Заказать реферат

Контрольная: Конфликт мусульманской и христианской цивилизаций (ID:50947)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Конфликт мусульманской и христианской цивилизаций (Код работы:50947)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Контрольная
Объем: 27 стр.
Цена: 450 грн.
Код работы (ID): 50947
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 455
СодержаниеРОБОТА №3.
1. Обмеження ПЧК.
2. Визначення суб’єктного складу можливої зовнішньополітичної взаємодії та її середовища.
3. Визначення акторів та учасників зовнішньополітичної взаємодії та їх соціальних шлейфів.
4. Уточнення принципів зовнішньополітичної діяльності суб’єктів в даному періоді їх життєдіяльності: їх відповідність стану та зовнішньополітичним стереотипам суб’єктів.
5. Реконструкція блоків зовнішньополітичних цілей суб’єктів та їх акторів у даному ПЧК.
6. Формулювання основних тезисних положень концепцій суб’єктів, орієнтованих на дану сферу зовнішньополітичної взаємодії.
7-8. Аналіз відповідності сучасних зовнішньополітичних доктрин акторів очікуванням груп тиску.
9. Визначення ролі безпосередніх та опосередкованих учасників зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів.
10. Характеристика публічно-політичних персон.
11. Формулювання остаточних оперативних цілей суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії.
12. Формулювання цілей-ідеалів і цілей-діяльності акторів зовнішньополітичної взаємодії.
13. Формулювання кінцевих цілей-ідеалів суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії.
14. Визначення центрів зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів.
15. Визначення формальних та неформальних коаліцій суб’єктів МВ.
16. Визначення протиріч у МВ та ступені їхньої формалізованості.
17. Визначення основ стратегічних зовнішньополітичних цільових програм акторів.
18. Аналіз комунікаційних каналів суб’єктів МВ.
19. Виділення співпадіння зовнішньополітичних цільових блоків.
РОБОТА №4
1. Обмеження ПЧК.
2. Співставлення обмеженого ПЧК з ЦВМІ, якого було встановлено у роботі №2.
3. Встановлення суб’єктного складу зовнішньополітичної взаємодії.
4. Встановлення сторін, що конфліктують, союзів, що протистоять, і коаліцій.
5. Уточнення змісту, форм проявлення та тенденцій розвитку даного міжнародного процесу.
6. Встановлення просторово-часових і суб’єктних рамок центру докладання сил суб’єктів МВ.
7. Розстановка сил у ЦДС.
8. Визначення ресурсів сторін у ЦДС.
9. Визначення потенціалу сторін.
10. Визначення потужності суб’єктів (М).
11. Визначення відносної могутності суб’єкта.
12. Визначення ступеню позитивного впливу суб’єкта МВ (К11).
13. Визначення престижу суб’єкта МВ (К10).
15. Оцінка реально застосованих сил суб’єктів у ЦДС.
16. Оцінка інтенсивності існуючої протидії сторін.
17. Визначення співвідношення сил (Т).
РОБОТА №5
1. Обмеження ПЧК.
2. Визначення проблемної ситуації.
3. Виділення безпосередніх суб'єктів МВ.
4. Характеристика МВ по характеру взаємодіючих суб'єктів.
5. Характеристика МВ по виду.
6. Характеристика МВ за формою.
7. Характеристика МВ по колу учасників.
8. Характеристика МВ за часом здійснення.
9. Характеристика МВ по типах.
10. Загальний висновок.
РОБОТА №6
1. Обмеження ПЧК.
2. Виділення проблемної ситуації.
3. Визначення коаліційних груп.
4. Визначення сторін, що протидіють.
5. Кваліфікація ПС
6. Виявлення конфліктної ситуації.
7. Визначення союзів і коаліцій.
8. Обмеження складу конфліктуючих сторін.
9. Обмеження просторово-тимчасових і об'єктивних рамок міжнародного конфлікту
10. Визначення типу МК.
11. Визначення видових особливостей МК
12. Визначення фази, етапу розвитку і стадії МК.
13. Припущення про можливий розвиток і вирішення конфлікту. Визначення можливих засобів і шляхів вирішення конфлікту.
14. Визначення механізмів взаємозв'язку даної міжнародної ситуації з внутрішнім станом суб'єктів, іншими міжнародними конфліктами, глобальними-світовими процесами протиборства і конфронтації.
РОБОТА №7
1. Визначення ПЧК і виділення проблемної ситуації.
2. Введення поняття управління.
3. Тип управління.
4. Структура управління.
5. Організаційні форми управління
6. Механізм управління.
7. Функції управління.
8. Програмний метод управління
9. Аналіз обраного дослідником аспекту (політики держави) і виділення визначальних напрямків розвитку МВ.
10. Загальний висновок про характер управління в МВ.
РОБОТА №8
1. Збір і обробка інформації.
2. Аналіз зовнішньополітичної інформації.
3. Виявлення проблемної ситуації і її кваліфікація.
4. Формування цілей суб'єктів.
5. Побудова моделі конкретного міжнародного процесу.
6. Розробка переліку альтернатив (Х).
7. Визначення часових рамок реалізації альтернативи (темпорального часу) Tm1 та Tm2.
8. Прогноз альтернатив по відношенню до цілі (Q) та прогнозування наслідків реалізації альтернатив (Qtm1 та Qtm2).
9. Формування критерію вибору альтернатив (Y).
10. Визначення преференцій Z.
11. Визначення ймовірності досягнення цілі за кожною з альтернатив (V).
2. Визначення суб’єктного складу можливої зовнішньополітичної взаємодії та її середовища.
Субъектами взаимодействия в данном случае является две основные группы и несколько групп социального окружения: первая – это восточные страны с исламской религией; вторая – страны европейского континента и США с христианским (либо другим немусульманским вероисповеданием); группы социального окружения – международные миротворческие организации, диаспоры, именные фонды и т.д. ...
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Хон 020
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Теория локальных цивилизаций А. Тойнби

