Заказать реферат

Банк учебных материалов для подготовки рефератов по различным предметам:

Последние поступления:

Соотношение статуса нотариуса,занимающегося частной практикой и государственного нотариуса, (Реферат, 13 стр.)

Содержание Введение 3 1. Статус нотариуса 4 2. Статус частного и государственного нотариуса 7 Заключение 12 Список литературы 13

Характеристика вспомогательных ценных бумаг - векселей, чеков, банковских сертификатов, (Курсовая, 25 стр.)

Содержание Введение 2 1.Вексель 3 2.Чек 18 3. Банковский сертификат 21 Заключение 24 Список литературы 25

Розвиток рентних відносин в аграрній сфері, (Курсовая, 43 стр.)

Зміст Вступ 3 РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕНТНИХ ВІДНОСИН 5 1.1.Поняття земельної ренти 5 1.2.Види земельної ренти 10 РОЗДІЛ 2.Особливості формування рентних платежів в Україні 18 2.1.Нормативне регулювання рентних платежів в Україні 18 2.2.Тенденції рентних платежів в Україні 24 РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи економічного обґрунтування рентних платежів в Україні 28 Висновки 39 Список використаних джерел 42

Операційний менеджмент, (Контрольная, 19 стр.)

1.Логістика в операційному менеджменті 3 Узагальнювальна характеристика операційної системи 3 Висновок 10 2. Особливості операційного менеджменту первезень туристів залізничним транспортом 11 Висновок 14 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності 16 Висновок 18 Список літератури 19

СУЧАСНА ДІЯЛЬНІСТЬ ООН, (Курсовая, 34 стр.)

Вступ 3 Розділ І. Історія створення ООН як універсальної міжнароднародної організації 5 Розділ ІІ. Напрямки діяльності ООН, її органів та їх структура 10 Розділ ІІ. Сучасні відносини України та ООН 15 Висновки 30 Список використаних джерел та літератури 33

стратегія управління підприємством, (Контрольная, 0 стр.)

Варіант № 5 Зміст 1. Загальна характеристика етапів процесу стратегічного управління 2. Для вантажного АТП розробити комплекс цілей у вигляді дерева цілей – два рівні декомпозиції ( для розробки річного плану) реалізація яких може привести до підвищення продуктивності праці ремонтних робітників технічної служби підприємства 3. Використовуючи модель „продукт – ринок” А. Дж. Стейнера, побудувати матрицю і визначити рівень ризику для даних співвідношень продукт – ринок: абсолютно новий продукт плануємо вивести на абсолютно новий ринок Список використаної літератури ВСІ ВАРІАНТИ !!!

селекційна оцінка зв’язку відтворювальних якостей свиней різних генотипів з відгодівельною і м’ясною продуктивністю, (Реферат, 30 стр.)

орієнтаційна впорядкованість у приповерхневих полімолекулярних шарах немезогенів, (Разное, 30 стр.)

лейкоз великої рогатої худоби, (Разное, 30 стр.)

Компресія і відтворення сигналів мови за допомогою екстремального аналізу і цифрової фільтрації, (Разное, 30 стр.)

Вплив граміцидину S на агрегацію тромбоцитів і стійкість мембран еритроцитів до гемолізу, (Разное, 30 стр.)

Комп’ютерна схемотехніка (Завдання № 3) ТЕМА: «Розробка обчислювача на ПЛІС», (Курсовая, 24 стр.)

