Заказать реферат

Контрольная: Історія античного суспільства (ID:45090)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Історія античного суспільства (Код работы:45090)

Информация о работе Раздел: История
Вид работы: Контрольная
Объем: 17 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 45090
Добавлена: 13.11.2010
Просмотров: 794
СодержаниеВВЕДЕНИЕ 3
1. ЦАРСТВОВАНИЕ ХАММУРАПИ 4
2. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА 7
3. РОСТОВЩИЧЕСТВО И АРЕНДА 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16
ЛИТЕРАТУРА 17
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ЦАРСТВОВАНИЕ ХАММУРАПИ 4
2. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА 7
3. РОСТОВЩИЧЕСТВО И АРЕНДА 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16
ЛИТЕРАТУРА 17
Дополн. информацияРік написання: 2005Код роботи: Т 002контрольнаІсторія
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Культура античного світу

  1. Культура античного світу 3 2. Чим відрізняється культурні сценарії діяльності від індивідуальних сценаріїв діяльності? 8 3. Складіть словник із основних понять та категорій теми першого (теоретичного питання) 12 Список використаної літератури 131. Культура античного світу 3 2. Чим відрізняється культурні сценарії діяльності від індивідуальних сценаріїв діяльності? 8 3. Складіть словник із основних понять та категорій теми першого (теоретичного питання) 12 Список використаної літератури 13
 • Античний період

  1. Боги в житті греків античного періоду 3 2. Античний ідеал гармонії та краси 11 Список використаної літератури 171. Боги в житті греків античного періоду 3 2. Античний ідеал гармонії та краси 11 Список використаної літератури 17
 • К/р історія економічних вчень

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Обґрунтуйте особливість економічної думки Античного світу 4 2. Розкрийте основну проблематику математичної школи політекономії 9 3. Охарактеризуйте ідеальні типи економічних систем, визначені В.Ойкеном 13 Висновки 15 Список використаної літератури 16
 • Походження та ознаки громадянського суспільства

  Вступ Розділ 1 Зв’язок правової держави і громадянського суспільства Розділ 2 Громадянське суспільство 2.1. Історія розвитку концепції громадянського суспільства 2.2. Структура і ознаки громадянського суспільства 2.3. Діалектика взаємозв’язку громадянського суспільства і держави Розділ 3 Формування та становлення правової держави в сучасному українському суспільстві Висновки Список використаних джерел
 • ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО - ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

  Вступ 3 Розділ 1. Зв'язок правової держави і громадянського суспільства 5 Розділ 2. Громадянське суспільство 12 2.1. Історія розвитку концепції громадянського суспільства 12 2.2. Структура і ознаки громадянського суспільства 15 2.3. Діалектика взаємозв'язку громадянського суспільства і держави 20 Розділ 3. Основні тенденції становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні 22 Висновки 28 Список використаної літератури 30
 • Громадянські об'єднання в політичній системі суспільства

  Вступ ............................................................... 3 1. Громадсько-політичні об’єднання, їх ознаки, основні риси та функції ................. 4 2. Історія становлення громадських об'єднань в Україні .......... 13 3. Місце і роль громадянських об'єднань у розвитку сучасного українського суспільства ......................................... 16 Висновки ................................................................. 19 Список використаної літератури ............................... 20
 • Взаємодія культури і суспільства

  1.Поняття, структура та функції культури 3 2.Взаємодія культури та суспільства 7 3.Соціокультурні особливості українського суспільства 9 Список використаної літератури 121.Поняття, структура та функції культури 3 2.Взаємодія культури та суспільства 7 3.Соціокультурні особливості українського суспільства 9 Список використаної літератури 12
 • Класова структура суспільства

  Вступ 3 Розділ 1. Суспільство як соціальна система 4 1.1 Поняття суспільства 4 1.2 Типи суспільства та шляхи його розвитку 12 Розділ 2. Характеристика структури суспільства 18 2.1 Соціальна структура суспільства 18 2.2 Теорія соціальної стратифікації 23 2.3 Класи в соціологічній теорії 28 Розділ 3. Сучасна класова структура українського суспільства 33 Висновок 37 Список використаної літератури 39
 • Формування партійно-бюрократичної диктатури в Україні в1930 рр

  1. Бузько К. Історія держави і права України. Хрестоматія. Львів:ЛДУ – 2001 р. 2. Васильєв В., Віола Л. Колективізація і селянський опір на Україні (листопад 1929 – березень 1930 рр.). Вінниця, 1997. С. 92. 3. Дашкевич Я. Політичне ошуканство чи провокація? Крах українізації 20-х – 30-х рр. // Україна вчора і нині. Нариси, виступи, есе. Київ, 1993. С. 78-88. 4. Історія України: курс лекцій. Кн. 2. — С. 236—237. 5. Касьянов Г. Становлення політичного тоталітаризму в Україні у 1920-і–30-і рр.: соціально-психологічний фон // Другий Міжнародний конгрес україністів. Львів, 22-28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення. Історія. Ч. II. Львів, 1994. С. 48. 6. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. Київ, 1993; 7. Котляр М., С.Кульчицький. Шляхами віків: довідник з історії України, К: Видавництво ”Україна” – 1993 р., С.69 8. Лисяк-Рудницький. І. Радянська Україна з історичної перспективи // Історичні есе. Т. 2. С. 457. 9. Нолл В. Трансформація громадянського суспільства. Усна історія української селянської культури 1920-30 років. Київ, 1999. 10. Рибалка І. К., Довгопол В. М. Історія Української РСР. — С. 230, 344. 11. Рогожин А.Й. Історія держави і права України. К: ”Ін Юре” – 1996 р., Ч.1 12. Табачник Д. В. Феномен тоталітарно-репресивного суспільства в Україні (кінець 20-х — 50-ті роки). — С. 19—20.
 • Конспект з культурології

  Тема 1. Предмет і завдання культурології. Основні концепції культурології. 3 Тема 2. Культура первісного суспільства 5 Тема 3. Культура Стародавнього світу. Витоки української культури. 6 Тема 4. Культура античного світу 10 Тема 5. Середньовічна культура Візантії, Західної Європи та України-Руси 12 Тема 6. Культура епохи Відродження і Реформації 16 Тема 7. Західноєвропейська культура XVII – XVIII ст. Культура Козацько-гетьманської держави 17 Тема 8. Західноєвропейська та українська культура ХІХ століття 22 Тема 9. Західноєвропейська та українська культура ХХ століття 26 Список використаної літератури 29

©: 2011-2021 infoworks.ru