Заказать реферат

Банк учебных материалов для подготовки рефератов по различным предметам:

Последние поступления:

взаємодія турбулентного примежового шару з в’язко-пружним покриттям змінної товщини, (Разное, 30 стр.)

біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в криму, (Разное, 30 стр.)

адміністративно-правові засоби захисту прав власників цінних паперів, (Разное, 30 стр.)

Механізми розсіювання та надвисокочастотна провідність сполук АIIIВ4, (Диплом, 32 стр.)

I. Теоретична частина 4 1 Аналіз динамічної провідності та вплив на неї різних механізмів розсіювання 4 2 Аналіз літератури. Що таке розсіювання звідки. Звідки походить поняття 7 3 Аналіз різних механізмів розсіювання 11 3.1 Домішкове розсіювання 11 3.2 Фононне розсіювання 15 3.3 Акустичне розсіювання 19 3.4 Оптичне розсіювання 22 3.5 Міждолинне розсіювання 24 I. Практична частина 27

Надати оцінку зонам найжорсткішого насильства на релігійному ґрунті, (Доклад, 10 стр.)

Надати оцінку зонам найжорсткішого насильства на релігійному ґрунті 2 Список літератури 10

Управління персоналом, (Контрольная, 20 стр.)

1. Стратегічне планування персоналу 3 2. Теорія мотивації 7 3. Розвиток організацій 14 Список використаної літератури 19

Мікропроцесорні пристрої, (Контрольная, 15 стр.)

1. Аппаратный способ формирования временных интервалов в МПС 3 2. Команды пересылок обмена работы со стеком. Перечислить. Привести примеры (для любой ОМЭВМ) прокомментировать 7 3. Расшифровать и объяснить следующую команду МК51: ANL A R0. 11 4. Написать подпрограмму реализующую временную задержку 25мс (для МК51) 12 5. Написать для МП ВМ86 фрагмент программы для умножения содержимого двух ячеек памяти 13 Список использованной литературы 15

Добровільне представництво, (Разное, 0 стр.)

Зміст 1. Учасники добровільного представництва за цивільним правом України 2. Повноваження представника 3. Неналежне здійснення добровільного представництва та його наслідки Висновки Список використаних джерел

Контрольна робота по цінним паперам 2, (Контрольная, 4 стр.)

Завдання 65 Обчисліть теоретичну ринкову ціну облігації, виходячи з нижче наведених даних: Показники Значення Номінальна ціна облігації, грн 100,0 Купонних дохід на облігацію, % річних 24 Дохідність без ризикових облігацій, % річних 16 Термін обігу облігації, міс. 18 Частота нарахування доходу Раз на півроку Завдання 70 Визначіть загальну та середньозважену дохідність кредитних операцій за рік, якщо впродовж року були такі кредити? в сумі 100000 грн. на 6 місяців під 18% річних в сумі 50000 грн. на 9 місяців під 20% річних в сумі 120000 грн. на 12 місяців під 21% річних

Фінанси підприємств, (Контрольная, 10 стр.)

Зміст Вступ 3 1.Управління дебіторською і кредиторською заборгованістю 4 2. Характеристика функцій фінансів підприємства 7 3. Практичне завдання 9 Станом на 1.01.2007 первісна вартість основних фондів складає 8 млн.грн. з 1.02.2007 виведено 200 тис.грн ОФ, з 1.07.2007 введено 1,5 млн.грн, а з 1.10.2007 виведено 100 тис.грн. За 2007 рік вироблено продукції на 18 млн.грн, отримано прибутку 200 тис.грн, норма амортизації складає 6%. Список літератури 13

Без названия..., (Контрольная, 11 стр.)

1. Система податкових пільг та її використання в процесі формування податкової політики закладів ресторанного господарства 3 2. Характеристика методів планування поточних витрат ресторану 7 Задача 12 Список використаної літератури 13
1. Система податкових пільг та її використання в процесі формування податкової політики закладів ресторанного господарства 3 2. Характеристика методів планування поточних витрат ресторану 7 Задача 12 Список використаної літератури 13

Завдання ідентифікації, (Контрольная, 10 стр.)

