Заказать реферат

Банк учебных материалов для подготовки рефератов по различным предметам:

Последние поступления:

Психологія управління, (Контрольная, 10 стр.)

1. Етикет керівника 3 2. Національні особливості спілкування у Сполучених Штатах Америки 6 3. Планування переговорів 8 Cписок використаної літератури 12
1. Етикет керівника 3 2. Національні особливості спілкування у Сполучених Штатах Америки 6 3. Планування переговорів 8 Cписок використаної літератури 12

Семиотический анализ культурного сообщения, (Курсовая, 23 стр.)

Содержание Bведение 3 1. Понятие о семиотике и ее составляющих – текстах, знаках 4 2. Уровни восприятия семиотического текста и его интерпретация структурных образований 9 3. Три измерения семиотического текста 13 4. Семиотический анализ рекламного сообщения 17 Заключение 22 Список литературы 24

Нейро-лингвистическое програмное и Системные расстановки по Хеллингеру, (Реферат, 19 стр.)

Содержание Введение 3 1. Теоретические подходы нейролингвистическое программирование 5 2. Теоретические подходы к системные расстановки по Хеллингеру 13 Заключение 17 Список литературы 19

Розвиток рентних відносин в аграрній сфері, (Курсовая, 43 стр.)

Зміст Вступ 3 РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕНТНИХ ВІДНОСИН 5 1.1.Поняття земельної ренти 5 1.2.Види земельної ренти 10 РОЗДІЛ 2.Особливості формування рентних платежів в Україні 18 2.1.Нормативне регулювання рентних платежів в Україні 18 2.2.Тенденції рентних платежів в Україні 24 РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи економічного обґрунтування рентних платежів в Україні 28 Висновки 39 Список використаних джерел 42

Право, налоги, (Задача, 3 стр.)

Задача 1 Условие: Пятнадцатилетний Олег Борисов на свой день рождения получил в подарок от своей тети фотоаппарат. Поскольку в семье Борисова уже был фотоаппарат, Олег решил обменять подаренный фотоаппарат на комплект аудиодисков. Однако родители, узнав о состоявшемся обмене, выразили свое несогласие с ним и потребовали, чтобы их сын возвратил диски и забрал фотоаппарат обратно, но он отказался, заявив, что фотоаппарат принадлежит ему и он вправе делать с ним все, что угодно. ВОПРОС: Прав ли в этом споре Олег? (ответ следует обосновать) Задача 2 Организация в марте 2008 г. за 160 000 руб. (в т.ч. НДС) реализовала оборудование, приобретенное за 250 000 руб. во 2 квартале 2007 г. К моменту реализации сумма начисленной амортизации составила 150 000 руб. Рассчитать сумму налога на прибыль организации.

Кулинария, (Задача, 5 стр.)

Содержание 59.Определите, какое количество яичного порошка надо взять, чтобы приготовить 250 порций блинов (по 2-ой колонке Сборника рецептур). 3 78. Подбери посуду к напиткам, укажите объем посуды: 3 Список литературы 6

Институт исламского банкинга и его развитие, (Реферат, 17 стр.)

Содержание ВВЕДЕНИЕ 3 1. ИНСТИТУТ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА И ЕГО РАЗВИТИЕ 5 1.1. Возникновение и структура финансовой исламской системы 5 1.2. Особенности исламского банкинга 7 1.3. Выход исламских финансовых институтов на традиционные финансовые рынки 9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 15 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 17

Без названия..., (Разное, 0 стр.)

Злочин і злочинність - порівняльна характеристика, (Реферат, 8 стр.)

Контрольна робота з податкової системи, (Контрольная, 9 стр.)

1. Функції податків: економічний зміст та коротка характеристика 3 2. Оподаткування доходів фізичних осіб: загальна характеристика та елементи податку 5 Література 9

Інвестиційний менеджмент, (Контрольная, 13 стр.)

1. Інвестиційна привабливість туристичної галузі, система показників і методів їх оцінки 3 2 Сутність та види інвестиційних ризиків туристичного підприємства 7 3. Задача 11 Інвесторові запропоновано два варіанти вкладення грошей: розміщення всієї суми капіталу на депозитний рахунок на 4 роки під 14,5% річних за схемою складного процента; Розміщення всієї суми капіталу (за схемою складного процента) на депозитному рахунку на три роки під 14% річних з додатковим продовженням інвестиції на 1 рік за іншою ставкою; Визначити, при якому значенні депозитної ставки, що пропонується на 4-й рік, інвестор може зробити обґрунтований вибір даного варіанта вкладання коштів Література 13

Контрольна робота з податкової системи, (Контрольная, 16 стр.)

