Заказать реферат

Реферат: Макетування документу Ворд (ID:50373)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Макетування документу Ворд (Код работы:50373)

Информация о работе Раздел: Информатика
Вид работы: Реферат
Объем: 14 стр.
Цена: 30 грн.
Код работы (ID): 50373
Добавлена: 24.01.2011
Просмотров: 1189
Содержание ЗМІСТ
1. Форматування символів (вибір шрифтів) 3
2. Форматування абзаців 5
3. Проглядання атрибутів формату 7
4. Використання стилів 9
5. Нумерація та маркірування списків 11
6. Використання шаблонів 12
Список використаних джерел 14
Литература Список використаних джерел
1. Вилли Кун. Ventura Publisher для Windows. К. BHV. 1997.
2. Потапкин А.В. Текстовый редактор Word для Windows. – М. Бином. 1997.
3. С. Луций, М. Петров, С. Попов. Работа Photoshop на примерах. М. Бином. 1996.
4. Ганс Юрген Шлихт. Цифровая обработка цветных изображений. Изд. ЭКОМ. М.: 1997.
Продавец Елена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • память ПК, прикладне програмне забезпечнення,робота з Ворд і Ексель

 • Документ як соціокультурний феномен

  Вступ 3 1. Еволюція поняття «документ» 5 2. Концепції «документу» 9 3. Поняття «документ» в радянському діловодстві 15 4. Визначення документу в Україні 19 5. Класифікація документів 23 6. Електронний документ 27 Висновок 30 Перелік використаної літератури 32
 • Структура і логічна послідовність тексту документу

  Основна частина присвячена теоретичному питанню: Структура і логічна послідовність тексту документу Література
 • Документ як знакова система

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Характеристика документу, як системного об’єкта 5 1.1 Інформаційна складова документу 5 1.2 Матеріальна складова документу 7 1.3 Текст як основний реквізит документу 9 2. Структура документу 13 2.1 Внутрішня структура документу 13 2.2 Зовнішня структура документа 16 2.3 Реквізити документу 18 3. Знак як частина системи 21 3.1 Визначення поняття знаку 21 3.2 Знаковий смисл в системі мовлення 23 Висновки 29 Список літератури 31 Актуальність роботи зумовлена загальною спрямованістю сучасного документознавства до використання системних підходів щодо вивчення складових документу. Метою дослідження в даному випадку виступає розгляд системи документу з позиції його найменшого елементу – знаку. Мета дослідження обумовила необхідність розв’язання таких конкретних завдань: - визначити поняття документу з позиції системи; - проаналызувати складові системи документу; - яке значення грає текст в документі; - розглянути структуру документу; - виділити та дослідити поняття знаку в системі документу. Об’єктом дослідження виступає документ в знаковій системі. Предметом роботи є системний аналіз поняття документу. Хронологічними рамками виступають матеріали дослідження даної теми – літературні дані кінця 20-го, початку 21-го століття (1997-2002 роки): • Швецова Г.М. Типологія документа: Навч.посібник для студентів інститутів культури /Рівн.держ. інститут культури. • Ильюшенко М.П., Кузнєцова Г.В. Документознавство. Документ і системи документацій. • Воробьев Г.Г. Документ: інформаційний аналіз. • Кушнаренко Н.Н. Документознавство: Посібник – 2-е вид., доп. і пер. Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. У вступі визначено актуальність теми, об’єкт і предмет дослідження, формулюються мета та завдання роботи, а також розкривається виділяються хронологічні рамки та базові джерела дослідження теми. В першому розділі – “Характеристика документу, як системного об’єкта” – викладені основні теоретичні положення нашого дослідження, а зокрема уточнюється що являє собою поняття “документ”, виділяється інформаційна та матеріальна сторони, а також така неодмінна складова як текст. Другий розділ – “Структура документу” – містить інформацію про будову документу, його зовнішню та внутрішню структуру і основні реквізити. В третьому розділі – “Знак як частина системи” – розглядається поняття найменшого елементу системи документу – “знаку”. Аналізується його суть та смисл з позиції системи мовлення. У висновках узагальнюються результати проведеного дослідження
 • Документ, його ознаки і властивості

  ПЛАН ВСТУП………………………………………………………………………….с. 3 РОЗДІЛ І. Термін документ та його походження. Диференціація визначень документу…………………………………………………………с. 5 1.1. Походження терміну «документ»………………………………………...с. 5 1.2. Класифікація понять документу…………………………………………..с. 8 РОЗДІЛ ІІ. Загальна характеристика функцій документа та його ознак…………………………………………………………………………...с. 13 2.1. Ознаки документа……………………………………………………...…с. 13 2.2. Функції документа………………………………………………………..с. 16 РОЗДІЛ ІІІ. Характеристика властивостей документа………………...с. 21 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..с. 30 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………...с. 31
 • Складання документу

 • Основні положення файлу і документа

  ВВЕДЕННЯ 4 Опис видів та властивостей файлів 5 Оформлення документу 8 ВИСНОВКИ 15 Список використаної літератури 16
 • Виникнення рішень іноземних судів в Україні

  Зміст 1. Одержання документу про визнання рішення 3 2. Договори, що укладають міжнародні організації та договори, що прийняті в рамках міжнародної організації 5 Список використаної літератури: 7
 • Контрольна робота з інформатики

  Зміст 1. Типи процесорів ті підєднувачів (слотів, сокетів) до них 3 2. Кнопка “Пуск”. 7 3. Способи переміщення по документу 8 4. Довідкова система MS Excel 8 5. Види підключення до мережі Інтернет, Види підключення. 10 Література 14
 • Розробка установчого документу для ВАТ

  Вступ 2 1. Вибір напрямку діяльності підприємства 4 2. Характеристика відкритого акціонерного товариства 11 3. Вимоги до установчого договору ВАТ 16 4. Розробка установчого договору ВАТ 18 5. Державна реєстрація ВАТ 31 Висновки 38 Список використаних джерел 40

©: 2011-2021 infoworks.ru