Заказать реферат

Банк учебных материалов для подготовки рефератов по различным предметам:

Последние поступления:

СУЧАСНА ДІЯЛЬНІСТЬ ООН, (Курсовая, 34 стр.)

Вступ 3 Розділ І. Історія створення ООН як універсальної міжнароднародної організації 5 Розділ ІІ. Напрямки діяльності ООН, її органів та їх структура 10 Розділ ІІ. Сучасні відносини України та ООН 15 Висновки 30 Список використаних джерел та літератури 33

фазова стабільність і критичні струми в текстурованому купраті барію  ітрію, (Реферат, 30 стр.)

українознавчо – історична реконструкція етносоціальної системи гуцульщини, (Реферат, 30 стр.)

оптимізація завантадження суден генеральними вантажами, (Разное, 30 стр.)

Без названия..., (Разное, 0 стр.)

Психологія конфліктів, (Разное, 5 стр.)

Пам'ятки ЮНЕСКО в Хорватії, (Диплом, 72 стр.)

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Стан наукової розробки проблеми та джерельна база 6 1.1. Аналіз джерельної бази 6 1.2. Історіографічний аналіз проблеми 14 РОЗДІЛ 2. Національно-культурна спадщина Хорватії 18 2.1. Стан національно-культурної спадщини 18 2.2. Вплив національно-культурних пам’яток на розвиток країни 31 РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи реалізації заходів щодо збереження національно-культурної спадщини 41 3.1. Державні програми сприяння збереження історично-архітектурної спадщини 41 3.2. Здійснення заходів щодо збереження пам’яток 48 ВИСНОВКИ 58 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 61 ДОДАТКИ 69

Агресивное поведение дошкольника, (Диплом, 72 стр.)

Оглавление Введение 3 Глава 1. Теоретические основы изучения агрессивности детей дошкольного возраста 6 1.1. Изучение детей дошкольного возраста 6 1.2. Проблема агрессивности в дошкольном возрасте 14 1.3. Формы и методы работы с детьми с проявлениями агрессивности 30 Глава 2. Опытно-поисковая работа по выявлению детей с агрессивным поведением и пути решения проблем 36 2.1. Методы исследования 36 2.2. Анализ полученных результатов 53 2.3. Рекомендации родителям 60 Заключение 66 Список использованных источников и литературы 68 Приложение 73

Нейро-лингвистическое програмное и Системные расстановки по Хеллингеру, (Реферат, 19 стр.)

Содержание Введение 3 1. Теоретические подходы нейролингвистическое программирование 5 2. Теоретические подходы к системные расстановки по Хеллингеру 13 Заключение 17 Список литературы 19

История изучения жизни и творчества Ян Л. Дусика (Дюссек) до настоящего времени, (Курсовая, 31 стр.)

Содержание Введение 2 1. Биографическая справка 6 2. Исполнительское мастерство Яна Ладислава Дюссека 13 3. Ян Ладислав Дюссек – талантливый композитор 18 Заключение 27 Библиография 28 Приложение 31

Кулинария, (Задача, 5 стр.)

Содержание 59.Определите, какое количество яичного порошка надо взять, чтобы приготовить 250 порций блинов (по 2-ой колонке Сборника рецептур). 3 78. Подбери посуду к напиткам, укажите объем посуды: 3 Список литературы 6

Институт исламского банкинга и его развитие, (Реферат, 17 стр.)

Содержание ВВЕДЕНИЕ 3 1. ИНСТИТУТ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА И ЕГО РАЗВИТИЕ 5 1.1. Возникновение и структура финансовой исламской системы 5 1.2. Особенности исламского банкинга 7 1.3. Выход исламских финансовых институтов на традиционные финансовые рынки 9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 15 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 17

Система органів екологічного управління, (Контрольная, 20 стр.)

І. Дайте відповідь на теоретичні питання:
1. Система органів екологічного управління.............................................3
2. Відповідальність за порушення законодавства про
охорону, використання тваринного світу..............................................7
II. Коротко розкрийте зміст правових понять і законодавчих положень......11
Задача...................................................................................................................18
Використана література......................................................................................20
1

Макроекономіка, (Разное, 13 стр.)

І. Теоретична частина 3 1. Макроекономічний кругообіг доходів та видатків. 3 2. Визначення рівноважного обсягу національного виробництва в моделях „видатки-випуск” та „вилучення-ін’єкції” 7 ІІ.Практична частина 11 Список використаної літератури 13 Задача 1. Економіка країни характеризується наступними показниками: Фрикційне безробіття – 6 млн.чол., структурне безробіття -6 млн.чол., циклічне безробіття - 8 млн.чол., чисельність зайнятих – 180 млн.чол. Загальна чисельність населення – 400млн.чол. Потенційний ВВп – 4000 млрд.грн. Визначте фактичний ВВП за умови, що коефіцієнт Оукна становить 2,5. Розглянте графік і поясніть: 1. яка модель представлена на ньому? 2. як можна охарактеризувати стан економіки, що утворилася внаслідок зміщення кривої AD0 в положення AD1 і відповідає точці рівноваги Е1? 3. визначте графічно різницю між потенційним і графічним ВВП (Y) за різних станів рівноваги; 4. який вид інфляції виникає при зміщенні кривої AD0 в положення AD1? Задача 2. Уряд одержав позику від іноземних банків розмірі 1 млрд.дол. з річною ставкою 8%. Ці кошти інвестувалися в реалізацію проектів, які дозволять збільшувати ВВП країни протягом наступних років на 300 млн.дол. щорічно. Визначте: 1. Чи буде ця позика збільшувати державний борг і на скільки? 2. Чи зросте фінансове навантаження на громадян даної країни?

Цінні папери, (Разное, 21 стр.)

Вступ 2 1.Характеристика цінних паперів 3 2. Первинний і вторинний ринок цінних паперів 13 3. Учасники ринку цінних паперів 17 Висновки. 19 Список літератури. 20

удосконалення і оптимізація схеми кріплення контейнерів для підвищення збереження вантажу при перевезенні, (Реферат, 30 стр.)

стан системної гемодинаміки при сполучній дії на організм компонентів шахтного вибуху і електричного струму, (Реферат, 30 стр.)

соціологічні виміри релігійної свідомості, (Реферат, 30 стр.)

роль жіночих статевих гормонів у патогенезі експериментальної ішемії мозку, (Реферат, 30 стр.)

розробка методик розрахунку та вибір раціональних параметрів систем теплопостачання з плоскими сонячними колекторами, (Реферат, 30 стр.)

загрузка...©: 2011-2021 infoworks.ru