Заказать реферат

Курсовая: Розвиток рентних відносин в аграрній сфері (ID:52352)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Розвиток рентних відносин в аграрній сфері (Код работы:52352)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Курсовая
Объем: 43 стр.
Цена: 130 грн.
Код работы (ID): 52352
Добавлена: 04.04.2012
Просмотров: 456
СодержаниеЗміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕНТНИХ ВІДНОСИН 5
1.1.Поняття земельної ренти 5
1.2.Види земельної ренти 10
РОЗДІЛ 2.Особливості формування рентних платежів в Україні 18
2.1.Нормативне регулювання рентних платежів в Україні 18
2.2.Тенденції рентних платежів в Україні 24
РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи економічного обґрунтування рентних платежів в Україні 28
Висновки 39
Список використаних джерел 42
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антология экономической классики. – М. : МП "Эконом-ключ", 2007. – 418 с.
2. Бородюк Н. Центр і території: конструктивний діалог цивілізованих партнерів / Н. Бородюк, І. Нагребецька // Урядовий кур’єр. – 2008. – № 43. – 5березня. – С. 6–7.
3. Будаговська С. Мікроекономіка і макроекономіка / С. Будаговська, О. Кілієвич. – К. : Вид-во "Основи", 2006. - – 517 с.
4. Будзяк В.М., Будзяк О.С. Пріоритети розвитку рентної політики в сільському господарстві. / В.М. Будзяк, О.С. Будзяк // Економіка АПК. – 2009. – №4. – С. 12–16.
5. Буряк П.Ю. Податковий контроль в Україні: Т. II. Контрольно-перевірочний процес : монографія / П.Ю. Буряк, Б.А. Карпінський, Н.С. Залуцька, О.Б. Осідач. – Львів : Вид-во "Простір-М", 2007. – 420 с.
6. Віленчук О. Гармонізація єдиного еколого-економічного простору України / О. Віленчук // Економіка України. – 2009. – № 3 (568). – С. 80-91.
7. Веклич О.О. Сучасні тенденції фінансового забезпечення природоохоронної діяльності в Україні. / О.О. Веклич // Фінанси України. – 2009. – №11. – С. 20–34.
8. Голян В.А. Економічний механізм природокористування: яким йому бути? / В.А. Голян // Агросвіт. – 2007. – №8. – С. 5–12.
9. Добровольская О.П. Налоговые регуляторы экологической безопасности региона. / О.П. Добровольская // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Экономика». – 2008. – Т. 21(60). – №1. – С. 51–60.
10. Історія економічних вчень: Підручник / Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко та інші. – КНЕУ, 2007.
11. Економічна енциклопедія. – У 3-ох томах / Редкол. : відп. ред. С.В. Мочерний та ін. – К. : Вид. центр "Академія". – 2006. – Т. 3. – 952 с.
12. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – 3. С. 141.
13. Кручок С.І. Іпотечне кредитування: європейська практика та перспективи розвитку в Україні / С.І. Кручок. – К. : Вид-во "Урожай", 2006. – 208 с.
14. Кушнір В.С. Історія економічних вчень: Навчальний посібник. – Харків: Еспада, 2006. – 208 с.
15. Лісовицький В. М. Історія економічних вчень: Навчальний посібник. – Київ: „Центр навчальної літератури”, 2008. – 220 с
16. Лист Державного комітету по земельних ресурсах від 13.01.2006 року №14-22-7/114 «Про щорічну індексацію грошової оцінки земель» – [Електронний ресурс] – Режим доступу: – // Ліга: еліт Закон Соруright: ІАЦ «Ліга». – 2009.
17. Малий І.Й. Теорія розподілу суспільного продукту : монографія / І.Й. Малий. – К. : Вид-во КНЕУ, 2006. – 248 с.
18. Михасюк І. Регулювання земельних відносин : монографія / І. Михасюк, Б. Косович. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 264 с.
19. Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 року №213 зі змінами та доповненнями – [Електронний ресурс] – Режим доступу: – // Ліга: еліт Закон Соруright: ІАЦ «Ліга». – 2009.
20. Мочерний С.В. Політична економія / С.В. Мочерний. – К. : Вид-во "Знання-Прес", 2006. – 687 с.
21. Налогообложение: теории, проблемы, решения / под общ. ред. В.П. Вишневского. – Донецк : Изд-во ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006. – 504 с.
22. Островецький В.І. Система фіскальних інструментів розподілу природно-ресурсної ренти в Україні та перспективи її трансформації. / В.І. Островецький // Економіка ринкових відносин. – 2008. – №1. – С. 133–142.
23. Петренко П. Шляхи модернізації бюджетного процесу / П. Петренко // 2. Урядовий кур’єр. – 2008. – № 46. – 12березня. – С. 8.
24. Промисловість враховує глобальні виклики часу // Урядовий кур’єр. – 2008. – № 43. – 5 березня. – С. 8.
25. Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційної трансформації / В.М. Белінська… [та ін.]. – К. : Ін-т економіки та прогнозування HAH України, 2007. – 408 с.
26. Третяк А.М. Економіка землекористування та землевпорядкування : навч. посібн. / А.М. Третяк. – К. : ТОВ ЦЗРУ, 2006. – 524 с.
27. Туган-Барановський М. Політична економія. Курс популярний / М. Туган-Барановський. – К. : Вид-во "Наук. думка", 2006. – С. 194-197.
28. Тюрго А.Р. Избранные экономические произведения / А.Р. Тюрго. – М. : Изд-во "Соцэкгиз", 1961. – 198 с.
29. Чухно А. А., Юхименко П. І., Леоненко П. М. Сучасні економічні теорії: Підручник / За ред. А. А. Чухна. – К.: Знання, 2007. – 878.
30. Юхіменко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних вчень. Навчальний посібник. – Київ, «Знання – Прес», 2009.
Дополн. информацияВы можете купить готовые рефераты, курсовые и дипломные по экономике, праву и других науках на сайте http://vlreferats.org.ua в разделе купить готовые рефераты, также заказать оригинальную работу по своей теме.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Правові форми власності громадян на землю

