Заказать реферат

Банк учебных материалов для подготовки рефератов по различным предметам:

Последние поступления:

математичний опис та комп'ютерний аналіз протонно-хімічного та хеміосмотичного механізмів енергетичного спряження, (Разное, 30 стр.)

Шины и интерфейсы. Универсальный синхронно-асинхронный приемопередатчик УСАПП КР 580ВВ51, (Курсовая, 32 стр.)

Введение 2 Принципы управления внешними устройствами 3 Способы организации совместной работы периферийных и центральных устройств 12 Последовательный и параллельный интерфейсы ввода-вывода 16 Адаптер последовательного интерфейса 20 Выводы 31 Литература 33

Без названия..., (Разное, 0 стр.)

Le P?re Goriot, (Контрольная, 8 стр.)

Le P?re Goriot 1
Le P?re Goriot 1

Без названия..., (Материал, 49 стр.)

1. Пізнавальна діяльність в МН. 2. Загальна оцінка методів прогнозування в МН. 3. Характеристика рівнів та факторів ІАД 4. Проаналізувати джерела помилок, прогнозів. 5. Оцінка критеріїв ІАД. 6. Оцінка інтуїтивних та статистичних методів прогнозування. 7. Оцінка стратегічної інформації. 8. Оцінка оглядово-аналітичної діяльності в галузі МВ. 9. Характеристика принципів та підходів методології ІАД. 10. Оцінка засобів визначення інформаційних потреб в галузі МВ. 11. Потреби в ІАД. 12. Тактична інформація. 13. Інформаційні запити (концептуальні) 14. Достовірність в ІАД. 15. Дати оцінку глобальним проблемам, які аналізуються в ІАД. 16. Універсальні проблеми. 17. Оперативна інформація в ІАД. 18. Оцінка джерел інформації. 19. Оцінка аналітичної діяльності МЗС. 20. Дипломатично-інформаційні документи. 21. Оцінка ІАД в закордонних установах (в посольствах). 22. Системний аналіз. 23. Оцінка ролі неопублікованих документів. 24. Невербальна комунікація (заходи). 25. Характеристика процесу ІАД та його компоненти. 26. Проблеми вторинних і первинних документів. 27. Проаналізувати взаємозв’язок джерел та каналів ІАД. 28. Засоби ІАД. 29. Мозковий штурм в ІАД. 30. Оцінка методів експертної оцінки в ІАД. 31. Оцінка технічних засобів в ІАД. 32. Аналітика синтетичної переробки інформації. 33. Верифікація прогнозів. 34. Характеристика передбачення. 35. Характеристика загальних принципів аналізу документів. 36. Оцінка математичних методів аналізу інформації. 37. Оцінка літературного методу аналізу інформації. 38. Оцінка історичного методу аналізу інформації. 39. Проблеми гіпотез в ІАД. 40. Контент-аналіз. 41. Характеристика версій в ІАД. 42. Характеристика інформаційних потреб. 43. Аналіз аналітичної доповіді в МВ. 44. Оцінка класичних методів аналізу документів. 45. Характеристика пошукового прогнозування в ІАД. 46. Оцінка технологій вивчення вхідних інформаційних потоків (документи + інформація). 47. Діапазон прогнозування в ІАД. 48. Обзорно - аналітична діяльність в галузі ІАД. 49. База даних в ІАД.
1. Пізнавальна діяльність в МН. 2. Загальна оцінка методів прогнозування в МН. 3. Характеристика рівнів та факторів ІАД 4. Проаналізувати джерела помилок, прогнозів. 5. Оцінка критеріїв ІАД. 6. Оцінка інтуїтивних та статистичних методів прогнозування. 7. Оцінка стратегічної інформації. 8. Оцінка оглядово-аналітичної діяльності в галузі МВ. 9. Характеристика принципів та підходів методології ІАД. 10. Оцінка засобів визначення інформаційних потреб в галузі МВ. 11. Потреби в ІАД. 12. Тактична інформація. 13. Інформаційні запити (концептуальні) 14. Достовірність в ІАД. 15. Дати оцінку глобальним проблемам, які аналізуються в ІАД. 16. Універсальні проблеми. 17. Оперативна інформація в ІАД. 18. Оцінка джерел інформації. 19. Оцінка аналітичної діяльності МЗС. 20. Дипломатично-інформаційні документи. 21. Оцінка ІАД в закордонних установах (в посольствах). 22. Системний аналіз. 23. Оцінка ролі неопублікованих документів. 24. Невербальна комунікація (заходи). 25. Характеристика процесу ІАД та його компоненти. 26. Проблеми вторинних і первинних документів. 27. Проаналізувати взаємозв’язок джерел та каналів ІАД. 28. Засоби ІАД. 29. Мозковий штурм в ІАД. 30. Оцінка методів експертної оцінки в ІАД. 31. Оцінка технічних засобів в ІАД. 32. Аналітика синтетичної переробки інформації. 33. Верифікація прогнозів. 34. Характеристика передбачення. 35. Характеристика загальних принципів аналізу документів. 36. Оцінка математичних методів аналізу інформації. 37. Оцінка літературного методу аналізу інформації. 38. Оцінка історичного методу аналізу інформації. 39. Проблеми гіпотез в ІАД. 40. Контент-аналіз. 41. Характеристика версій в ІАД. 42. Характеристика інформаційних потреб. 43. Аналіз аналітичної доповіді в МВ. 44. Оцінка класичних методів аналізу документів. 45. Характеристика пошукового прогнозування в ІАД. 46. Оцінка технологій вивчення вхідних інформаційних потоків (документи + інформація). 47. Діапазон прогнозування в ІАД. 48. Обзорно - аналітична діяльність в галузі ІАД. 49. База даних в ІАД.

