Заказать реферат

Курсовая: Прокурор у кримінальному процесі (ID:12136)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Прокурор у кримінальному процесі (Код работы:12136)

Информация о работе Раздел: Уголовный процесс
Вид работы: Курсовая
Объем: 29 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 12136
Добавлена: 18.01.2007
Просмотров: 1302
СодержаниеЗ М І С Т
В С Т У П 2
1.Правовий статус прокурора, його роль і завдання в кримінальному судочинстві. 4
2. Права і обов'язки прокурора у досудових стадіях кримінального процесу. 8
3. Повноваження прокурора в суді. 13
3.1.Участь прокурора -у судовому слідстві 13
3.2. Участь прокурора у судових дебатах. 19
В И С Н О В К И : 30
Список використаної літератури: 31
ЛитератураСписок використаної літератури:

1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, Харків, 2001р. – 46 с.
2. А. Л. Ципкіна В.В. Молдован. Проблеми та шляхи розвитку прокуратури України в умовах права. – М.: Наука, 1987. – 239 с.
3. Басков В.И. Прокурорский надзор при рассмотрении судами уголовных дел. -М., 1980. – 175 с.
4. В.І.Шишкін “Мала” судова реформа в Україні та захист прав громадян. Монографія. – Острог.: Національний університет “Острозька академія”, 2003. – 124 с.
5. Загальна Декларація прав людини //Права людини: міжнародні договори України, декларації, документи.-К.,1992.-с.41
6. Закон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 р.
7. Коваленко Є.Г. Маляренко В.Т. Кримінальний процес України. Підручник.- К. Юрінком Інтер 2004- 453 с.
8. Концепція розвитку системи правосуддя в контексті судової реформи в Україні / Матеріали науково-практичного семінару 25 лютого 2004 року м. Київ.: - К.: Центр політико-правових реформ. С.34
9. Ляш.А.О Кримінальний процес (Загальна частина): Навч. посібник для дистанційного навчання. – К.: Університет “Україна”, 2006. – 224 с.
10. Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві: Деякі проблеми та шляхи їх вирішення. - К., 2001. - С.176 та ін.
11. Назаров В.В., Омельяненко Г.М Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Юридична думка, 2005. – 548 с.
12. О.Р. Михайленко. Участники уголовно-процессуальной деятельности. – М., 1991. – 168 с.
13. Перлов И.Д. Судебные прения и последнее слово подсудимого в советском уголовном процессе. - М., 1957. – 59с.
14. Правова допомога: Зарубіжний досвід та пропозиції для України / Автори-упорядники О.А. Банчук, М.С. Демкова. – К.: Факт, 2004.-336с.
15. Проект Кримінально-процесуального кодексу України у редакції 28.11.2005. № 3456-д. Матеріали Верховної Ради України.- офіційний сайт Верховної Ради України.
16. Про-курорский надзор в суде первой инстанции по уголовным делам. // Под ред. П.И.Кудрявцева. - М., 1978. – С. 124
17. Савицкий В.И. Очерки теории проку-рорского надзора. - М., 1975. - С.34-37.
18. Стахівський С.М Теорія і практика кримінально-процесуального доказування. Монографія.- К., 2005.- 272 с.
19. Тертишник В.М Науково-практичний коментар до Кримінально – процесуального кодексу України. – К.: АСК., 2002. – 1056 с.
20. Тертишник В.М Кримінально - процесуальне право України: Підручник. 4-те вид., доп. і переробл. – К.: 2003. – 1120 с.
21. Удалова Л.Д Кримінальний процес України. Особлива частина: Підручник. - К.: Кондор, 2005. – 280 с.
Дополн. информацияРобота написана з останніми змінами до КПК України і захищена на відмінно в 2009 році.
Тел: 8-097-822-60-89
ПродавецОлег Станиславович Алмазов
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Прокурор у кримінальному процесі

  Вступ 3 1. Правовий статус прокурора, його роль і завдання в кримінальному судочинстві 5 2. Права і обов'язки прокурора у досудових стадіях кримінального процесу 13 3. Повноваження прокурора в суді 19 Висновки 27 Список використаної літератури 30 Метою даної роботи є дослідження суб’єктного складу кримінального судочинства, зокрема, особливостей участі прокурора у кримінальному судочинстві
 • Прокурор у кримінальному процесі

  ПЛАН ВСТУП……………………………………………………………………………..с. 3 1. Правовий статус прокурора, його роль і завдання в кримінальному судочинстві………………………………………………………………………...с. 5 2. Права і обов’язки прокурора у досудових стадіях кримінального процесу……………………………………………………………………………с. 12 3. Повноваження прокурора в суді……………………………………………...с. 24 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...с. 32 ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………….с. 34
 • ПРОКУРОР У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

