Заказать реферат

Реферат: Роль державного казначейства у забезпеченні фінансового контролю (ID:50914)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Роль державного казначейства у забезпеченні фінансового контролю (Код работы:50914)

Информация о работе Раздел: Финансы
Вид работы: Реферат
Объем: 16 стр.
Цена: 96 грн.
Код работы (ID): 50914
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 975
Содержание Вступ 3
1. Зміст і призначення фінансового контролю 4
2. Організація фінансового контролю у системі казначейства 5
3. Внутрішній контроль в органах Державного казначейства 11
Висновок 15
Використана література 16
2. Організація фінансового контролю у системі казначейства

Невід'ємною ділянкою роботи органів казначейства є контрольна діяльність. Повноваження Державного казначейства України як контролюючого органу визначені постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 року № 590 "Про затвердження положення про Державне казначейство України" (надалі Постанова).
Метою фінансового контролю, що здійснюється органами Державного казначейства, є зменшення кількості та обсягів порушень бюджетного законодавства, а саме використання бюджетних коштів не за призначенням.
Державне казначейство України контролює дотримання Єдиних правил обліку та звітності по бюджетах усіх рівнів та кошторисах доходів та видатків, спрямування коштів за цільовим призначенням на стадії здійснення операцій з виконання бюджету на підставі документів розпорядників коштів, поданих до оплати.
З метою виконання контрольних функцій Постановою органам Державного казначейства надано право:
• проводити у міністерствах, інших центральних та місцевих органах центральної виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях, установах банків незалежно від форм власності перевірки фінансово-бухгалтерських документів про зарахування, перерахування і використання бюджетних коштів, а також одержувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у процесі перевірок;.....
Дополн. информация Год написания: 2010Код работы: Жб 119
Продавец Алена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Державне казначейство України, та його контрольні функції

  Вступ 3 1. Етапи розвитку Державного Казначейства України 4 2. Функції, структура та повноваження Державного казначейства 7 3. Організація фінансового контролю у системі казначейства 11 Висновок 16 Список використаної літератури 17
 • Фінансовій контроль в системі казначейства: сучасний стан та перспективи розвитку

  ВСТУП 2 1 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ 3 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СИСТЕМІ КАЗНАЧЕЙСТВА 4 3 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ 7 ЛІТЕРАТУРА 10
 • Фінансовий контроль і його основна роль в забезпеченні фінансової дисципліни

  Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти фінансового контролю в забезпеченні фінансової дисципліни. 1.1 Поняття, значення та роль фінансового контролю 1.2 Види контролю, їх роль, значення та функції 1.3 Основні етапи розвитку фінансово-економічного контролю в Україні Розділ 2. Розвиток фінансового контролю на сучасному етапі в Україні. 2.1 Сучасний стан фінансового контролю 2.2 Перспективи розвитку фінансового контролю Розділ 3. Проблеми організації фінансового контролю в Україні та шляхи їх вирішення в зарубіжних країнах. 3.1 Методи та форми застосування і впровадження фінансового контролю в зарубіжних країнах 3.2 Проблеми застосування фінансового контролю на сучасному етапі в Україні та шляхи їх вирішення. Висновки
 • Фінансовий контроль і його основна роль в забезпеченні фінансової дисципліни

  ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти фінансового контролю в забезпеченні фінансової дисципліни 1.1 Поняття, значення та роль фінансового контролю …6 1.2 Види контролю, їх роль, значення та функції ………10 1.3 Основні етапи розвитку фінансово-економічного контролю в Україні …..15 РОЗДІЛ 2. Розвиток фінансового контролю на сучасному етапі в Україні 2.1 Сучасний стан фінансового контролю …...22 2.2 Перспективи розвитку фінансового контролю …..25 РОЗДІЛ 3. Проблеми організації фінансового контролю в Україні та шляхи їх вирішення в зарубіжних країнах 3.1 Методи та форми застосування і впровадження фінансового контролю в зарубіжних країнах ………… 28 3.2 Проблеми застосування фінансового контролю на сучасному етапі в Україні та шляхи їх вирішення ……….33 ВИСНОВКИ………………………..41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………44 ДОДАТКИ ……………………45
 • Особливості застосування методів та форм фінансового контролю та їх роль у захисті фінансової системи України

