Заказать реферат

Банк учебных материалов для подготовки рефератов по различным предметам:

Последние поступления:

Площади Санкт-Петербурга, (Реферат, 18 стр.)

Содержание Введение 2 1. Дворцовая площадь 3 2. Исаакиевская площадь 9 Заключение 15 Список литературы 16 Приложения 17

Соотношение статуса нотариуса,занимающегося частной практикой и государственного нотариуса, (Реферат, 13 стр.)

Содержание Введение 3 1. Статус нотариуса 4 2. Статус частного и государственного нотариуса 7 Заключение 12 Список литературы 13

Характеристика вспомогательных ценных бумаг - векселей, чеков, банковских сертификатов, (Курсовая, 25 стр.)

Содержание Введение 2 1.Вексель 3 2.Чек 18 3. Банковский сертификат 21 Заключение 24 Список литературы 25

Асоцiацiя України i ЕС: реалiї, перспективи i наслiдки, (Реферат, 18 стр.)

Зміст Вступ 3 1. Експансія ЄС стосовно України: реалії 4 2. Правові проблеми співробітництва України з Європейським Союзом 14 Висновки 18 Список літератури 19

Нейро-лингвистическое програмное и Системные расстановки по Хеллингеру, (Реферат, 19 стр.)

Содержание Введение 3 1. Теоретические подходы нейролингвистическое программирование 5 2. Теоретические подходы к системные расстановки по Хеллингеру 13 Заключение 17 Список литературы 19

Условия (принципы) эффективности корпоративного телевидения, (Курсовая, 33 стр.)

Содержание Введение 3 1. Современные тенденции на рынке корпоративных каналов 6 1.1. Место телевидения в современном обществе 6 1.2. Эфирное вещание в контексте современных знаний 9 2. Этапы создания корпоративного канала телевидения 11 2.1. Целевая аудитория 12 2.2. Контент 13 2.3.Действующие лица 15 2.4. Жанры 16 2.5. Тематика выпусков программ канала 21 2.6. Команда 22 2.7. Построение текста 22 2.8. Оборудование 23 2.9. Изобразительно-выразительные средства 25 2.10. Эфир 26 3. Самые распространенные ошибки при работе над каналом 28 Заключение 30 Список использованной литературы: 33

Контрольна робота з економіки підприємства, (Курсовая, 18 стр.)

1. Система організації постачання матеріальних ресурсів, підходи до її здійснення. Поняття комплексного матеріально-технічного постачання ресурсів , умови його застосування та економічні переваги. 3 2. Управління обсягами продукції підприємства, залишками готової продукції. 9 3. Задача. 16 У звітному році підприємство запланувало виготовити товарної продукції на суму 110 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на складах на початок року склали 20 тис. грн. Фактично обсяг реалізації за рік зріс у порівнянні з плановим рівнем на 3,2%. Середньорічні залишки нормованих оборотних засобів заплановані в розмірі 2 тис. грн., а фактично склали 1,7 тис. грн. Встановити суму абсолютного і відносного вивільнення оборотних засобів в результаті прискорення їх оборотності. Література. 18

КОМЕРЦІЙНІ ТОВАРИСТВА, (Контрольная, 15 стр.)

Вступ 3 1. Поняття комерційних товариств 4 2. Загальна характеристика господарських товариств 7 ВИСНОВКИ 14 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 15

метод та засоби статичного планування задач у паралельних обчислювальних системах, (Разное, 30 стр.)

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ВУЛЬВОВАГІНІТІВ У ДІВЧАТОК ПРЕПУБЕРТАТНОГО ВІКУ, (Разное, 30 стр.)

Аудит доходу підприємства, (Контрольная, 14 стр.)

Аудит доходу підприємства 3 Список використаних джерел: 15

Психологічний час пам’яті, (Реферат, 13 стр.)