  Вступ 3 Розділ 1. Правовий статус прокурора, його роль і завдання в кримінальному судочинстві 5 Розділ 2. Права і обов'язки прокурора у досудових стадіях кримінального процесу 12 Розділ 3. Повноваження прокурора в суді 26 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36
 • ПРОКУРОР У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

  Вступ 3 Розділ 1. Правовий статус прокурора, його роль і завдання в кримінальному судочинстві 5 Розділ 2. Права і обов'язки прокурора у досудових стадіях кримінального процесу 12 Розділ 3. Повноваження прокурора в суді 26 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36
 • Документи в кримінальному процесі

  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика документування в кримінальному процесі 6 1.1. Поняття документів у кримінальному процесі 6 1.2. Форми та сутність документування у кримінальному процесі 17 1.3. Форми і способи документування 25 Розділ 2. Поняття документів у кримінальному процесі 31 2.1. Протоколи слідчих дій як документи у кримінальному процесі 31 2.2. Відповідність і допустимість доказів у документах 42 2.3. Основні положення оцінки документів у кримінальному процесі 51 Розділ 3. Особливості оцінки протоколів слідчих дій як джерел доказування у кримінальному процесі 69 3.1. Теоретичні засади дослідження протоколів слідчих дій у кримінальному процесі 69 3.2. Аналіз особливостей використання протокольної форми підготовки матеріалів як джерела доказів 74 3.3. Проблеми об’єктивної оцінки протоколів слідчих дій 79 Висновки 92 Список літератури 98
 • Потерпілий в кримінальному процесі

  Вступ 3 1. Поняття потерпілого в кримінальному процесі 5 1.1. Історичний розвиток уявлень про потерпілого 5 1.2. Визначення поняття „потерпілий” в сучасному кримінальному процесі України. Підстави для визнання особи потерпілим 13 2. Особливості процесуального статусу потерпілого в Україні 20 2.1. Права та обов'язки потерпілого на різних стадіях кримінального процесу 20 2.2. Проблеми забезпечення прав потерпілого в кримінальному процесі 27 Висновки 35 Перелік використаних джерел 37
 • Прокурор у цивільному процесі

  ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3 1. Прокурор як суб’єкт доказування в цивільному процесі…………………с. 5 2. Загальні умови участі прокурора у цивільному процесі України……….с. 11 2.1. Форми участі прокурора в цивільному процесі України. Підстави участі прокурора в цивільному процесі України…………………………...с. 11 2.2. Позов прокурора до суду першої інстанції. Вступ прокурора у розгляд справи судом………………………………………………………...с. 21 3. Процесуальний статус прокурора при перегляді судових рішень. Роль прокурора у виконанні судових рішень……………………………………..с. 28 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………..с. 39
 • ПРОФЕСІЙНА ТАЄМНИЦЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

  І Вступ ІІ Основна частина 1. Загальна характеристика понять: таємниця та імунітет свідків у кримінальному процесі . 2. Окремі види професійної таємниці у кримінальному процесі: а) адвокатська таємниця; б) таємниця нотаріуса; в) інші види таємниці; 3. Поняття професійної таємниці та імунітет свідків у кримінальному процесі зарубіжних країн. ІІІ Висновок ІVСписок використаних джерел
 • ПРОЦЕС ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

  Вступ Розділ І. Загальна характеристика та історичний генезис процесу доказування 1.1. Історичні аспекти виникнення процесу доказування 1.2. Поняття доказу та процесу доказування в кримінальному процесі Розділ II. Процес доказування в кримінальному процесі України 2.1. Складові елементи процесу доказування 2.2. Етапи процесу доказування 2.3. Принцип об’єктивної істини як основна засада процесу доказування Розділ Ш. Актуальні проблеми та розвиток процесу доказування в кримінальному праві 3.1. Актуальні проблеми забезпечення процесу доказування у кримінальному судочинстві 3.2. Проблеми допустимості доказів у кримінальному процесі 3.3. Напрямки вдосконалення законодавства, що регулює процес доказування в Україні Висновки Список використаної літератури
 • Захисник у кримінальному процесі. Характеристика джерел доказів

  1. Правовий інститут захисника у кримінальному процесі 1 2. Характеристика джерел доказів у кримінальному процесі 14 Список використаних джерел 17

©: 2011-2020 infoworks.ru