  Содержание Ведение 3 1. Понятие цивилизации в наследии А. Тойнби 4 2. Судьбы цивилизации 8 3. Будущее цивилизаций 14 Заключение 16 Список литературы 17
 • Диагностика моделей поведения личности в конфликтологии.

  Содержание Введение 3 Глава 1. Теоретические взгляды на конфликт и пути выхода из него 5 1. Понятие конфликта: его структура, особенности, признаки и диагностика конфликта 5 1.2. Психологический анализ понятия «конфликт» в психологической литературе 11 1.3. Динамика конфликта: основные стили поведения в нем 14 Выводы к главе 1 22 Глава 2. Практическое применение моделей поведения личности в конфликте 24 2.1. Использование метода кейса в конфликтологии 24 2.2. Описание кейсов 26 2.3. Анализ моделей и стилей выхода из конфликтов 32 Выводы к главе 2 38 Заключение 40 Список литературы 43
 • Консультування вчителів у ситуації включення в педагогічний конфлікт

  Предмет: психологічне консультування План. Вступ. 3 Визначення і приклади особливостей педагогічних ситуацій і конфліктів 3 Види педагогічних ситуацій і конфліктів. 5 Ситуації і конфлікти відносин. 8 Деякі особливості педагогічних конфліктів. 9 Вирішення педагогічних ситуацій і конфліктів 10 Психологічний аналіз ситуацій і конфліктів та його запобігання 13 Висновки та практичні поради. 22 Список використаної літератури. 23 Список використаної літератури. 1.Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтологию. К.,2000.–256с. 2.Конфлікт в педагогічних системах. Зб. статей. Вінниця,1997. – 350с. 3.Шакуров Р.Х., Алишев Б.С. Причины конфликтов в педагогических коллективах и пути их преодоления Вопросы психологии.-1986.- №6.-с.67-76. 4.Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии.–М.,1995.–183с. 5.Рыбакова М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе.–М.,1991.–125с. 6.Чистякова Т.А. Педагогический конфликт и способы его преодоления.–М.,1987.–122с.
 • Становление первых цивилизаций

  Содержание Введение 3 1. Сущность неолитических революций. Азиатский способ производства 4 2. Экономические реформы в древней Греции 9 3. Римская рабовладельческая экономика. Экономические основы империи 12 Заключение 15 Список использованной литературы 17
 • Армения и Грузия споры за Нагорный Карабах

