Заказать реферат

Контрольная: Мас-медіа (ID:50641)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Мас-медіа (Код работы:50641)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Контрольная
Объем: 5 стр.
Цена: 40 грн.
Код работы (ID): 50641
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 563
Дополн. информация Год написания: 2010Код работы: Ь 015
Продавец Алена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Особливості медіа-планування реклами

  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕДІА-ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМИ 5 1.1. СУТНІСТЬ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.2. ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЛАНУВАННЯ МЕДІЙНОЇ РЕКЛАМИ 15 2.1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ 15 2.2. ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАДАЧ МЕДІА КАМПАНІЙ 16 2.3. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ТА ТАКТИЧНИХ ЗАДАЧ 18 2.4. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ 22 2.5. ФОРМУЛЮВАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ КАМПАНІЇ 22 2.6. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ, МОНІТОРИНГ ЗМІ 24 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДІА – РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ 26 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
 • Україно-європейські відносини

  Вступ 3 1. Хронологія конференцій Міністрів Ради Європи щодо медіа-політики 4 2. Україно-європейські відносини та медіа політика 9 Висновки 12 Література 14Вступ 3 1. Хронологія конференцій Міністрів Ради Європи щодо медіа-політики 4 2. Україно-європейські відносини та медіа політика 9 Висновки 12 Література 14
 • Особливості масових комунікацій

  1. Соціальна природа та історична обумовленість масових комунікацій 3 2. Засоби масової комунікації 4 3. Статус мас-медіа 7 4. Парадигми вивчення масової комунікації: „тотального впливу” та „ефектів мас-медіа” 9 Список використаної літератури 111. Соціальна природа та історична обумовленість масових комунікацій 3 2. Засоби масової комунікації 4 3. Статус мас-медіа 7 4. Парадигми вивчення масової комунікації: „тотального впливу” та „ефектів мас-медіа” 9 Список використаної літератури 11
 • Культурний глобалізм на прикладі домінування російської медіа-інформації на телебаченні України

  Вступ I розділ. Суть культурного глобалізму II розділ. Російсько-українські глобалістичний взаємовплив 1. Історичний аспект формування російсько-українських культурних відносин 2. Телебачення України як арена для російсько-уркраїнських медіа-інформаційних змагань III розділ. Вплив російської медіа-інформації на культурну ситуацію в Україні. Висновки Список використаних джерел та літератури
 • Аналіз рентабельності окремих видів продукції

  ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1 Рентабельність – показник ефективної роботи підприємства 5 1.2 Порядок розрахунку відносних показників ефективної діяльності підприємства 9 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЛЬНОСТІ ТОВ«МЕДІА» 17 2.1 Організаційно-правова форма діяльності та асортимент продукції досліджуваного підприємства 17 2.2 Оцінка відносних показників ефективної діяльності підприємства 20 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 24 3.1 Факторний аналіз показників рентабельності 24 3.2. Методика підрахунку резервів можливого збільшення прибутку і рентабельності 32 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38 Додаток А Звіт про фінансові результати ТОВ «Медіа» за 2006 рік 39 Додаток Б Баланс ТОВ «Медіа» за 2006рік 41
 • Громадська думка як соціальне явище

  Вступ Розділ 1. Громадська думка як соціальне явище 1.1. Фактори формування громадської думки 1.2. Методи вивчення громадської думки 1.3. Функції громадської думки Розділ 2. ЗМК, як соціальний інститут суспільства 2.1. Основні підходи до вивчення масових комунікацій 2.2. Парадигми та фактичності нових мас-медіа Розділ 3. Особливості впливу мас-медіа на громадську думку 3.1. Специфіка впливу масвої комунікації на громадську думку 3.2. Канали поширення масової комунікації 3.3. Регіональні особливості впливу мас-медіа на громадську думку Висновки Список використаних джерел та літератури
 • Медіа

