Заказать реферат

Банк учебных материалов для подготовки рефератов по различным предметам:

Последние поступления:

Токсикологічне обгрунтування хімічних заходів захисту садових насаджень від тетраніхових кліщів, (Реферат, 30 стр.)

відтворення робочої сили регіональний аспект, (Разное, 30 стр.)

пункційна лазерна дискектомія при дискогенних попереково-крижових радикулітах, (Разное, 30 стр.)

планування багатономенклатурного виробництва управляючою експертною системою в умовах невизначеності, (Разное, 30 стр.)

математична модель та метод розв'язання оптимізаційної задачі розміщення правильних многокутників з урахуванням похибок початкових даних, (Разное, 30 стр.)

інвестиційні джерела як фактор модернізації економіки україни в ринкових умовах, (Разное, 30 стр.)

державне регулювання соціального розвитку регіону, (Разное, 30 стр.)

Менеджмент, (Контрольная, 7 стр.)

1. Опис підприємства 2 2. Цілі діяльності ВАТ Вентиляторний завод «Іскра» 5 3. Зовнішні фактори діяльності підприємства 6

ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ЯРОСЛАВЛЕ, (Курсовая, 37 стр.)

Оглавление Введение 3 1. Характеристика объекта практики 4 2. Результаты работы на рабочем месте 13 Заключение 15 Список литературы 24 Приложение 31

Без названия..., (Контрольная, 12 стр.)

Класифікація поточних витрат готельно-ресторанного бізнесу та критерії оптимізації витрат 2 Практичне завдання 12 Список використаної літератури 13
Класифікація поточних витрат готельно-ресторанного бізнесу та критерії оптимізації витрат 2 Практичне завдання 12 Список використаної літератури 13

Global peace and security, (Контрольная, 5 стр.)

Global peace and security
Global peace and security

Способи формування самоконтроля, (Контрольная, 13 стр.)

Вступ 3 1. Характеристика самоконтроля як компонента навчальної діяльності 4 2. Способи формування самоконтроля 7 Висновок 12 Список використаної літератури 13
Вступ 3 1. Характеристика самоконтроля як компонента навчальної діяльності 4 2. Способи формування самоконтроля 7 Висновок 12 Список використаної літератури 13

Конфлікт як соціальна суперечність, (Контрольная, 16 стр.)

1.Конфлікт як соціальна суперечність 3 2. Характеристика основних стилів поведінки в конфлікті: а) конкуренція; б) пристосування; в) співробітництво 7 3. Аналіз основних стратегій вирішення конфліктів 11 Список використаної літератури 16
1.Конфлікт як соціальна суперечність 3 2. Характеристика основних стилів поведінки в конфлікті: а) конкуренція; б) пристосування; в) співробітництво 7 3. Аналіз основних стратегій вирішення конфліктів 11 Список використаної літератури 16

Психологія управління, (Контрольная, 10 стр.)

1. Етикет керівника 3 2. Національні особливості спілкування у Сполучених Штатах Америки 6 3. Планування переговорів 8 Cписок використаної літератури 12
1. Етикет керівника 3 2. Національні особливості спілкування у Сполучених Штатах Америки 6 3. Планування переговорів 8 Cписок використаної літератури 12

Без названия..., (Контрольная, 11 стр.)

1. Як співвідносяться між собою поняття „управління” та „менеджмент”? 3 2. Проаналізуйте зміст і основні етапи прийняття керівником управлінських рішень 4 3. Які фактори впливають на вибір і реалізацію керівником стилю керівництва? 6 4. У чому полягає відмінність позитивної і негативної стратегій забезпечення керівником мотивації діяльності працівників в організації? 8 5. Розкрийте основні умови попередження і розв’язання конфліктів в організації 9 Список використаної літератури 13
1. Як співвідносяться між собою поняття „управління” та „менеджмент”? 3 2. Проаналізуйте зміст і основні етапи прийняття керівником управлінських рішень 4 3. Які фактори впливають на вибір і реалізацію керівником стилю керівництва? 6 4. У чому полягає відмінність позитивної і негативної стратегій забезпечення керівником мотивації діяльності працівників в організації? 8 5. Розкрийте основні умови попередження і розв’язання конфліктів в організації 9 Список використаної літератури 13

Принципи організації бухгалтерського обліку, (Контрольная, 5 стр.)