  Содержание Введение 3 1. Конфликт Грузии и Армении за Нагорный Карабах 4 2. Роль Карабахского конфликта в формировании государственности Армении. 4 3. Политические комментарии Нагорно-карабахских споров Грузии та Армении 4 Заключение 4 Список использованной литературы 4
 • Психолгические условия предупреждения внутриличностных конфликтов

  ВВЕДЕНИЕ 4 ГЛАВА 1. ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ, ЕГО ТИПЫ 7 1.1. Сущность внутриличностного конфликта, его роль в жизни человека 7 1.2. Основные типы внутриличностных конфликтов 9 ГЛАВА 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ 13 2.1. Причины внутриличностного конфликта 13 2.2. Основные условия предупреждения внутриличностных конфликтов 18 ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ ОТ ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА 32 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 37 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 40
 • Позитивні та негативні наслідки конфліктів. Конфлікт: що це для Вас?

  Вступ 3 1. Сучасні погляди на конфлікт. Позитивні та негативні наслідки конфліктів 5 2. Типи конфліктів 6 3. Модель процесу конфлікту 8 4. Як поводити себе в конфліктній ситуації 10 Висновок 14 Література 15 1. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій. – К:ТОВ “УВПК “ЕксОб” ”, 2000. 2. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. – К:ТОВ “УВПК “ЕксОб” ”, 2000. 3. Управление персоналом Под ред. Т.Ю.Базарова. "Центр Кадровых Технологий - XXI век". М. 2001 4. Зигер В., Ланг Л. “Руководить без конфликтов” М,1990 5. Гончаров В. “Руководство для высшего управленческого персонала” 6. “Конфликт со занком “плюс”” журнал “Бизнес” №3,4, 1994 7. “Разрешение конфликта” журнал “Кентавр” №4, 1994 8. Скотт Дж. “Сила ума. Способы разрешения конфликтов.” Спб, 1993
 • Особенности восприятия учителя школьником

  Содержание Введение 3 1. Особенности педагогического общения 6 1.1. Педагогический стиль общения 6 1.2. Реакции учеников на различные стили педагогического общения 8 1.3. Место авторитета в формировании образа учителя 12 1.4. Возрастные особенности восприятия учениками учителя 17 2. Конфликт в восприятии учителей учащимися 21 2.1. Структура педагогического конфликта 21 2.2. Причины педагогического конфликта 22 3. Семантический дифференциал как метод диагностики восприятия учащимися педагога 26 3.1. Представление о семантическом дифференциале 26 3.2. Процедура диагностики 27 Заключение 35 Список литературы 38
 • Взаимосвязь стратегий поведения в конфликте у супружеских пар, состоящих в браке 3-5 лет и более 20 лет.

  Содержание Введение 3 Раздел 1 Семейный конфликт как предмет изучения 9 1.1. Изучение общих сведений о семье, особенностей ее функционирования и структуры для выявления психологических причин конфликтов 9 1.2 Понятие супружеских конфликтов и их особенности 14 1.3 Виды и причины супружеских конфликтов 23 Раздел II Психологическая диагностика супружеских конфликтов 32 2.1 Стандартизированные методики семейной психодиагностики 32 2.2 Научное обоснование психодиагностического исследования 42 Раздел III Практическое исследование супружеских конфликтов 44 3.1 Проведение исследования и анализ полученных результатов 44 Заключение 50 Список литературы 52 Приложения 57
 • Конфликты при новом руководителе

  Содержание Введение 3 I. Теоретические основы конфликта 5 1.1. Определение понятия "конфликт" 5 1.2. Основные понятия, характеризующие субъективную сторону конфликта в организации 6 1.3. Развитие конфликта и его завершение. 9 II. Аналитическая часть: анализ объективных и субъективных причин и форм проявления конфликтного взаимодействия при назначении нового руководителя структурного подразделений 14 2.1. Описание конфликта в организации при назначении нового руководителя структурного подразделений 14 2.2. Анализ конфликтной ситуации 17 III. Разработка проектных предложений по регулированию конфликтов в коллективе при назначении нового руководителя структурного подразделения 26 Заключение 32 Список использованных источников 34

©: 2011-2022 infoworks.ru