ВСТУП 3 1. Завдання ідентифікації 4 2. Умови ідентифікації 5 3. Етапи ідентифікації 6 ВИСНОВКИ 9 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 10
ВСТУП 3 1. Завдання ідентифікації 4 2. Умови ідентифікації 5 3. Етапи ідентифікації 6 ВИСНОВКИ 9 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 10

Способи формування самоконтроля, (Контрольная, 13 стр.)

Вступ 3 1. Характеристика самоконтроля як компонента навчальної діяльності 4 2. Способи формування самоконтроля 7 Висновок 12 Список використаної літератури 13
Вступ 3 1. Характеристика самоконтроля як компонента навчальної діяльності 4 2. Способи формування самоконтроля 7 Висновок 12 Список використаної літератури 13

Теоретико-методологічний аналіз категорії життєвого шляху особистості у психології, (Контрольная, 16 стр.)

Вступ 3 1.Теоретико-методологічний аналіз категорії життєвого шляху особистості у психології 5 2.Психотехніка життєтворчості як засіб самоздійснення життєвого шляху особистості 10 Висновок 14Список використаної літератури 16
Вступ 3 1.Теоретико-методологічний аналіз категорії життєвого шляху особистості у психології 5 2.Психотехніка життєтворчості як засіб самоздійснення життєвого шляху особистості 10 Висновок 14Список використаної літератури 16

Психологія управління, (Контрольная, 10 стр.)

1. Етикет керівника 3 2. Національні особливості спілкування у Сполучених Штатах Америки 6 3. Планування переговорів 8 Cписок використаної літератури 12
1. Етикет керівника 3 2. Національні особливості спілкування у Сполучених Штатах Америки 6 3. Планування переговорів 8 Cписок використаної літератури 12

Без названия..., (Контрольная, 11 стр.)

1. Як співвідносяться між собою поняття „управління” та „менеджмент”? 3 2. Проаналізуйте зміст і основні етапи прийняття керівником управлінських рішень 4 3. Які фактори впливають на вибір і реалізацію керівником стилю керівництва? 6 4. У чому полягає відмінність позитивної і негативної стратегій забезпечення керівником мотивації діяльності працівників в організації? 8 5. Розкрийте основні умови попередження і розв’язання конфліктів в організації 9 Список використаної літератури 13
1. Як співвідносяться між собою поняття „управління” та „менеджмент”? 3 2. Проаналізуйте зміст і основні етапи прийняття керівником управлінських рішень 4 3. Які фактори впливають на вибір і реалізацію керівником стилю керівництва? 6 4. У чому полягає відмінність позитивної і негативної стратегій забезпечення керівником мотивації діяльності працівників в організації? 8 5. Розкрийте основні умови попередження і розв’язання конфліктів в організації 9 Список використаної літератури 13

Принципи організації бухгалтерського обліку, (Контрольная, 5 стр.)

Класифікація послуг, (Контрольная, 8 стр.)

Вступ 3 1. Послуги, їх основні характеристики 4 2. Класифікація послуг 5 Висновок 8 Використана література 9
Вступ 3 1. Послуги, їх основні характеристики 4 2. Класифікація послуг 5 Висновок 8 Використана література 9

Без названия..., (Материал, 84 стр.)

