Заказать реферат

Курсовая: Формування товарного асортименту в магазин та шляхи його удосконалення. (ID:50414)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Формування товарного асортименту в магазин та шляхи його удосконалення. (Код работы:50414)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 43 стр.
Цена: 130 грн.
Код работы (ID): 50414
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 1277
Содержание Зміст

Вступ 3
1. Теоретичні основи формування товарного асортименту у торгівельній мережі 5
2 Методичні підходи до формування асортименту товарів у магазинах. 9
3. Дослідження формування господарських зв’язків та товарного асортименту в магазині супермаркеті «Сільпо» торгового підприємства «Fozzy Group» 14
4. Аналіз ефективновності формування асортименту товарів в супермаркеті «Сільпо» торгового підприємства «Fozzy Group» 20
5. Шляхи вдосконалення формування асортименту товарів в супермаркеті «Сільпо» торгового підприємства «Fozzy Group» 29
Висновки 38
Список використаної літератури 41
ДОДАТКИ 43
Литература Список використаної літератури

1. Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М. та ін. Організація торгівлі: Підручник; 2-ге вид., перероб. та доп. / за редакцією В.В. Апопія. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 616 с.
2. Брагин Л.А., Данько Т.П., Іванов Г.Г., і ін. Торговельна справа: економіка й організація. –М: ИНФРА-М, 2006. – 256 с.
3. Бланк И.А. Керування торговельним підприємством. – М.: Асоціація авторів і видавників ТАНДЕМ. Видавництво ЭКМОС, 2005. – 416 с.
4. Виноградова С.Н. Организация и технологии торговли. — Мн.: Вышэйшая школа, 2004.
5. Голошубова Н.О. Організація торгівлі: Підручник. – К.: Книга, 2004. – 560 с.
6. Голошубова Н.О. Організація торгівлі: Підручник. – К.: Книга, 2004. – 560 с.
7. Голошубова Н.О. Організація торговельного обслуговування покупців: Опор. конспект лекції. – К.: КДТЕУ, 2003. – 42 с.
8. Голошубова Н.О. Роздрібна торговельна мережа: стан і тенденції розвитку.//Вісник КДТЕУ.-2004.-№1.-С.74-82.
9. Голошубова Н.О., Чижевська О.А. Організація продажу товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі: Конспект лекції. – К.: КДТЕУ, 2004. – 58 с.
10. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учебник для студентов высших учебных заведений. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2003. – 520 с.
11. Інфраструктура товарного ринку. – К., 2005. – 588 с.
12. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг (за ред. проф. Апопія В.В., проф.. Гончарука Я. А.). – Львів, Видавництво ЛКА, 2004. – 450 с.
13. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли: Пер. с англ. – СПб: изд-во "Питер", 2002.-448с.
14. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підручник (Під ред. Н.М. Ушакової). – К.: Хрещатик, 2006. – 800 с.
15. Організація торгівлі: Підручник; 2-ге видання, перероб. та доп./ за редакцією В.В. Апопія. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 616.
16. Осипова Л.В., Синеева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 302 с.
17. Панкратов Ф.Г. Серегина Т.К. Коммерческая деятельность: Учеб. для вузов. – М.: Информ.-внедр. центр "Маркетинг", 2006. – 423 с.
18. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. Комерційна справа: Навчальний посібник для вузів. Інформаційно-видавнича агенція "Вертекс", 2006 – 352 с.
19. Савин В.И. Супермаркет: Практическое пособие. – М.: «Дис», 2004. – 192 с.
20. Современный супермаркет: Учебник по современным формам торговли. – Изд. 2-е. – М.: Издательство Жигульского (ООО "Современные розничные и ресторанные технологии"), 2002. – 336 с.
21. Теорія та практика торговельного обслуговування / за ред. В.В. Апопія. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.
22. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебник / Под общ. ред. А. Н. Соломатина. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 292 с.
23. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 160 с.
Продавец Елена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Формування товарного асортименту в магазині та шляхи його удосконалення (на прикладі ТОВ "назва")

