Заказать реферат

Курсовая: СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ (ID:50222)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ (Код работы:50222)

Информация о работе Раздел: Страхование
Вид работы: Курсовая
Объем: 45 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 50222
Добавлена: 23.01.2011
Просмотров: 1122
Содержание В С Т У П
Р О З Д І Л 1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
1.1. Поняття та принципи соціального страхування
1.2. Система органів державного управління соціальним
страхуванням
Р О З Д І Л 2
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИДІВ СОЦІАЛЬНОГО
СТРАХУВАННЯ
2.1. Правове регулювання державного
загальнообов’язкового страхування
2.2. Правове регулювання недержавного соціального
страхування
Р О З Д І Л 3
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО
СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
3.1. Ґенеза нормативно-правової бази системи соціального
страхування в Україні
3.2. Перспективи розвитку соціального страхування в Україні
В И С Н О В К И
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
Литература Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование — СПб:
Питер...
Баранова В., Поляк Н. Удосконалення соціальних стандартів
у системі соціального забезпечення // Україна: аспекти
праці...
Бєліков О. Державні гарантії з соціального захисту в умовах
економічної кризи // Юридичний журнал...
Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і
розвиток в Україні. — К.: Знання...
Васечко Л.І. Ґенеза нормативно-правової бази системи
соціального страхування в Україні // Економіка. Фінанси.
Право...
Васечко Л.І. Ґенеза нормативно-правової бази системи
соціального страхування в Україні // Економіка. Фінанси.
Право...
Гавриленко Ю. Фонди соціального страхування:
призначення, структура, фінансування // Праця і закон...
Головін А., Годованець В. Гарантії права людини на
соціальний захист: деякі питання законодавчого
регулювання конституційного судочинства // Вісник
Конституційного Суду України...
Гуменюк І. Ринкова система соціального страхування:
напрями реформування та проблеми законодавчого
забезпечення // Юридичний журнал...
Гуменюк І. Сучасні проблеми базового соціального
стандарту // Право України...
ЕС: будущее социальной политики // Человек и труд...
Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування» від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної
Ради України...
Закон України «Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності» від 23 вересня 1999 p. // Відомості
Верховної Ради України...
Закон України «Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" від 2 березня
2000 р. // Відомості Верховної Ради України...
Закон України «Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням» від 18 січня 2001 p. // Страхування в Україні:
Нормативно-правове регулювання / Роїна О.М.. — К: КНТ...
Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від
9 липня 2003 р. № 1057-IV // Відомості Верховної Ради
України...
Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 р. (в
ред. Закону від 04.10.2001 р.) // Відомості Верховної Ради
України...
Закону України «Про систему оподаткування» від 25 червня
1991 р. // Відомості Верховної Ради України...
Кінащук Л.П. Страхове право. — К...
Лазарев Б.М. Государственное управление на этапе
перестройки. — М.: Юридическая литература...
Органи державної влади в Україні: Структура, функції та
тенденції розвитку / За ред. Нижник Н.Р. — К...
Основи законодавства України про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від 14 січня 1998 р. №
16/98-ВР // Офіційний вісник України...
Понікаров В.В. Пенсійне та соціальне забезпечення. — Х...
Право соціального забезпечення / За ред. П.Д.Пилипенка.
— К...
Сташків Б. Механізм забезпечення прав людини у сфері
соціального захисту: проблеми гарантій // Право України...
Сташків Б.І. Право соціального обслуговування. — К...
Шинкаренко Л.О. Законодавче регулювання у сфері
соціального захисту: вітчизняний аспект // Бюлетень
Міністерства юстиції України...
Юріс Л. Правові основи та порядок видачі страхового
свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування // Бухгалтерський облік і аудит...
Ярошенко І. Законодавство України про соціальний захист в
Україні // Юридична Україна...
Ярошенко І.С. Право соціального забезпечення. — К.:
КНЕУ...
Ярошенко І.С. Система органів державного управління
соціальним захистом в Україні // Юриспруденція: теорія і
практика...
Дополн. информация 2011
Продавец Александр
Примечание от продавца работы  ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Перспективи розвитку медичного страхування в Україні

  Вступ 3 1. Сутність і функції страхування в Україні 4 2. Сучасний стан медичного страхування в Україні 6 2.1. Запровадження загальнообов язкового державного соціального медичного страхування 6 2.2. Діяльність Ліги страхових організацій України у сфері медичного страхування 11 2.3. Досвід роботи Київського міського фонду медичного страхування 14 3. Наявні перспективи медичного страхування в Україні 16 3.1. Правове забезпечення 16 3.2. Основні принципи страхування 19 3.3. Фінансові перспективи 22 Висновки 24 Список літератури 27
 • ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

  Ключові слова: соціальне страхування, медичне страхування, соціальний захист, медичні послуги, поліс.присвячено дослідженню перспектив впровадження обов’язкового медичного страхуван' ня в Україні. Розглянуто економічні та політичні передумови запровадження обов’язкового медичного страхуван' ня. Проаналізовано сучасний стан медичного страхування, уже діючого в Україні, та перспективи його розвитку.
 • Облік операцій по соціальному страхуванню