1.Предмет економічної теорії, його трактування різними науковими школами 2. Метод економічної теорії 3. Функції економічної теорії. Економічна теорія як наукова основа економічної політики держави. 4. Фактори виробництва та особливості їх використання 5. Власність та її форми. Реформування відносин власності в перехідній економіці України 6. Сутність економічної системи. Порівняльна характеристика типів економічних систем 7. Сутність і принципи ринкової організації економіки. Структура ринку 8. Ринкова інфраструктура та її елементи. Формування ринкової інфраструктури в Україні 9. Типи бірж. Біржова торгівля та її функції 10. Конкуренція, суть, види і значення для економічного розвитку. Антимонопольна політика 11. Економічні наслідки монополізму 12. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” 15. Ціна землі. Форми господарюванняу сільськогосподарському виробництві при переході до ринку 13. Теорія вартості та ціни: еволюція та сучасне трактування 14. Ринок природних ресурсів, проблема їх раціонального використання, економічна рента, як вид доходу, рента на землю 16. Акціонерний капітал у функціонуванні ринку. Ціні папери та їх види. 17. Система Національних Рахунків та її значення в макроекономічному аналізі. Основні макроекономічні показники. 18. Місце соціально-культурної сфери в ринковій економіці 21. Циклічність економічного розвитку, його особливості в сучасних умовах 19. Ринок праці і його формування в Україні 20. Безробіття: причини, види та показники. Заходи держави з обмеження безробіття 22. Інфляція: сутність, вимірювання та види. Особливості інфляційних процесів в Україні. 23. Економічне зростання і економічний розвиток. Значення економічного зростання його позитивні і негативні наслідки. Фактори, що обмежуютьекономічне зростання. 24. Економічний розвиток України. Структурні зрушення. Пріорітетні напрями розвитку економіки. Зростання ролі соціально-культурної сфери в економічному розвитку 25. Економічне зростання, його показники та типи 26. Інвестиції, їх сутність. Фактори, що визначають обсяг інвестицій в економіці. Ефект мультиплікатора. 27. Споживання та заощадження в механізмі економічного зростання 28. Бюджетна система. Бюджет держави – як ланка фінансової системи. 29. Бюджетний процес: проблеми та шляхи удосконалення 30. Національний банк та його функції 31. Сутність фінансів як історичної та економічної категорії 32. Страхування та його види 33. Сутність та функції страхування 34. Фінанси, їх структура та функції 35. Склад і джерела формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів загальнодержавного і місцевого значення 36. Фінансова система: поняття і загальна характеристика її сфер і ланок. 37. Суть і принципи організації фінансів підприємства сфери матеріального виробництва 38. Бюджет як економічна і юридична категорія, його функції і призначення 39. Податки, як засіб макроекономічного регулювання. Класифікація податків. 40. Податкова система та принципи її побудови 41. Економічна політика та її цільова функція. Типи економічної політики 42. Грошова система та її елементи. Особливості грошової системи України. 43. Сутність і функції банків та банківська система, банківська система України 44. Кредитна система та її функції. Види кредитів 45. Кредитно-грошове регулювання економіки та його макроекономічне значення. Роль центрального банку в здійсненні кредитно-грошового регулювання 46. Інструменти кредитно-грошового регулювання: дисконтна політика, операції на відкритому ринку цінних паперів, регулювання резервів, селективне регулювання кредиту 47. Методи та інструменти державного макроекономічного регулювання економіки 48. Інтеграційні процеси у світовій економіці. Інтеграційний потенціал економіки України 49. Адміністративні методи управління, їх характеристика, позитивні та негативні сторони 50. Європейська економічна інтеграція: мета та етапи розвитку 51. Міжнародні економічні відносини та їх форми 52. Організаційно-правові форми підприємств 53. Тенденції розвитку різних видів підприємств в сучасних умовах 54. Оборотні кошти підприємства: структура та показники використання 56. Організація зарплати працівників 55. Основні фонди: їх структура, методи оцінки та шляхи використання57. Витрати на виробництво продукції та послуг, шляхи їх зниження 58. Рентабельність продукції та послуг 59. Принцип оподаткування та характеристика податків підприємств 60. Соціально-економічна ефективність підприємств 61. Нематеріальні ресурси та активи підприємства 65. Інтуїтивна та раціональна технології прийняття рішень. Основні етапи раціональної технології прийняття рішень. 