Вступ 2 1. Пам ять та її класифікація. 4 2. Час пам’яті. 8 Висновки 12 Список використаної літератури 13

Класифікація послуг, (Контрольная, 8 стр.)

Вступ 3 1. Послуги, їх основні характеристики 4 2. Класифікація послуг 5 Висновок 8 Використана література 9
Вступ 3 1. Послуги, їх основні характеристики 4 2. Класифікація послуг 5 Висновок 8 Використана література 9

Організація праці менеджера, (Контрольная, 12 стр.)

1. Робочий час менеджера як ресурс, його облік та аналіз 3 2. Особливості спілкування менеджера з іноземними партнерами, бар’єри на шляху до взаєморозуміння з ними 7 3. Розкрийте сутність, етапи проведення конференції, етичні вимоги та психологічні механізми дії її учасників 9 4. Охарактеризуйте сутність та структуру організаційних документів (положень, статутів, правил, інструкцій) 11 Список використаної літератури 14
1. Робочий час менеджера як ресурс, його облік та аналіз 3 2. Особливості спілкування менеджера з іноземними партнерами, бар’єри на шляху до взаєморозуміння з ними 7 3. Розкрийте сутність, етапи проведення конференції, етичні вимоги та психологічні механізми дії її учасників 9 4. Охарактеризуйте сутність та структуру організаційних документів (положень, статутів, правил, інструкцій) 11 Список використаної літератури 14

Міжнародні економічні відносини, (Разное, 5 стр.)

История изучения жизни и творчества Ян Л. Дусика (Дюссек) до настоящего времени, (Курсовая, 31 стр.)

Содержание Введение 2 1. Биографическая справка 6 2. Исполнительское мастерство Яна Ладислава Дюссека 13 3. Ян Ладислав Дюссек – талантливый композитор 18 Заключение 27 Библиография 28 Приложение 31

Соціологія права, (Реферат, 13 стр.)

Зміст Вступ 3 1. Функції соціології права 4 2. Завдання соціології права 10 Висновки 13 Список використаних джерел 14

Розвиток рентних відносин в аграрній сфері, (Курсовая, 43 стр.)

Зміст Вступ 3 РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕНТНИХ ВІДНОСИН 5 1.1.Поняття земельної ренти 5 1.2.Види земельної ренти 10 РОЗДІЛ 2.Особливості формування рентних платежів в Україні 18 2.1.Нормативне регулювання рентних платежів в Україні 18 2.2.Тенденції рентних платежів в Україні 24 РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи економічного обґрунтування рентних платежів в Україні 28 Висновки 39 Список використаних джерел 42

Право, налоги, (Задача, 3 стр.)

Задача 1 Условие: Пятнадцатилетний Олег Борисов на свой день рождения получил в подарок от своей тети фотоаппарат. Поскольку в семье Борисова уже был фотоаппарат, Олег решил обменять подаренный фотоаппарат на комплект аудиодисков. Однако родители, узнав о состоявшемся обмене, выразили свое несогласие с ним и потребовали, чтобы их сын возвратил диски и забрал фотоаппарат обратно, но он отказался, заявив, что фотоаппарат принадлежит ему и он вправе делать с ним все, что угодно. ВОПРОС: Прав ли в этом споре Олег? (ответ следует обосновать) Задача 2 Организация в марте 2008 г. за 160 000 руб. (в т.ч. НДС) реализовала оборудование, приобретенное за 250 000 руб. во 2 квартале 2007 г. К моменту реализации сумма начисленной амортизации составила 150 000 руб. Рассчитать сумму налога на прибыль организации.

Кулинария, (Задача, 5 стр.)

Содержание 59.Определите, какое количество яичного порошка надо взять, чтобы приготовить 250 порций блинов (по 2-ой колонке Сборника рецептур). 3 78. Подбери посуду к напиткам, укажите объем посуды: 3 Список литературы 6
загрузка...©: 2011-2019 infoworks.ru