Заказать реферат

Реферат: Роль держави у ціноутворенні в умовах ринкової економіки (ID:50923)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Роль держави у ціноутворенні в умовах ринкової економіки (Код работы:50923)

Информация о работе Раздел: Ценообразование
Вид работы: Реферат
Объем: 9 стр.
Цена: 40 грн.
Код работы (ID): 50923
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 811
Содержание Вступ 3
1.Ціноутворення в умовах ринкової економіки 4
2.Роль держави у ціноутворенні в умовах ринкової економіки 5
Висновок 8
Література 9
2.Роль держави у ціноутворенні в умовах ринкової економіки


У ринковій системі господарювання кожне підприємство і його власники самостійно приймають всі виробничі і економічні рішення: що, де, коли і скільки виробляти, кому, за якою ціною і на яких умовах продавати. Зв'язки між підприємствами вільні, тому трудові, матеріальні і фінансові ресурси (будучи частиною сукупних ресурсів суспільства) включаються у виробничий процес власниками підприємств, відповідно вони самі несуть відповідальність за всі рішення, що приймаються, і дії. Механізм регулювання діяльності підприємств базується на використанні економічних методів, таких, як фінансово-кредитна система, податкова, митна, інвестиційна і бюджетна політика, тому ринкова економіка вимагає абсолютно іншого ціноутворення: принципи і моделі цін тут якісно інші – ціна грає головну структуровизначальну роль, є основною ланкою системи ринкового саморегулювання і характеризується наступними моментами.
Формування кінцевого рівня ціни відбувається не у сфері виробництва (що властиво планово-адміністративній системі), а у сфері реалізації продукції, тобто на ринку ціна завжди є ринковою величиною.
Дополн. информация Год написания: 2010Код работы: Жв 031
Продавец Алена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Держава як суб’єкт ринкової економіки

  Вступ 2 Розділ 1. Регулююча роль держави в ринковій економіці 3 1.1. Причини втручання держави в ринковий механізм 4 1.2. Економічні функції держави в ринковій економіці 8 1.3. Основні види економічної політики та їх особливості в умовах ринкової економіки та економіки перехідного періоду 11 Розділ 2. Державне регулювання в країнах розвинутої ринкової економіки та перехідної економіки 24 2.1. Особливості державного регулювання економіки в США 24 2.2. Японська модель державного регулювання економіки 27 2.3. Шведська модель втручання держави в економіку 29 2.4. Напрями та методи регулювання державою перехідної економіки України 32 Висновки 38 Список використаних джерел 39
 • Роль держави у становленні та розвитку ринкової економіки в Україні

  Вступ Розділ 1. Роль держави у розбудові і функцірнуванні ринкової економіки. Основні методи і форми її державного регулювання Розділ 2. Етапи розвитку ринкової економіки в незалежній Україні, роль держави у її становленні Розділ 3. Шляхи підвищення ролі держави, регулювання розвитку економіки України на сучасному етапі Висновки Список використаних джерел Додатки
 • Тенденції розвитку трудового права в умовах ринкової економіки

  ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. Соціально-правова характеристика системи трудового права України 6 1.1. Поняття системи трудового права 6 1.2. Об'єктивна основа формування системи трудового права в умовах формування ринкової економіки. 20 Розділ 2. Структура системи сучасного трудового права України в умовах формування ринкової економіки. 30 2.1. Сутність структури системи трудового права 30 2.2. Інститути трудового права. 42 2.3 Норми трудового права та економічні відносини. 50 Розділ 3. Напрямки удосконалення системи трудового права України в умовах формування ринкової економіки. 68 3.1. Роль системного підходу стосовно удосконалення системи трудового права відповідно до ринкових відносин. 68 3.2 Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні в умовах формування ринкової економіки 76 ВИСНОВКИ 84 Список використаної літератури: 89
 • Аналіз фінансового стану банку в умовах ринкової економіки