  Експертна оцінка підходів, моделей і концепцій у дослідженні впливу новітньої медіа 1 Фаховий матеріал який дозволить без перешкод працювати в редакційному середовищі 6 Технології новітньої медіа які потребують додаткових інвестицій 10 Відкрите телебачення 12 Проф-медіа набуває телеканалу 2х2. Сума операції, по оцінках учасників ринку, – $30 млн. 12 Платне телебачення. 12 07 лютого 2006 р. в газеті «Ведомости» з'являється інформація, що Система Мас-медіа і Нафта-Москва беруть участь в аукціоні з продажу «Об'єднаних кабельних мереж» – одного з найбільших кабельних операторів Росії. 12 Преса 12 Реклама 13 Вплив новітньої медіа на підходи і моделі діяльність станцій 15 Принципи регулювання і ліцензування новітніх медіа 20 Експертна оцінка підходів, моделей і концепцій у дослідженні впливу новітньої медіа Етап вивчення підходів масової комунікації в цілому характерне повернення до переконань про якщо необмежених, то, принаймні, значних можливостях впливу масової комунікації. Зменшенню популярності концепцій обмеженого впливу новітньої медіа сприяли декілька обставин. Одним з них є широке розповсюдження телебачення, що має великі аудіовізуальні можливості, чим радіо і друк. Спостерігалася активізація ряду напрямів знання суспільства, що затверджували, що медіа є одним з найважливіших елементів легітимації капіталістичного суспільства. Були зафіксовані ефекти масової комунікації, відмінні за своєю природою від безпосередніх і одновимірних. Відзначимо, що на всіх етапах вивчення ефектів відбувалися зміни в ступені уваги дослідників до різних складових процесу масової комунікації. На першому етапі вирішальним, з погляду здійснення ефектів, представлялися чинники, пов'язані із змістом повідомлення. На другому етапі перевага в цьому питанні віддавалася особистим характеристикам індивідів, складових аудиторію. На третьому етапі спостерігається синтез чинників змісту і індивідуальних характеристик.
 • Зв’язки з громадськістю, ПР

  ВСТУП 3 1. Реклама та її вплив на формування споживацької думки 4 1.1. Види реклами 4 1.2. Вплив реклами на поведінку споживачів 6 1.3. Вплив телевізійної реклами на формування суспільної думки 8 2. Вплив мас-медійних технологій реклами на громадську думку 23 2.1. Сутність поняття «громадська думка» 23 1.2. Взаємодія мас-медіа і громадськості 24 1.3. Формування громадської думки через мас-медіа 26 Висновки 27 Література 28
 • Мас-медіа

  Моделі впливу політики на новітню медіа під час передвиборної компанії 2 Сутність системи правового регулювання новітньої медіа «технологічного нейтрального доступу до ресурсу та суспільного фільтрування», а також особливості їх функціонування 9 Загрози, які можуть нести різні види новітніх медіа для розвитку суспільних чи особистих вартостей, дотриманню прав свободи слова, приватності життя і переписки, існуванню точеного впливу на прищеплення відповідних смаків у пошуку сенсації та контр версії 16 Нормативно-правове поле дотримання авторських прав на мультимедійну продукцію 20 Сенсації в яких слід застосовувати теоретичне знання з новітньої медіа, з використанням прийомів і методів аналізу реальних проблем, досягаючи високого рівня актуальності репортажів і якості їх звучання 30 Моделі впливу політики на новітню медіа під час передвиборної компанії Мас-медіа займають центральну позицію в формуванні іміджу політичних діячів. Інформація ЗМІ стає підчас єдиним джерелом відомостей про політиків, тому саме від діяльності засобів масової інформації залежить ставлення населення до політиків і тим самим успішність проведення передвиборної компанії. Ясна річ, що за цих обставин перебіг інформації про політиків не може бути поза увагою як самих політиків, так і дослідників комунікативних процесів. Втім, у більшості досліджень аналіз інформації мас-медіа про політиків зводиться лише до визначення таких параметрів, як кількість згадувань про політиків (обсяг або тривалість повідомлень) та загальна оцінка матеріалів (позитивна чи негативна), яка визначаються скоріше на підставі власних вражень і не має чітких об'єктивних критеріїв. Результатів подібних досліджень недостатньо для побудови цілісного уявлення про висвітлення політиків в інформаційному просторі. ....
 • Маніпуляційні технології в мас-медіа


©: 2011-2021 infoworks.ru