Заказать реферат

Курсовая: РІШЕННЯ СУДУ: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ І ЗМІСТ (ID:50201)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

РІШЕННЯ СУДУ: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ І ЗМІСТ (Код работы:50201)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Курсовая
Объем: 33 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 50201
Добавлена: 23.01.2011
Просмотров: 949
Содержание ВСТУП
Розділ I. Загальна характеристика рішення суду
1.1. Поняття та види судових рішень
1.2. Вимоги до рішень суду
1.3. Особливості та значення судового рішення
Розділ ІІ. Рішення суду в процесуальному судочинстві України
2.1. Зміст судового рішення як процесуального документа
2.2. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал
2.3. Проголошення рішення суду та набрання ним законної
сили
Висновки
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Литература Алиев Т.Т., Громов Н.А. Презумпция истинности судебного
решения в гражданском процессе // Государство и право…
Андронов І. Процесуальні особливості рішення суду у
справах окремого провадження // Юридичний вісник
України…
Васильєв С.В. Цивільний процес України. — Х...
Гурвич М.А. Судебное решение: Теоретические проблемы.
— М...
Заворотько П.П., Штефан М.Й. Судове рішення. — К...
Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. —
М...
Зейкан Я.П. Захист у цивільній справі: Науково-практичний
коментар. — К...
Кілічава Т.М. Цивільне процесуальне право. — К...
Конституція України. — К.: ...
Кримінальний Кодекс України. — Х…
Кройтор В.А. Гражданский процесс. — Х…
Лесницкая Л.Ф. Основания к отмене обжалованных
судебных решений. — М...
Печений О.П., Шутенко О.В. Рішення суду в системі підстав
виникнення цивільних правовідносин // Вісник
господарського судочинства…
Про виконавче провадження: Закон України // Відомості
Верховної Ради…
Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р.
// Відомості Верховної Ради…
Пушкарь Е.Г. Исковое производство в советском
гражданском процессе (Процессуальные последствия
возбуждения дел). — Л...
Рожкова М.А. Юридические факты в гражданском праве //
Хозяйство и право…
Смушкин А.Б., Суркова Т.В., Черникова О.С. Гражданский
процесс. — М...
Советское гражданское процессуальное право: Учебник /
Под общ. ред. К.С.Юдельсона. — М…
Справочник по доказыванию в гражданском
судопроизводстве / Под ред. И.В.Решетниковой…
Ткачев И.И. Законность и обоснованность судебных
постановлений по гражданским делам. — Саратов…
Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний
процесуальний кодекс України: Науково-практичний
коментар: У 2 т. / За ред. С.Я.Фурси. — К…
Цивільне процесуальне право України / За ред.
В.В.Комарова. — X...
Цивільне процесуальне право України / За ред. С.С.Бичкової.
— К...
Цивільне процесуальне право України: Академічний курс /
За ред. С.Я.Фурси. — К…
Цивільний процес / За ред. Ю.В.Білоусова. — К…
Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості
Верховної Ради України…
Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-
практичний коментар / За ред. В.В.Комарова. — Харків...
Шиманович О. Вимоги, що пред’являються до судового
рішення в цивільному процесуальному законодавстві //
Підприємництво, господарство і право…
Штефан О.О. Цивільне процесуальне право України. — К…
Дополн. информация 2011
Продавец Александр
Примечание от продавца работы  ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Рішення суду: сутність, значення і зміст.

  П Л А Н В С Т У П 2 1. Поняття і види судових рішень 3 2. Вимоги, яким має відповідати судове рішення 7 3. Зміст судового рішення 11 4. Виправлення недоліків рішення судом, який його ухвалив 15 5. Набрання рішенням суду законної сили 18 6. Ухвали суду 20 В И С Н О В К И : 22 Список використаної літератури: 26
 • Ухвали суду в цивільному процесі