  Вступ 3 1. Поняття власності та форм власності 5 2. Форми власності на землю за чинним законодавством України 15 3. Перспективи розвитку відносин власності в аграрній сфері 21 Висновки 27 Література 29
 • Правові форми власності громадян на землю

  Вступ 3 1. Поняття власності та форм власності 5 2. Форми власності на землю за чинним законодавством України 15 3. Перспективи розвитку відносин власності в аграрній сфері 21 Висновки 27 Література 29
 • Встановлення та розвиток дипломатичних відносин між Україною та Білоруссю у 1991-2007 рр.

  Вступ 2 Розділ І. Проголошення СНД та початок двохсторонніх дипломатичних відносин України та Білорусії 4 Розділ ІІ. Українсько-білоруська співпраця у 1991-2007 рр. 10 2.1 Розвиток відносин в політичній сфері 10 2.2 Економічні відносини 15 2.3 Співробітництво у соціальній та гуманітарній сферах 19 Розділ ІІІ. Негативні чинники та стимули подальшого розвитку відносин між Україною та Білоруссю 28 Висновки 35 Список використаних джерел та літератури 39
 • Розвиток соціально трудових відносин у сфері організацій і нормування праці

  Зміст Вступ 3 1. Сутність та характеристика соціально-трудових відносин у сфері організації та нормування праці 6 2. Сутність нормування організації праці та їх роль у ефективності діяльності підприємства 11 3. Роль соціального партнерства у розвитку соціально трудових відносин у сфері організації і нормування праці 14 4. Аналіз сучасного стану та проблеми розвитку соціально трудових відносин організації і нормування праці 25 5. Зарубіжний досвід організації і нормування праці 28 Висновок 38 Список використаної літератури 40 Мета і задачі дослідження. Мета роботи – обґрунтування аспектів розвитку соціально-трудових відносин у сфері організацій і нормування праці. Відповідно до поставленої мети виникла необхідність сформулювати та вирішити такі завдання: - проаналізувати дані наукової літератури з питань розвитку соціально-трудових відносин у сфері організацій і нормування праці; - дати характеристику та розкрити сутність соціально-трудових відносин; - показати роль соціального партнерства в розвитку соціально-трудових відносин у сфері організацій і нормування праці. Об’єктом дослідження – виступає процес формування та розвитку соціально-трудових відносин. Предмет дослідження – науково-практичні аспекти соціально-трудових відносин у сфері організацій і нормування праці. Хронологічними рамками роботи є 2002-2005 роки. Літературною базою служать підручники Колота А. М. «Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання», Колота А. «Проблеми становлення й розвитку соціально-трудових відносин в Україні», Новака І. М. «Удосконалення соціально-економічного механізму регулювання трудових відносин», Осового Г.В. «Особливості формування соціально-трудових відносин в Україні на сучасному етапі», Махсма М.Б. «Економіка праці та соціально-трудові відносини»
 • Хорватсько-українські відносини на сучасному етапі

