Заказать реферат

Банк учебных материалов для подготовки рефератов по различным предметам:

Последние поступления:

Российский рынок деловых программ, (Реферат, 15 стр.)

Содержание Введение 3 1.Интеллектуальный анализ в корпоративных информационных системах 4 2.Оценка рынка деловых программ 7 Заключение 15 Список литературы 16

Агресивное поведение дошкольника, (Диплом, 72 стр.)

Оглавление Введение 3 Глава 1. Теоретические основы изучения агрессивности детей дошкольного возраста 6 1.1. Изучение детей дошкольного возраста 6 1.2. Проблема агрессивности в дошкольном возрасте 14 1.3. Формы и методы работы с детьми с проявлениями агрессивности 30 Глава 2. Опытно-поисковая работа по выявлению детей с агрессивным поведением и пути решения проблем 36 2.1. Методы исследования 36 2.2. Анализ полученных результатов 53 2.3. Рекомендации родителям 60 Заключение 66 Список использованных источников и литературы 68 Приложение 73

Понятие и структура договора, (Реферат, 16 стр.)

Содержание Введение 3 1. Интеллектуальный продукт как собственность и товар 4 2. Понятие и виды авторских договоров 10 3. Содержание авторского договора заказа на интеллектуальный продукт 12 Заключение 15 Список литературы 17

Влияние государства на кадровый потенциал структур малого бизнеса, (Реферат, 22 стр.)

Содержание Введение 3 1. Основные вопросы управления кадрами 4 2. Особенности влияния государства на кадры предприятий 7 Заключение 20 Список литературы 23

КОНТРОЛІНГ, (Контрольная, 18 стр.)

1. Обгрунтувати основну мету контролінгу та визначити основні концепції контролінгу. 3 2. Визначити методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових. 8 3. Визначити сутність та дати характеристику бюджету реалізації. 12 Література. 18

СУТНІСТЬ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ВАЛЮТНИХ СВОПІВ, (Контрольная, 16 стр.)

Вступ 3 1. Сутність операцій своп 4 2. Особливості проведення операцій валютного та процентного свопів 7 3. Організація здійснення угод своп 9 Висновок 14 Список використаної літератури 15

Фізичний та моральний знос основних фондів, (Контрольная, 15 стр.)

Питання 1 Фізичний та моральний знос основних фондів. Питання 2 Попит, пропозиція, еластичність попиту. Задача 1 Використовуючи вихідні дані таблиці, визначити: 1. Середньорічну вартість основних виробничих фондів. 2. Фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність. 3. Коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів. 4. Коефіцієнти оборотності зворотних засобів підприємства. 5. Розміри приросту або зменшення зворотних засобів в плановому році. 6. Прибуток від реалізації продукції. 7. Рентабельність одиниці продукції (з урахуванням та без урахування матеріальних витрат). 8. Загальну рентабельність виробництва. 9. Продуктивність праці робітників підприємства. 1 Вартість основних виробничих фондів на початок року, млн. грн. Фпоч 2,9 2 Введено основних фондів протягом року, млн. грн. Фвв 0,04 3 Виведено основних фондів протягом року, млн. грн. Фвив 0,05 4 Місяць вводу 1.08 5 Місяць виводу 1.05 6 Середньоспискова кількість робітників, чол. Ч 400 7 Обсяг товарної продукції, млн. грн. A 7,8 8 Обсяг реалізованої продукції: млн. грн. P 7,4 тис. шт. Qреал 17,5 9 Норматив зворотних засобів в минулому році, млн. грн. Нзаг 0,35 10 На плановий рік намічено: - збільшити випуск реалізованої продукції на, % Δ[Р] 7 - скоротити тривалість обороту зворотних засобів, дн. ΔТоб 8 11 Повна собівартість одиниці продукції, грн. С 350 12 Оптова ціна одиниці продукції, грн. Цо 420 13 У тому числі матеріальні витрати в собівартості, грн. МВ 252 Задача 2 Використовуючи вихідні дані таблиці, визначити: 1. Виробничу та повну собівартість двох деталей. 2. Оптову ціну та ціну реалізації кожної деталі. 1 Річний випуск, тис. шт.: 1 деталь N1 25 2 деталь N2 20 2 Норма витрат матеріалу на одну деталь, кг: 1 деталь Нм1 2,5 2 деталь Нм2 4,8 3 Ціна кг матеріалу, з якого виготовлено: 1 деталь Цм1 5,3 2 деталь Цм2 6,5 4 % відходів від норми витрат матеріалу: 1 деталь 16 2 деталь 20 5 Транспортно-заготівельні витрати скаладають від ціни матеріалу %: [Tp] 5 6 Основна заробітна платня основних робітників на одну деталь, грн.: 1 деталь ЗП1 5,7 2 деталь ЗП2 4,2 7 Витрати на утримання та експлуатацію обладнання у розрахунку на річну програму випуску деталей, тис. грн. УМ 26,4 8 Загальновиробничі витрати у розрахунку на річну програму випуску деталей, тис. грн. ЗВ 29,8 9 Загальногосподарчі витрати на одну деталь, грн.: 1 деталь ЗГ1 5,1 2 деталь ЗГ2 3,9 Комерційні витрати складають 20% виробничої собівартості. Норматив рентабельності – 25% повної собівартості. Податок на додаткову вартість – 20% оптової ціни.

фазова стабільність і критичні струми в текстурованому купраті барію  ітрію, (Реферат, 30 стр.)

соціокультурні чинники споживання послуг вищої освіти у регіоні, (Реферат, 30 стр.)

соціологічні виміри релігійної свідомості, (Реферат, 30 стр.)

Еволюція української мови в діаспорі, (Разное, 30 стр.)

дорожні асфальтополімерсіркобетони для регіональних умов республіки судан, (Разное, 30 стр.)

Гуманістична основа художнього та етичного ідеалу Володимира Винниченнка, (Разное, 30 стр.)

особливості субпопуляційного складу лімфоцитів периферичної крові дітей, які проживають на територіях із підвищеним рівнем радіонуклідів, (Разное, 30 стр.)

особливості структурно-просторової організації кровоносного русла серця в умовах пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії та її хірургічної корекції, (Разное, 30 стр.)

ліпідний склад плазмолеми абсорбційних ентероцитів порожньої кишки плодів великої рогатої худоби, (Разное, 30 стр.)

каталітичне розкладення оксидів азоту в окислювальному середовищі, (Разное, 30 стр.)

Шины и интерфейсы. Универсальный синхронно-асинхронный приемопередатчик УСАПП КР 580ВВ51, (Курсовая, 32 стр.)

Введение 2 Принципы управления внешними устройствами 3 Способы организации совместной работы периферийных и центральных устройств 12 Последовательный и параллельный интерфейсы ввода-вывода 16 Адаптер последовательного интерфейса 20 Выводы 31 Литература 33

Завдання ідентифікації, (Контрольная, 10 стр.)

ВСТУП 3 1. Завдання ідентифікації 4 2. Умови ідентифікації 5 3. Етапи ідентифікації 6 ВИСНОВКИ 9 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 10
ВСТУП 3 1. Завдання ідентифікації 4 2. Умови ідентифікації 5 3. Етапи ідентифікації 6 ВИСНОВКИ 9 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 10

Без названия..., (Контрольная, 16 стр.)

1. Поняття та види цінних паперів 3 2. Порядок реєстрації випуску цінних паперів 4 Список використаної літератури 18
1. Поняття та види цінних паперів 3 2. Порядок реєстрації випуску цінних паперів 4 Список використаної літератури 18
загрузка...©: 2011-2021 infoworks.ru