Заказать реферат

Курсовая: Система судовоекспертних установ в Україні (ID:50155)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Система судовоекспертних установ в Україні (Код работы:50155)

Информация о работе Раздел: Криминология
Вид работы: Курсовая
Объем: 32 стр.
Цена: 95 грн.
Код работы (ID): 50155
Добавлена: 19.01.2011
Просмотров: 1077
Содержание Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Історія становлення судово-експертних організацій в Україні 5
Розділ 2. Система судово-експертних установ України на нинішньому етапі 15
2.1 Загальні положення про судово-експертну діяльність в Україні 15
2.2 Характеристика системи судово-експертних установ України 16
Розділ 3. Кадрове забезпечення судово-експертних установ 23
Висновки 29
Список використаних джерел 32
Литература Список використаних джерел

1. Закон України «Про судову експертизу» 25.02.1994, № 4038-XII
2. Крылов И.Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе. Л.: - 1963. С.58-63, 155.
3. Моисеев А.И. Медицинский совет Министерства внутренних дел. Спб. -1913. С.8.
4. Криминалистика. Под редакцией Белкина Р.С. и Лузгина И.М. Т.1. М.: -1978. С.102.
5. Винберг А.И. Роль учения Е.Ф. Буринского в формировании отечественной криминалистики. Волгоград - 1981. С.49-51.
6. Белкин Р.С., Винберг А.И. История советской криминалистики. М.: -1982. С.22.
7. Криминалистика. Т.1. Под редакцией Белкина Р.С. и Лузгина И.М. М.: -1978. С.10З.
8. Когутич І. І. Криміналістика: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2008.- 888 с
9. Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. — 4-е вид., перероб. і доп. — X.: Право, 2008. — 464 с
10. Криміналістика: Підручник для студентів. К: Ін Юре, 2001.-684с.
11. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів освіти. — Кол. авторів: Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. / За ред. В. Ю. Шепітька. — К: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — 684 с.
12. Белкин Р.С., Винберг А.И. История советской криминалистики. М.: - 1982. С.24-25
13. Стрілець Г. О. Класифікація судових експертиз, які проводять в судово-експертних установах України / Г. О. Стрілець // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць / Одеська національна юридична академія. – Одеса: Юридична література, 2007. – Вип. 32. – С. 113 – 117
14. Стрілець Г. О. Структура Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз / Г. О. Стрілець // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць / Одеська національна юридична академія. – Одеса: Юридична література, 2006. – Вип. 27. – С. 186 – 189
15. Стрілець Г. О. Формування судово-експертних установ у системі державної прикордонної служби України / Г. О. Стрілець // Південноукраїнський правничий часопис: Науковий журнал №1 – Одеса: 2008. – С. 14-16
16. Стрілець Г. О. Про перспективи удосконалення існуючої системи судово-експертних установ в Україні / Г. О. Стрілець // Збірник наукових праць „Право, юриспруденція” / Ізмаїльський інститут водного транспорту. – Ізмаїл, 2008. – Вип. № 32 – С. 143 – 148
17. Стрілець Г. О. Судово-експертні установи в системі Міністерства оборони України / В. О. Комаха, Г. О. Стрілець // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць ОНЮА. – Одеса: Юридична література, 2005. – Вип. 26. – С. 111 – 113
18. Стрелец Г. А. Формирование системы судебно-экспертных учреждений в Украине во второй половине ХХ века / В. А. Комаха, Г. Ф. Кривда, Г. А. Стрелец, Л. Н. Чернобай, Н. Н. Шульга // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: Сборник научных трудов / Научно-исследовательское учреждение «Научно-исследовательский институт проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Беларусь». – Минск: Право и экономика, 2006. – Вып. 1/20. – С. 121 – 127
19. Стрелец Г. Судебно-экспертные учреждения в Украине на современном этапе / В. Комаха, Г. Стрелец // Закон и жизнь: Международный научно-практический правовой журнал Министерства юстиции Республики Молдова. – Кишинев, 2007. – № 12 (193). – С. 17 – 20.
20. Стрілець Г. О. Напрямки діяльності судово-експертних установ в системі Міністерства юстиції України / В. О. Комаха, Г. О. Стрілець // Збірник наукових праць / Ізмаїльський інститут водного транспорту. – Ізмаїл, 2007. – Випуск № 2. – С. 143 – 148
21. Стрелец Г. А. Становление и развитие судебной экспертизы и судебно-экспертных учреждений в системе Министерства юстиции Украины (1914 – 1941 гг.) / В. А. Комаха, Г. А. Стрелец, Л. Н. Чернобай // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: Сборник научных трудов / Научно-исследовательское учреждение „Научно-исследовательский институт проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы МЮ Республики Беларусь”. – Минск: Право и экономика, 2005. – № 2/19. – С. 140 – 145
22. Стрілець Г. О. Актуальні аспекти стосовно кадрової підготовки судових експертів в Україні / В. О. Комаха, Г. О. Стрілець, Л. Н. Чернобай // 2006. – С. 291 – 296.
Продавец Елена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Участь комерційних банків в інвестиційних проектах (программах) в Україні