  Вступ..................................................................................................................3 1. Види, форми та методи фінансового контролю........................................4 2. Органи державного фінансового контролю, їх функції....9 3. Проблеми і напрями вдосконалення роботи органів державного фінансового контролю.16 Висновки...19 Використана література...21
 • Взаємодія державного казначейства з органами податкової служби

  Вступ 3 1. Характеристика державного казначейства 5 1.1. Структура та функції державного казначейства 5 1.2. Бюджетні повноваження державного казначейства 8 1.3. Платіжна система 10 2. Податкова система України. Податкова служба 15 2.1. Створення і структура податкової служби 15 2.2. Проблеми і визначення шляхів удосконалення податкової системи 22 2.3. Модернізація податкової служби 26 3. Аналіз показників державного бюджету та взаємодія державного казначейства з податковою службою 29 4. Удосконалення взаємодії державного казначейства з органами податкової служби 36 Висновки 40 Список літератури 44
 • К/р з державних фінансів

  1. ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ 2 2. СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ 8 3. ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ ВИТРАТ РОЗПОРЯДНИКІВ КОШТІВ 10 4. ПОНЯТТЯ МЕТОДУ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ 14 5. МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ 15 ЛІТЕРАТУРА 18
 • Сутність, завдання та суб'єкти здійснення державного фінансового контролю

  Вступ Розділ 1. Теоретичні основи державного фінансового контролю та його здійснення в Україні 1.1. Державний фінансовий контроль, його суть, принципи організації і призначення 1.2. Органи державного фінансового контролю і нормативно-правове ре-гулювання їх діяльності Розділ 2. Організація державного фінансового контролю: практика і проблематика 2.1. Методичні прийоми документального та фактичного контролю та їх практичне застосування 2.2. Ревізія виконання бюджету 2.3. Організація і результативність державного фінансового контролю в соціально - культурній сфері Розділ 3. Моделі взаємодії органів та перспективи державного фінан-сового контролю в Україні 3.1. Проблеми розмежування повноважень контролюючих органів 3.2. Підвищення ефективності діяльності органів державного фінансового контролю в контексті зміцнення фінансової безпеки держави Висновки Список використаних джерел Додатки
 • Правові основи здійснення фінансового контролю органами державної виконавчої влади

  ЗМІСТ Вступ...............................................................................................................................3 1. Поняття, зміст та роль фінансового контролю органів державної виконавчої влади.....................................................................................................................5 2. Правовий статус і повноваження Міністерства фінансів, Державного Казначейства та Державної контрольно-ревізійної служби...........................10 3. Повноваження органів державної податкової служби України.....................21 Висновки........................................................................................................................27 Використана література..............................................................................................28
 • Виконання бюджету за доходами

  ЗМІСТ стор. Вступ……………………………………………………………………………….3 Розділ 1. Теоретичні основи організації роботи казначейства з касового виконання Державного бюджету за доходами 1.1.Історія становлення та розвитку органів державного казначейства України……………………………………………..……………………….……..6 1.2.Передумови впровадження казначейської системи виконання бюджету…………………………………………………………………………..26 1.3.Завдання казначейського обслуговування бюджетів держави………..….36 Розділ 2. Інституційно-функціональний аналіз казначейської системи виконання доходів Державного бюджету України 2.1.Казначейська система виконання доходної частини державного бюджету………………………………………………………………………..…47 2.2.Характеристика Управління Державного казначейства у м. Києві………52 2.3.Аналіз касового виконання Державного бюджету за доходами по м. Києву.......................................................................................................................56 Розділ 3. Вдосконалення казначейського контролю за виконанням Державного бюджету України за доходами 3.1.Практичні рекомендації та заходи щодо удосконалення діяльності Державного казначейства України в напрямку виконання Державного бюджету України за доходами……………………………………….…….……67 3.2.Міжнародний досвід казначейського виконання державного бюджету………………………………………………………………………..…78 Висновки та пропозиції……………………………………………………….....96 Список використаних джерел…………………………………………………101 Додатки

©: 2011-2021 infoworks.ru