  Зміст Вступ 4 Розділ I. Стан наукової розробки проблеми та джерельна база 7 І.1. Історіографічний аналіз проблеми 7 1.2. Аналіз джерельної бази 17 Розділ ІІ. Початок встановлення хорватсько – українських відносин 22 2.1. Передумови встановлення взаємних відносин 22 2.2. Головні етапи хорватсько – українських відносин 30 Розділ ІІІ. Розвиток хорватсько – українських відносин 56 3.1. Відносини у сфері торгівлі 56 3.2. Відносини у сфері науки 64 3.3. Відносини у сфері культури 72 Висновки 79 Список використаних джерел та літератури 83
 • Агробізнес та його суть

  Вступ 3 1. Аграрний сектор економіки, його особливості та місце в економічній системі 4 1.1 Аграрний сектор як особлива частина національної економіки 4 1.2 Роль аграрного сектору у забезпеченні продовольчої безпеки 6 2. Сутність та основне призначення агробізнесу 10 2.1 Поняття агробізнесу та його місце в структурі ринкових відносин 10 2.2 Фермер - основний суб'єкт підприємництва на селі 18 3. Економічна ефективність діяльності підприємницьких структур в аграрній сфері 27 3.1 Доходи і витрати сільських господарств 27 3.2 Визначення економічної ефективності підприємств агробізнесу 30 Висновки 38 Література 40
 • Агробізнес та його суть

  Вступ 3 1. Аграрний сектор економіки, його особливості та місце в економічній системі 4 1.1 Аграрний сектор як особлива частина національної економіки 4 1.2 Роль аграрного сектору у забезпеченні продовольчої безпеки 6 2. Сутність та основне призначення агробізнесу 10 2.1 Поняття агробізнесу та його місце в структурі ринкових відносин 10 2.2 Фермер - основний суб'єкт підприємництва на селі 18 3. Економічна ефективність діяльності підприємницьких структур в аграрній сфері 27 3.1 Доходи і витрати сільських господарств 27 3.2 Визначення економічної ефективності підприємств агробізнесу 30 Висновки 38 Література 40
 • Співробітництво України з країнами СНД у сфері послуг

  Вступ 3 1. Розвиток та сучасний стан відносин України з СНД 4 2. Співробітництво України з країнами СНД у сфері послуг 7 3. Українсько-російські соціально-економічні відносини як проекція на розвиток Співдружності Незалежних Держав 9 Висновки 14 Список використаних джерел 15Вступ 3 1. Розвиток та сучасний стан відносин України з СНД 4 2. Співробітництво України з країнами СНД у сфері послуг 7 3. Українсько-російські соціально-економічні відносини як проекція на розвиток Співдружності Незалежних Держав 9 Висновки 14 Список використаних джерел 15
 • Розвиток соціально-трудових відносин у сфері організацій і нормування праці

  Зміст Вступ 3 1. Розвиток системи соціально-трудових відносин в умовах переходу до ринку 6 1.1. Характеристика та сутність соціально-трудових відносин 6 1.2. Фактори формування і розвитку соціально-трудових відносин 10 2. Аналіз соціально-економічних показників діяльності ВАТ «Меркс» 15 2.1. Загальна економічна характеристика діяльності ВАТ «Меркс» 15 2.2. Аналіз форм і систем матеріального стимулювання працівників підприємства 18 3. Соціальне партнерство і його роль в розвитку соціально-трудових відносин 24 Висновки 35 Список використаної літератури 37 Додатки 39 Мета і задачі дослідження. Мета роботи – обґрунтування аспектів розвитку соціально-трудових відносин у сфері організацій і нормування праці. Відповідно до поставленої мети виникла необхідність сформулювати та вирішити такі завдання: - проаналізувати дані наукової літератури з питань розвитку соціально-трудових відносин; - дати характеристику та розкрити сутність соціально-трудових відносин; - провести аналіз соціально-економічних показників діяльності ВАТ «Меркс»; - показати роль соціального партнерства в розвитку соціально-трудових відносин. Об’єктом дослідження – виступає процес формування та розвитку соціально-трудових відносин на ВАТ «Меркс». Предмет дослідження – науково-практичні аспекти соціально-трудових відносин у сфері організацій і нормування праці. Хронологічними рамками роботи є 2002-2005 роки. Літературною базою служать підручники Колота А. М. «Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання», Колота А. «Проблеми становлення й розвитку соціально-трудових відносин в Україні», Новака І. М. «Удосконалення соціально-економічного механізму регулювання трудових відносин», Осового Г.В. «Особливості формування соціально-трудових відносин в Україні на сучасному етапі», Махсма М.Б. «Економіка праці та соціально-трудові відносини»
 • Страхування в аграрній сфері

  ВСТУП 2 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 4 1.1. Необхідність та зміст страхування 4 1.2. Суб’єкти та об’єкти страхування 6 2. ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 9 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ 18 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32

©: 2011-2022 infoworks.ru