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи участі банківських установ України у реалізації інвестиційних проектів (програм) 7 1.1 Економічний зміст інвестиційної діяльності банківських установ 7 1.2 Нормативно-правова база здійснення інвестиційної діяльності в Україні 23 1.3 Іноземний досвід інвестиційної діяльності банківських установ 37 Розділ 2. Аналіз ефективності інвестиційних проектів 50 2.1 Обгрунтування критеріїв вибору інвестиційного проекту 50 2.2 Оцінка ефективності інвестиційних проектів 61 2.3 Оцінка якості інвестиційної діяльності банківських установ 76 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності реалізації інвестиційних проектів та вирішення проблеми оптимізації капіталовкладень 92 3.1 Оптимізація структури капіталу інвестиційного проекту 92 3.2 Удосконалення інвестиційної політики банківських установ 101 3.3 Удосконалення процесу управління інвестиційною діяльністю банківських установ 115 Висновки та пропозиції 127 Список використаної літератури 132
 • Небанківські кредитні установи

  Вступ 3 1.Сутність небанківських кредитних установ. 4 2.Види небанківських кредитних установ та їх характеристика 5 3. Діяльність кредитних спілок в Україні. 9 Висновки 13 Список використаної літератури 14Вступ 3 1.Сутність небанківських кредитних установ. 4 2.Види небанківських кредитних установ та їх характеристика 5 3. Діяльність кредитних спілок в Україні. 9 Висновки 13 Список використаної літератури 14
 • АНАЛІЗ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

  ВСТУП 4 Розділ 1. Теоретичні основи аналізу діяльності бюджетних установ 6 Розділ 2. Аналіз доходів бюджетних установ 19 Розділ 3. Аналіз витрат бюджетних установ 22 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27 ДОДАТКИ 29
 • Планування і фінансування видатків на утримання дитячих дошкільних установ

  Вступ 1. Теоретичні основи фінансування дитячих дошкільних установ 1.1 Економічний зміст і призначення видатків 1.2. Огляд нормативно-правової бази та спеціальної економічної літератури з питань планування і фінансування видатків на утримання дитячих дошкільних установ 2. Механізм планування і фінансування видатків на утримання дитячих дошкільних установ 2.1. Організаційно-правова характеристика дитячих садків 2.2. Порядок планування і фінансування видатків на утримання дитячих дошкільних установ 2.3. Аналіз доходів і видатків на утримання дитячих дошкільних установ за 2005-2007 роки 3. Проблеми фінансування дитячих дошкільних установ і шляхи їх подолання Висновки Список використаних джерел Додатки
 • Система валютного регулювання в Україні

  Вступ 3 1. Валютний ринок України 6 1.1. Експортні операції в Україні 6 1.2. Імпортні операції в Україні 12 1.3. Оцінка валютного законодавства 15 1.4. Досвід валютного регулювання в іноземних країнах 26 2. Основні інструменти валютного регулювання в Україні 33 2.1. Валютний контроль 33 2.2. Місце і значення установ комерційних банків і НБУ при здійснення валютного контролю 40 3. Перспективи розвитку валютного регулювання в Україні 56 Висновок 66 Список використаної літератури 69 Додатки 72
 • ФІНАНСУВАННЯ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