69. Ситуаційні фактори планування: рівень управління; життєвий цикл організації; ступінь невизначеності середовища. Вибір типу планів з урахуванням впливу ситуаційних факторів. 78. Ситуаційні теорії лідерства 72. Поняття „організаційні зміни” та їх види. Причини організаційних змін. Причини опору організаційним змінам. Стратегії подолання опору організаційним змінам. 81. Інструменти фінансового та операційного контролю діяльності організації. Засоби контролю поведінки робітників в організації. 82. Поняття „група” в організації та її вплив на поведінку працівника. Типи груп в організації. Типи формальних груп: командні групи; робочі групи; комітети. Неформальні групи та їх специфічні риси. 85. Теоретичні основи комунікації. Шляхи подолання перешкод ефективної комунікації 86. Управління комунікаційними процесами в організації. Комунікаційні мережі. Методи підвищення ефективності комунікацій. „Вікно Джохарі”. 87. Організаційна культура: поняття та основні елементи 88. Формування і розвиток організаційної культури 91. Документаційне забезпечення служби управління персоналом 92. Маркетинг персоналу: сутність і основні напрямки. Джерела забезпечення підприємств і організацій персоналом 94. Первинна оцінка персоналу при його доборі. Види і методика проведення співбесіди 95. Законодавча база прийому персоналу на роботу. Трудовий договір і контракт96. Сутність адаптації персоналу в організації. Основні принципи адаптації персоналу в організації 97. Атестація персоналу 98. Професійне навчання персоналу99. Карєра: сутність поняття і роль в процесі розвитку персонала 100. Типові моделі моделі карєри та види управлінської карєри 101. Планування карєри 102. Аналіз методик оцінки ефективності роботи персоналу 103. Комплексна оцінка управлінської праці 104. Соціальний розвиток організації як субєкт управління
1.Предмет економічної теорії, його трактування різними науковими школами 2. Метод економічної теорії 3. Функції економічної теорії. Економічна теорія як наукова основа економічної політики держави. 4. Фактори виробництва та особливості їх використання 5. Власність та її форми. Реформування відносин власності в перехідній економіці України 6. Сутність економічної системи. Порівняльна характеристика типів економічних систем 7. Сутність і принципи ринкової організації економіки. Структура ринку 8. Ринкова інфраструктура та її елементи. Формування ринкової інфраструктури в Україні 9. Типи бірж. Біржова торгівля та її функції 10. Конкуренція, суть, види і значення для економічного розвитку. Антимонопольна політика 11. Економічні наслідки монополізму 12. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” 15. Ціна землі. Форми господарюванняу сільськогосподарському виробництві при переході до ринку 13. Теорія вартості та ціни: еволюція та сучасне трактування 14. Ринок природних ресурсів, проблема їх раціонального використання, економічна рента, як вид доходу, рента на землю 16. Акціонерний капітал у функціонуванні ринку. Ціні папери та їх види. 17. Система Національних Рахунків та її значення в макроекономічному аналізі. Основні макроекономічні показники. 18. Місце соціально-культурної сфери в ринковій економіці 21. Циклічність економічного розвитку, його особливості в сучасних умовах 19. Ринок праці і його формування в Україні 20. Безробіття: причини, види та показники. Заходи держави з обмеження безробіття 22. Інфляція: сутність, вимірювання та види. Особливості інфляційних процесів в Україні. 23. Економічне зростання і економічний розвиток. Значення економічного зростання його позитивні і негативні наслідки. Фактори, що обмежуютьекономічне зростання. 24. Економічний розвиток України. Структурні зрушення. Пріорітетні напрями розвитку економіки. Зростання ролі соціально-культурної сфери в економічному розвитку 25. Економічне зростання, його показники та типи 26. Інвестиції, їх сутність. Фактори, що визначають обсяг інвестицій в економіці. Ефект мультиплікатора. 