Заказать реферат

Банк учебных материалов для подготовки рефератов по различным предметам:

Последние поступления:

Психологія управління, (Контрольная, 15 стр.)

1. Психологічні закономірності управлінської діяльності. 3 2. Особливості стратегій і тактика вирішення завдань управління. 12 Список використаної літератури 15

Серебряный век русского искусства, (Реферат, 16 стр.)

Содержание Введение 3 1. Характеристика понятия «Серебряный век» 4 2. Символизм 6 3. Акмеизм 9 4. Футуризм 11 Заключение 13 Список литературы 16

Организация биржи и ее управление, (Реферат, 16 стр.)

Содержание Введение 3 1. Участники биржевой торговли 4 2. Членство на бирже 6 3. Руководящие органы биржи 12 Заключение 16 Список использованной литературы 17

Понятие и структура договора, (Реферат, 16 стр.)

Содержание Введение 3 1. Интеллектуальный продукт как собственность и товар 4 2. Понятие и виды авторских договоров 10 3. Содержание авторского договора заказа на интеллектуальный продукт 12 Заключение 15 Список литературы 17

теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності ю.габермаса, (Реферат, 30 стр.)

Еволюція української мови в діаспорі, (Разное, 30 стр.)

орієнтаційна впорядкованість у приповерхневих полімолекулярних шарах немезогенів, (Разное, 30 стр.)

метод та засоби статичного планування задач у паралельних обчислювальних системах, (Разное, 30 стр.)

криміналістичний аналіз об’єктів комп’ютерних злочинів, (Разное, 30 стр.)

комплексне лікування мікробної екземи із використанням мікрохвильової резонансної терапії та спіруліни, (Разное, 30 стр.)

каталітичне розкладення оксидів азоту в окислювальному середовищі, (Разное, 30 стр.)

Проблеми консалтингу малого бізнесу, (Контрольная, 30 стр.)

Проблеми консалтингу малого бізнесу в м. Кривий Ріг 1 1. АНАЛІЗ І ПОДАННЯ ОТРИМАНИХ ДАНИХ 1 1.1.1. Рейтинг правових проблем підприємств малого бізнесу 1 1.1.2. Рейтинг внутрішніх економічних проблем підприємств малого бізнесу 3 1.1.3. Рейтинг проблем керування персоналом малого підприємства 5 1.1.4. Рейтинг проблем, що впливають на прибутковість малого підприємства 7 1.2. Характеристика особистості підприємця, як найважливішого фактору підвищення прибутковості підприємства, і проблеми освітнього консалтингу 10 1.3. Консалтинг сторонніх фахівців: обертаність, ефективність, затребуваність конкретних напрямків консалтингу 11 1.4. Відношення підприємців до створення колективної форми консалтингу - абонентське обслуговування підприємців 16 1.5. Загальна характеристика опитаних підприємців і їхніх підприємств як факторів, що впливають на специфіку консалтингу 19 2. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПО ДОСЛІДЖЕННЮ 23
Проблеми консалтингу малого бізнесу в м. Кривий Ріг 1 1. АНАЛІЗ І ПОДАННЯ ОТРИМАНИХ ДАНИХ 1 1.1.1. Рейтинг правових проблем підприємств малого бізнесу 1 1.1.2. Рейтинг внутрішніх економічних проблем підприємств малого бізнесу 3 1.1.3. Рейтинг проблем керування персоналом малого підприємства 5 1.1.4. Рейтинг проблем, що впливають на прибутковість малого підприємства 7 1.2. Характеристика особистості підприємця, як найважливішого фактору підвищення прибутковості підприємства, і проблеми освітнього консалтингу 10 1.3. Консалтинг сторонніх фахівців: обертаність, ефективність, затребуваність конкретних напрямків консалтингу 11 1.4. Відношення підприємців до створення колективної форми консалтингу - абонентське обслуговування підприємців 16 1.5. Загальна характеристика опитаних підприємців і їхніх підприємств як факторів, що впливають на специфіку консалтингу 19 2. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПО ДОСЛІДЖЕННЮ 23

Макроекономічні наслідки неповної занятості та іх оцінка, (Курсовая, 28 стр.)

ЗМІСТ Вступ 2 1. Рівновага ринку праці та повна зайнятість 4 1.1 Критерії повної зайнятості та рівновага на ринку праці 4 1.2 Природне безробіття: критерії та способи оцінки 13 1.3 Зміст закону Оукена 18 2. Оцінка витрат ВВП за законом Оукена 22 Висновки 26 Список використаної літератури 27

Российский рынок деловых программ, (Реферат, 15 стр.)

Содержание Введение 3 1.Интеллектуальный анализ в корпоративных информационных системах 4 2.Оценка рынка деловых программ 7 Заключение 15 Список литературы 16

Строни форми та зміст цесії, (Курсовая, 28 стр.)

Зміст Вступ 3 1. Поняття та правова природа цесії 5 2. Зміст уступки права вимоги 11 3. Сторони цесії та форми її реалізації 17 4. Особливості розмежування факторингу та цесії 23 Висновки 26 Список літератури 28

Нейро-лингвистическое програмное и Системные расстановки по Хеллингеру, (Реферат, 19 стр.)

Содержание Введение 3 1. Теоретические подходы нейролингвистическое программирование 5 2. Теоретические подходы к системные расстановки по Хеллингеру 13 Заключение 17 Список литературы 19

История изучения жизни и творчества Ян Л. Дусика (Дюссек) до настоящего времени, (Курсовая, 31 стр.)

Содержание Введение 2 1. Биографическая справка 6 2. Исполнительское мастерство Яна Ладислава Дюссека 13 3. Ян Ладислав Дюссек – талантливый композитор 18 Заключение 27 Библиография 28 Приложение 31

Психология научения. Классическое и оперантное обусловленное, их значение в воспитании, (Реферат, 17 стр.)

Содержание Введение 3 1. Теории социального научения 5 2. Типы обуславливания и их роль в процессе воспитания 9 2.1. Классическое обуславлевание 9 2.2. Оперантное обуславливание 10 Заключение 16 Список литературы 18

Розвиток рентних відносин в аграрній сфері, (Курсовая, 43 стр.)

Зміст Вступ 3 РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕНТНИХ ВІДНОСИН 5 1.1.Поняття земельної ренти 5 1.2.Види земельної ренти 10 РОЗДІЛ 2.Особливості формування рентних платежів в Україні 18 2.1.Нормативне регулювання рентних платежів в Україні 18 2.2.Тенденції рентних платежів в Україні 24 РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи економічного обґрунтування рентних платежів в Україні 28 Висновки 39 Список використаних джерел 42

Ферменты и коферменты, (Реферат, 17 стр.)

СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 1 Ферменты и их строение 4 2 Коферменты 6 2.1 Характеристика невитаминних коферментов I группы 7 2.2.Фосфаты углеводов 8 2.3 Никотинамидных коферментов 9 2.4 Флавиновые коферменты 10 2.5 Кофермент ацилирования (КоА-SH) 12 Заключение 17 Список литературы 18
загрузка...©: 2011-2021 infoworks.ru