Заказать реферат

Банк учебных материалов для подготовки рефератов по различным предметам:

Последние поступления:

оцінка якості машинного перекладу, (Разное, 30 стр.)

Без названия..., (Контрольная, 11 стр.)

1.Організація, менеджмент та менеджери 1 2.Оцінка стратегічної позиції фірми на ринку 4 3.Фірма та суспільство 7 Список використаної літератури 11
1.Організація, менеджмент та менеджери 1 2.Оцінка стратегічної позиції фірми на ринку 4 3.Фірма та суспільство 7 Список використаної літератури 11

.Міжнародне торгівельне середовище Австралії, (Контрольная, 33 стр.)

ВСТУП 3 1.Австралія як суб'єкт міжнародного середовища бізнесу. 5 2.Оцінка ефективності розвитку зовнішньої торгівлі Австралії у динаміці за 2007-2009 pp. 10 2.1. Характеристика абсолютних показників розвитку зовнішньої торгівлі 10 2.2. Оцінка результуючих показників розвитку зовнішньої торгівлі 11 2.3. Аналіз структурних показників 13 2.4. Аналіз показників інтенсивності: 17 3.Стан та перспективи зовнішньоторговельного співробітництва Австралії з Україною 22 3.1. Товарна структура взаємної торгівлі 22 3.2. Питома вага у регіональній торгівлі країн контрагентів 26 3.3. Особливості режиму митно-тарифного регулювання у торгівлі між державами 26 3.4. Діяльність торгових палат та торгово-економічних місій країн-контрагентів. 29 ВИСНОВКИ 31 Список використаних джерел 33
2.3. Аналіз структурних показників Зовнішньоекономічні зв'язки Австралії дуже специфічні. Будучи високорозвиненою країною, вона поставляє на світовий ринок переважно мінеральну й сільськогосподарську сировину, як і країни третього миру. Перше місце в експорті за вартістю займає кам'яне вугілля, друге - пшениця, третє - вовна, а четверте - залізна руда. Тваринництво забезпечує 40% усього експорту, але росте частка машин, устаткування, транспортних засобів, хімії й нафтопродуктів, сирої нафти, газу, продовольства, напоїв. Як уже було описано вище, економіка Австралії сильно пов'язана з міжнародною торгівлею й основними торговельними партнерами країни є Японія, Китай, Республіка Корея, США й Нова Зеландія. З 1973, коли традиційний головний торговельний партнер країни, Великобританія, приєдналася до Європейського економічного співтовариства, Австралія розширила ринки збуту. Значно збільшилися обсяги торгівлі з азіатськими країнами, особливо з Японією. У грудні 1982 була підписано "угода про більше тісне економічне співробітництво" (CER) з Новою Зеландією, а в 1990 минулому зняті всі обмеження в торгівлі між цими країнами. Крім того традиційні союзницькі відносини Австралії зі Сполученими Штатами, які також входять до числа найбільших торговельних партнерів Австралії. Досить стабільно розвивається зовнішня торгівля Австралії з такими країнами як Китай, Республіка Корея, Сінгапур і Малайзия.

Пам'ятки ЮНЕСКО в Хорватії, (Диплом, 72 стр.)

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Стан наукової розробки проблеми та джерельна база 6 1.1. Аналіз джерельної бази 6 1.2. Історіографічний аналіз проблеми 14 РОЗДІЛ 2. Національно-культурна спадщина Хорватії 18 2.1. Стан національно-культурної спадщини 18 2.2. Вплив національно-культурних пам’яток на розвиток країни 31 РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи реалізації заходів щодо збереження національно-культурної спадщини 41 3.1. Державні програми сприяння збереження історично-архітектурної спадщини 41 3.2. Здійснення заходів щодо збереження пам’яток 48 ВИСНОВКИ 58 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 61 ДОДАТКИ 69

Российский рынок деловых программ, (Реферат, 15 стр.)

Содержание Введение 3 1.Интеллектуальный анализ в корпоративных информационных системах 4 2.Оценка рынка деловых программ 7 Заключение 15 Список литературы 16

Право, налоги, (Задача, 3 стр.)

Задача 1 Условие: Пятнадцатилетний Олег Борисов на свой день рождения получил в подарок от своей тети фотоаппарат. Поскольку в семье Борисова уже был фотоаппарат, Олег решил обменять подаренный фотоаппарат на комплект аудиодисков. Однако родители, узнав о состоявшемся обмене, выразили свое несогласие с ним и потребовали, чтобы их сын возвратил диски и забрал фотоаппарат обратно, но он отказался, заявив, что фотоаппарат принадлежит ему и он вправе делать с ним все, что угодно. ВОПРОС: Прав ли в этом споре Олег? (ответ следует обосновать) Задача 2 Организация в марте 2008 г. за 160 000 руб. (в т.ч. НДС) реализовала оборудование, приобретенное за 250 000 руб. во 2 квартале 2007 г. К моменту реализации сумма начисленной амортизации составила 150 000 руб. Рассчитать сумму налога на прибыль организации.

