Заказать реферат

Доклад: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА СУЧАСНІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ (ID:51028)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА СУЧАСНІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ (Код работы:51028)

Информация о работе Раздел: Экономическая теория
Вид работы: Доклад
Объем: 10 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 51028
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 779
Содержание Ключові слова: перехідні економіки, трансформаційні процеси, країни Центрально-Східної
Європи, глобалізація, регіоналізація, країни з розвинутою економікою, соціалістичні
країни, моделі економічного розвитку, типи економік.
розглянуто особливості перехідних економік країн Центрально-Східної
Європи, в тому числі й України, неоднорідність їхнього розвитку та вплив на сучасні
глобалізаційні процеси світового господарства.
Дополн. информация Год написания: 2009Код работы: доп.034
Продавец Алена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Глобалізаційні процеси (переваги та недоліки)

  Вступ 3 1. Історичний аспект 5 2. Глобалізаційні процеси в ХХ сторіччі 8 3. 11 Висновки 12 Література 13
 • Особливості сучасного етапу міжнародних відносин

  Вступ 7 Розділ І. Основні напрями світової політики 11 1.1 Світовий та міжнародний порядок: спільні та відмінні ознаки 11 1.2 Основні тенденції сучасних міжнародних відносин 19 Розділ ІІ. Глобалізаційні процеси та їх вплив на формування нового світового порядку 31 2.1 Основні тенденції глобалізаційних процесів 31 2.2 Інтеграція як важлива складова нового світового порядку 42 Розділ ІІІ. Регіональні процеси як найважливіші в сучасних міжнародних відносинах 51 3.1 Світова політика і Євросоюз 51 3.2 Роль і місце Східної та Південно-Східної Європи у формуванні нового світопорядку 65 3.3 Міжнародний порядок на Близькому та Середньому Сході – важливий компонент сучасного світового порядку 69 Висновки 75 Літературні джерела 79
 • Сучасні глобальні проблеми міжнародних економічних відносин

  Вступ 3 РОЗДІЛ І. Сутність та природа глобальних проблем 5 1.1. Економічна сутність глобалізації 5 1.2. Теоретичні аспекти та характеристика глобальних проблем 8 1.3. Міжнародне співробітництво по вирішенню глобальних проблем 10 РОЗДІЛ ІІ. Сучасні глобальні проблеми міжнародних економічних відносин та шляхи їх подолання 11 2.1. Місце розвинутих країн у світових глобалізаційних процесах 11 2.2. Основні глобальні проблеми в міжнародних економічних відносиних на сучасному етапі 16 2.3. Шляхи подолання глобальних проблем сучасності 22 РОЗДІЛ ІІІ. Місце України в глобалізаційних процесах 25 3.1. Основні шляхи України в глобалізаційні процеси 25 3.2. Перспективи України в глобальних економічних процесах 26 3.3. Можливі наслідки інтеграції України 28 Висновок 31 Використана література 33 Вступ 3 РОЗДІЛ І. Сутність та природа глобальних проблем 5 1.1. Економічна сутність глобалізації 5 1.2. Теоретичні аспекти та характеристика глобальних проблем 8 1.3. Міжнародне співробітництво по вирішенню глобальних проблем 10 РОЗДІЛ ІІ. Сучасні глобальні проблеми міжнародних економічних відносин та шляхи їх подолання 11 2.1. Місце розвинутих країн у світових глобалізаційних процесах 11 2.2. Основні глобальні проблеми в міжнародних економічних відносиних на сучасному етапі 16 2.3. Шляхи подолання глобальних проблем сучасності 22 РОЗДІЛ ІІІ. Місце України в глобалізаційних процесах 25 3.1. Основні шляхи України в глобалізаційні процеси 25 3.2. Перспективи України в глобальних економічних процесах 26 3.3. Можливі наслідки інтеграції України 28 Висновок 31 Використана література 33
 • Світовий досвід трансформаційної економіки

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні підходи до трансформації економіки 7 1.1. Сучасні концепції трансформації економіки 7 1.2. Інституційні аспекти проведення реформ 20 Розділ 2. Світовий досвід трансформації 41 2.1. Трансформація економік розвинутих країн в процесі формування інформаційного суспільства 41 2.2. Досвід трансформації економічних систем країн, що розвиваються 52 2.3. Особливості трансформації транзитивних економік країн ЦСЄ 60 Розділ 3. Трансформація економіки України в контексті інтеграційних стратегій 70 3.1. Трансформація економіки України в процесі переходу до ринку 70 3.2. Особливості трансформації економіки України в контексті інтеграційних стратегій 79 3.3. Підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах глобалізації 93 Висновки і пропозиції 110 Список використаної літератури 113 Додаток А 117 Додаток Б 118
 • Значення оздоровчих продуктів для збереження генофонду української нації

  Зміст 2 1. Основні відомості про вплив на людину сучасних продуктів харчування 3 2. Вплив радіаційного забруднення на людину 7 3. Вживання біологічно активних добавок, та інших оздоровчих продуктів та їхній вплив на організм людини. 9 Висновок 11
 • Роль рекреаційних біосферних процесів в еволюції людства