  П Л А Н В С Т У П 2 1.Поняття судового рішення. Вимоги, яким має відповідати судове рішення 3 2. Зміст судового рішення 5 3.Ухвали суду першої інстанції 8 4. Окремі ухвали суду 12 5. Законна сила судових ухвал 13 6. Ухвали та рішення апеляційного суду 14 7.Ухвали та рішення суду касаційної інстанції 18 В И С Н О В К И : 24 Список використаної літератури: 26
 • Поняття і види судових рішень Господарського суду

  Вступ 3 1. Рішення господарського суду як наслідок вирішення спору 5 2. Загальні засади прийняття рішень господарським судом 17 2.1. Порядок прийняття рішення господарським судом 17 2.2. Прийняття рішення: права та обов’язки господарського суду 18 3. Характеристика судових рішень господарського суду 21 3.1. Зміст рішення господарського суд 21 3.2. Додаткове рішення як наслідок виправлення недоліків рішень господарського суду 25 3.3. Виправлення та роз’яснення рішень господарського суду 26 Висновок 28 Список використаної літератури 31
 • Апеляційне провадження

  Вступ 3 1. Суть і значення апеляційного провадження 4 2. Зміст і форма заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги 8 3. Рішення та ухвали апеляційного суду. 12 Висновки 17 Задача № 1. 18 До апеляційного суду з поданням звернулась третя особа, яка заявляє самостійні вимоги у справі. Вимога особи-оскаржити додаткове рішення СУДУ першої інстанції. Дайте обґрунтовані відповіді на такі питання: - хто з осіб має право апеляційного оскарження рішення першої інстанції ? - який процесуальний документ має подати третя особа при зверненні до апеляційного суду. Форма і зміст цього документу? - строк оскарження рішень та ухвал суду першої інстанції? - чи допустиме оскарження третьою особою? Задача № 2 21 При розгляді справи в апеляційному порядку було встановлено, що суд першої інстанції неправильно застосував норми матеріального права, не застосував закон, який треба було застосувати. Яке рішення повинен винести апеляційний суд? Дайте процесуальне тлумачення порушення норм матеріального та процесуального права. Список використаної літератури 22
 • Контрольна робота з цивільного процесуального права на тему: “Апеляційне провадження”

  Вступ 4 1. Суть і значення апеляційного провадження. 5 2. Зміст і форма апеляційної скарги та апеляційного подання прокурора. Порядок і строки розгляду скарги та подання. 8 3. Повноваження суду апеляційної інстанції. 10 4. Рішення та ухвали апеляційного суду. 16 Висновки 21 5. Задача та її розв’язок 23 6. Задача та її розв’язок 24 Список використаної літератури 25 5. Задача та її розв’язок До апеляційного суду з поданням звернулась третя особа, яка заявляє самостійні вимоги у справі. Вимога особи – оскаржити додаткове рішення суду першої інстанції. Дайте обґрунтовані відповіді на такі питання: Хто з осіб має право апеляційного оскарження рішення першої інстанції? Який процесуальний документ має подати третя особа при звернені до апеляційного суду? Строк оскарження рішень та ухвал суду першої інстанції. Чи допустиме оскарження третьою особою рішення суду першої інстанції? 6. Задача та її розв’язок При розгляді справи в апеляційному порядку було встановлено, що суд першої інстанції неправильно застосував норми матеріального права, не застосував закон, який треба було застосувати. Яке рішення повинен винести апеляційний суд? Дайте процесуальне тлумачення порушення норм матеріального та процесуального права.
 • Апеляційне впровадження по господарським справам

  Вступ 2 1. Суть та значення апеляційного оскарження рішень господарського суду 3 2. Право на апеляійне оскарження рішень господарського суду 10 3. Повноваження господарського суду апеляційної інстанції 16 4. Рішення господарського суду апеляційної інстанції 19 Висновки 22 Список використаних джерел 26
 • Поняття і види судових рішень господарського суду