27. Споживання та заощадження в механізмі економічного зростання 28. Бюджетна система. Бюджет держави – як ланка фінансової системи. 29. Бюджетний процес: проблеми та шляхи удосконалення 30. Національний банк та його функції 31. Сутність фінансів як історичної та економічної категорії 32. Страхування та його види 33. Сутність та функції страхування 34. Фінанси, їх структура та функції 35. Склад і джерела формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів загальнодержавного і місцевого значення 36. Фінансова система: поняття і загальна характеристика її сфер і ланок. 37. Суть і принципи організації фінансів підприємства сфери матеріального виробництва 38. Бюджет як економічна і юридична категорія, його функції і призначення 39. Податки, як засіб макроекономічного регулювання. Класифікація податків. 40. Податкова система та принципи її побудови 41. Економічна політика та її цільова функція. Типи економічної політики 42. Грошова система та її елементи. Особливості грошової системи України. 43. Сутність і функції банків та банківська система, банківська система України 44. Кредитна система та її функції. Види кредитів 45. Кредитно-грошове регулювання економіки та його макроекономічне значення. Роль центрального банку в здійсненні кредитно-грошового регулювання 46. Інструменти кредитно-грошового регулювання: дисконтна політика, операції на відкритому ринку цінних паперів, регулювання резервів, селективне регулювання кредиту 47. Методи та інструменти державного макроекономічного регулювання економіки 48. Інтеграційні процеси у світовій економіці. Інтеграційний потенціал економіки України 49. Адміністративні методи управління, їх характеристика, позитивні та негативні сторони 50. Європейська економічна інтеграція: мета та етапи розвитку 51. Міжнародні економічні відносини та їх форми 52. Організаційно-правові форми підприємств 53. Тенденції розвитку різних видів підприємств в сучасних умовах 54. Оборотні кошти підприємства: структура та показники використання 56. Організація зарплати працівників 55. Основні фонди: їх структура, методи оцінки та шляхи використання57. Витрати на виробництво продукції та послуг, шляхи їх зниження 58. Рентабельність продукції та послуг 59. Принцип оподаткування та характеристика податків підприємств 60. Соціально-економічна ефективність підприємств 61. Нематеріальні ресурси та активи підприємства 65. Інтуїтивна та раціональна технології прийняття рішень. Основні етапи раціональної технології прийняття рішень. 69. Ситуаційні фактори планування: рівень управління; життєвий цикл організації; ступінь невизначеності середовища. Вибір типу планів з урахуванням впливу ситуаційних факторів. 78. Ситуаційні теорії лідерства 72. Поняття „організаційні зміни” та їх види. Причини організаційних змін. Причини опору організаційним змінам. Стратегії подолання опору організаційним змінам. 81. Інструменти фінансового та операційного контролю діяльності організації. Засоби контролю поведінки робітників в організації. 82. Поняття „група” в організації та її вплив на поведінку працівника. Типи груп в організації. Типи формальних груп: командні групи; робочі групи; комітети. Неформальні групи та їх специфічні риси. 85. Теоретичні основи комунікації. Шляхи подолання перешкод ефективної комунікації 86. Управління комунікаційними процесами в організації. Комунікаційні мережі. Методи підвищення ефективності комунікацій. „Вікно Джохарі”. 87. Організаційна культура: поняття та основні елементи 88. Формування і розвиток організаційної культури 91. Документаційне забезпечення служби управління персоналом 92. Маркетинг персоналу: сутність і основні напрямки. Джерела забезпечення підприємств і організацій персоналом 94. Первинна оцінка персоналу при його доборі. Види і методика проведення співбесіди 95. Законодавча база прийому персоналу на роботу. Трудовий договір і контракт96. Сутність адаптації персоналу в організації. Основні принципи адаптації персоналу в організації 97. Атестація персоналу 98. Професійне навчання персоналу99. Карєра: сутність поняття і роль в процесі розвитку персонала 100. Типові моделі моделі карєри та види управлінської карєри 101. Планування карєри 102. Аналіз методик оцінки ефективності роботи персоналу 103. Комплексна оцінка управлінської праці 104. Соціальний розвиток організації як субєкт управління

