Заказать реферат

Курсовая: ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА (ID:50170)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА (Код работы:50170)

Информация о работе Раздел: Хозяйственное право
Вид работы: Курсовая
Объем: 50 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 50170
Добавлена: 23.01.2011
Просмотров: 1049
Содержание ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика Вищого господарського
суду
1.1. Історія становлення та розвитку Вищого
господарського суду
1.2. Місце Вищого господарського суду в системі
господарських судів
1.3. Принципи організації та діяльності Вищого
господарського суду
РОЗДІЛ 2. Організаційні основи діяльності Вищого
господарського суду
2.1. Склад Вищого господарського суду. Організація роботи
2.2. Провадження у Вищому господарському суді. Суть та
значення
2.3. Перегляд судових рішень Вищого господарського суду
РОЗДІЛ 3. Практично-правові недоліки діяльності Вищого
господарського суду. Порядок Їх вирішення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
Литература Арбітражний процесуальний кодекс України від 6 листопада
1991р. // Відомості Верховної ради України…
Арсенов И.Г. Арбитражный процесс: проблемы
кассационного пересмотра. — М...
Бараннік Р.В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи
України. — К…
Беляневич В.Е. Про види актів Вищого господарського суду
України // Вісник господарського судочинства…
Беляневич В.Е. Судова реформа: деякі проблеми другого
етапу // Вісник господарського судочинства...
Боровик С.С. та ін. Захист прав суб’єктів господарювання в
арбітражних судах України…
Господарське процесуальне право України / За ред.
О.І.Харитонової...
Господарський процесуальний кодекс України. — К.:
Парламентське видавництво…
Домашенко О. Касаційне оскарження рішень господарських
судів // Справочник Экономиста…
Домашенко О. Перегляд судових рішень у господарських
справах // Справочник Экономиста...
Ємельянова І.І. Теоретичні та практичні аспекти
апеляційного та касаційного перегляду судових рішень у
цивільному судочинстві // Бюлетень Міністерства юстиції
України…
Закон України «Про арбітражні суди» // Відомості Верховної
ради України…
Закон України «Про статус суддів» // Відомості Верховної
Ради України…
Закон України «Про судоустрій України» // Відомості
Верховної ради України…
Клейн Н.И. Основные направления развития арбитражного
процессуального законодательства // Законодательство и
экономика...
Кожемяко А.С. Принципы арбитражного процесса в
кассационном судопроизводстве и их реализация //
Арбитражная практика...
Коментар до Закону «Про судоустрій України» // За ред.
В.Т.Маляренка. — К…
Конституція України. — К…
Корніюк О. Господарське судочинство: нові пріоритети //
Бухгалтерія…
Корніюк О. Господарське судочинство: пошуки здешевлення
// Бухгалтерія…
Куліш Р.Ф. Порядок вирішення господарських спорів у
господарських судах України // Санація та банкрутство…
Мармазов В. Принцип stare decisis та динамічність практики
Європейського суду з прав людини // Право України…
Молдован В.В., Мельник С.М. Судоустрій України. — К…
Організація судової влади в Україні / За ред. І.Є.Марочкіна,
Н.В.Сібільової. — Х…
Осетинський А.Й. Визначення ролі касаційної інстанції в
системі господарських судів України // Часопис Київського
університету права…
Осетинський А.Й. Організаційно-правові засади діяльності та
перспективи розвитку судової палати Вищого
господарського суду України з розгляду справ, що
виникають з податкових та інших відносин, пов’язаних з
державним регулюванням діяльності господарюючих
об’єктів // Вісник господарського судочинства...
Осетинський А.Й. Правові позиції Вищого господарського
суду України з питань застосування податкового
законодавства. — К…
Осетинський А.Й. Реалізація вищим господарським судом
України функцій касаційної інстанції // Бюлетень Міністерства
юстиції України...
Потапенко В. Подальше вдосконалення та збереження
системи господарських судів // Юридичний радник...
Притика Д. Господарські суди України в умовах судово-
правової реформи // Право України…
Притика Д. Місце і роль господарських судів у судовій
системі України // Вісник академії правових наук України…
Притика Д.М. Правові засади організації і діяльності органів
господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення…
Притика Д. Про підсумки роботи господарських судів
України у 2005 році // Право України…
Притика Д. Про стан здійснення судочинства
господарськими судами // Право України…
Притика Д. Сучасний стан та перспективи розвитку
господарського судочинства // Право України…
Роїна О.М. Господарський процес. — К…
Сердюк В. Окремі питання вдосконалення норм цивільного і
господарського судочинства // Юридична Україна…
Схема судового вирішення спорів // Все про бухгалтерський
облік…
Хамник М. Принцип спеціалізації у розбудові судової системи
України та господарські суди // Судоустрій і судочинство в
Україні…
Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін.
Господарське процесуальне право…
Шелухін Н.М., Зубатенко О.М. Господарське процесуальне
право. — К…
Шицький І.Б. Формування системи господарських судів в
Україні // Вісник …
Дополн. информация 2011
Продавец Александр
Примечание от продавца работы  ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Вищий господарський суд України у системі господарських судів