Історія Української армії, (Реферат, 12 стр.)

Зміст Вступ 3 1. Основні історичні етапи розвитку Збройних Сил Київської Русі 4 2. Українське військо періоду козаччини 6 3. Збройна боротьба Українського народу 9 Висновки 11 Спісок літератури 12

Язык одежды и украшений., (Реферат, 14 стр.)

СОДЕРЖАНИЕ Введение…………………………………………………………………………...3 1.Значение одежды в деловых отношениях…………………………………….. 4 2.Традиционный деловой гардероб: стратегия для мужчин…………………………………………………………………………….7 3.Традиционный деловой гардероб: стратегия для женщин …………………12 Заключение…………………………………………………………………..…...15 Список литературы 16

Стратегічний менеджмент, (Контрольная, 18 стр.)

1. Загальна характеристика стратегічного управління 3 2. Чинники ринків держави - стратегічна ланка діяльності фірми та внутрішньо-організаційні чинники 6 3. Завдання етапу виконання стратегії 13 Література. 18

Контрольна робота з податкової системи, (Контрольная, 16 стр.)

1. За якими ознаками можна класифікувати податки? Які групи податків виділяються залежно від об’єктів оподаткування? 3 2. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток 6 3. Визначення суми акцизного збору за вітчизняними та імпортними товарами 11 Література 16

Основи економічної теорії, (Контрольная, 16 стр.)

Зміст Варіант І 4 1. Розкрийте зміст твердження: "Перевага ринку полягає в тому, що він сам себе охороняє". 4 2. Ціна 1 кг яблук на ринку коливається від 0,9 до 1,3 грн. Денний обсяг пропонованих для продажу яблук залежно від ціни змінюється від 500 до 900 кг. 7 а. Побудуйте графік гіпотетичних кривих попиту та пропозиції залежно від ціни. 7 б. Визначте ринкову, або зрівноважену, ціну 1 кг яблук. 7 в. Визначте величину попиту та пропозиції за зрівноваженою ціною та за офіційно встановленою ціною 1,2 грн за 1 кг яблук. 8 г. Припустимо, що уряд встановив граничну ціну на яблука 0,95 грн за 1 кг. Поясніть, які наслідки матиме це обмеження ціни. 8 д. Визначте обсяг дефіциту чи надлишку яблук на ринку, якщо офіційно буде встановлено ціну 1 грн або 1,3 грн за 1 кг. 8 е. Поясніть відмінність між зміною попиту і зміною величини попиту. Покажіть на графіку зміну попиту під впливом нецінових чинників. Розгляньте основні нецінові чинники. 9 є. Визначте, яким буде попит на яблука (еластичним чи нееластичним), якщо ціна знизилася з 1,3 до 0,9 грн, а попит збільшився з 500 до 800 кг. Проаналізуйте види еластичності попиту, наведіть їх графічну інтерпретацію. 11 3. Зазначте правильну відповідь. Кредитні гроші — це: 14 4. Спеціалізація та міжнародний поділ праці, що супроводжуються розвитком світової торгівлі: 15 5. Задача. Загальний обсяг реалізованих за рік товарів становить 900 млрд грн. З них на суму 200 млрд. грн. продано товарів у кредит з відстрочкою платежів до наступного року. Платежі за операції, здійснені раніше, становлять 150 млрд. грн.., взаємопогашені — 50 млрд грн. Гроші роблять у середньому 8 оборотів на рік. Визначте грошовий обсяг, необхідний для обігу. 15 Література 16

Контрольна робота менеджмент, (Контрольная, 15 стр.)

1. Вплив зовнішнього середовища на методи управління фірмою 3 2. Задачі менеджменту 9 3. Фірма та суспільство 11 Література 15

Контрольна робота фінанси підприємства, (Контрольная, 23 стр.)

1 Управління ненормованими оборотними коштами 3 2 Джерела формування оборотних коштів 6 3 Показники використання оборотних коштів 12 Задача 1 17 Визначити оптову ціну та рентабельність виробу на кожному з підпри¬ємств, які займаються випуском однакової продукції, якщо плановий показник рентабельності виробу в галузі становить 32%. Собівартість і обсяг випуску продукції на кожному підприємстві представлений в таблиці 2. Задача 2 19 Кондитерський цех чисельністю 12 осіб за звітний період запланував виробництво 3000 тістечок. Плановий фонд заробітної плати – 38100 грн. За період фактично було виготовлено 2700 тістечок колективом, який складався з 10 осіб. Фактична середня заробітна плата одного працівника за період – 2680 грн. Необхідно визначити зміну фактичної заробітної плати одного працівника порівняно із плановою і стан витрачання цехового фонду заробітної плати. Задача 3 20 Визначити та обґрунтувати, яким методом краще (зменшуваного зали¬шку чи кумулятивним) краще нараховувати прискорену амортизацію активної частини основних фондів, якщо початкова вартість обладнання 90 тис. грн., а нормативний строк служби 7 років. Література 23

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА, (Контрольная, 19 стр.)