  Вступ 3 Біосфера і людство 4 Рекреаційні процеси в атмосфері. Забруднення атмосфери 6 Рекреаційні процеси у водяному покрові планети. Забруднення природних вод 8 Відновлення ґрунту, як важливої складової частини біосфери. Забруднення ґрунту 9 Біосферні процеси рослинного та тваринного світу 11 Радіоактивний вплив на рекреаційні процеси біосфери 12 Висновки 14 Список літератури 15
 • Політика антидемпінгового регулювання Євросоюзу

  "Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретико методологічні підходи до визначення демпінгу та способів запровадження антидемпінгової політики в сучасній науковій думці 7 1.1. Класифікація підходів до визначення демпінгу 7 1.2. Основні види демпінгу 14 1.3. Головні засоби протидії демпінгу та їх наслідки 18 РОЗДІЛ 2. Політика антидемпінгового регулювання Євросоюзу до перехідних країн 27 2.1. Інституційні основи системи антидемпінгових процедур Євросоюзу 27 2.2. Антидемпінгові процеси Євросоюзу по відношенню до перехідних країн 33 РОЗДІЛ 3.Антидемпінгова політика ЄС по відношенню до України 38 3.1. Підходи до визначення демпінгу ЄС до України до і після вступу України до СОТ 38 3.2. Застосування антидемпінгових санкцій ЄС до України 43 3.3. Перспективи співробітництва ЄС і України у контексті вдосконалення протидії демпінгу 51 Висновки 57 Список використаної літератури 59 Додаток А 63 "
 • Сучасні теорії регіональної економічної інтеграції стан тенденції розвитку і суперечності

  Вступ 3 1. Сучасні теорії регінональної економічної інтеграції 6 1.1. Місце економічної інтеграції в процесі інтернаціоналізації господарського життя 6 1.2. Інтеграційні процеси регіонального типу 9 2. Сучасні тенденції розвитоку регіональної економічної інтеграції 12 2.1. Функціонування Європейського Союзу як інтеграційного угруповання 12 2.2. Інтеграційні процеси Східної Європи 16 3. Шляхи регіональної економічної інтеграції України 22 Висновок 30 Список використаної літератури 32 Метою дослідження є аналіз сучасних теорій регіональної економічної інтеграції, стану, тенденції розвитку.
 • Політика антидемпінгового регулювання Євросоюзу

  Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретико методологічні підходи до визначення демпінгу та способів запровадження антидемпінгової політики в сучасній науковій думці 7 1.1. Класифікація підходів до визначення демпінгу 7 1.2. Основні види демпінгу 14 1.3. Головні засоби протидії демпінгу та їх наслідки 18 РОЗДІЛ 2. Політика антидемпінгового регулювання Євросоюзу до перехідних країн 27 2.1. Інституційні основи системи антидемпінгових процедур Євросоюзу 27 2.2. Антидемпінгові процеси Євросоюзу по відношенню до перехідних країн 33 РОЗДІЛ 3.Антидемпінгова політика ЄС по відношенню до України 38 3.1. Підходи до визначення демпінгу ЄС до України до і після вступу України до СОТ 38 3.2. Застосування антидемпінгових санкцій ЄС до України 43 3.3. Перспективи співробітництва ЄС і України у контексті вдосконалення протидії демпінгу 51 Висновки 57 Список використаної літератури 59 Додаток А 63 Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретико методологічні підходи до визначення демпінгу та способів запровадження антидемпінгової політики в сучасній науковій думці 7 1.1. Класифікація підходів до визначення демпінгу 7 1.2. Основні види демпінгу 14 1.3. Головні засоби протидії демпінгу та їх наслідки 18 РОЗДІЛ 2. Політика антидемпінгового регулювання Євросоюзу до перехідних країн 27 2.1. Інституційні основи системи антидемпінгових процедур Євросоюзу 27 2.2. Антидемпінгові процеси Євросоюзу по відношенню до перехідних країн 33 РОЗДІЛ 3.Антидемпінгова політика ЄС по відношенню до України 38 3.1. Підходи до визначення демпінгу ЄС до України до і після вступу України до СОТ 38 3.2. Застосування антидемпінгових санкцій ЄС до України 43 3.3. Перспективи співробітництва ЄС і України у контексті вдосконалення протидії демпінгу 51 Висновки 57 Список використаної літератури 59 Додаток А 63
 • Проблеми регулювання глобальних економічних процесів, сучасні тенденції розвитку і суперечності

  ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4 1.1. Систематизація країн у світовій економіці 4 1.2. Принципи розподілу національних економік 8 2. НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ XXI СТ. 15 2.1. Особливості глобальної економічної кризи 15 2.2. Особливості глобальної економічної трансформації 19 3. ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ І СУПЕРЕЧНОСТІ 24 3.1. Економічний синтез ХХІ ст. 24 3.2. Міжнародне регулювання глобальних проблем 34 ВИСНОВКИ 42 ЛІТЕРАТУРА 44 ДОДАТКИ 46

©: 2011-2021 infoworks.ru