1. Технічне завдання На основі ПЛІС розробити обчислювач який реалізує: ? обчислювальні команди (в ЛСМ) ? пересилки RGRAM ? RAMS ? умовні переходи ? безумовні переходи. Блок керування операціями (СОP) реалізувати на основі розподілювача сигналів: Y1 – вибірка команди (звернення до пам’яті) Y2 – виконання операції Y3 – запис результату Y4 – формування адреси наступної команди (+k). Представлення чисел – Прямий Код. Тип операції – спосіб множення зі збереженням n розрядів. Програма виконання багатотактних операцій розроблена для випадку коли операнди знаходяться в RAMS. Результат повинен бути занесений в RAMS. Накреслити схеми: ? структурну схему всього обчислювача ? функціональні схеми розроблених блоків ? принципову схему однієї комутованої комірки (КК) ПЛІС. Послідовність проектування CTR на PLM: Побудова ICTR LSM RAM CPU: 1) на PLMT з параметром N1 – кількість входів побудувати n-розрядний ICTR який реалізує мікрооперації: WR-запис R – скидання +1 +2 +3 .....+k. Індивідуальне завдання: N1=7 k1=6 n1=16 розрядів для ICTR. 2) на PLMT з параметром N2 побудувати n-розрядний суматор і блок виконання порозрядних логічних операцій LSM на k2-мікрооперацій що забезпечує алгоритмічну повноту. LSM повинен формувати ознаки: RZ (нульовий результат) SI (знак) CO (перенос) L1 (зсув вліво) L0 (зсув вправо). Індивідуальне завдання: N2=9 k2=12 n2=24 розрядів. 3) на PLMT з параметром N3 розробити RAM ємністю М n3-розрядних слів з однонаправленими шинами. Індивідуальне завдання: М=256 16-розрядних слів N3=11 з керованою синхронізацією. ЗМІСТ 1. Технічне завдання 4 2. Пояснювальна записка 5 2.1. Структурна схема CPU 5 2.2. Опис циклу виконання команд 5 2.3. Структурна схема та принцип роботи PLMT 6 3. Проектування окремих вузлів обчислювача 7 3.1. Проектування лічильника команд 7 Проектування RG 7 Проектування SM 9 Проектування лічильника СTR 10 3.2. Проектування арифметико-логічного пристрою АЛП 14 Побудова вхідного каскаду 14 Побудова другого каскаду LSM 17 Побудова третього каскаду LSM 18 Формування ознак 20 3.3. Проектування RAM 20 3.4. Регістр прапорців і регістр команд 23 4. Список літератури 24

Організаційно-правове забезпечення безпеки недержавних суб’єктів господарювання, (Контрольная, 16 стр.)

1. Засоби захисту від економічного шпигунства 2 2. Сутність і зміст діловодства в підприємницьких структурах 12 Список використаних джерел 16

Психологічна наука, (Контрольная, 12 стр.)

1. Методологія психологічної науки. Класифікація методів юридичної психології 3 2. Психологічні особливості професійного спілкування 6 3.При проведенні операції було знешкоджено організовану групу розкрадачів державного майна. Чисельність групи 12 чоловік. Група діяла протягом 5 років визначалась організованістю та згуртованістю. Між членами групи були тісні ділові та особисті стосунки, взаємна авторитетність. Перерахуйте кваліфікаційні ознаки належності групи до одного з різновидів соціальних груп, датуйте їм психологічну характеристику. 8 Список використаної літератури 12
1. Методологія психологічної науки. Класифікація методів юридичної психології 3 2. Психологічні особливості професійного спілкування 6 3.При проведенні операції було знешкоджено організовану групу розкрадачів державного майна. Чисельність групи 12 чоловік. Група діяла протягом 5 років визначалась організованістю та згуртованістю. Між членами групи були тісні ділові та особисті стосунки, взаємна авторитетність. Перерахуйте кваліфікаційні ознаки належності групи до одного з різновидів соціальних груп, датуйте їм психологічну характеристику. 8 Список використаної літератури 12

Без названия..., (Контрольная, 10 стр.)

1.Принципи класифікації витрат 3 2. Суть і значення стратегічної діагностики 7 Список використаної літератури 12
1.Принципи класифікації витрат 3 2. Суть і значення стратегічної діагностики 7 Список використаної літератури 12

Оптимізація роботи готелю, (Контрольная, 16 стр.)

Особливості розвитку пацифістського розвитку, (Контрольная, 21 стр.)

Вступ 3 1. Зародження пацифістського руху у XIX ст 4 2. Пацифізм у ХХ ст. та основні етапи їх розвитку 6 Висновок 21 Список використаної літератури 22
Вступ 3 1. Зародження пацифістського руху у XIX ст 4 2. Пацифізм у ХХ ст. та основні етапи їх розвитку 6 Висновок 21 Список використаної літератури 22

Організація праці менеджера, (Контрольная, 12 стр.)

1. Робочий час менеджера як ресурс, його облік та аналіз 3 2. Особливості спілкування менеджера з іноземними партнерами, бар’єри на шляху до взаєморозуміння з ними 7 3. Розкрийте сутність, етапи проведення конференції, етичні вимоги та психологічні механізми дії її учасників 9 4. Охарактеризуйте сутність та структуру організаційних документів (положень, статутів, правил, інструкцій) 11 Список використаної літератури 14
1. Робочий час менеджера як ресурс, його облік та аналіз 3 2. Особливості спілкування менеджера з іноземними партнерами, бар’єри на шляху до взаєморозуміння з ними 7 3. Розкрийте сутність, етапи проведення конференції, етичні вимоги та психологічні механізми дії її учасників 9 4. Охарактеризуйте сутність та структуру організаційних документів (положень, статутів, правил, інструкцій) 11 Список використаної літератури 14

Сенегал у світовій економіці, (Контрольная, 10 стр.)