1. Бракераж готової продукції. Санітарні вимоги до персоналу, виробничих приміщень підприємств громадського харчування. 3 2. Організація та проведення для туристів пікніків. 9 3. Національні смаки і особливості національного харчування туристів із США 15 Список використаної літератури 19

Організація праці менеджера, (Контрольная, 17 стр.)

Зміст 2 1. Управління як самоврядування. Організація взаємодії та групова динаміка в соціально-економічних і політичних системах 3 2. Теорія організації та самоорганізації. Поняття синергетики 8 3. Самоврядування в державних структурах. «Пульсуючий» менеджмент 13 Перелік використаної літератури 17

Особливості оподаткування ПДВ в Україні, (Контрольная, 17 стр.)

Вступ 3 1. Сутність ПДВ та його платники 4 2. Оподаткування ПДВ, порядок сплати ПДВ 11 Висновок 15 Список використаної літератури 17

Бухгалтерський облік. Варіант 8, (Контрольная, 20 стр.)

Завдання 2 3 2.1. За наведеними нижче залишками скласти початковий баланс, для чого визначити, які статті належать до активу балансу, а які — до пасиву. Розмір статутного фонду буде дорівнювати різниці Актив — Пасив. Баланс навести у вигляді сальдової відомості за синтетичними рахунками (додаток 1). Додаток 1 № п/п Залишки на 01.01.2003р. Сума, грн. 1 Основні засоби 356000 2 Знос основних засобів 56700 Завдання 3. 16 За результатами перевірки ТОВ "Дел" було встановлено, що товариством занижено податкове зобов'язання з податку на додану вартість на суму 1500 грн. Рішення за результатами перевірки прийнято 26.04.03 р. ТОВ "Дел" станом на 01.07.03 р. не сплатило суму узгодженого податкового зобов'язання. При цьому скарга платником податку на рішення про застосування фінансових санкцій була подана до ДПА 02.07.03 р. ДПІ складається окреме додаткове рішення від 11.07.03р. про застосування та стягнення сум штрафних санкцій за порушення граничних строків сплати узгодженого податкового зобов'язання на суму 300 грн. Треба встановити правомірність застосування фінансової санкції до ТОВ "Дел", обґрунтувати позицію підприємства, вказати, які дії мають вчинити платник податку, працівник ДШ у ... районі м. Києва, який відповідно до посадових обов'язків має право розглядати скарги, а також визначити, яке рішення має бути прийнято за результатом розгляду скарги. Список використаної літератури. 20 Додатки

Контрольна з спецпсихології, (Контрольная, 19 стр.)

1. Історія становлення спеціальної психології в Україні 3 2. Характеристика форм олігофренії. 10 Список використаної літератури 19

СТЕНОГРАФІЯ, (Курсовая, 10 стр.)

ВСТУП 3 Стенографія 4 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 10

Макроекономіка, (Разное, 13 стр.)

І. Теоретична частина 3 1. Макроекономічний кругообіг доходів та видатків. 3 2. Визначення рівноважного обсягу національного виробництва в моделях „видатки-випуск” та „вилучення-ін’єкції” 7 ІІ.Практична частина 11 Список використаної літератури 13 Задача 1. Економіка країни характеризується наступними показниками: Фрикційне безробіття – 6 млн.чол., структурне безробіття -6 млн.чол., циклічне безробіття - 8 млн.чол., чисельність зайнятих – 180 млн.чол. Загальна чисельність населення – 400млн.чол. Потенційний ВВп – 4000 млрд.грн. Визначте фактичний ВВП за умови, що коефіцієнт Оукна становить 2,5. Розглянте графік і поясніть: 1. яка модель представлена на ньому? 2. як можна охарактеризувати стан економіки, що утворилася внаслідок зміщення кривої AD0 в положення AD1 і відповідає точці рівноваги Е1? 3. визначте графічно різницю між потенційним і графічним ВВП (Y) за різних станів рівноваги; 4. який вид інфляції виникає при зміщенні кривої AD0 в положення AD1? Задача 2. Уряд одержав позику від іноземних банків розмірі 1 млрд.дол. з річною ставкою 8%. Ці кошти інвестувалися в реалізацію проектів, які дозволять збільшувати ВВП країни протягом наступних років на 300 млн.дол. щорічно. Визначте: 1. Чи буде ця позика збільшувати державний борг і на скільки? 2. Чи зросте фінансове навантаження на громадян даної країни?
загрузка...©: 2011-2019 infoworks.ru