  Вступ 3 1.Теоретичні засади фінансового аналізу в системи управління фінансовим станом банку 5 1.1.Економічна характеристика фінансового стану в умовах ринкової економіки 5 1.2.Огляд нормативної бази та спеціальної літератури 12 2.Аналіз фінансового стану банку в умовах ринкової економіки 14 2.1.Характеристика АБ ”Приватінвест” 14 2.2.Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансових ресурсів АБ ”Приватінвест” 18 2.3.Загальний аналіз фінансового стану банку в умовах ринкової економіки 24 3.Методика аналізу фінансового стану АБ ”Приватінвест” в умовах ринкової економіки на основі застосування інформаційних технологій 31 Висновки і пропозиції 40 Список використаної літератури 42 Додатки 44
 • Держава як суб’єкт сучасної ринкової економіки

  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 4 1.1. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ОЗНАКИ 4 1.2. ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ 7 1.3. СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ФУНКЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 10 РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВА ЯК СУБ’ЄКТ СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 13 2.1. ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ 13 2.2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ І ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 15 РОЗДІЛ 3. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СТАНОВЛЕННІ СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 20 3.1. НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 20 3.2. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ І ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 24 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31
 • Економічна роль держави в ринковій економіці

  Вступ. Розділ І. Місце держави в ринковій економіці. Функції держави. 1.1. Місце держави в ринковій економіці 1.2. Економічні функції сучасної держави 1.3. Ринок. Ринкова економіка та об'єктивні умови її формування Розділ ІІ. Економічна роль держави у ринковій економіці 2.1. Ринковий механізм: сутність і функції. Суть і структура господарського механізму. Суть державного регулювання економіки 2.2. Роль податків і державних видатків в економічній політиці держави 2.3. Методи і форми державного регулювання ринкової економіки Висновок Список використаної літератури
 • Механізм макроекономічного регулювання в умовах ринку. Роль держави у цьому процесі, її функції

  ПЛАН ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3 1. Суть та інструментарій макроекономічного регулювання………………..с. 5 1.1. Поняття макроекономічного регулювання………………………………с. 5 1.2. Необхідність макроекономічного регулювання економіки і основні макроекономічні теорії…………………………………………………………с. 7 2. Держава в системі макроекономічного регулювання……………………с. 13 2.1. Роль держави в макроекономічному регулюванні економіки…………с. 13 2.2. Функції держави в макроекономічному регулюванні економіки……..с. 19 2.3. Методи державного регулювання економіки…………………………..с. 24 ВИСНОВКИ………………………………………………………………...…с. 35 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 37
 • Ринкова економічна система, методи державного впливу на ринкові відносини

  Вступ 1. Особливості ринкової економічної системи 1.1. Загальна характеристика ринкової економічної системи 1.2. Національні моделі ринкової економічної системи 2. Державне регулювання ринкової економіки 2.1. Місце держави в ринковій економіці 2.2. Методи і форми державного регулювання ринкової економіки 3. Вдосконалення загально-економічної проблеми в Україні як фактор держави щодо вдосконалення макроекономічної політики у ринковій економіці Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Тенденції розвитку сучасних корпоративних інформаційних систем

  Вступ 3 1. Сучасний менеджмент та інформаційні технології в умовах ринкової економіки 4 2. Моделі корпоративних інформаційно-керуючих систем в умовах ринкової економіки 6 3. Фактори та умови функціонування корпоративної інформаційно-керуючої системи 8 Висновки 17 Література 19
 • Роль кредиту у становленні ринкової економіки України

  Вступ 3 1. Необхідність та сутність кредиту 4 2. Роль кредиту в умовах ринкової економіки 9 3. Функції кредиту 11 Висновки 13 Задача 1 14 На основі даних таблиці 1 визначити: 1. Чому дорівнює М1? 2. Як зміниться М1, якщо: - зміниться МВ; - зміниться CR; - зміниться HR. 3. На скільки треба змінити МВ, щоб збільшити М1? 4. Як треба змінити HR, щоб збільшити М1? Задача 2 16 Розрахувати ціну облігації за формулою… Література 17

©: 2011-2021 infoworks.ru