  ВСТУП. 3 ВИДИ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ. 6 ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ. 6 СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ 8 СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 11 СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 15 БУХГАЛТПРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПО СОЦІАЛЬНОМУ СТРАХУВАННЮ. 18 ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 21 ЛІТЕРАТУРА. 22 Додатки
 • Законодавче визначення видів та форм страхування в Україні

  ВСТУП 3 Страхування – економічна категорія 3 Юридична специфіка страхування 3 ФОРМИ ТА ВИДИ СТРАХУВАННЯ 4 Обов”язкове страхування 5 Майнове страхування 7 Особисте страхування пасажирів та водіїв 8 Страхування певних категорій осіб 9 Добровільне страхування 9 Страхування майна 10 Морське страхування 11 Страхування домашнього майна 11 Страхування транспортних засобів 12 Страхування будівель, що належать громадянам 13 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 14 ВИСНОВКИ 19 ЛІТЕРАТУРА 20
 • Соціальне страхування в системі ринкових відносин

  Вступ 3 Розділ 1. Місце соціального страхування в системі ринкових відносин 5 1.1 Сутність та значення соціального страхування в системі ринкових відносин 5 1.2. Моделі адміністрування збору страхових внесків в умовах ринкової економіки 11 Розділ 2. Система соціального страхування в Україні на сучасному етапі розвитку ринкових відносин 14 2.1 Становлення системи соціального страхування в Україні 14 2.2 Характеристика сучасної системи соціального страхування в Україні 18 2.3. Страхування на випадок безробіття 20 2.4 Страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням 23 2.5. Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 26 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності роботи фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування 34 Висновки 42 Література 44 Додаток А. Страхові тарифи для роботодавців та найманих працівників на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 2006 році 46 Додаток Б. Статистичні дані щодо розвитку соціального страхування в Україні 47
 • Ринок страхування життя й перспективи його розвитку в Україні

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи страхування життя 8 1.1 Передумови виникнення і розвиток страхування життя. 8 1.2 Економічна сутність страхування життя. 15 1.3 Особливості страхування життя в умовах ринкових відносинах. 22 Розділ 2. Аналіз ринку страхування життя в Україні 29 2.1 Характеристика показників діяльності суб’єктів ринку страхування життя 29 2.2 Асортимент послуг із страхування життя та їх характеристика 35 2.3 Організація роботи ЗАТ "" по страхуванню життя 44 Розділ 3. Проблеми і перспективи розвитку ринку страхування в Україні. 55 3.1 Стратегічні напрямки розвитку ринку страхування життя. 55 3.2 Законодавчо-нормативна база страхування життя. 69 3.3 Зарубіжний досвід страхування життя і оцінка можливості його застосування в Україні. 84 Висновки 94 Список використаної літератури 98 Додатки 102
 • Ринок страхування життя й перспективи його розвитку в Україні

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи страхування життя 8 1.1 Передумови виникнення і розвиток страхування життя. 8 1.2 Економічна сутність страхування життя. 15 1.3 Особливості страхування життя в умовах ринкових відносинах. 22 Розділ 2. Аналіз ринку страхування життя в Україні 29 2.1 Характеристика показників діяльності суб’єктів ринку страхування життя 29 2.2 Асортимент послуг із страхування життя та його характеристика 34 2.3 Організація роботи ЗАТ "н" по страхуванню життя 46 Розділ 3. Проблеми і перспективи розвитку ринку страхування в Україні. 59 3.1 Стратегічні напрямки розвитку ринку страхування життя. 59 3.2 Законодавчо-нормативна база страхування життя. 72 3.3 Зарубіжний досвід страхування життя і оцінка можливості його застосування в Україні. 87 Висновки 97 Список використаної літератури 104 Додатки 108
 • Види страхування - загальні принцици, дії та різниця

  Вступ 3 1. Загальна характеристика видів страхування 4 2. Характеристика основних видів страхування 6 2.1. Соціальне страхування 6 2.2. Медичне страхування 8 2.3. Майнове страхування 9 2.4. Особисте страхування. 10 2.5. Страхування відповідальності 11 Висновки 13 Список використаної літератури 14Вступ 3 1. Загальна характеристика видів страхування 4 2. Характеристика основних видів страхування 6 2.1. Соціальне страхування 6 2.2. Медичне страхування 8 2.3. Майнове страхування 9 2.4. Особисте страхування. 10 2.5. Страхування відповідальності 11 Висновки 13 Список використаної літератури 14
 • Контрольна робота зі страхування

  1. Сучасний стан страхової справи в Україні та основні напрямки її вдосконалення 3 2. Організаційні форми існування страхових компаній. Товариства взаємного страхування 6 3. Морське страхування: стан та перспективи розвитку 9 4. Страхування життя та перспективи розвитку в Україні 12 5. Прибуток страхової компанії: проблеми формування, розподіл і використання 15 Список використаної літератури 19
 • Страхування життя та його розвиток в Україні

  Вступ 2 1. Сутність страхування життя. 3 2. Функції страхування життя. 7 3. Історія та перспективи розвитку страхування життя в Україні. 12 Висновки 15 Список використаної літератури 17

©: 2011-2021 infoworks.ru