Заказать реферат

Контрольная: Україна та ЄС політичний аспект (ID:50993)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Україна та ЄС політичний аспект (Код работы:50993)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Контрольная
Объем: 71 стр.
Цена: 600 грн.
Код работы (ID): 50993
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 435
Содержание Робота №1
Контент-аналіз
Факторний аналіз наявної інформації
Сутнісний аналіз
Робота №2
1. Встановлення Просторово-Часового Континууму (ПЧК).
2. Вірогідні суб’єкти взаємодії міжнародних інтересів.
3. Вірогідні об’єкти міжнародних інтересів
4. Сфери міжнародних інтересів суб’єктів.
5. Об’єктні сфери інтересів, що взаємодіють.
6. Безпосередні суб’єкти міжнародних інтересів, що взаємодіють
7. Класифікація та кваліфікація міжнародних інтересів суб’єктів по відношенню до визначених об’єктів.
8. Квантифікація міжнародних інтересів.
9. Спектри міжнародних інтересів суб’єктів, що взаємодіють.
10. Взаємозв’язок об’єктів інтересів в даному ПЧК.
11. Визначення Центру Взаємодії Міжнародних Інтересів (ЦВМІ).
12. Виділення проблемної ситуації (ПС) у ЦВМІ.
13. Кваліфікація проблемної ситуації.
14. Аналіз збігу та протиріч міжнародних інтересів у визначеному ЦВМІ.
15. Виділення коаліцій та протиборств у МВ.
16. Інтенсивність взаємодії міжнародних інтересів.
17. Висновки за результатами аналізу МІ.
18. Взаємозв’язок даного ЦВМІ (даної проблематики) з іншими ЦВМІ та міжнародними процесами.
Самостійна робота №3
1. Встановлення Просторово-Часового Континууму (ПЧК).
2. Визначення суб’єктного складу можливої зовнішньополітичної взаємодії та її середовища.
4. Уточнення принципів зовнішньополітичної діяльності суб’єктів в даному періоді їх життєдіяльності: їх відповідність стану та зовнішньополітичним стереотипам суб’єктів.
5. Реконструкція блоків зовнішньополітичних цілей суб’єктів та їх акторів у даному ПЧК.
6. Формулювання основних тезисних положень концепцій суб’єктів, орієнтованих на дану сферу зовнішньополітичної взаємодії.
7. Аналіз відповідності сучасних зовнішньополітичних доктрин акторів очікуванням груп тиску.
9. Визначення ролі безпосередніх та опосередкованих учасників зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів.
10. Характеристика публічно-політичних персон
11. Формулювання остаточних оперативних цілей суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії.
12. Формулювання цілей-ідеалів і цілей-діяльності акторів зовнішньополітичної взаємодії.
13. Формулювання кінцевих цілей-ідеалів суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії.
14. Визначення центрів зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів.
15. Визначення формальних та неформальних коаліцій суб’єктів МВ
16. Визначення протиріч у МВ та ступені їхньої формалізованості.
17. Визначення основ стратегічних зовнішньополітичних цільових програм акторів.
18. Аналіз комунікаційних каналів суб’єктів МВ
19. Виділення співпадіння зовнішньополітичних цільових блоків
20. Розробка планів зовнішньополітичних заходів, що викликані цілями та діями суб’єктів МВ.
Самостійна робота №4
1. Встановлення Просторово-Часового Континууму (ПЧК).
2. Співставлення обмеженого ПЧК з ЦВМІ, якого було встановлено у роботі №2.
3. Встановлення суб’єктного складу зовнішньополітичної взаємодії.
4. Встановлення сторін, що конфліктують, союзів, що протистоять, і коаліцій.
5. Уточнення змісту, форм проявлення та тенденцій розвитку даного міжнародного процесу.
6. Встановлення просторово-часових і суб’єктних рамок центру докладання сил суб’єктів МВ.
7. Розстановка сил у ЦДС.
8. Визначення ресурсів сторін у ЦДС.
9. Визначення потенціалу сторін.
К1.1 - коефіцієнт мобілізації ресурсів за час
10. Визначення потужності суб’єктів (М).
11. Визначення відносної могутності суб’єкта.
12. Визначення ступеню позитивного впливу суб’єкта МВ (К11).
13. Визначення престижу суб’єкта МВ (К10).
14. Визначення міжнародного авторитету суб’єкта (К12).
15. Встановлення видів сили, які використовуються з боку суб’єктів у даному МВ.
16. Оцінка реально застосованих сил суб’єктів у ЦДС.
17. Оцінка інтенсивності існуючої протидії сторін.
18. Визначення співвідношення сил (Т).
19. Взаємозв’язок розглянутого МВ, його ЦДС з іншими ЦДС, ЦВМІ і іншими глобальними світовими процесами.