1. За якими ознаками можна класифікувати податки? Які групи податків виділяються залежно від об’єктів оподаткування? 3 2. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток 6 3. Визначення суми акцизного збору за вітчизняними та імпортними товарами 11 Література 16

Феномен масовидного поведения: явление заражения, наследования, (Контрольная, 16 стр.)

Вступление 3 1. ЗАРАЖЕНИЕ 4 2. ПОДРАЖАНИЕ 8 3. ВНУШЕНИЕ 12 Выводы 15 Литература 16

Контрольна робота фінанси, (Контрольная, 18 стр.)

1. Визначити суть та причини бюджетного дефіциту і проаналізувати методи його фінансування 2 2. Проаналізувати процес розподілу і перерозподілу національного доходу 8 3. Визначити учасників страхових відносин та їх інтереси 12 Список використаної літератури 17

Основи економічної теорії, (Контрольная, 17 стр.)

1. Теоретичні концепції виникнення та природа грошей 3 2. Проблеми формування ринкової інфраструктури 11 Література 17

Основи підприємницької діяльності, (Курсовая, 34 стр.)

ВСТУП 3 1. ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 4 2. ЗМІСТ ДОГОВІРНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН В ПІДПРИЄМНИЦТВІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ 12 3. ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА ПАРТНЕРІВ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 19 ВИСНОВКИ 28 ЛІТЕРАТУРА 29 ДОДАТКИ 31-34

Майнове оподаткування, (Контрольная, 22 стр.)

Вступ 3 1 .Загальне визначення майнового податку 4 2. Податок на майно підприємств 5 3. Досвід зарубіжних країн у майновому оподаткуванні 15 Висновки 20 Список використаної літератури 21

Особливості оподаткування ПДВ в Україні, (Контрольная, 17 стр.)

Вступ 3 1. Сутність ПДВ та його платники 4 2. Оподаткування ПДВ, порядок сплати ПДВ 11 Висновок 15 Список використаної літератури 17

Бухгалтерський облік. Варіант 8, (Контрольная, 20 стр.)

Завдання 2 3 2.1. За наведеними нижче залишками скласти початковий баланс, для чого визначити, які статті належать до активу балансу, а які — до пасиву. Розмір статутного фонду буде дорівнювати різниці Актив — Пасив. Баланс навести у вигляді сальдової відомості за синтетичними рахунками (додаток 1). Додаток 1 № п/п Залишки на 01.01.2003р. Сума, грн. 1 Основні засоби 356000 2 Знос основних засобів 56700 Завдання 3. 16 За результатами перевірки ТОВ "Дел" було встановлено, що товариством занижено податкове зобов'язання з податку на додану вартість на суму 1500 грн. Рішення за результатами перевірки прийнято 26.04.03 р. ТОВ "Дел" станом на 01.07.03 р. не сплатило суму узгодженого податкового зобов'язання. При цьому скарга платником податку на рішення про застосування фінансових санкцій була подана до ДПА 02.07.03 р. ДПІ складається окреме додаткове рішення від 11.07.03р. про застосування та стягнення сум штрафних санкцій за порушення граничних строків сплати узгодженого податкового зобов'язання на суму 300 грн. Треба встановити правомірність застосування фінансової санкції до ТОВ "Дел", обґрунтувати позицію підприємства, вказати, які дії мають вчинити платник податку, працівник ДШ у ... районі м. Києва, який відповідно до посадових обов'язків має право розглядати скарги, а також визначити, яке рішення має бути прийнято за результатом розгляду скарги. Список використаної літератури. 20 Додатки

Психологія взаємовідносин з підприємцями, (Контрольная, 12 стр.)

1. В чому полягає різниця економічного і психологічного підходів до вивчення економічної поведінки людини? 3 2.Визначіть і поясніть основні психологічні проблеми підприємництва 5 3.Наведіть приклади конфліктних ситуацій в яких застосовуються тактики співпраці і компромісу 9 Список використаної літератури 12
загрузка...©: 2011-2020 infoworks.ru