  Ключові слова: фінансування установ охорони здоров'я, удосконалення фінансування установ охорони здоров'я.розглянуто позитивні і негативні аспекти фінансування установ охорони здоров'я. Розроблено рекомендації та пропозиції щодо удосконалення фінансування охорони здоров'я у сучасних умовах.
 • Принцип і порядок фінансування бюджетних установ

  Вступ 3 1. Сутність бюджетних установ і правові засади їх функціонування 5 2. Принципи і порядок фінансування бюджетних установ 8 3. Фінансування через Державне казначейство 15 Висновок 18 Список використаної літератури: 19
 • РОЗВИТОК АРХІВНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

  ВСТУП 3 1. АРХІВНА СПРАВА КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ УКРАЇНИ (СЕРЕДИНА 17–18 СТОЛІТТЯ) 5 1.1. Український державний архів 17 ст. 5 1.2. Особливості функціонування установ та архівів України-Гетьманщини у 18 ст. 6 1.3. Монастирські архіви 8 1.4. Фамільні архіви в Україні-Гетьманщині 9 2. АРХІВ КОША НОВОЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ 11 3. АРХІВИ ТА АРХІВНА СПРАВА В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ ТА В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 18 СТ. 15 3.1. Архіви адміністративних та судових установ Правобережної України 15 3.2. Церковні архіви Правобережної України 16 3.3. Магнатські архіви 18 3.4. Заснування Архіву гродських і земських актів у Львові 19 3.5. Розвиток архівної справи на Закарпатті 19 4. АДМІНІСТРАТИВНІ РЕФОРМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ В АРХІВНІ СПРАВІ В УКРАЇНІ У XVIII ст. 21 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
 • Загальна характеристика кримінально-виконавчого законодавства України

  ВСТУП 3 Розділ 1. Становлення та розвиток кримінально-виконавчого законодавства України 8 1.1. Загальна характеристика періодів становлення та розвитку кримінально-виконавчої системи і законодавства України 8 1.2. Кримінально-виконавча система карального (допенітенціарного) періоду 12 1.3. Кримінально-виконавча система і законодавство філантропічного періоду 18 1.4. Кримінально-виконавча система і законодавство політичного періоду 24 Розділ 2. Правове регулювання діяльності системи установ та органів, що виконують кримінальні покарання 36 2.1.Призначення та види установ і органів виконання покарань 36 2.2.Принципи організації та діяльності установ виконання покарання 44 2.3.Державний департамент України з питань виконання покарань 48 Розділ 3. Правовий статус засуджених в Україні 55 3.1.Загальна характеристика правового статусу осіб, які відбувають покарання 55 3.2.Зміст правового статусу засуджених 62 3.3.Законодавче закріплення правового статусу засуджених в законодавстві України 69 3.4. Права, законні інтереси та обов’язки засуджених до позбавлення волі 72 Розділ 4. Міжнародне співробітництво з пенітенціарних проблем і виконання покарань у зарубіжних країнах та досвід його застосування в кримінально-виконавчому праві України. 81 4.1. Міжнародне співробітництво з проблем виконання покарань 81 4.2. Імплементація міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених у національне законодавство України 90 4.3. Вплив мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями на формування вітчизняного кримінально-виконавчого законодавства 101 ВИСНОВКИ 106 СПИСОК ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 111
 • Організація документообігу в поліклініці

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 7 1.1. Організація діловодства в закладах охорони здоров’я 7 1.2. Задачі документування показників діяльності поліклінічних установ, їх оцінка 20 1.3. Державне регулювання методичного забезпечення лікувально-профілактичних установ в Україні 25 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІТИЧНИЙ. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАЙОННІЙ ПОЛІКЛІНІЦІ № 2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 34 2.1. Загальна характеристика господарської діяльності поліклініки 34 2.2. Аналіз організації документообігу в поліклініці 56 2.3. Оцінка організації документообігу в поліклініці 75 РОЗДІЛ ІІІ. РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА В ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАЙОННІЙ ПОЛІКЛІНІЦІ № 2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 86 3.1. Використання інформаційно-пошукових систем для вдосконалення структури діловодства (система «Єдина медицина») 86 3.2. Застосування технічних та програмних засобів автоматизації діловодства в поліклініці (система «Електронна поліклініка») 94 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 101 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 106 ДОДАТКИ 112

©: 2011-2021 infoworks.ru