Заказать реферат

Банк учебных материалов для подготовки рефератов по различным предметам:

Последние поступления:

Сутність та необхідність запасів для підприємств. Практичне завдання: Варіант 9., (Контрольная, 20 стр.)

1. Сутність та класифікація запасів 3 2. Моделі оптимізації ступеня ризику та деякі стратегії формування запасів 10 3. Задача 16 В умовах ринкової економіки головним фактором впливу на обсяги виробництва є попит. Обсяг попиту на продукцію виробництва визначається, як загальна кількість продукції, яку бажають придбати споживачі продукції за одиницю часу при визначених умовах (детермінантах попиту). Функція залежності обсягу попиту від основних детермінантів має вигляд:... Список використаної літератури 20

Без названия..., (Разное, 0 стр.)

Без названия..., (Разное, 0 стр.)

СУЧАСНА ДІЯЛЬНІСТЬ ООН, (Курсовая, 34 стр.)

Вступ 3 Розділ І. Історія створення ООН як універсальної міжнароднародної організації 5 Розділ ІІ. Напрямки діяльності ООН, її органів та їх структура 10 Розділ ІІ. Сучасні відносини України та ООН 15 Висновки 30 Список використаних джерел та літератури 33

Практическая работа, (Контрольная, 13 стр.)

1.1. Общая характеристика предприятия 2 1.2. Анализ показателей уровня обслуживания населения 5 1.3. Анализ объема производства и реализации продукции (работ, услуг) 5

Цінні папери, (Разное, 21 стр.)

Вступ 2 1.Характеристика цінних паперів 3 2. Первинний і вторинний ринок цінних паперів 13 3. Учасники ринку цінних паперів 17 Висновки. 19 Список літератури. 20

формування системи показників конкурентоспроможності регіонів, (Реферат, 30 стр.)

формування антропогенної моделі виховання студентів в умовах безперервної освіти, (Реферат, 30 стр.)

українознавчо – історична реконструкція етносоціальної системи гуцульщини, (Реферат, 30 стр.)

теоретичні засади та методи забезпечення завадостійкості пристроїв фазової синхронізації на етапі проектування, (Реферат, 30 стр.)

Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах, (Реферат, 30 стр.)

соціокультурні чинники споживання послуг вищої освіти у регіоні, (Реферат, 30 стр.)

соціально-філософський аналіз моделей формування особистості як суб'єкта культури, (Реферат, 30 стр.)

селекційна оцінка зв’язку відтворювальних якостей свиней різних генотипів з відгодівельною і м’ясною продуктивністю, (Реферат, 30 стр.)

роль кверцетину в профілактиці хронічної кардіотоксичної дії антракциклінових антибіотиків, (Реферат, 30 стр.)

роль жіночих статевих гормонів у патогенезі експериментальної ішемії мозку, (Реферат, 30 стр.)

електроактиваційна технологія силікатного бетону, (Разное, 30 стр.)

Еволюція української мови в діаспорі, (Разное, 30 стр.)

гідронімія басейну верхнього дністра, (Разное, 30 стр.)

алгоритми та пристрої ,,фібоначчієвої’’ арифметики цілих чисел великого діапазону, (Разное, 30 стр.)

загрузка...©: 2011-2018 infoworks.ru