  Вступ 3 1. Поняття товарного асортименту та його сутність 5 2. Етапи формування товарного асортименту у роздрібному торговому підприємстві 11 3. Аналіз комерційної діяльності ТОВ "ДЦ назва" 14 4. Оцінка товарного асортименту ТОВ "ДЦ назва" 23 5. Шляхи удосконалення формування товарного асортименту на ТОВ "ДЦ назва" 31 Висновки 41 Список використаних джерел 46 Додаток 1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку ТОВ «назва» 49 Додаток 2. Асортимент продукції виробництва A.S. Watson Group (догляд за будинком) 50
 • Формування товарного асортименту в магазині та шляхи його удосконалення

  Вступ 3 1. Теоретичні основи формування асортименту товару 5 2. Аналіз формування асортименту товарів 17 3. Дослідження організації формування асортименту 26 4. Виявлення недоліків у формуванні товарного асортименту в магазині 33 5. Пропозиції, шляхи удосконалення формування асортименту в магазині 39 Висновки 45 Список використаної літератури 47
 • Формування товарного асортименту в магазині та шляхи його удосконалення (на прикладі "Назва")

  Вступ 3 1. Сутність товарного асортименту та фактори, які впливають на його формування у магазинах 6 2. Дослідження конкурентного середовища магазину 10 3. Аналіз і оцінка товарного асортименту магазину 16 4. Дослідження стану товаропостачання 23 5. Шляхи удосконалення формування товарної політики магазину 24 Висновки 37 Використана література 40
 • Формування товарного асортименту в магазині та шляхи його удосконалення

  Вступ 2 1. Сутність товарного асортименту та фактори, які впливають на його формування у магазинах 4 2. Дослідження конкурентного середовища магазину 10 3. Аналіз та оцінка товарного асортименту магазину 12 4. Дослідження стану товаропостачання 17 5. Шляхи удосконалення формування товарної політики магазину 20 Висновки 27 Список використаних джерел 30 Додатки 32
 • Формування товарного асортименту в магазині та шляхи його удосконалення

  Вступ 2 1. Сутність товарного асортименту та фактори, які впливають на його формування у магазинах 4 2. Дослідження конкурентного середовища магазину 10 3. Аналіз та оцінка товарного асортименту магазину 12 4. Дослідження стану товаропостачання 17 5. Шляхи удосконалення формування товарної політики магазину 20 Висновки 27 Список використаних джерел 30 Додатки 32
 • РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОНОВЛЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ТОВАРІВ

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи формування товарного асортименту підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки 5 1.1. Економічна сутність та види товарного асортименту 5 1.2. Перспективний товарний асортимент як складова частина економічної стратегії підприємства 10 1.3. Методичні підходи щодо формування перспективного товарного асортименту 17 Розділ 2. Аналітична оцінка базового товарного асортименту та обгрунтування механізму його формування на перспективу на ВАТ "Ужгородхліб" 34 2.1. Техніко-економічна характеристика ВАТ "Хлібодар" 34 2.2. Аналіз виробничого профілю хлібобулочних виробів ВАТ "Ужгородхліб" 49 2.3. Аналіз існуючого товарного асортименту хлібобулочних та макаронних виробів на ВАТ "Ужгородхліб" 54 Розділ 3. Обгрунтування механізму дослідження та формування хлібобулочного асортименту на ВАТ "Ужгородхліб" 68 ВИСНОВКИ 82 Список використаної літератури 88 ДОДАТКИ 90
 • ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи формування товарного асортименту підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки 5 1.1. Економічна сутність та види товарного асортименту 5 1.2. Перспективний товарний асортимент як складова частина економічної стратегії підприємства 10 Розділ 2. Аналітична оцінка базового товарного асортименту та обгрунтування механізму його формування на перспективу на ВАТ "Ужгородхліб" 16 2.1. Техніко-економічна характеристика ВАТ "Хлібодар" 16 2.2. Аналіз виробничого профілю хлібобулочних виробів ВАТ "Ужгородхліб" 22 2.3. Аналіз існуючого товарного асортименту хлібобулочних та макаронних виробів на ВАТ "Ужгородхліб" 27 Розділ 3. Обгрунтування механізму дослідження та формування хлібобулочного асортименту на ВАТ "Ужгородхліб" 29 ВИСНОВКИ 40 Список використаної літератури 44 ДОДАТКИ 46
 • Формування асортименту товарів на оптово-торгівельному підприємтсві та шляхи удосконалення