  Вступ 3 1. Господарські суди як елемент судової системи України 6 1.1. Поняття та ознаки судової системи 6 1.2. Правова природа та система господарських судів 7 2. Вищий господарський суд як вищий судовий орган в системі господарських судів 13 2.1. Поняття та засади діяльності Вищого господарського суду України 13 2.2. Розгляд справ у Вищому господарському суді 14 2.3. Правовий статус судді Вищого господарського суду 16 2.4. Повноваження Голови Вищого господарського суду 19 3. Касаційна інстанція у господарському судочинстві: діяльність та перспективи розвитку 21 3.1. Вищий господарський суд України як суд касаційної інстанції 21 3.2. Перспективи розвитку касації в господарському судочинстві України: зарубіжний досвід 25 Висновок 36 Список використаної літератури 39
 • Контрольна робота з загальної біології та основ генетики

  ЗМІСТ 1. Організм людини як біологічна система: критерії живого. 3 2. Сутність антропогенетики. 5 3. Структурно-функціональна характеристика клітинного рівня організації організму людини. 13 Список використаної літератури: 18
 • Правове становище і система господарських судів України

  Вступ 3 1. Господарські суди в системі судів загальної юрисдикції 5 2. Система та структура господарських судів в Україні 6 3. Вищий господарський суд України 9 Висновки 15 Бібліографія 17
 • Контрольна робота господарського процесуального права

  1. Предмет господарського процесуального права 3 2. Повернення державного мита 7 3. Скласти проект відповіді на претензію 9 Задача 10 Господарський суд м. Вінниці розглянув і вирішив по суті справу за по-зовом Староміської, Замостянської та Ленінської районних рад м. Вінниці до Вінницької міської ради про визнання недійсним рішення 10 сесії 22 скликання Вінницької міської ради від 22 серпня 2000 року "Про районні в місті ради". Зміст оспорюваного акту міської ради полягав у ліквідації існуючих ра-йонних рад як органів місцевого самоврядування. Вінницька міська рада оскаржила рішення до суду вищої інстанції. Дане рішення переглядав і Вищий господарський суд України. Визначити: 1. Підвідомчість і підсудність справи. 2. Сторони та представників сторін. Перелік використаних джерел 13
 • Вступ 2 1. Вищий господарський суд України 3 2. Практика Вищого господарського суду в сфері захисту прав інтелектуальної власності 4 3. Рекомендації президії Вищого господарського суду про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності 12 Висновок 17 Список використаної літератури 18
 • Структурно-функціональний підхід в управлінні

  Вступ 3 Завдання №1. Структурно-функціональний підхід в управлінні 4 Характеристика структурно-функціонального підходу 4 Використання структурно-функціонального підходу при організаційному розвитку організації 11 Структурно-функціональний підхід та аналіз економічної безпеки організації 16 Завдання № 2. Побудувати "дерево цілей" результативного функціонування ОД 20 Завдання № 3. Визначити структуру ОД 22 Завдання № 4. Визначити надсистему ОД 24 Завдання № 5. Визначити підсистеми ОД 25 Завдання № 6. Визначити внутрішні фактори, які впливають на функціонування ОД 26 Завдання № 7. Визначити зовнішні фактори, які впливають на функціонування ОД 27 Висновок 29 Список літератури 32
 • Господарський договір

  Вступ / Господарський договір / Висновки / Список використаної літератури
 • Види бюджетів та класифікація видатків бюджету

  1. Види бюджетів та їх характеристика 3 2. Функціональна класифікація видатків бюджету 8 Список літератури 16 1. Види бюджетів та їх характеристика 3 2. Функціональна класифікація видатків бюджету 8 Список літератури 16
 • Концепція щодо структурно-організаційної перебудови управління бурякоцукровим комплексом

  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні основи структурно-організаційної перебудови управління бурякоцукровим комплексом 5 2. Сучасний стан розвитку бурякоцукрового комплексу в Україні 12 3. Концепція структурно-організаційної перебудови управління бурякоцукровим комплексом 22 Висновки 34 Список використаної літератури 37 Додатки 40
 • Концепція щодо структурно-організаційної перебудови управління бурякоцукровим комплексом

  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні основи структурно-організаційної перебудови управління бурякоцукровим комплексом 5 2. Сучасний стан розвитку бурякоцукрового комплексу в Україні 12 3. Концепція структурно-організаційної перебудови управління бурякоцукровим комплексом 22 Висновки 34 Список використаної літератури 37 Додатки 40

©: 2011-2021 infoworks.ru