Самостійна робота №5
1. Обмеження ПЧК.
2. Визначення проблемної ситуації.
3. Виділення безпосередніх суб'єктів МВ.
4. Характеристика МВ по характеру взаємодіючих суб'єктів.
5. Характеристика МВ по виду.
6. Характеристика МВ за формою.
7. Характеристика МВ по колу учасників.
8. Характеристика МВ за часом здійснення.
9. Характеристика МВ по типах.
Самостійна робота №6
1. Обмеження ПЧК.
2. Виділення проблемної ситуації.
3. Визначення коаліційних груп.
4. Визначення сторін, що протидіють.
5. Кваліфікація ПС
6. Виявлення конфліктної ситуації.
7. Визначення союзів і коаліцій.
8. Обмеження складу конфліктуючих сторін.
9. Обмеження просторово-тимчасових і об'єктивних рамок міжнародного конфлікту.
10. Визначення типу МК.
11. Визначення видових особливостей МК.
12. Визначення фази, етапу розвитку і стадії МК.
13. Припущення про можливий розвиток і вирішення конфлікту. Визначення можливих засобів і шляхів вирішення конфлікту.
14. Визначення механізмів взаємозв'язку даної міжнародної ситуації з внутрішнім станом суб'єктів, іншими міжнародними конфліктами, глобальними-світовими процесами протиборства і конфронтації.
Самостійна робота №7
1.Визначення ПЧК і виділення проблемної ситуації.
2. Введення поняття управління.
3. Тип управління.
4. Структура управління.
5. Організаційні форми управління.
6. Механізм управління
7. Функції управління.
8. Програмний метод управління.
9. Аналіз обраного дослідником аспекту (політики держави) і виділення визначальних напрямків розвитку МВ.
10. Загальний висновок про характер управління в МВ.
Робота №8
1. Збір і обробка інформації.
2. Аналіз зовнішньополітичної інформації.
3. Виявлення проблемної ситуації і її кваліфікація.
4. Формування цілей суб'єктів.
5. Побудова моделі конкретного міжнародного процесу.
6. Розробка переліку альтернатив (Х).
7. Визначення часових рамок реалізації альтернативи (темпорального часу) Tm1 та Tm2.
8. Прогноз альтернатив по відношенню до цілі (Q) та прогнозування наслідків реалізації альтернатив (Qtm1 та Qtm2).
9. Формування критерію вибору альтернатив (Y).
10. Визначення преференцій Z.
11. Визначення ймовірності досягнення цілі за кожною з альтернатив (V).
12. Постановка задачі.
13. Вибір.
14. Коригування рішення.
15. Посадові інструкції.
4. Сфери міжнародних інтересів суб’єктів
Інтерес – це певний вектор дії суб’єкту на певний подразнювач, тобто об’єкт. Національні інтереси України у сфері міжнародних відносин становлять три основні групи:
• стратегічні та геополітичні інтереси, пов'язані з забезпеченням національної безпеки України та захистом її політичної незалежності;
• економічні інтереси, пов'язані з інтегруванням економіки України у світове господарство;
• регіональні, субрегіональні, локальні інтереси, пов'язані із забезпеченням різноманітних специфічних потреб внутрішнього розвитку України.
З метою забезпечення національних інтересів України її зовнішня політика постійно спрямовується на виконання таких найголовніших завдань:
1. Утвердження і розвиток України як незалежної демократичної держави.
2. Забезпечення стабільності міжнародного становища України.
3. Збереження територіальної цілісності держави та недоторканності її кордонів.
4. Включення національного господарства у світову економічну систему для його повноцінного економічного розвитку, забезпечення потреб громадян і підвищення добробуту народу.
5. Захист прав та інтересів громадян України, її юридичних осіб за кордоном, створення умов для підтримання контактів з зарубіжними українцями і вихідцями з України, подання їм допомоги згідно з міжнародним правом.
6. Поширення у світі образу України як надійного і передбачуваного партнера.
Неухильна реалізація курсу на інтеграцію до Європейського Союзу забезпечує гарантії верховенства права, плюралістичної демократії, дотримання прав людини, розвиток в Україні громадянського суспільства, побудову соціально орієнтованої ринкової економіки. Європа досить скептично ставить щодо вступу України до ЄС, розглядає Україну як „економічний тягар” та дестабілізуючий фактор у відносинах ЄС-Росія.
Дополн. информация Год написания: 2010Код работы: Хон 066
Продавец Алена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Україна та ЄС: політичний аспект