Без названия..., (Материал, 58 стр.)

15. Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної політекономії 24. Регулятивний капітал комерційного банку: сутність та складові 26. Сутність і механізм повернення субординованого боргу 30. Порука: поняття та специфіка оформлення 33. Застава: поняття, критерії та види 37. Види кредитних ліній 38. Способи рефінансування КБ 39. Термінові депозити 42. Власні кошти КБ 43. Вклади до запитання 45. Кореспондентські відносини банків 46. Групи банків за рівнем капіталу 48. Дисконтована позика 61. Структура грошового ринку 64. Сутність та види фінасового посередництва 70. Банківська система України 72. Платіжний баланс: поняття та основні статті 75. Англійська модель взаємозв’язку банку із промисловістю 76. Американська модель взаємозв’язку банку із промисловістю 77. Німецька модель взаємозв’язку банку із промисловістю 78. Банківська криза 83. Поняття кредитної та банківської системи 86. Сутність фінансово-кредитного механізму держави 89. Фінансовий контроль: зміст, призначення, організація та методи 90. Структурна побудова фінасової системи 91. Державні фінанси та їх структура 94. Приватизація як джерело фінансових ресурсів держави. Методи приватизації 95. Загальна характеристика фінасового ринку 97. Економічна природа і призначення соціальних гарантій 98. Пенсійна реформа в Україні: причини та суть 100. Фінансова діяльність підприємства та її організація 102. Інформаційне забезпечення фінансової діяльності підприємства 108. Зміст, види та системи оцінки фінансового стану підприємства 110. Групування в системі національних рахунків 111. Сутність основних виробничих фондів та їх статистичне вивчення 112. Статистичне вивчення фондовіддачі 113. Матеріалоємність, статистичні методи визначення її рівня 114. Роль контрольної функції статистичних даних про держбюджет 115. Методи розрахунку ВВП 116. Основні статистичні показники торгівлі 131. Принципи страхування 134. Медичне страхування 136. Страхування майна юридичних осіб 137. Сутність та методи перестрахування 139. Страхові ризики 141. Принципи формування податкової політики держави 142. Система податкових органів України: структура, права та функції 149. Операції з основними засобами в податковому обліку: купівля, продаж, ремонт, амортизація 151. Порядок врахування податкової соціальної пільги та податкового кредиту при сплаті податку з доходів фізичних осіб 155. Акцизний збір: суть, призначення та роль в податковій системі 156. Система ресурсних платежів 157. Місцеві податки та збори 158. Майнове оподаткування в Україні: плата за землю та податок з власників основних засобів 159. Фіксований сільськогосподарський податок 161. Методика обліку пасивних депозитних операцій 162. Облік операцій прямого та зворотного РЕПО 165. Порядок формування та обліку резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків 166. Облік цінних паперів в торговому портфелі та в портфелі на продаж
15. Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної політекономії 24. Регулятивний капітал комерційного банку: сутність та складові 26. Сутність і механізм повернення субординованого боргу 30. Порука: поняття та специфіка оформлення 33. Застава: поняття, критерії та види 37. Види кредитних ліній 38. Способи рефінансування КБ 39. Термінові депозити 42. Власні кошти КБ 43. Вклади до запитання 45. Кореспондентські відносини банків 46. Групи банків за рівнем капіталу 48. Дисконтована позика 61. Структура грошового ринку 64. Сутність та види фінасового посередництва 70. Банківська система України 72. Платіжний баланс: поняття та основні статті 75. Англійська модель взаємозв’язку банку із промисловістю 76. Американська модель взаємозв’язку банку із промисловістю 77. Німецька модель взаємозв’язку банку із промисловістю 78. Банківська криза 83. Поняття кредитної та банківської системи 86. Сутність фінансово-кредитного механізму держави 89. Фінансовий контроль: зміст, призначення, організація та методи 90. Структурна побудова фінасової системи 91. Державні фінанси та їх структура 94. Приватизація як джерело фінансових ресурсів держави. Методи приватизації 95. Загальна характеристика фінасового ринку 97. Економічна природа і призначення соціальних гарантій 98. Пенсійна реформа в Україні: причини та суть 100. Фінансова діяльність підприємства та її організація 102. Інформаційне забезпечення фінансової діяльності підприємства 108. Зміст, види та системи оцінки фінансового стану підприємства 110. Групування в системі національних рахунків 111. Сутність основних виробничих фондів та їх статистичне вивчення 112. Статистичне вивчення фондовіддачі 113. Матеріалоємність, статистичні методи визначення її рівня 114. Роль контрольної функції статистичних даних про держбюджет 115. Методи розрахунку ВВП 116. Основні статистичні показники торгівлі 131. Принципи страхування 134. Медичне страхування 136. Страхування майна юридичних осіб 137. Сутність та методи перестрахування 139. Страхові ризики 141. Принципи формування податкової політики держави 142. Система податкових органів України: структура, права та функції 149. Операції з основними засобами в податковому обліку: купівля, продаж, ремонт, амортизація 151. Порядок врахування податкової соціальної пільги та податкового кредиту при сплаті податку з доходів фізичних осіб 155. Акцизний збір: суть, призначення та роль в податковій системі 156. Система ресурсних платежів 157. Місцеві податки та збори 158. Майнове оподаткування в Україні: плата за землю та податок з власників основних засобів 159. Фіксований сільськогосподарський податок 161. Методика обліку пасивних депозитних операцій 162. Облік операцій прямого та зворотного РЕПО 165. Порядок формування та обліку резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків 166. Облік цінних паперів в торговому портфелі та в портфелі на продаж
загрузка...©: 2011-2018 infoworks.ru