивільного позову в кримінальному процесі 4 2. Підстави, предмет і особливості доказування цивільного позову у кримінальній справі 8 3. Кримінально-процесуальні засоби забезпечення цивільного позову 16 Висновки 22 Використана література 24
 • ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття і значення цивільного позову в кримінальному процесі 5 Розділ 2. Підстави, предмет і особливості доказування цивільного позову у кримінальному процесі 14 Розділ 3. Кримінально-процесуальні засоби забезпечення цивільного позову 24 ВИСНОВКИ 29 Список використаної літератури 31
 • ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття і значення цивільного позову в кримінальному процесі 5 Розділ 2. Підстави, предмет і особливості доказування цивільного позову у кримінальному процесі 14 Розділ 3. Кримінально-процесуальні засоби забезпечення цивільного позову 24 ВИСНОВКИ 29 Список використаної літератури 31

©: 2011-2021 infoworks.ru