Без названия..., (Контрольная, 13 стр.)

1.Назвіть заходи фірми щодо пристосування кадрів до економічних змін при постійному складі персоналу,який працює зі скороченим робочим часом 3 2.Як називається ототожнення особистих цілей працівника з цілями підприємства в процесі адаптації? 4 3.У взаємодії з якими органами здійснює свою діяльність Державна інспекція праці Міністерства праці та соціальної політики України? 5 4.У чому полягає метод вирішення соціальних конфліктів у межах соціального партнерства? 5 5.За яких умов можна досягти загального блага в суспільстві 7 6.Назвіть принципи ,яких повинні дотримуватися сторони у процесі колективних переговорів. 7 7. Задача 8 8.Охарактеризуйте основні принципи організації праці в сучасних умовах 9 9.Розкрийте основні напрямки розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року 10 10.Назвіть основні сегменти сучасного ринку робочої сили 11 11.Тест 13 12.Тест 13 Список литературы 14
1.Назвіть заходи фірми щодо пристосування кадрів до економічних змін при постійному складі персоналу,який працює зі скороченим робочим часом 3 2.Як називається ототожнення особистих цілей працівника з цілями підприємства в процесі адаптації? 4 3.У взаємодії з якими органами здійснює свою діяльність Державна інспекція праці Міністерства праці та соціальної політики України? 5 4.У чому полягає метод вирішення соціальних конфліктів у межах соціального партнерства? 5 5.За яких умов можна досягти загального блага в суспільстві 7 6.Назвіть принципи ,яких повинні дотримуватися сторони у процесі колективних переговорів. 7 7. Задача 8 8.Охарактеризуйте основні принципи організації праці в сучасних умовах 9 9.Розкрийте основні напрямки розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року 10 10.Назвіть основні сегменти сучасного ринку робочої сили 11 11.Тест 13 12.Тест 13 Список литературы 14

Інтелектуальна власність, (Контрольная, 8 стр.)

Варіант 4 3 1. Суб’єкти авторського права 3 2. Поняття і ознаки винаходу 4 Список використаної літератури 8
2. Поняття і ознаки винаходу Винахід (рос. изобретение, англ. invention, нім. Erfindung f) - технічне рішення, що є новим, корисним у господарській діяльності і може бути практично застосоване. Визнаний офіційними експертами винахід може отримати правову охорону від держави і стати об'єктом промислової власності, що засвідчується особливим правоохоронним документом, який має назву патент. Винаходом може бути пристрій, речовини, застосування пристроїв за новим раніше невідомим призначенням, штами мікроорганізмів, культура клітини рослин і тварин. Поняття «використання» у патентному праві має чітко визначений зміст. Використанням винаходу (корисної моделі) визнається: • виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, у тому числі через мережу Інтернет, продаж, імпорт та інше введення його в цивільний обіг або зберігання такого продукту в зазначених цілях. • застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або внаслідок обставин це і так є очевидним. Одночасно з цим не визнається порушенням прав, що випливають з патенту на винахід, такі використання: • на основі права попереднього користувача; • в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу;.....

