Заказать реферат

Банк учебных материалов для подготовки рефератов по различным предметам:

Последние поступления:

Державне регулювання економіки, (Контрольная, 18 стр.)

1. Завдання грошово-кредитної політики для забезпечення економічного зростання 3 2. Значення науково-технічного співробітництва в системі зовнішньоекономічних відносин держави 7 3. Чому в Україні введено мораторій на продаж землі? Які загрози потрібно подолати в цій сфері? 8 Список використаної літератури 18

Роль ТНБ в сучасних МЕВ, (Разное, 17 стр.)

Психология научения. Классическое и оперантное обусловленное, их значение в воспитании, (Реферат, 17 стр.)

Содержание Введение 3 1. Теории социального научения 5 2. Типы обуславливания и их роль в процессе воспитания 9 2.1. Классическое обуславлевание 9 2.2. Оперантное обуславливание 10 Заключение 16 Список литературы 18

Система права ЕС, (Реферат, 20 стр.)

Содержание Введение 3 1. Основные способы построения системы права (функции, структура, подходы) 4 2. Отрасли института права ЕС 7 3. Структурные компоненты права ЕС 11 4. Коммунитарное право 16 Заключение 19 Список литературы 20

Організація праці менеджера, (Контрольная, 19 стр.)

1. Сутність управління, його функції, специфіка і основні завдання, яке воно вирішує 3 2. Сторони спілкування, його функції, види і рівні 6 3. Сутність, етапи проведення індивідуальної бесіди, етичні вимоги та психологічні механізми дії її учасників 9 4. Охарактеризуйте сутність та структура організаційно-розпорядчих документів, правила їх складання та оформлення 12 5. Як Ви ставитеся до думки голови правління корпорації "Квазер-Мікро" Євгена Уткіна: "Я вважаю, що основна мотивація для людини — це творчість. Без цього менеджер буде працювати з низьким коефіцієнтом корисної дії"? 16 Список літератури 19

Менеджмент інвестиційний, (Контрольная, 21 стр.)

1 Поняття інвестиційного ринку, характеристика його учасників 3 2 Бізнес-план реального інвестиційного проекту, його зміст та порядок розробки 10 Список літератури 21

Контрольна з операційного менеджменту, (Контрольная, 15 стр.)

1. Функції операційної системи 3 .Висновок 5 2. Особливості операційного менеджменту перевезень туристів 6 морським транспортом 6 Висновок 9 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності (тургалузь). 9 Висновок 15 Література 15

Забруднення навколишнього середовища і конфліктправа власності, (Курсовая, 49 стр.)

ВСТУП 3 Розділ 1. Економічне вирішення екологічних проблем у світі 7 Розділ 2. Вплив виробництва на навколишнє середовище і його соціально-економічні наслідки 12 Розділ 3. Екологічна безпека - як об'єкт регіональної політики 19 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 ДОДАТКИ 42

роль пероксидного окиснення ліпідів у розвитку уражень артерій і вен, зумовлених первинними порушеннями енергетичного обміну, (Реферат, 30 стр.)

пiдготовка майбутнiх учителiв до роботи з активiзації самостійної пізнавальної діяльності молодших школярів, (Разное, 30 стр.)

методи і моделі обгрунтування відмовостійких структур авіаційного обладнання і авіоніки, (Разное, 30 стр.)

лейкоз великої рогатої худоби, (Разное, 30 стр.)

Кантата А. Шнітке “Історія доктора Іогана Фауста” культурологічний аспект”, (Разное, 30 стр.)

епізоотологічні особливості грипу птахів в україні, (Разное, 30 стр.)

Економіка підприємства, (Контрольная, 18 стр.)

ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРАВИЛА ЇЇ РОЗРОБКИ 4 2. МЕТОДИ ОЦІНКИ Й ДОБОРУ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ 8 3. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ 12 ВИСНОВКИ 16 ЛІТЕРАТУРА 18

Управління проектами, (Контрольная, 18 стр.)

1. Дайте визначення проектного планування. 2 2. Наведіть приклади різних видів проектів. 3 3. Вкажіть для кожної з наведених нижче ситуацій причини які призвели до неї і побудуйте причинно-наслідкові діаграми. 13 Список використаної літератури 17

Без названия..., (Контрольная, 10 стр.)

Комплексний аналіз і планування прибутків та показники рентабельності основних видів діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу 3 Практичне завдання 9 Тестове завдання 10 Список використаної літератури 12
Комплексний аналіз і планування прибутків та показники рентабельності основних видів діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу 3 Практичне завдання 9 Тестове завдання 10 Список використаної літератури 12

завдання, (Контрольная, 9 стр.)

1. Напишіть лист-запит до офіційної установи. Назвіть реквізити цього документа 3 2. Класифікація документів 5 3. З’ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення 6 4. Продовжити речення 6 5. Зробіть переклад на українську мову 6 6. Знайдіть недоречно вжите слово. Запишіть правильний варіант 7 7. Поясніть чим різняться подані пари слів. Розкрийте ці відмінності вводячи слова в речення 7 8. Напишіть слова разом або через дефіс. Поясніть правопис 8 9. Перепишіть речення, поставте, де потрібно, розділові знаки і поясніть їх вживання 9 Список використаної літератури 10
1. Напишіть лист-запит до офіційної установи. Назвіть реквізити цього документа 3 2. Класифікація документів 5 3. З’ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення 6 4. Продовжити речення 6 5. Зробіть переклад на українську мову 6 6. Знайдіть недоречно вжите слово. Запишіть правильний варіант 7 7. Поясніть чим різняться подані пари слів. Розкрийте ці відмінності вводячи слова в речення 7 8. Напишіть слова разом або через дефіс. Поясніть правопис 8 9. Перепишіть речення, поставте, де потрібно, розділові знаки і поясніть їх вживання 9 Список використаної літератури 10

Без названия..., (Контрольная, 9 стр.)

1. Поняття інкасо. Уніфіковані правила по інкасо. Етапи розрахунків та учасники інкасо 3 2. Порядок відкриття та механізм функціонування розрахунків типу ЛОРО та НОСТРО 5 3. Поняття валютного ринку та особливості функціонування в Україні 8 Список використаної літератури 11
1. Поняття інкасо. Уніфіковані правила по інкасо. Етапи розрахунків та учасники інкасо 3 2. Порядок відкриття та механізм функціонування розрахунків типу ЛОРО та НОСТРО 5 3. Поняття валютного ринку та особливості функціонування в Україні 8 Список використаної літератури 11

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, (Реферат, 17 стр.)

ВСТУП 3 1. Державне програмування розвитку економіки держави і підприємств 4 2. Державний вплив на зонішньоекономічну діяльність 7 2.1. Правовий аспект 7 2.2 Форми державного регулювання зовнішньоекономічноїх діяльності 13 ВИСНОВКИ 17 Список використаної літератури 19
ВСТУП 3 1. Державне програмування розвитку економіки держави і підприємств 4 2. Державний вплив на зонішньоекономічну діяльність 7 2.1. Правовий аспект 7 2.2 Форми державного регулювання зовнішньоекономічноїх діяльності 13 ВИСНОВКИ 17 Список використаної літератури 19
загрузка...©: 2011-2019 infoworks.ru