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Загальна характеристика судових рішень господарського суду. 5 2. Підстави прийняття рішення. Права господарського суду при прийнятті рішення. 9 3. Зміст судового рішення господарського суду 11 4. Додаткове рішення господарського суду 17 5. Порядок роз’яснення і виправлення рішення у господарському судочинстві 20 Висновки 22 Список використаної літератури: 25 Мета та завдання дослідження. Метою даною курсової роботи є теоретичний огляд поняття і видів судових рішень господарського суду Враховуючи мету дослідження були поставлені наступні завдання: - дати загальну характеристику судових рішень господарського суду; - розглянути підстави прийняття судового рішення господарського суду; - визначити зміст судового рішення господарського суду; - проаналізувати порядок і умови прийняття додаткового судового рішення господарського суду ; - розглянути порядок роз’яснення і виправлення судового рішення господарського суду; Об’єктом дослідження є теоретичні положення господарсько-процесуального права. Предметом дослідження є аналіз поняття і видів судових рішень господарського суду. Дослідницькі прийоми. При дослідженні, використані наступні наукові методи: метод системно-структурного аналізу – при розгляді окремих статей Господарського процесуального кодексу України; формально-логічний – при здійсненні аналізу теоретичних положень господарсько-процесуального права; логіко-семантичний – при визначенні та розмежування понять і видів судових рішень. Всі зазначені методи застосовувалися у взаємодії один з іншим. Дана робота складається з чотирьох розділів, що дозволяють ґрунтовно ознайомитися з темою і систематично відобразити матеріал, а також викласти думки науковців. В цілому дана робота ґрунтовно досліджує поняття і види судових рішень господарського суду. Освітлені основні поняття, наданий детальний змісту судових рішень. Робота містить думки вчених, як теоретиків, так і практиків.
 • Закриття провадження у справі і залишення заяви без розгляду судом першої інстанції. Охарактеризуйте порядок постановлення рішення суду та його зміст

  ПЛАН 1. Закриття провадження у справі і залишення заяви без розгляду судом першої інстанції………………………………………………………………...с. 3 2. Охарактеризуйте порядок постановлення рішення суду та його зміст…с. 21 3. Задача………………………………………………………………………..с. 33 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 35 3. Задача Громадянка Анісімова В.Ф. звернулась до суду з заявою про визнання її чоловіка Анісімова С.Л. безвісно відсутнім, оскільки він був відсутнім понад один рік, з метою отримання спадщини. Суд заяву задовольнив. Нотаріус відмовив Анісімовій у видачі свідоцтва про право на спадщину. Чи правомірні дії нотаріуса, який не взяв до уваги рішення суду? Хто і як має діяти в цьому випадку?
 • Касаційне оскарження і перевірка судових рішень та ухвал, що набрали законної сили

  1. Касаційне оскарження рішень і ухвал суду і внесення на них подання прокурора 3 2. Поняття, суть і значення стадії касаційного оскарження рішення і ухвали суду першої інстанції, то не набрали законної сили 4 3. Право касаційного оскарження і внесення подання на рішення і ухвали суду, порядок та строки його реалізації 7 4.Зміст касаційної скарги (подання) 11 5.Порядок і строки розгляду справ у касаційній інстанції 12 Список джерел та літератури 16
 • Правовий статус господарського суду першої інстанції

  Вступ 3 1. Загальні засади вирішення господарських спорів у першій інстанції 6 1.1. Загальна характеристика судового розгляду у господарському суді 6 1.2. Підготовка справи до судового розгляду 8 1.3. Процесуальний порядок провадження в судових справах 10 2. Відкладення, зупинення, поновлення і припинення судового розгляду справи у господарському суді першої інстанції 17 2.1. Відкладення розгляду справи як необхідна умова забезпечення принципу всебічного, повного та об'єктивного розгляду позовних вимог 17 2.2. Передумови зупинення та поновлення провадження у справі 19 2.3. Закінчення господарської справи без винесення рішення господарським судом першої інстанції 20 3. Судові рішення та ухвали господарського суду першої інстанції 25 3.1. Порядок прийняття, форма і зміст рішення 25 3.2. Ухвала суду та її зміст. Додаткове рішення, ухвала 31 Висновок 35 Список використаної літератури 39-41 Мета данної роботи полягає у науково-теоретичному та практичному аналізі правового статусу господарського суду першої інстанції

©: 2011-2021 infoworks.ru