  Україна та ЄС: політичний аспектУкраїна та ЄС: політичний аспект
 • Україна та Індія: медичний аспект

  Україна та Індія: медичний аспектУкраїна та Індія: медичний аспект
 • Україна в політичному житті

  Вступ 3 1. Політичний аналіз життя України 5 2. Україна в загальноєвропейському політичному процесі 9 Висновок 12 Література 13Вступ 3 1. Політичний аналіз життя України 5 2. Україна в загальноєвропейському політичному процесі 9 Висновок 12 Література 13
 • Теософія Августина Блаженого

  Зміст Вступ 3 І. Життя та основи теософського вчення Аврелія Августина 5 ІІ. Соціально-політичний аспект теософії Августина 13 ІІІ. Церква і суспільство в теософії Августина 24 Висновок 28 Список використаної літератури 29 Об’єктом роботи є теософська система поглядів Аврелія Августина, як частина філософії епохи Середньовіччя. Предмет роботи - соціально-політичний аспект і суспільний характер теософії видатного філософа-богослова Августина Блаженного. Мета роботи полягає в дослідженні і аналізі основ теософії Августина та її значенні в історії суспільствознавства. Структура роботи побудована наступним чином: в першій частині досліджені основи теософії Августина, в другій - розглянутий соціально-політичний аспект його поглядів, а в третьому висвітлена проблема співвідношення церкви і суспільства в середньовічну епоху. Джерельну базу роботи складають праці В. Герьє „Блаженний Августин”, І.В. Попова „Особа та вчення блаженного Августина”. Цікавим матеріалом є праця Г.Г. Майорова „Формування середньовічної філософії”.
 • Європейський Союз і СНД: порівняльно-політичний аналіз

  Вступ 3 1. Політичне та економічне значення утворення СНД 5 2. Необхідність створення та загальна характеристика Європейського Союзу 14 3. Проблеми та перспективи розвитку відносин України з СНД та ЄС 20 3.1. Європейський Союз і Україна 20 3.2. Україна та Співдружність Незалежних Держав 28 Висновок 31 Список використаної літератури 33
 • Проведення нестандартних уроків при вивченні курсу «Я і Україна»

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 5 1.1. Історичний аспект проблеми проведення нестандартних уроків у школі 6 1.2. Теоретичні засади проведення нестандартних уроків 11 РОЗДІЛ 2. ВИДИ НЕСТАНДAРТНИХ УРОКІВ ПРИ ВИВЧЕНННІ КУРСУ “Я І УКРАЇНА” 17 2.1. Використання уроків-подорожей у курсі “Я і Україна” 20 2.2. Використання уроків-екскурсій у курсі “Я і Україна” 30 2.3. Використання інтегрованих уроків у курсі “Я і Україна” 36 ВИСНОВКИ 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46 ДОДАТКИ 48
 • Міжнародні організації та Україна

  ВСТУП 2 1. Типологія міжнародних організацій 2 2. Україна в глобальних міжнародних організаціях 6 3. Україна і міжнародні регіональні організації 10 3.1. Україна та Співдружність Незалежних Держав 11 3.2. Чорноморське економічне співтовариство 13 3.3. Україна та Європейський Союз 15 3.4. Україна і Рада Європи 17 4. Україна буде в НАТО та ЄС 19 ВИСНОВОК 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22
 • УКРАЇНА – США геополітика

  Вступ 3 1. Оцінка міжнародного становища України 4 2. Україна в контексті євразійської геостратегіі США 6 3. Україна-США: регіональний вимір 7 4. Україна-США-НАТО-ЄС 9 Висновок 12 Список використаної літератури 13
 • Співпраця України з МВФ

  Вступ 3 1. Механізм співпраці України та МВФ: ретроспективний огляд 4 2. Економічні та політичні особливості співпраці України і Міжнародного Валютного Фонду в 2008-2009 роках: політичний та економічний аспект 8 Висновки 18 Література 20 Вступ 3 1. Механізм співпраці України та МВФ: ретроспективний огляд 4 2. Економічні та політичні особливості співпраці України і Міжнародного Валютного Фонду в 2008-2009 роках: політичний та економічний аспект 8 Висновки 18 Література 20
 • Політичне портретування

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1.Шлях у політику Ю. Тимошенко 5 2.Особистість політика 10 3.Політико – практичний аспект та політичний імідж «леді Ю» 15 4.Медіапростір Юлії Тимошенко 20 ВИСНОВКИ 23 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24
 • Особливості відносин між ЄС та Україною

  Вступ 3 1. Україна – ЄС: правова база 4 2. Україна – ЄС: економічне співробітництво 8 3. Перспективи економічного співробітництва Україна та країн ЄС 17 Висновки 21 Література 22 Додатки 23-25

©: 2011-2021 infoworks.ru