Міжнародні економічні відносини, (Разное, стр.)

Соціологічні основи конфлікту, (Контрольная, 7 стр.)

ОМП субъектный анализ, (Контрольная, 3 стр.)

50 Правил спілкування., (Разное, 3 стр.)

Использование интернета для изучения и формирования общественного мнения о деятелях политики, (Курсовая, 37 стр.)

Содержание Введение 3 Глава 1. Использование Интернета для изучения и формирования общественного мнения 5 1.1.Эффективность проведения опросов и голосований в Интернете 5 1.2. Методики составления электронных анкет в Интернете 10 1.3.Статистические данные: готовность общества представлять правдивые данные в Интернет – пространстве 13 Глава 2. Практическое применение Интернета для изучения и формирования общественного мнения о деятелях политики 17 2.2. Становление феномена «блоггер». Самые известные в мире блоггеры 20 2.3. Личный блог, как инструмент саморекламы (на примере блоггера «Другой») 27 Заключение 31 Список использованной литературы 33

Організація закупівельної діяльності у корпоративно-роздрібної торгіввельної мережі, (Курсовая, 37 стр.)

ЗМІСТ Вступ 3 1.Сутність, мета,принципи та зміст закупівельної діяльності 5 2.Характеристика ВКФ "Бембі" 13 3.Оперативне планування закупівель ВКФ "Бембі" 15 4.Вибір постачальників ВКФ "Бембі" та його обґрунтування 20 5.Укладання договорів постачання, контроль виконання договірних зобов’язань ВКФ "Бембі" 23 6.Напрямки удосконалення закупівельної роботи на підприємстві 26 Висновки 29 Список використаних джерел 32 Додатки……………………………………………………………………………34

Понятие и структура договора, (Реферат, 16 стр.)

Содержание Введение 3 1. Интеллектуальный продукт как собственность и товар 4 2. Понятие и виды авторских договоров 10 3. Содержание авторского договора заказа на интеллектуальный продукт 12 Заключение 15 Список литературы 17

Опыт социального воспитания личности в коллективе., (Курсовая, 23 стр.)

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. Включенность личности в коллектив 4 2.Социализация как социально-педагогическое явление 13 3.Социально-ориентированные воспитательные дела 18 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 22 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 24

ЗАХИСТ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ, (Курсовая, 39 стр.)

ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття оплати праці та її структура 5 Розділ 2. Види регулювання заробітної плати 11 Розділ 3. Тарифна система оплати праці 20 Розділ 4. Гарантії та компенсації 30 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

ТУРИЗМ ТА ЕКОЛОГІЯ, (Контрольная, 12 стр.)

ВСТУП 3 1. Вплив туризму на природу 4 2. Поняття екологічного туризму 7 3. Види екологічного туризму 9 ВИСНОВОК 11 використана література 12

ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, (Контрольная, 16 стр.)

ВСТУП 3 1. Принципи місцевого самоврядування 4 2. Завдання та функції місцевого самоврядування 8 ВИСНОВОК 15 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 16

Поняття кримінологічної ситуації її вивчення та оцінка. Поняття "відмивання брудних грошей", (Контрольная, 17 стр.)

ВСТУП 3 1. Поняття кримінологічної ситуації її вивчення та оцінка 4 2. Поняття "відмивання брудних грошей" 7 ВИСНОВОК 16 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 17

ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИННОЇ БАЗИ НА ВИРОБНИЧУ СТРУКТУРУ ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ, (Курсовая, 34 стр.)

ВСТУП 3 Розділ 1. Роль і значення Ужгорода в економіці Закарпатської області 5 Розділ 2. Господарська оцінка ресурсної бази Ужгородського регіону 7 Розділ 3. Господарський напрямок міста 11 Розділ 4. Екологічні проблеми міста 23 Висновки 27 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 29 ДОДАТКИ 31
загрузка...©: 2011-2021 infoworks.ru