Військово-транспортна техніка України та її стратегія на конкурентних ринках, (Диплом, 130 стр.)

ВСТУП 8 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ СВІТОВОГО РИНКУ ВІЙСЬКОВО-ТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНІКИ 13 1.1. Економічна суть та специфіка міжнародного ринку пасажирського та транспортного літакобудування 13 1.2. Формування конкурентних позицій суб’єктів ринку 22 1.3. Сучасні тенденції формування світового ринку військово-транспортного авіабудування 34 Висновки до розділу 1 48 РОЗДІЛ ІІ. ПРИВАБЛИВІСТЬ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ ВІЙСЬКОВО-ТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТАКОБУДУВАННЯ 50 2.1. Україна на світовому ринку авіаційної військово-транспортної техніки 50 2.2. Порівняльне дослідження конкурентоспроможності військово-транспортної техніки українського виробництва на прикладі військово-транспортного літака Ан-70 71 Висновки до розділу 2 109 РОЗДІЛ ІІІ. СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ СТІЙКИХ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНІКИ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ 112 3.1. Напрямки формування конкурентних позицій та маркетингової стратегії 112 3.2. Порівняльний аналіз і оцінка привабливості ринків для української ВТТ 121 ВИСНОВКИ 127 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 131
ВСТУП 8 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ СВІТОВОГО РИНКУ ВІЙСЬКОВО-ТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНІКИ 13 1.1. Економічна суть та специфіка міжнародного ринку пасажирського та транспортного літакобудування 13 1.2. Формування конкурентних позицій суб’єктів ринку 22 1.3. Сучасні тенденції формування світового ринку військово-транспортного авіабудування 34 Висновки до розділу 1 48 РОЗДІЛ ІІ. ПРИВАБЛИВІСТЬ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ ВІЙСЬКОВО-ТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТАКОБУДУВАННЯ 50 2.1. Україна на світовому ринку авіаційної військово-транспортної техніки 50 2.2. Порівняльне дослідження конкурентоспроможності військово-транспортної техніки українського виробництва на прикладі військово-транспортного літака Ан-70 71 Висновки до розділу 2 109 РОЗДІЛ ІІІ. СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ СТІЙКИХ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНІКИ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ 112 3.1. Напрямки формування конкурентних позицій та маркетингової стратегії 112 3.2. Порівняльний аналіз і оцінка привабливості ринків для української ВТТ 121 ВИСНОВКИ 127 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 131

Оптимізація роботи готелю, (Контрольная, 16 стр.)

Приняття рішень, (Контрольная, 9 стр.)

Вступ 2 1.Методи прийняття рішень. 4 2. Прийняття управлінських рішень, що до ділового управління. 5 Висновок. 8 Список використаної літератури. 9
Вступ 2 1.Методи прийняття рішень. 4 2. Прийняття управлінських рішень, що до ділового управління. 5 Висновок. 8 Список використаної літератури. 9

Управління персоналом, (Контрольная, 12 стр.)

1. Результати послідовної трансформації організаційних культур 1 Висновок 5 2.Основні парадигми кадрової роботи в менеджменті розвинутих країн 7 Висновок 11 Список використаної літератури 12
1. Результати послідовної трансформації організаційних культур 1 Висновок 5 2.Основні парадигми кадрової роботи в менеджменті розвинутих країн 7 Висновок 11 Список використаної літератури 12
загрузка...

©: 2011-2017 infoworks.ru