Заказать реферат

Банк учебных материалов для подготовки рефератов по различным предметам:

Последние поступления:

прибуток підприємства: його види та ознаки, (Реферат, 15 стр.)

ЗМІСТ 2 ВСТУП 3 1. Сутність прибутку підприємства 5 2. Види прибутків 8 3. Ознаки прибутку за малим планом рахунків 14 ВИСНОВКИ 16 Список літератури 17
ЗМІСТ 2 ВСТУП 3 1. Сутність прибутку підприємства 5 2. Види прибутків 8 3. Ознаки прибутку за малим планом рахунків 14 ВИСНОВКИ 16 Список літератури 17

Без названия..., (Контрольная, 9 стр.)

1. Операційна система – головний об’єкт менеджменту готельно-ресторанного бізнесу 1 2. Описати відносини з органами місцевої влади; які документи надходять, відповідальність за виконання постанов, указів, рекомендальних листів, розпоряджень; який контроль за їх виконанням налагоджено на підприємстві 7 Список використаної літератури 9
1. Операційна система – головний об’єкт менеджменту готельно-ресторанного бізнесу 1 2. Описати відносини з органами місцевої влади; які документи надходять, відповідальність за виконання постанов, указів, рекомендальних листів, розпоряджень; який контроль за їх виконанням налагоджено на підприємстві 7 Список використаної літератури 9

Завдання, (Контрольная, 19 стр.)

50 Правил спілкування., (Разное, 3 стр.)

Социальная ответственность в управлении развитие взглядов, (Курсовая, 23 стр.)

Содержание Введение 3 1. История возникновения и развития идей социальной ответственности в бизнесе 4 2. Общая характеристика и классификация подходов к корпоративной социальной ответственности 8 3. Основные атрибуты социальной ответственности в управлении 14 Заключение 21 Список литературы 23

Право, налоги, (Задача, 3 стр.)

Задача 1 Условие: Пятнадцатилетний Олег Борисов на свой день рождения получил в подарок от своей тети фотоаппарат. Поскольку в семье Борисова уже был фотоаппарат, Олег решил обменять подаренный фотоаппарат на комплект аудиодисков. Однако родители, узнав о состоявшемся обмене, выразили свое несогласие с ним и потребовали, чтобы их сын возвратил диски и забрал фотоаппарат обратно, но он отказался, заявив, что фотоаппарат принадлежит ему и он вправе делать с ним все, что угодно. ВОПРОС: Прав ли в этом споре Олег? (ответ следует обосновать) Задача 2 Организация в марте 2008 г. за 160 000 руб. (в т.ч. НДС) реализовала оборудование, приобретенное за 250 000 руб. во 2 квартале 2007 г. К моменту реализации сумма начисленной амортизации составила 150 000 руб. Рассчитать сумму налога на прибыль организации.

Без названия..., (Разное, 0 стр.)

Без названия..., (Разное, 0 стр.)

Без названия..., (Разное, 0 стр.)

Без названия..., (Разное, 0 стр.)

Без названия..., (Разное, 0 стр.)

Без названия..., (Разное, 0 стр.)

Без названия..., (Разное, 0 стр.)

Без названия..., (Разное, 0 стр.)

Без названия..., (Разное, 0 стр.)

Без названия..., (Разное, 0 стр.)

Без названия..., (Разное, 0 стр.)

Бухгалтерський облік, (Контрольная, 26 стр.)

4. Зміст, побудова і структура бухгалтерського балансу. 3 9. Бухгалтерські документи і вимоги щодо їх оформлення. 8 Задача 3. 13 Задача 18. 18 Список використаної літератури. 24 Задача 3. 1. На підставі даних наведених у таблиці 1 виконати групування активів, власного капіталу та зобов’язань. Таблиця 1 Групування активів, власного капіталу та зобов’язань Найменування Сума, грн. 1. Грошові кошти в касі 50 2. Довгострокові кредити банка 17100 3. Вартість рухомого складу 231450 4. Комп'ютери 17738 5. Заборгованість з підзвітних сум 70 6. Вартість будівлі заводоуправління 141300 7. Заборгованість органам соціального страхування 45 8. Автомобіль легковий 4200 9. Програмний продукт "1С-Бухгалтерія" 4147 10. Заборгованість постачальникам 32900 11. Нерозподілений прибуток 74550 12. Вартість будівлі складу 9400 13. Будівельні матеріали 2114 14. Запасні частини 75380 15. Короткострокові кредити банку 20500 16. Вартість виробничих будівель 210830 17. Статутний капітал 464334 18. Паливо 30600 19. Матеріали 12500 20. Поточний рахунок в національній валюті 17800 21. Вартість обладнання 10100 22. Товари 300 23. 3аборгованість робітникам і службовцям по зарплаті 48250 24. Резервний капітал 110300 Задача 18. 1. До балансу за станом на 31.12.2007р., який складено в попередній задачі внести зміни, що відбулися під впливом господарських операцій, наведених в таблиці 3. Таблиця 3 Зміст операції Сума, грн. Тип господарської операції 1 2 3 4 1. Одержана по чеку з розрахункового рахунку у відділенні банку та внесена до каси готівка 4900 Операція 1 групи 2. 3 розрахункового рахунку погашено короткостроковий кредит банка 800 Операція 4 групи 3. Одержані від постачальників запасні частини, термін оплати який не настав 155 Операція 3 групи 4. Перераховано з розрахункового рахунку в погашення заборгованості постачальникам 135 Операція 4 групи 5. Виплачена заробітна плата робітникам та службовцям 4697 Операція 4 групи 6. Частина прибутку спрямована на створення резервного фонду 13500 Операція 2 групи

Без названия..., (Разное, 0 стр.)

Менеджмент організацій, (Контрольная, 19 стр.)

Вступ 3 1. Дайте коротку характеристику контролю як функції менеджменту 4 2. Правила застосування стратегічного управління фірмою 12 Висновок 18 Література 19
загрузка...

©: 2011-2017 infoworks.ru