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття асортименту та його значення для комерціної діяльності 5 2. Організаційно-економічна характеристика підприємства 10 3. Чинники, що впливають на формування асортименту товарів 21 4. Формування асортименту товарів на підприємстві 27 5. Аналіз основних показників асортименту товарів 29 6. Шляхи удосконалення роботи по формуванню асортименту товарів на підприємстві 40 Висновки та пропозиції 43 Список використаних джерел 44 Додатки 45
 • Забезпечення сталого асортименту в магазині

  Вступ………………………………………………………………………….…….3 РОЗДІЛ І.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ В МАГАЗИНІ 1.1. Поняття асортименту………………………………………………….…….6 1.2. Принципи та етапи формування асортименту в магазині…………….…13 1.3.Методичні підходи щодо забезпечення сталого товарного асортименту…………………………………………………………..……...20 РОЗДІЛ ІІІ. Організація роботи магазину “вибір” ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ СТАЛОГО АСОРТИМЕНТУ 2.1. Аналіз асортиментної політики магазину «Вибір» за 2005-2007 р.р……..33 2.2.Вивчення попиту населення та забезпечення на його базі сталого асортименту магазину «Вибір»……………………………………………..45 2.3. Напрямки покращення маркетингової діяльності магазину «Вибір»…….57 Висновки та пропозиції……………………………………………………..62 Список використаної літератури……………………………………….66 Додатки……………………………………………………………………………70
 • Управління товарним асортиментом на підприємстві (за матеріалами ТОВ "Мун-Рекордз")

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи формування товарного асортименту підприємства оптової торгівлі 6 1.1 Поняття товарного асортименту та принципи його формування на підприємстві оптової торгівлі 6 1.2 Фактори, що впливають на товарний асортимент підприємства оптової торгівлі 19 1.3 Показники, що характеризують товарний асортимент підприємства оптової торгівлі 36 Розділ 2. Аналіз практики формування та управління товарним асортиментом ТОВ”Мун Рекордз” 40 2.1. Інформаційне забезпечення формування товарного асортименту ТОВ”Мун Рекордз” 40 2.2. Дослідження товарного асортименту та його структури на ТОВ”Мун Рекордз” 49 2.3. Аналіз підходів до управління товарним асортиментом ТОВ”Мун Рекордз” 59 Розділ 3. Управління товарним асортиментом ТОВ”Мун Рекордз” 67 3.1. Розробка стратегії управління товарним асортиментом ТОВ ”Мун Рекордз” 67 3.2 Оцінування комерційного ризику в управлінні товарним асортиментом ТОВ”Мун Рекордз” 79 3.3 Оптимізація товарного асортименту ТОВ”Мун Рекордз” 86 Висновки та пропозиції 94 Список використаних джерел 98Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи формування товарного асортименту підприємства оптової торгівлі 6 1.1 Поняття товарного асортименту та принципи його формування на підприємстві оптової торгівлі 6 1.2 Фактори, що впливають на товарний асортимент підприємства оптової торгівлі 19 1.3 Показники, що характеризують товарний асортимент підприємства оптової торгівлі 36 Розділ 2. Аналіз практики формування та управління товарним асортиментом ТОВ”Мун Рекордз” 40 2.1. Інформаційне забезпечення формування товарного асортименту ТОВ”Мун Рекордз” 40 2.2. Дослідження товарного асортименту та його структури на ТОВ”Мун Рекордз” 49 2.3. Аналіз підходів до управління товарним асортиментом ТОВ”Мун Рекордз” 59 Розділ 3. Управління товарним асортиментом ТОВ”Мун Рекордз” 67 3.1. Розробка стратегії управління товарним асортиментом ТОВ ”Мун Рекордз” 67 3.2 Оцінування комерційного ризику в управлінні товарним асортиментом ТОВ”Мун Рекордз” 79 3.3 Оптимізація товарного асортименту ТОВ”Мун Рекордз” 86 Висновки та пропозиції 94 Список використаних джерел 98

©: 2011-2021 infoworks.ru