Вступ 3 1.Загальна характеристика природно-ресурсового потенціалу Сенегалу.Галузева структура господарства. Структура валового внутрішнього продукту 4 2. Темпи і фактори економічного розвитку. Проблеми забезпечення стійкого економічного розвитку у зв’язку із впливом світової фінансової кризи. 5 3.Сучасна структура зовнішньоекономічних зв’язків країни. Товарна структура експорту та імпорту. Географічна структура експорту та імпорту 4.Позиції у міжнародному русі капіталу. Роль ТНК в економіці країни 6 5.Соціальні стандарти 8 Висонвок 9 Література10
5.Соціальні стандарти Не дивлячись на політичну і економічну стабільність і успіхи, значна частина населення країни страждає від бідності, недоступності освіти і медичної допомоги. 54% населення знаходиться на рівні бідності, безрабіття складає 48% (серед міської молоді – 40%) – дані за 2009 рік. Основні соціальні проблеми країни: - Письменність, освіта. Половина хлопців і три чверті дівчат є безграмотними. Кожна десята молода людина закінчує загальноосвітню школу, і лише 4 відсотки мають можливість здобути середню професійну або вищу освіту. - Молодіжне безробіття (більше половини молодих людей не має роботи; більшість з них - дівчата). - Безпритульні діти. У Сенегалі зараз налічується не менше 300 тисяч дітей і підлітків, що не мають даху над головою. - Бідність - Відсутність суспільного транспорту....

Польща-Індія, (Контрольная, 40 стр.)

Постулат №1 „Международные отношения находят свое практическое выражение в отношениях между людьми” Постулат №2 „Международные отношения в своем реальном выражении - есть отношения, связывающие народы через границы социальных организмов” Постулат №3 „Международные отношения, инвариантной структурой которых являются процессы системного взаимодействия социальных организмов в рамках международного разделения труда, находятся в прямой зависимости от достигнутых уровней внутрисоциумных производственных отношений, от степени развития производительных сил, от состояния материального производства внутри социальных организмов, от их возможности и способности использовать свои конкурентные преимущества в современной им международной среде” Постулат №4 „В самом широком плане международные отношения есть система взаимоотношений всех социальных организмов данной исторической эпохи” 6 МО представляют собой особую подсистему надстроечных социальных отношений, материальной основой которых является взаимодействующие в соответствии с геоэкономическими закономерностями международного разделения труда в современном им пространстве. 7.Совокупные множества потребностей субъектов, удовлетворение которых во внутрисоциумной среде для них невозможно или затруднено, являются основными побудительными силами, вынуждающие социальных субъектов вступать в отношения друг с другом за пределами соответствующих им социальных организмов, и в этом качестве выступают материальными истоками МО. 8.МО представляют собой формирующиеся в граничных условиях конкретных ПВК международной среды системы процессов взаимодействия субъектов, принадлежащих различным социальным организмам данной современности 9.Развитие системы МО во многом предопределено локальными оптимумами современного им международного коммуникативного пространства осуществление международных интеракций субъектов и закономерностями сосуществования социальных организмов, к которым они принадлежат, в изменяющихся граничных условиях исторически сложившихся сегментов международной среды. 10.МО можно представить как установившиеся, в соответствии с темпоральной составляющей сосуществования локальных цивилизаций, совокупности полей международных взаимодействий, в пределах которых субъекты могут, в зависимости от исторически определенного порядка и конфигурации международной обстановки, разрешать доминирующие международные проблемные ситуации в результате достижения ими ситуативно возможных международных компромиссов.
Постулат №2 „Международные отношения в своем реальном выражении - есть отноше¬ния, связывающие народы через гра¬ницы социальных организмов.” 1. Як конфлікт вплинув на реальні кордони? Конфлікт між Індією та Сомалі при захопленні торгівельного судна „Вікторія” негативно вплинув на ситуацію в регіоні. В ході переговорного процесу, який тривав протягом 4 днів, індійський та американський флот збільшили свою присутність в Аденській затоці. У листопаді 200 року фрегат військово-морських сил Індії „Табар” атакував та затопив піратське судно сомалійців. Сусідні африканські держави, за винятком Кенії, підтримали дії Індії. 2. Як конфлікт вплинув на ментальні кордони (на сприйняття людей)? В кінці 2008 року злиденна африканська країна Сомалі привернула небувалу увагу всього світу. Причина загальновідома - невловимі пірати Сомалі продовжують свої напади на судна різних держав. За даними ООН у 2008 року пірати Сомалі захопили більше 60 суден і більш ніж 600 чоловік-членів екіпажів. Кількість атакованих суден перевалила за сотню.
загрузка...©: 2011-2019 infoworks.ru